กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 22 ก.ย. 2557
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2557 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  34 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธ.(BBL)กุลธิดา  ศิวยาธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/09/255716/09/25575,000209.00ขาย
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธ.(BBL)กุลธิดา  ศิวยาธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/09/255717/09/25575,000211.00ขาย
ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SANKO)มาซามิ  คัตซูโมโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/09/255717/09/255750,0001.55ขาย
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)เสริมศรี  บุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/09/255718/09/2557100,0004.00ขาย
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)เสริมศรี  บุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/09/255718/09/2557100,0003.98ขาย
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC)สุขุม  พหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/09/255719/09/2557900,0002.46ซื้อ
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL)ดนุชา  วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/09/255719/09/2557100,0001.24ซื้อ
ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRT)ยศกร  บุรกรรมโกวิทคู่สมรสใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น22/09/255719/09/25579,1001.60ขาย
ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUE)ธิติฏฐ์  นันทพัฒน์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/09/255719/09/2557100,00013.00ขาย
บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD)ธีระเมศฐ์  รัตนาสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/09/255717/09/255750,0005.45ซื้อ
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อัษฎ์คุณ  ศรีสัญยนนท์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น322/09/255716/09/2557100,0000.57ซื้อ
แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PAP)นันทวัฒน์  สถิรไชยวิทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/09/255719/09/2557100,0005.90ขาย
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) บมจ.(DRT)สุวิทย์  แก้วอำพันสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/09/255716/09/2557100,0006.40ขาย
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) บมจ.(DRT)สุวิทย์  แก้วอำพันสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/09/255717/09/2557100,0006.40ขาย
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRANDA)ประพีร์  สรไกรกิติกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/09/255719/09/25576006.75ขาย
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRANDA)พนิดา  เตียสุวรรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/09/255719/09/255750,0006.70ซื้อ
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)สุริยา  พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/09/255715/09/255720,0003.11ซื้อ
ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JUBILE)วรวุทร  เศรษฐธนารักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/09/255719/09/25573,00042.50ขาย
ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(L&E)อนรรฆ  ซื่อยิ่งกาญจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/09/255718/09/255710,0007.00ซื้อ
ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(L&E)อนรรฆ  ซื่อยิ่งกาญจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/09/255719/09/255710,0006.95ซื้อ
สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAM)วรัญชัย  ลีกาญจนากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/09/255717/09/255710,699,9871.75ซื้อ
สามารถคอร์ปอเรชั่น (จำกัด) มหาชน บมจ.(SAMART)ธนานันท์  วิไลลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/09/255718/09/2557301,05031.08ขาย
สามารถคอร์ปอเรชั่น (จำกัด) มหาชน บมจ.(SAMART)ศิริชัย  รัศมีจันทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/09/255718/09/2557600,00031.00ขาย
สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAMTEL)อภิชาติ  ศิริสาลิโภชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/09/255718/09/255710,00021.61ขาย
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI)จริยา  จันทร์เจิดศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/09/255718/09/2557150,0002.04ขาย
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI)จริยา  จันทร์เจิดศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/09/255719/09/2557400,0002.08ขาย
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI)นพพร  บุญถนอมคู่สมรสใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น19/09/255717/09/25572,000,0001.04ซื้อแก้ไขข้อมูล /
อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IHL)องอาจ  ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/09/255719/09/2557986.97ซื้อ
อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IHL)องอาจ  ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ22/09/255719/09/255765,4006.86ซื้อ
เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EARTH)ไพบูลย์  อัศวศิริวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/09/255719/09/25571,000,0000.00โอนออก
เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(AP)ปิยวัฒน์  สื่อไพศาลคู่สมรสหุ้นสามัญ22/09/255718/09/2557500,0007.25ซื้อ
เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(AP)วิษณุ  สุชาติล้ำพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/09/255716/09/2557100,0007.30ซื้อ
เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(AP)วิษณุ  สุชาติล้ำพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/09/255717/09/2557100,0007.10ซื้อ
แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(AIT)กิจจา  เหล่าบุญชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/09/255719/09/255720,00033.00ขาย


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง