กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 20 เม.ย. 2561
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2561 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  14 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)ภิมุข  สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น20/04/256117/04/2561100,2000.41ซื้อ
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)ภิมุข  สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น20/04/256119/04/2561100,2000.44ซื้อ
ไดนาสตี้เซรามิค บมจ.(DCC)ชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ20/04/256119/04/2561120,0002.19ซื้อ
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL)ดนุชา  วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/04/256118/04/25611,000,0000.00โอนออกโอนให้ น.ส.ศิเรมอร ทองสิมา วีระพงษ์ (ภรรยา)
ฟอร์จูนพาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FPI)ธงไชย  วิวงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/04/256118/04/256150,0003.60ซื้อ
มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(METCO)นพ  โรจนวานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/04/256118/04/2561200200.00ซื้อ
ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(UPA)อุปกิต  ปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/04/256117/04/2561292,6000.38ซื้อ
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA)พิจิตต์  วิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/04/256119/04/2561447,2002.52ซื้อ
ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) บมจ.(LIT)ประภาพรรณ  รักธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/04/256112/04/25615,5009.30ขาย
สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPORT)วิลักษณ์  โหลทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/04/256119/04/2561109,8000.56ซื้อ
สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SQ)วิทวัส  ศิริสรรพ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/04/256128/03/2561300,9753.97ซื้อ
สหการประมูล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AUCT)เทพทัย  ศิลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/04/256119/04/256183,0005.19ซื้อ
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS)สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/04/256119/04/2561300,00027.50ซื้อ
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS)สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/04/256119/04/25613,000,00027.50ซื้อ


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง