กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 30 มิ.ย. 2559
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2559 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  45 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN)ไต้  ชอง อีผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/06/255927/06/255958,9001.22ซื้อ
การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BA)อนวัช  ลีละวัฒน์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/06/255927/06/25591,00022.50ซื้อ
คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(AJD)เอนก  พัฒนสฤษฎ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น30/06/255928/06/2559400,0000.75ขาย
คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(AJD)เอนก  พัฒนสฤษฎ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/06/255929/06/25594,000,0001.54ขาย
คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(AJD)เอนก  พัฒนสฤษฎ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น30/06/255929/06/2559400,0000.75ขาย
จรัญประกันภัย บมจ.(CHARAN)กิตติพงศ์  จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/06/255928/06/255980033.00ซื้อ
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JAS)ปลื้มใจ  สินอากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/06/255929/06/2559100,0005.65ซื้อ
ช ทวี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHO)อภิชัย  ชุมศรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/06/255929/06/255965,0002.10ขาย
ช ทวี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHO)อภิชัย  ชุมศรีผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น29/06/255929/06/255912,0001.60ขาย
ช ทวี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHO)อภิชัย  ชุมศรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/06/255929/06/25595,0002.24ขาย
ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) บมจ.(CK)ปลิว  ตรีวิศวเวทย์คู่สมรสหุ้นสามัญ30/06/255928/06/2559988,00028.00ขาย
ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) บมจ.(CK)สิทธิเดช  ตรีวิศวเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/06/255929/06/2559102,50028.75ขาย
ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) บมจ.(CK)สิทธิเดช  ตรีวิศวเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/06/255929/06/2559500,00029.25ขาย
ทีวี ไดเร็ค บมจ.(TVD)ธนะบุล  มัทธุรนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/06/255928/06/255910,617,2500.00โอนออกโอนให้ Mr.Lai Chen Kuo /โอนคืนการยืมหลักทรัพย์ค้ำประกัน
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/06/255929/06/25595009.80ซื้อ
น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KSL)ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/06/255929/06/2559227,6004.02ขาย
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อนันต์  กาญจนพาสน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/06/255928/06/255920,0001.60ซื้อ
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อนันต์  กาญจนพาสน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/06/255929/06/255920,0001.64ซื้อ
บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(BJCHI)เชิง จิน  ลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/06/255930/06/2559311,2006.35ขาย
ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRAKIT)ปรีชา  เชาวโชติช่วงผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/06/255929/06/255910,00014.80ซื้อ
โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPS)พงศ์ธร  ธาราไชยผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น30/06/255928/06/25595,400,0000.48ขาย
ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(FC)กฤษน์  ศรีชวาลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/06/255924/06/2559100,0000.66ซื้อ
ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(FC)กฤษน์  ศรีชวาลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/06/255927/06/2559100,0000.66ซื้อ
ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(FC)กฤษน์  ศรีชวาลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/06/255928/06/2559100,0000.68ซื้อ
เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTLS)สุรัตน์  ฉายาวรเดชผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/06/255929/06/25592,50019.80ซื้อ
โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MONO)พิชญ์  โพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/06/255929/06/25591,000,0003.18ซื้อ
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI)กำจร  ชื่นชูจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/06/255929/06/255930026.00ซื้อ
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA)พิจิตต์  วิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น30/06/255927/06/2559100,0001.83ซื้อ
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)วารุณี  ลภิธนานุวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/06/255929/06/255930,00023.50ขาย
เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NCL)กิตติ  พัวถาวรสกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น30/06/255927/06/25596,000,0000.62ขาย
เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NCL)กิตติ  พัวถาวรสกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น30/06/255928/06/25593,500,0000.54ขาย
เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NCL)กิตติ  พัวถาวรสกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น30/06/255929/06/255915,500,0000.53ขาย
เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EARTH)ขจรพงศ์  คำดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/06/255929/06/25591,400,0004.70ซื้อ
เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MCS)ไนยวน  ชิผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/06/255927/06/255910,000,0000.00รับโอนรับโอนจาก คุณชาลิสา ชิ
เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MCS)ไนยวน  ชิผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/06/255927/06/25596,837,20012.17ขาย
เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MCS)ไนยวน  ชิบุตรหุ้นสามัญ29/06/255927/06/255910,000,0000.00โอนออกโอนให้ MR. NAI YUAN CHI
เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MCS)ไนยวน  ชิผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/06/255928/06/25592,776,40011.62ขาย
เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MCS)ไนยวน  ชิผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/06/255929/06/2559386,40011.80ขาย
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11)ทศพร  เลิศพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/06/255928/06/25592,7618.61ซื้อ
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11)วัชราภรณ์  เมรุทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/06/255928/06/25592,1968.61ซื้อ
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11)สามารถ  จิระดำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/06/255928/06/255921,7918.61ซื้อ
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11)สามารถ  จิระดำรงคู่สมรสหุ้นสามัญ29/06/255928/06/25594,1648.61ซื้อ
เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIS)โรจนศักดิ์  โฉมวิไลลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/06/255928/06/255939,4305.17ขาย
เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) บมจ.(AIE)พิมพ์วรรณ  ธารีรัตนาวิบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/06/255929/06/255912,500,0000.00รับโอนรับโอนจาก นายศิริกูล ธารีรัตนาวิบูลย์ (อา)
ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IT)บุญปกรณ์  โชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/06/255924/06/2559200,0002.68ซื้อ


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง