1

น.ส. กฤติกา ปฐมกสิกุล

บล. เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจ ฝ่ายบริหารเงิน

2

น.ส. กฤติญา ศิวัชกุลเนตร

บมจ. โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

3

นาย กฤติ ภาษิต

บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร

4

นาง กฤติมา อากาธา ทองสมัคร

บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

5

นาย กฤติยา วีรบุรุษ

บล. เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

กรรมการ,ที่ปรึกษา

Director Accreditation Progrom (DAP) ปีที่เข้ารับการอบรม2551
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 14/2016) ปีที่เข้ารับการอบรม2559

6

น.ส. กฤติยา หงส์หิรัญ

บมจ. เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ,ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

Director Accreditation Progrom (DAP) ปีที่เข้ารับการอบรม2560
CSP ปีที่เข้ารับการอบรม2560

7

นาย กฤศณสรรค์ ธีรพรอมรรัตน์

บล. พาย จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้จัดการ

8

นาย กฤศ ลีลาประชากุล

บมจ. ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

9

นาย กฤษกร เนตรประภา

บมจ. เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการฝ่านสินเชื่อและการตลาด

10

น.ส. กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ

บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ,กรรมการผู้จัดการ

Director Accreditation Progrom (DAP) ปีที่เข้ารับการอบรม2561

11

นาย กฤษฎา โกวิทยะวงศ์

บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

Commercial & Business Development Manager

12

นาย กฤษฎา จีนะวิจารณะ

ธ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

กรรมการ,ประธานกรรมการ

Directors Certification Program (DCP) ปีที่เข้ารับการอบรม2557
Director Accreditation Progrom (DAP) ปีที่เข้ารับการอบรม2557

13

นาย กฤษฎา เจริญกลกิจ

บริษัท มาสเทค ทูล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

กรรมการ,ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Director Accreditation Progrom (DAP) ปีที่เข้ารับการอบรม2558

14

นาย กฤษฎา เจริญกลกิจ

บริษัท วัน พาวเวอร์ จำกัด

กรรมการ,ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Director Accreditation Progrom (DAP) ปีที่เข้ารับการอบรม2558

15

นาย กฤษฎา เจริญกลกิจ

บริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กรรมการ,ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี/การเงิน

Director Accreditation Progrom (DAP) ปีที่เข้ารับการอบรม2558

16

นาย กฤษฎา เจริญกลกิจ

บริษัท บีม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กรรมการ,ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี/การเงิน

Director Accreditation Progrom (DAP) ปีที่เข้ารับการอบรม2558

17

นาย กฤษฎา เจริญกลกิจ

บริษัท ชายน์ เอนเนอร์จี จำกัด

กรรมการ,ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Director Accreditation Progrom (DAP) ปีที่เข้ารับการอบรม2558

18

นาย กฤษฎา โชติวัธนกุล

บมจ. อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสายงานการตลาดและการขาย

19

นาย กฤษฎา พฤติภัทร

บมจ. นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กรรมการ,ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

20

นาย กฤษฎา โพธิสมภรณ์

บมจ. ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

กรรมการ,Deputy Managing Director

Directors Certification Program (DCP) ปีที่เข้ารับการอบรม2553
Director Accreditation Progrom (DAP) ปีที่เข้ารับการอบรม2553

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | ทั้งหมด

* ผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทแกน