กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 28 เม.ย. 2560
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2560 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  8 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPCH)สุรีย์  พูลเกิดผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/04/256025/04/25604,10018.00ซื้อซื้อจาก นายสราวุฒิ จันทราวุฒิกร นายสุรจิตร แซ่เอ้า นางสุดสงวน น้อมเจริญ
น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KSL)จำรูญ  ชินธรรมมิตร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/04/256027/04/2560500,0005.40ซื้อ
เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PACE)สรพจน์  เตชะไกรศรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/04/256027/04/25606,000,0000.00รับโอน
โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(POLAR)ดนุช  บุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/04/256026/04/2560450.15รับโอนรับโอนจาก คุณหญิงงามฉลอย (มารดา)
โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(POLAR)ดนุช  บุนนาคผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น28/04/256026/04/256070.01รับโอนรับโอนจาก คุณหญิงงามฉลอย (มารดา)
มติชน จำกัด (มหาชน) บมจ.(MATI)ขรรค์ชัย  บุนปานผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/04/256027/04/256036,0006.00ซื้อ
มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) บมจ.(MACO)จักรกฤษณ์  เข็มทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/04/256025/04/2560100,0001.23ซื้อ
ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKR)สุริยันต์  โคจรโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/04/256027/04/256010,00049.50ซื้อ


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง