กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 30 ส.ค. 2559
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2559 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  34 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ธ.(KKP)ศราวุธ  จารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/08/255929/08/25595,00051.25ขาย
แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GRAND)อมฤทธิ์  ปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/08/255929/08/25591,641,8000.89ซื้อ
แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GRAND)อมฤทธิ์  ปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/08/255930/08/25591,800,0000.89ซื้อ
เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMR)วรพันธ์  อุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/08/255929/08/2559100,0004.98ซื้อ
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)มงคล  สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น30/08/255925/08/25591,000,0000.58ขาย
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/08/255926/08/255945,0008.91ซื้อ
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/08/255929/08/255919,9008.93ซื้อ
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG)ไพรวัลย์  เผ้าหอมคู่สมรสหุ้นสามัญ30/08/255929/08/2559368,0005.13ซื้อ
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG)ไพรวัลย์  เผ้าหอมคู่สมรสใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น30/08/255929/08/2559600,0003.16ขาย
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG)วินัย  เตียวสมบูรณ์กิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/08/255926/08/255920,000,0004.56ขาย
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG)วินัย  เตียวสมบูรณ์กิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/08/255929/08/25597,000,0004.60ขาย
บ้านปู จำกัด (มหาชน) บมจ.(BANPU)องอาจ  เอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/08/255929/08/255980,00016.10ขาย
บ้านปู จำกัด (มหาชน) บมจ.(BANPU)องอาจ  เอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/08/255929/08/2559890,00015.90ขาย
โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPS)วรภรณ์  ชาวนาคู่สมรสหุ้นสามัญ30/08/255925/08/255940,0001.04ซื้อ
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRANDA)พนิดา  เตียสุวรรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/08/255929/08/255920,0003.60ซื้อ
ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(FC)กฤษน์  ศรีชวาลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/08/255924/08/2559150,0000.62ซื้อ
ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(FC)กฤษน์  ศรีชวาลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/08/255925/08/2559150,0000.62ซื้อ
ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(FC)กฤษน์  ศรีชวาลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/08/255926/08/2559150,0000.62ซื้อ
มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) บมจ.(MACO)จักรกฤษณ์  เข็มทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/08/255924/08/2559500,0001.65ขาย
มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) บมจ.(MACO)จักรกฤษณ์  เข็มทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/08/255925/08/2559500,0001.60ซื้อ
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI)กำจร  ชื่นชูจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/08/255926/08/255910028.00ซื้อ
ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(LANNA)วันชัย  โตสมบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/08/255925/08/255950,00012.50ขาย
ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(LANNA)วันชัย  โตสมบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/08/255926/08/2559150,00012.77ขาย
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT)พูนพรรณ  ไชยกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ30/08/255926/08/255981,0006.40ซื้อทำรายการโดย นายสมนึก ไขยกุล (คู่สมรส)
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT)สมนึก  ไชยกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/08/255926/08/255981,0006.40ซื้อ
ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN)สมศักดิ์  อมรรัตนชัยกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/08/255926/08/255956,5003.99ซื้อ
อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA)ชูศักดิ์  สุขะธรรมโมผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/08/255929/08/255950,0008.35ขาย
อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA)ชูศักดิ์  สุขะธรรมโมผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/08/255929/08/255950,0008.25ขาย
อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA)ชูศักดิ์  สุขะธรรมโมผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/08/255929/08/255950,0008.25ขาย
อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA)ชูศักดิ์  สุขะธรรมโมผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/08/255929/08/255940,0008.25ขาย
เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EARTH)ขจรพงศ์  คำดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/08/255929/08/2559529,5004.64ซื้อ
เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MCS)สมพงษ์  เมธาสถิตย์สุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/08/255926/08/255950,00014.20ขาย
แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(AIT)กิจจา  เหล่าบุญชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ29/08/255929/08/2559120,00027.00ซื้อ
แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HTECH)ชัว  เช็งควนผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/08/255929/08/2559600,0004.00ขาย


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง