กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 23 เม.ย. 2557
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2557 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  14 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SANKO)มาซามิ  คัตซูโมโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/04/255718/04/255750,0001.15ขาย
ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCON)ธนัย  ชรินทร์สารผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/04/255721/04/25571,000,0000.00โอนออก
ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SST)พัชรี  บุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/04/255721/04/25579,90016.50ซื้อ
เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NWR)พลพัฒ  กรรณสูตผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/04/255721/04/2557996,2001.95ขาย
โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPS)สมชาย  วงศ์สว่างรัศมีผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/04/255717/04/2557100,0001.13ขาย
โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPS)สมชาย  วงศ์สว่างรัศมีผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/04/255717/04/2557100,0001.15ขาย
เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLE)ธาดา  ชุมะศารทูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/04/255722/04/2557250,0000.00โอนออก
แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) บมจ.(FANCY)โกวิท  หลินสรัลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/04/255718/04/2557800,0002.42ขาย
เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(AI)ธนิตย์  ธารีรัตนาวิบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/04/255722/04/25575,000,0000.00โอนออก
เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(APCS)พรชัย  สกุลลีลารัศมีผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/04/255718/04/2557157,1002.38ซื้อ
เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(APCS)พรชัย  สกุลลีลารัศมีผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/04/255721/04/2557123,4002.43ซื้อ
เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(APCS)พรชัย  สกุลลีลารัศมีผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/04/255722/04/2557131,5002.37ซื้อ
เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SVI)วิรัตน์  ผูกไทยผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/04/255718/04/255750,0004.40ขาย
เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ARIP)พรปวีณ์  สหวัฒนพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/04/255711/04/255710,0001.05ขาย


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง