กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 03 พ.ค. 2559
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 03 พ.ค. 2559 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  24 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GL)วรศักดิ์  เกรียงโกมลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/05/255927/04/2559120,00021.60ขาย
ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) บมจ.(CK)พิชัย  เฉยบำรุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/05/255928/04/2559150,0000.00รับโอน
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)อัมรินทร์  สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/05/255929/04/2559100,0002.58ซื้อ
ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTW)ปทิดา  ไชยเสนผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/05/255926/04/255910,20010.30ซื้อ
ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTW)ปทิดา  ไชยเสนผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/05/255927/04/255980,00010.20ซื้อ
ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTW)ปทิดา  ไชยเสนผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/05/255927/04/255969,80010.30ซื้อ
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/05/255928/04/25599,00012.23ซื้อ
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/05/255929/04/25595,00012.40ซื้อ
นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) บมจ.(NPP)สุรพงษ์  เตรียมชาญชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/05/255929/04/2559200,0001.43ซื้อ
บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KTC)กัณฑรัตน์  เจิมจิตรผ่องผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/05/255928/04/255910,00091.25ซื้อ
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อนันต์  กาญจนพาสน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/04/255928/04/2559510,1001.52ซื้อ
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อนันต์  กาญจนพาสน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/05/255929/04/255940,3001.51ซื้อ
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO)ยุทธ  ชินสุภัคกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/05/255929/04/255919,8005.30ซื้อ
วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(VNG)ภัทท  สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/05/255928/04/2559500,00012.72ซื้อ
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT)พูนพรรณ  ไชยกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ03/05/255928/04/2559163,00013.27ซื้อทำรายการโดย นายสมนึก ไชยกุล (คู่สมรส)
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT)สมนึก  ไชยกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/05/255928/04/2559163,00013.27ซื้อ
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR)ธเนศพล  มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/05/255928/04/2559200,0001.54ขาย
เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(E)กฤษน์  ศรีชวาลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/05/255925/04/2559100,0000.53ซื้อ
เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(E)กฤษน์  ศรีชวาลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/05/255926/04/255950,0000.52ซื้อ
เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCI)เกรียงไกร  เพียรวิทยาสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/05/255929/04/25591,000,0009.20ขายขายให้ Optimus
เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCI)ธนวัฒน์  ญาณิสรางค์กูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/05/255929/04/25592,000,0009.20ขายขายให้ SWAEN Land&House Funds
เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCI)วนิดา  พฤฒินารากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/05/255929/04/25598,000,0009.20ขายบล.บัวหลวง/ขายให้ KTAM
เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCI)วิชัย  ญาณิสรางค์กูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/05/255929/04/25591,000,0009.20ขายขายให้ Optimus
เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCI)วิชัย  ญาณิสรางค์กูลคู่สมรสหุ้นสามัญ03/05/255929/04/25591,000,0009.20ขายขายให้ Optimus


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง