กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 27 มี.ค. 2558
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2558 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  41 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(QLT)ถาวร  กิจเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/03/255826/03/255810,10012.80ขาย
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART)อดิศักดิ์  สุขุมวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/03/255824/03/2558601,10010.57ซื้อ
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART)อดิศักดิ์  สุขุมวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/03/255826/03/2558600,00010.38ซื้อ
เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ บมจ.(CHOW)ปรัชญา  เปี่ยมสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/03/255824/03/25582,0006.65ซื้อ
เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ บมจ.(CHOW)ปรัชญา  เปี่ยมสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/03/255824/03/25581,3006.60ซื้อ
เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ บมจ.(CHOW)ปรัชญา  เปี่ยมสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/03/255826/03/255810,0006.60ซื้อ
เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ บมจ.(CHOW)ปรัชญา  เปี่ยมสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/03/255826/03/255810,0006.55ซื้อ
เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ บมจ.(CHOW)ปรัชญา  เปี่ยมสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/03/255826/03/255815,0006.50ซื้อ
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)ภิมุข  สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/03/255824/03/2558100,0003.30ซื้อ
โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(SOLAR)ปัทมา  วงษ์ถ้วยทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/03/255824/03/2558107,00015.81ซื้อ
โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(SOLAR)สุรพันธ์  พุ่มแก้วผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/03/255825/03/2558100,00015.55ขาย
โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(SOLAR)สุวรรณา  ธรณีพิศาลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/03/255824/03/255850,00015.69ซื้อ
ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFD)อภิชัย  เตชะอุบลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/03/255824/03/2558186,1004.03ซื้อ
ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFD)อภิชัย  เตชะอุบลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/03/255826/03/255820,0003.96ซื้อ
ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TLUXE)โรจน์ภันธ์  เสนีย์ประกรณ์ไกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/03/255826/03/2558100,0005.21ซื้อ
ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TLUXE)โรจน์ภันธ์  เสนีย์ประกรณ์ไกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/03/255826/03/255825,0005.80ขาย
ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TLUXE)โรจน์ภันธ์  เสนีย์ประกรณ์ไกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/03/255826/03/255810,0005.10ซื้อ
นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) บมจ.(NIPPON)สุรพงษ์  เตรียมชาญชัยผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น227/03/255825/03/25581,021,0001.19ขาย
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อัษฎ์คุณ  ศรีสัญยนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/03/255823/03/255830,0001.56ขาย
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อัษฎ์คุณ  ศรีสัญยนนท์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น427/03/255823/03/2558100,0000.46ขาย
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อัษฎ์คุณ  ศรีสัญยนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/03/255824/03/255830,0001.54ซื้อ
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อัษฎ์คุณ  ศรีสัญยนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/03/255824/03/255850,0001.52ขาย
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อัษฎ์คุณ  ศรีสัญยนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/03/255825/03/255850,0001.53ซื้อ
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อัษฎ์คุณ  ศรีสัญยนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/03/255825/03/255850,0001.53ขาย
บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.()คิล ยัง  ลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/03/255826/03/255857,10032.50ซื้อ
บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.()คิล ยัง  ลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/03/255826/03/255848,50032.25ซื้อ
พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG)ฉัตรแก้ว  คชเสนีผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/03/255825/03/2558100,0009.00ซื้อ
พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG)ชัยทัศน์  วันชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ26/03/255824/03/255810,0009.80ซื้อ
พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG)สุวัชชัย  พิทักษ์วงศาภรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/03/255825/03/255820,0009.05ซื้อ
พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG)สุวัชชัย  พิทักษ์วงศาภรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/03/255825/03/255820,0009.20ซื้อ
พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG)สุวัชชัย  พิทักษ์วงศาภรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/03/255827/03/255810,0008.75ซื้อ
พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG)สุวัชชัย  พิทักษ์วงศาภรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/03/255827/03/255810,0008.85ซื้อ
พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG)สุวัชชัย  พิทักษ์วงศาภรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/03/255827/03/255810,0008.90ซื้อ
ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.()สมชัย  สูงสว่างผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/03/255826/03/255810,00010.20ซื้อ
ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(UAC)กิตติ  ชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/03/255826/03/2558146,0008.67ซื้อ
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA)ชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/03/255826/03/2558100,00015.30ซื้อ
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO)ยุทธ  ชินสุภัคกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/03/255826/03/2558100,0006.20ซื้อ
ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(L&E)สิริพงศ์  ธิติธนพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/03/255825/03/255830,0006.30ขาย
สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMM)นวลพร  สิทธิ์ธนาวิธานผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/03/255826/03/255852,0002.08ซื้อ
เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ACD)สนั่น  ศิริพนิชสุธาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/03/255826/03/25586,500,0002.70ซื้อ
เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EVER)พิรัส  ประดิษฐวณิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/03/255824/03/25589,9001.78ซื้อ


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง