กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 26 พ.ค. 2558
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2558 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  16 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GL)ดีพงศ์  สหะชาติศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/05/255822/05/2558131,50011.70ขาย
เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DEMCO)ประพีร์  ปุ้ยพันธวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/05/255825/05/255870,00013.13ซื้อ
เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DEMCO)ประพีร์  ปุ้ยพันธวงศ์คู่สมรสหุ้นสามัญ26/05/255825/05/255830,00013.03ซื้อ
ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPIPL)ทยุติ  ศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/05/255822/05/25582,000,0002.75ซื้อ
ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRC)เชวง  รีศรีกิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/05/255821/05/255830,0002.30ขาย
ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRC)เชวง  รีศรีกิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/05/255822/05/255850,0002.39ขาย
ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TICON)ตรีขวัญ  บุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/05/255825/05/2558100,00015.90ขาย
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/05/255825/05/25581,80024.82ขาย
ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) บมจ.(PJW)สาธิต  เหมมณฑารพผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/05/255822/05/25581,706,4570.00โอนออกให้นายทวีป ฤทธิภากร (พันธมิตรทางธุรกิจ)
ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) บมจ.(PJW)สาธิต  เหมมณฑารพผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/05/255825/05/25581,623,4570.00รับโอนรับจากห้นายทวีป ฤทธิภากร (พันธมิตรทางธุรกิจ)
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRANDA)พิทยา  เตียสุวรรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/05/255820/05/255832,5005.60ซื้อ
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRANDA)พิทยา  เตียสุวรรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/05/255822/05/25585005.60ซื้อ
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT)วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด  ไฮเน็คผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น526/05/255821/05/2558183,0004.06ซื้อ
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO)ยุทธ  ชินสุภัคกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/05/255825/05/2558150,0005.90ซื้อ
อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(IVL)วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด  ไฮเน็คผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/05/255821/05/255816,20024.40ซื้อ
อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IHL)วรรณวิสา  ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/05/255825/05/255868,5007.09ซื้อ


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง