กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 27 ต.ค. 2559
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2559 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  19 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC)ณยศ  ปิสัญธนะกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/10/255925/10/255950,0003.78ซื้อ
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC)สุขุม  พหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/10/255924/10/25599,350,0003.79ซื้อ
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL)ปรีชา  วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/10/255926/10/2559600,0001.53ซื้อ
ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPIPL)ทยุติ  ศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/10/255925/10/25593,000,0002.26ซื้อ
ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PHOL)ชวลิต  หวังธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/10/255926/10/25595,000,0000.00โอนออกโอนให้ น.ส.ธัญธิดา หวังธำรง (บุตร)
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP)ชลธิชา  ทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/10/255920/10/2559600,0000.59ซื้อ
ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(FC)กฤษน์  ศรีชวาลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/10/255921/10/2559250,0000.52ซื้อ
ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(FC)กฤษน์  ศรีชวาลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/10/255925/10/2559250,0000.53ซื้อ
ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(FC)กฤษน์  ศรีชวาลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/10/255926/10/2559250,0000.53ซื้อ
มติชน จำกัด (มหาชน) บมจ.(MATI)ฐากูร  บุนปานคู่สมรสหุ้นสามัญ27/10/255926/10/255930,0005.65ซื้อ
มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MILL)สิทธิชัย  ลีสวัสดิ์ตระกูลคู่สมรสใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น27/10/255920/10/25591,000,0000.24ขาย
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)บุญนำ  บุญนำทรัพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/10/255925/10/2559100,0006.00ขาย
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)บุญนำ  บุญนำทรัพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/10/255925/10/2559200,0006.00ขาย
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)บุญนำ  บุญนำทรัพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/10/255925/10/255950,0006.00ขาย
สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(SALEE)เลอพงศ์  วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/10/255926/10/2559200,0001.88ขาย
อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(IFEC)สิทธิชัย  พรทรัพย์อนันต์คู่สมรสหุ้นสามัญ27/10/255925/10/255910,005,7504.43ขาย
อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IHL)องอาจ  ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น26/10/255926/10/2559440,0003.34ซื้อ
เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MPIC)ธนกร  ปุลิเวคินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/10/255926/10/255941,0001.48ซื้อ
เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(ESSO)พิรุณ  ยลวิเศษคู่สมรสหุ้นสามัญ27/10/255926/10/255915,0008.98ขาย


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง