สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.


 

ฉบับที่ 65/2548

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2548

 

ก.ล.ต. แจ้งความเห็นขอให้ DSI พิจารณายืนยันความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาคดี N-PARK


ตามที่ปรากฏข่าวในหนังสือพิมพ์หลายฉบับว่า อธิบดีอัยการฝ่ายคดีพิเศษ สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ได้มีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาในคดีที่ ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตผู้บริหารของบริษัทแนเชอรัล พาร์ค จำกัด (มหาชน) (N-PARK)  และผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณีกระทำการเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมายเพื่อบุคคลอื่นอันเป็นการเสียหายแก่ N-PARK  โดยได้ส่งสำนวนพร้อมคำสั่งไม่ฟ้องไปให้
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  แล้ว เพื่อพิจารณาว่าจะมีความเห็นโต้แย้งความเห็นของอัยการหรือไม่ นั้น

ก.ล.ต. ขอเรียนชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการหลังจากที่ได้มีการกล่าวโทษดังนี้

  • ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสอบสวนคดีพิเศษตามมาตรา 33  แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547  ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  กระทรวงยุติธรรม  ธนาคารแห่งประเทศไทย  ปปง.  พนักงานอัยการ  และ ก.ล.ต.  ทำหน้าที่ร่วมพิจารณาเอกสารหลักฐานเพื่อสรุปสำนวนการสอบสวนก่อนมีความเห็นเสนอพนักงานอัยการพิจารณาดำเนินคดี

  • ในชั้นเตรียมสรุปสำนวนการสอบสวนของ DSI  คณะทำงานสอบสวนคดีฯ ได้ประชุมร่วมกับพนักงาน  สอบสวนผู้รับผิดชอบสำนวนคดีหลายครั้ง และได้มีความเห็นพ้องกันว่า สำนวนคดีนี้มีพยานหลักฐานเพียงพอแก่การสั่งฟ้องผู้ต้องหาและผู้เกี่ยวข้องอื่นตามที่ปรากฏมูลความผิดจากการสอบสวน

  • เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2548  ก.ล.ต. ได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อแจ้งความเห็นของ ก.ล.ต. ที่เห็นชอบตามความเห็นของคณะทำงานสอบสวนคดีฯ ที่มีความเห็นว่า มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสั่งฟ้องผู้ต้องหาในคดี N-PARK ได้  ทั้งนี้ เพื่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษใช้ประกอบการพิจารณาทำความเห็นแย้งคำสั่งไม่ฟ้องคดี เพื่อเสนออัยการสูงสุดชี้ขาดต่อไป


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map