กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 02 ก.ย. 2557
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 02 ก.ย. 2557 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  27 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) บมจ.(CK)ดอน  ปรมัตถ์วินัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/09/255729/08/25575,00027.00ขาย
ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPI)ทรงฤทธิ์  นิวัติศัยวงศ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น02/09/255729/08/2557100,0000.85ขาย
ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPI)ทรงฤทธิ์  นิวัติศัยวงศ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น02/09/255701/09/2557100,0000.85ขาย
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)พิสุทธิ์  สันติโชคคู่สมรสหุ้นสามัญ02/09/255728/08/2557300,0003.06ซื้อ
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)ภิมุข  สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/09/255728/08/2557100,0003.06ซื้อ
ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRT)จารุวิทย์  สวนมาลีผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น02/09/255729/08/2557200,0001.73ขาย
ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRT)สัมพันธ์  วงษ์ปานผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น02/09/255728/08/255797,0001.83ขาย
ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRT)อวยชัย  ศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/09/255728/08/2557200,0005.80ขาย
ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRT)อวยชัย  ศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/09/255729/08/2557200,0005.85ขาย
ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) บมจ.(TCB)ดีพาค  มิททัลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/09/255729/08/255754,36928.91ซื้อ
ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) บมจ.(TCB)ดีพาค  มิททัลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/09/255701/09/255740,00029.63ขาย
บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD)ธีระเมศฐ์  รัตนาสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/09/255729/08/2557448,6003.42ซื้อ
พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บมจ.(PF)วิชาญ  ศิริเวชวราวุธผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/09/255729/08/2557500,0001.31ซื้อ
แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) บมจ.(FANCY)โกวิท  หลินสรัลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/09/255701/09/255761,7002.49ขาย
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO)ยุทธ  ชินสุภัคกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น02/09/255729/08/255750,1004.16ซื้อ
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LH)เฉลิม  เกียรติธนะบำรุงผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น302/09/255729/08/255750,0007.15ซื้อ
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LH)เฉลิม  เกียรติธนะบำรุงผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น302/09/255729/08/255750,0007.10ซื้อ
วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(OTO)ไพโรจน์  บุญคงชื่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/09/255728/08/255710,9007.80ขาย
วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(OTO)ไพโรจน์  บุญคงชื่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/09/255728/08/2557307.40ขาย
วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WINNER)เจน  วองอิสริยะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/09/255701/09/2557172,7003.18ขาย
สามารถคอร์ปอเรชั่น (จำกัด) มหาชน บมจ.(SAMART)วัฒน์ชัย  วิไลลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/09/255722/08/25572,386,80025.38ซื้อ
สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NOK)พาที  สารสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/09/255729/08/25573,000,00016.30ขาย
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS)โสรัตน์  วณิชวรากิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/09/255728/08/2557100,0007.75ซื้อ
อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ICHI)ธนพันธ์  คงนันทะผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/09/255727/08/2557100,00026.75ขาย
อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ICHI)เอวี่ย จิ้น  โชผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/09/255701/09/25571,500,00026.00ขาย
อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IHL)องอาจ  ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ02/09/255701/09/255743,0006.93ซื้อ
เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ACAP)เฉลิมไชย  ศิรินพวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/09/255701/09/2557674,70019.00ขาย


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง