กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 07 ธ.ค. 2559
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 07 ธ.ค. 2559 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  25 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS)ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ06/12/255901/12/2559357,20023.30ขาย
กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS)ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ06/12/255906/12/2559247,20023.30ขาย
ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPPT)ไมตรี  ตั้งษณกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07/12/255901/12/255950,0004.52ขาย
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC)สุขุม  พหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ06/12/255902/12/25592,001,6004.43ซื้อ
ทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธ.(TMB)แวววลัย  วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ07/12/255906/12/2559500,0002.02ขาย
ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TACC)นริสา  ติยะสุขสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07/12/255906/12/25593,00010.10ขาย
ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TACC)ปาริฉัตร  โชติภูมิเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07/12/255906/12/255969,00010.08ขาย
ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFD)อภิชัย  เตชะอุบลคู่สมรสหุ้นสามัญ07/12/255901/12/2559900,0002.48ซื้อ
ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFD)อภิชัย  เตชะอุบลคู่สมรสหุ้นสามัญ07/12/255902/12/25591,050,0002.38ซื้อ
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG)วินัย  เตียวสมบูรณ์กิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ07/12/255902/12/25594,145,0006.64ซื้อ
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR)ไพฑูรย์  หอมจันทร์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น07/12/255902/12/255950,0003.48ขาย
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR)ไพฑูรย์  หอมจันทร์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น07/12/255902/12/255950,0003.54ขาย
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR)ไพฑูรย์  หอมจันทร์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น07/12/255902/12/255950,0003.62ขาย
มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MILL)สิทธิชัย  ลีสวัสดิ์ตระกูลคู่สมรสใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น06/12/255930/11/25591,000,0000.23ขาย
มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MILL)สิทธิชัย  ลีสวัสดิ์ตระกูลคู่สมรสใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น06/12/255901/12/25591,101,0000.23ขาย
มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MILL)สิทธิชัย  ลีสวัสดิ์ตระกูลคู่สมรสใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น07/12/255902/12/25591,211,7000.22ขาย
มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MILL)สิทธิชัย  ลีสวัสดิ์ตระกูลคู่สมรสใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น07/12/255906/12/2559445,2000.23ขาย
เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTI)โพธิพงษ์  ล่ำซำผู้จัดทำหุ้นสามัญ07/12/255906/12/25597,300132.00ซื้อ
โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MONO)พิชญ์  โพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ07/12/255906/12/25591,400,0002.86ซื้อ
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)กำจร  ชื่นชูจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07/12/255906/12/2559100,0006.20ขาย
ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKR)สุริยันต์  โคจรโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07/12/255902/12/25592,78654.75ซื้อ
ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKR)สุริยันต์  โคจรโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07/12/255906/12/255920,00054.25ซื้อ
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS)มลฤดี  สุขพันธรัชต์คู่สมรสหุ้นสามัญ06/12/255906/12/255940,0001.54ขาย
เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(M)ประวิทย์  ตันติวศินชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ07/12/255929/11/25593,30059.00ขาย
เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(M)ประวิทย์  ตันติวศินชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ07/12/255906/12/255926,70059.75ขาย


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง