สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 61/2550

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2550

 

ก.ล.ต. กล่าวโทษบุคคล 8 ราย กรณีประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาต

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2550 ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษต่อกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อดำเนินคดีกับนิติบุคคล 1 ราย และ บุคคล 7 ราย ในฐานร่วมกันประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และฉ้อโกงประชาชน พร้อมกันนี้  ก.ล.ต. ได้เตือนให้ผู้ลงทุนระมัดระวังในการลงทุน และควรตรวจสอบด้วยว่า บริษัทที่ให้บริการได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากทางการหรือไม่

สืบเนื่องจาก ก.ล.ต. ได้รับการร้องเรียนจากผู้ลงทุนว่า ได้ถูกบริษัท แฟคซิลิตี้ เอวิเอชั่น ซัพพอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ชักชวนให้ลงทุนในน้ำมันดิบในต่างประเทศ ทำให้ได้รับความเสียหาย  ซึ่ง ก.ล.ต. ได้เข้าตรวจค้นสถานที่ประกอบการเลขที่ 170 ชั้น 11 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ห้องเลขที่ 170/31 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) คลองเตย กรุงเทพฯ  และตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่า ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2549 ถึงปัจจุบัน  บริษัท แฟคซิลิตี้ เอวิเอชั่น ซัพพอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด กับพวกอีก 7 ราย ได้ร่วมกันประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าหรือตัวแทนในการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ภายใต้ชื่อ “บริษัท F.A.S.T Thailand จำกัด” โดยมีสินค้าอ้างอิง ได้แก่ น้ำมันดิบ ดัชนีดาวโจนส์ และดัชนีฮั่งเส็ง โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  นอกจากนี้ ยังพบพฤติกรรมในการดำเนินธุรกิจที่อาจเข้าข่ายเป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามมาตรา 343 ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญาด้วย

ก.ล.ต. จึงได้ดำเนินการกล่าวโทษ บริษัท แฟคซิลิตี้ เอวิเอชั่น ซัพพอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด กับพวกอีก 7 คน ได้แก่ นายปฐม ศิริสิน  นางสาวปราณี ศิริสิน  นางสาวฤทัยรัตน์ คงชัยยุทธ  นายณรงค์ฤทธิ์ เขียวหวาน  นายวีระศักดิ์ อัศวฤทธิกุล  นายแสงสูรย์ แก้วเสนีย์  และนายอนุศักดิ์ ทองอุบล ในฐานความผิดข้างต้นต่อพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อดำเนินการสอบสวนดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าว  และขอให้ผู้ลงทุนที่ได้รับความเสียหายจากการลงทุนกับบริษัทที่กล่าว แจ้งข้อมูลได้ที่กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อนึ่ง ก.ล.ต. ขอแจ้งเตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังในการเลือกใช้บริการด้านธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย  ทั้งนี้ บริษัทที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในประเทศไทยได้ จะต้องได้รับใบอนุญาตจากทางการ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) ภายใต้หัวข้อ “ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า”  และกรณีที่เป็นสินค้าเกษตรล่วงหน้า ผู้ลงทุนควรตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ก.ส.ล.) ทาง www.aftc.or.th เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายภายใต้การกำกับดูแลของทางการ และหากพบการให้บริการที่สงสัยว่าจะกระทำโดยไม่ได้รับอนุญาต  ขอให้ผู้ลงทุนแจ้งเบาะแสมายัง ก.ล.ต. ที่ complain@sec.or.th หรือ ก.ส.ล. ที่ enforcement@aftc.or.th เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป

 


ข่าวฉบับนี้แสดงข้อมูล ณ วันที่ออกข่าวตามที่ระบุไว้ข้างต้น หากประสงค์จะดูข้อมูลสถานะปัจจุบันของเรื่อง โปรดดู ข้อมูลการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map