กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 24 เม.ย. 2558
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2558 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  16 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPA)เชฐ  พัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/04/255822/04/25585006.00ซื้อ
น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KSL)จำรูญ  ชินธรรมมิตร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/04/255822/04/2558200,0004.98ซื้อ
น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KSL)จำรูญ  ชินธรรมมิตร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/04/255823/04/255881,8004.98ซื้อ
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อนันต์  กาญจนพาสน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/04/255822/04/255820,0001.60ซื้อ
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อัษฎ์คุณ  ศรีสัญยนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/04/255820/04/25586001.60ซื้อ
พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บมจ.(PS)พรเทพ  ศุภธราธารผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/04/255822/04/255839,50030.00ขาย
พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(PATO)จี ซอง  ลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/04/255810/04/2558250,0000.00รับโอนรับโอนจาก Mr.Yoshiko Nakahara
เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB)อภิชาติ  ธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/04/255823/04/25583,319,9700.00โอนออกโอนให้ คุณนุชนารถ ธรรมโนมัย (ภรรยา)
เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB)อภิชาติ  ธรรมมโนมัยคู่สมรสหุ้นสามัญ24/04/255823/04/25583,319,9700.00รับโอน
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MAJOR)ฐิตาภัสร์  อิสราพรพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/04/255821/04/255820,00034.25ขาย
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MAJOR)ฐิตาภัสร์  อิสราพรพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/04/255822/04/255810,00034.25ขาย
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO)ยุทธ  ชินสุภัคกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/04/255822/04/255850,0006.65ซื้อ
อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(IRCP)กังวาล  กุศลธรรมรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/04/255823/04/2558712.50ซื้อ
อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(IRCP)ดล  เหตระกูลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น24/04/255823/04/25583,5055.85ซื้อ
อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IHL)องอาจ  ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ24/04/255823/04/255864,6007.30ซื้อ
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBK)สุเวทย์  ธีรวชิรกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ23/04/255821/04/255855,00013.69ซื้อ


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง