กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 02 ก.ย. 2558
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 02 ก.ย. 2558 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  19 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(AJD)เอนก  พัฒนสฤษฎ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/09/255801/09/25581,800,0001.02ขาย
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART)ยุวดี  พงษ์อัชฌาผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/09/255831/08/255850,0008.30ซื้อ
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART)อดิศักดิ์  สุขุมวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/09/255801/09/2558307,9008.64ซื้อ
ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SANKO)มาซามิ  คัตซูโมโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/09/255827/08/255850,0001.25ขาย
ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SANKO)มาซามิ  คัตซูโมโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/09/255827/08/2558100,0001.26ขาย
ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SANKO)มาซามิ  คัตซูโมโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/09/255827/08/2558100,0001.30ขาย
ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SANKO)มาซามิ  คัตซูโมโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/09/255827/08/2558100,0001.32ขาย
ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SANKO)มาซามิ  คัตซูโมโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/09/255828/08/255844,2001.33ขาย
ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRU)ปราณี  เผอิญโชคผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/09/255831/08/2558200,0003.70ซื้อ
เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NWR)พลพัฒ  กรรณสูตผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/09/255801/09/2558500,0001.67ขาย
เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTLS)สงกรานต์  เอี่ยมกายผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/09/255831/08/255880,50016.90ซื้อ
แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MC)สุณี  เสรีภาณุผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/09/255828/08/2558200,00012.60ซื้อ
ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(UAC)กิตติ  ชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/09/255831/08/25582,0006.00ซื้อ
ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(UAC)กิตติ  ชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/09/255801/09/25585,0005.95ซื้อ
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA)ญาดา  พัฑฒฆายนผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/09/255801/09/25581,600,0000.00รับโอน
ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SRICHA)สมบูรณ์  ยิ่งยงกิจมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/09/255831/08/25582,50024.60ขาย
สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAM)ธงชัย  ลีกาญจนากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/08/255826/08/2558300,0001.11ซื้อ
สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAM)ธงชัย  ลีกาญจนากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/09/255831/08/255830,0001.26ขาย
สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAMTEL)อภิชาติ  ศิริสาลิโภชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/09/255801/09/255820,00018.85ซื้อ


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง