กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 26 ส.ค. 2559
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2559 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  25 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CGD)เจแอล  อังคู่สมรสหุ้นสามัญ26/08/255923/08/25594,884,0001.03ขาย
เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMR)ดุสิต  ศรีสกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ26/08/255925/08/255910,0005.00ซื้อ
ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPALL)วิเศษ  วิศิษฏ์วิญญูผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/08/255924/08/255931,71961.00ขาย
ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCORP)กันต์พจน์  กิตติรัฐศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/08/255922/08/2559200,00011.36ซื้อ
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/08/255924/08/255930,0009.00ซื้อ
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/08/255925/08/255912,0009.00ซื้อ
ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFD)กัมพล  ติยะรัตน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น425/08/255919/08/255950,0001.32ขาย
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG)ปฏิภาณ  ไชยปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/08/255925/08/2559100,0004.88ซื้อ
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อนันต์  กาญจนพาสน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/08/255924/08/255922,2001.74ซื้อ
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อนันต์  กาญจนพาสน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/08/255925/08/25591,015,0001.72ซื้อ
บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BIZ)สุกัลยา  คำนวนผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/08/255925/08/255920,0004.33ซื้อ
บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTW)ชุติมา  กติกาวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/08/255924/08/2559320,0004.34ขาย
แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLANB)ประสงค์  จรุงเบญจธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/08/255924/08/2559200,0006.20ขาย
มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MILL)สิทธิชัย  ลีสวัสดิ์ตระกูลคู่สมรสใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น26/08/255922/08/25591,000,0000.31ขาย
มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MILL)สิทธิชัย  ลีสวัสดิ์ตระกูลคู่สมรสใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น26/08/255923/08/25591,343,7000.29ขาย
เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MEGA)มาโนช  กัลบัคซานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/08/255924/08/255915,00020.47ขาย
เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MEGA)มาโนช  กัลบัคซานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/08/255925/08/25595,00020.30ขาย
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI)กำจร  ชื่นชูจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/08/255925/08/255940026.00ซื้อ
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI)กำจร  ชื่นชูจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/08/255925/08/25592,00028.00ซื้อ
ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SITHAI)พงษ์ศักดิ์  กันติรัตนาวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/08/255923/08/2559150,0001.95ซื้อ
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT)พูนพรรณ  ไชยกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ26/08/255923/08/25592,0006.60ซื้อทำรายการโดย นายสมนึก ไชยกุล (คู่สมรส)
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT)สมนึก  ไชยกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/08/255923/08/25592,0006.60ซื้อ
ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN)สมศักดิ์  อมรรัตนชัยกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/08/255925/08/25593,9003.94ซื้อ
เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASN)ธวัชชัย  ชีวานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/08/255925/08/2559110,0007.27ซื้อ
เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASN)ธวัชชัย  ชีวานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/08/255926/08/25597007.15ซื้อ


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง