กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 20 ม.ค. 2560
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2560 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  28 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) บมจ.(DNA)ศุภากร  ฉั่วศิริพัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/01/256018/01/25602,450,0001.35ขาย
ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) บมจ.(DNA)ศุภากร  ฉั่วศิริพัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/01/256019/01/25601,600,0001.30ขาย
ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) บมจ.(DNA)สามารถ  ฉั่วศิริพัฒนาคู่สมรสหุ้นสามัญ20/01/256018/01/25602,450,0001.35ขายทำรายการโดย นางศุภากร ฉั่วศิริพัฒนา (คู่สมรส)
ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) บมจ.(DNA)สามารถ  ฉั่วศิริพัฒนาคู่สมรสหุ้นสามัญ20/01/256019/01/25601,600,0001.30ขายทำรายการโดย นางศุภากร ฉั่วศิริพัฒนา (คู่สมรส)
ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(DAII)ปิโยรส  เลาหเจริญยศผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/01/256018/01/256016,0006.00ขาย
พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG)วุฒิชัย  ดวงรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/01/256016/01/256010,00031.00ซื้อ
พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG)วุฒิชัย  ดวงรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/01/256018/01/256010,00030.25ซื้อ
มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(KOOL)พรพรรณ  นิลประสิทธิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ20/01/256017/01/2560210,0005.88ขาย
มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(KOOL)พรพรรณ  นิลประสิทธิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ20/01/256019/01/256050,0007.10ขาย
โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MONO)ธีรศักดิ์  ธาราวรผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น20/01/256018/01/2560200,0001.50ขาย
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)กำจร  ชื่นชูจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/01/256019/01/2560100,0006.15ซื้อ
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)กำจร  ชื่นชูจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/01/256019/01/2560100,0006.20ซื้อ
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)กำจร  ชื่นชูจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/01/256019/01/2560163,8006.25ซื้อ
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI)กำจร  ชื่นชูจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/01/256018/01/256010026.00ซื้อ
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA)ชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น20/01/256017/01/256099,9001.90ซื้อ
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA)ชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น20/01/256019/01/2560190,0001.89ซื้อ
สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STAR)สมชัย  ว่องอรุณผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/01/256029/12/2559503,8004.82ขายขายให้นายอธิคม อัศวตั้งเสถียร (คู่ค้า)
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT)พูนพรรณ  ไชยกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ20/01/256019/01/2560400,0008.00ซื้อทำรายการโดยนายสมนึก ไชยกุล (คู่สมรส)
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT)สมนึก  ไชยกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/01/256019/01/2560400,0008.00ซื้อ
สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPA)ฐานิศร์  อมรธีรสรรค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/01/256016/01/256015,00014.17ซื้อ
สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMIT)ธนา  เสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/01/256019/01/256020,0004.16ซื้อ
สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMIT)พิชัย  นิธิวาสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/01/256018/01/2560118,2004.30ขาย
สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMIT)พิชัย  นิธิวาสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/01/256019/01/256039,4004.12ขาย
เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MCS)สุรชัย  รติทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/01/256018/01/2560600,00016.50ซื้อ
แอสเซท ไบร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(ABC)ปรเมษฐ์  รังรองธานินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/01/256018/01/25604,215,3990.32ขาย
แอสเซท ไบร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(ABC)ปรเมษฐ์  รังรองธานินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/01/256018/01/256085,000,0000.35ขาย
แอสเซท ไบร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(ABC)ปรเมษฐ์  รังรองธานินทร์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น19/01/256018/01/256010,000,0000.30ขาย
แอสเซท ไบร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(ABC)ปรเมษฐ์  รังรองธานินทร์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น219/01/256018/01/256039,000,0000.10ขาย


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง