ข้อมูล Free Float

ก.ล.ต. จะยกเลิกการคำนวณและเปิดเผย Turnover List ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ ก.ล.ต.
โดยจะคำนวณข้อมูลเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
คลิกเพื่อดูรายละเอียด