กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 01 ต.ค. 2557
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 01 ต.ค. 2557 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  19 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(QLT)รักชาติ  อินทะผิวผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/10/255726/09/255714,60011.90ขาย
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET)หมิง ชา  จางผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/10/255729/09/2557235,0003.04ขาย
จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) บมจ.(GFPT)ปรานี  ภาคสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/09/255730/09/25575,100,0000.00โอนออก
จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) บมจ.(GFPT)ปรานี  ภาคสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/09/255730/09/25575,100,0000.00โอนออก
ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SEAFCO)เผด็จ  รุจิขจรเดชผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/10/255730/09/25575,0006.50ซื้อ
ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRT)ยศกร  บุรกรรมโกวิทคู่สมรสใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น01/10/255730/09/255751,0001.56ขาย
ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRC)ไพจิตร  รัตนานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/10/255726/09/2557100,0004.05ซื้อ
ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TOP)ประพิณ  ทองเนียมผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/10/255729/09/255750,00051.63ขาย
บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD)ธีระเมศฐ์  รัตนาสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/10/255726/09/2557201,9004.90ซื้อ
บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD)ธีระเมศฐ์  รัตนาสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/10/255729/09/2557100,0004.86ซื้อ
แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) บมจ.(FANCY)โกวิท  หลินสรัลผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/10/255730/09/255760,0002.77ขาย
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG)กอบกุล  ปัญญาพลผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/10/255729/09/2557543,10018.21ขาย
สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAM)วรัญชัย  ลีกาญจนากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/10/255726/09/25578,799,9501.85ซื้อ
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI)สุพล  สมบัติวิชาธรคู่สมรสหุ้นสามัญ01/10/255729/09/2557300,0002.28ขาย
อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(IVL)วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด  ไฮเน็คผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/10/255729/09/2557100,00025.75ซื้อ
อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(IVL)วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด  ไฮเน็คผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/10/255730/09/2557100,00025.50ซื้อ
อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IFEC)ศุภนันท์  ฤทธิไพโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น01/10/255729/09/2557200,0006.50ซื้อ
อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(IRCP)กังวาล  กุศลธรรมรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/10/255730/09/25577,303,7507.70ขาย
เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จำกัด (มหาชน) บมจ.(AJP)อมฤทธิ์  กล่อมจิตเจริญผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น01/10/255726/09/25573,000,0007.16ขาย


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง