กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 29 มิ.ย. 2559
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2559 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  24 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN)ไต้  ชอง อีผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/06/255924/06/2559500,0001.21ซื้อ
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)พงศธร  ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/06/255924/06/25592,100,0003.06ซื้อ
ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYMC)สุพรชัย  โชติพุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/06/255927/06/25595,3008.55ซื้อ
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO)อัชฌา  รัตน์ตระกูลทิพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/06/255924/06/2559100,00026.75ขาย
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/06/255928/06/25595,0009.80ซื้อ
บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BEAUTY)ณัฐพงษ์  เขื่อนพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/06/255928/06/255925,0008.20ซื้อ
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS)จุลจิตต์  บุณยเกตุคู่สมรสหุ้นสามัญ29/06/255927/06/2559362,5009.25ขาย
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP)ชลธิชา  ทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/06/255927/06/2559500,0000.77ซื้อ
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRANDA)พนิดา  เตียสุวรรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/06/255924/06/255920,0003.74ซื้อ
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRANDA)พนิดา  เตียสุวรรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/06/255927/06/255910,0003.68ซื้อ
เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTLS)บัญญัติ  นิลศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/06/255928/06/255930,00020.00ขาย
โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MONO)เบญจวรรณ  รักวงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น29/06/255927/06/2559200,0001.35ขาย
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA)วรพันธ์  อุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/06/255928/06/25591,000,0003.02ขาย
วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(VNG)สุเทพ  ชัยพัฒนวณิชคู่สมรสหุ้นสามัญ29/06/255927/06/2559187,40013.60ซื้อ
ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN)สมศักดิ์  อมรรัตนชัยกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/06/255927/06/2559508,2004.11ซื้อ
ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN)สมศักดิ์  อมรรัตนชัยกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/06/255928/06/2559405,0004.18ซื้อ
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11)กฤษกร  เนตรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/06/255928/06/25591,5828.60ซื้อ
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11)จีระนัย  พรหมทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/06/255928/06/25596548.60ซื้อ
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11)แจ่มสิริ  สังขรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/06/255928/06/25591,0118.61ซื้อ
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11)ไพบูลย์  ชัยเบญจพลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/06/255928/06/25591,8908.61ซื้อ
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11)วันชัย  บุญธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/06/255928/06/25591,9208.60ซื้อ
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11)สุรศักดิ์  เข็มทองคำผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/06/255928/06/25593,9328.60ซื้อ
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11)อารีย์  ศรีไกรรสผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/06/255928/06/25591,0548.61ซื้อ
ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บมจ.(IRPC)ประเวศ  อัศวดากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/06/255924/06/2559130,0004.70ซื้อ


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง