กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 29 ม.ค. 2558
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2558 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  25 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.()อมร  มีมะโนคู่สมรสใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น29/01/255823/01/25583,944,7002.01ขาย
ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) บมจ.(CK)ปลิว  ตรีวิศวเวทย์คู่สมรสหุ้นสามัญ29/01/255827/01/2558711,75029.75ขาย
ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SANKO)มาซามิ  คัตซูโมโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/01/255826/01/2558100,0001.74ขาย
ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SANKO)มาซามิ  คัตซูโมโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/01/255826/01/2558200,0001.76ขาย
ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SEAOIL)สิราณี  โกมินทรชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/01/255815/01/2558412.20ซื้อ
โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(SOLAR)สุรพันธ์  พุ่มแก้วผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/01/255826/01/255840,00016.55ขาย
โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(SOLAR)สุรพันธ์  พุ่มแก้วผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/01/255827/01/255860,00017.05ขาย
โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(SOLAR)อัครเดช  โรจน์เมธาผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/01/255826/01/2558430,10016.70ขาย
โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(SOLAR)อัครเดช  โรจน์เมธาผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/01/255827/01/2558749,90017.20ขาย
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO)ประวีณ  เพ็ญมณีผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/01/255822/01/25583,70074.15ขาย
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO)ประวีณ  เพ็ญมณีผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/01/255826/01/255820,00077.62ขาย
ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPOLY)วิกุล  โลหะมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/01/255827/01/255830,0006.85ขาย
พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA)วุฒิเลิศ  เจียรนิลกุลชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/01/255828/01/25582,500,00025.50ขาย
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MAJOR)ฐิตาภัสร์  อิสราพรพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/01/255826/01/255810,00027.75ขาย
ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(UNIQ)นที  พานิชชีวะผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/01/255826/01/25581,050,00015.38ขาย
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)กำจร  ชื่นชูจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/01/255828/01/2558200,0005.00ขาย
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)กำจร  ชื่นชูจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/01/255828/01/2558100,0005.05ขาย
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)กำจร  ชื่นชูจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/01/255828/01/2558100,0005.10ขาย
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)กำจร  ชื่นชูจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/01/255828/01/255850,0005.20ขาย
เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WORK)พาณิชย์  สดสีผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/01/255827/01/255820,00053.25ขาย
สามารถคอร์ปอเรชั่น (จำกัด) มหาชน บมจ.(SAMART)ปริญญา  ไววัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/01/255819/01/255850,00043.25ขาย
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI)ทัศนิน  มหาอำมาตยาธิบดีคู่สมรสใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น29/01/255826/01/2558235,0000.32ขาย
เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) บมจ.(HEMRAJ)ปีเตอร์ จอห์น  เอ็ดมันสันผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/01/255827/01/25581,000,0004.40ขาย
อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IHL)องอาจ  ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ29/01/255828/01/2558217,0007.20ซื้อ
ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AIRA)นลินี  งามเศรษฐมาศผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/01/255829/01/255840,000,0003.96ขาย


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง