กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 07 ก.ค. 2558
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 07 ก.ค. 2558 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  29 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GL)โศณิต  พิชญางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07/07/255803/07/255825,00012.30ซื้อ
การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BA)ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ07/07/255806/07/2558950,00022.00ซื้อ
การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BA)พุฒิพงศ์  ปราสาททองโอสถคู่สมรสหุ้นสามัญ07/07/255806/07/2558100,00022.00ซื้อ
เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(KIAT)สกุณา  อนุวารีพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ07/07/255806/07/25581,500,0001.23ซื้อ
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)ภิมุข  สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07/07/255803/07/2558100,0003.40ซื้อ
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)มงคล  สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07/07/255802/07/2558300,0003.42ขาย
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)มงคล  สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07/07/255803/07/2558300,0003.39ซื้อ
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)มงคล  สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07/07/255803/07/25581,900,0000.00โอนออกโอนให้ นายมาวีร์ สิมะโรจน์/นางวีรินทร์ สิมะโรจน์ (บุตร)
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)มาวีร์  สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07/07/255803/07/25581,700,0000.00รับโอนรับโอนจาก นายมงคล สิมพโรจน์ (บิดา)
ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COL)จริยา  จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06/07/255803/07/25589,024,20053.00ขายขายให้นางวนิดา จิราธิวัฒน์ และ นางณัฐชีรา บุญศรี
เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAPPE)อนันท์  รักอริยะพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07/07/255807/07/255816,0000.00โอนออกโอนให้ น.ส.ชลาลัย วิลัยรัตน์ (คู่ค้าผู้โอน)
ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บมจ.(TK)อภิชัย  เอื้อมเสถียรพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07/07/255806/07/25585,0009.70ซื้อ
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTA)เฉลิมชัย  มหากิจศิริผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น307/07/255802/07/25583,697,7000.93ขาย
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTA)เฉลิมชัย  มหากิจศิริผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น307/07/255803/07/25583,719,2000.87ขาย
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTA)เฉลิมชัย  มหากิจศิริผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น307/07/255806/07/25581,000,0370.80ขาย
โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPS)ประสงค์  ธาราไชยผู้จัดทำหุ้นสามัญ07/07/255803/07/2558600,0001.40ซื้อ
ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FIRE)ภาคภูมิ  ว่องไพฑูรย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07/07/255803/07/255831,5003.14ขาย
มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) บมจ.(MALEE)รุ่งฉัตร  บุญรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07/07/255803/07/255821,20032.00ซื้อ
แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน) บมจ.(MPG)วิสิฐ  ตันติสุนทรผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น07/07/255830/06/25582,813,6220.67ขายแก้ไขข้อมูล /
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA)ชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น07/07/255802/07/2558500,0000.98ซื้อ
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA)ชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07/07/255803/07/2558400,0001.57ซื้อ
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS)โสรัตน์  วณิชวรากิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ07/07/255803/07/2558200,00011.60ซื้อ
อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(INTUCH)สมประสงค์  บุญยะชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ07/07/255802/07/2558100,00078.00ขาย
เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(M)สมชาย  พิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ07/07/255803/07/255861,20055.87ซื้อ
เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(M)สมชาย  พิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ07/07/255806/07/255843,70055.47ซื้อ
เออีซี จำกัด (มหาชน) บล.(AEC)ประพล  มิลินทจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ07/07/255802/07/255820,000,0001.00ซื้อ
เออีซี จำกัด (มหาชน) บล.(AEC)ประพล  มิลินทจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ07/07/255806/07/25584,693,9000.77ซื้อ
เออีซี จำกัด (มหาชน) บล.(AEC)อภิชัย  เตชะอุบลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07/07/255802/07/255812,210,8750.86ขาย
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บมจ.(HANA)วินสัน มุง ชู  ฮุยผู้จัดทำหุ้นสามัญ07/07/255806/07/255820,00038.50ซื้อ


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง