กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 29 ก.ย. 2559
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2559 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  18 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN)สหัสชัย  อินทรสุขศรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/09/255928/09/2559300,0001.10ซื้อ
เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCE)เฟรดดริก การาเพท  โอฮาเนียนผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/09/255927/09/255950,000103.50ขาย
เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMR)ชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/09/255927/09/255950,0005.25ขาย
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)มงคล  สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น29/09/255927/09/2559500,0000.43ขาย
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)มงคล  สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/09/255928/09/2559100,0002.66ซื้อ
ซีซีเอ็น-เทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCN)ระบิล  กลั่นสกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น29/09/255926/09/2559300,0001.28ขาย
ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SE-ED)วิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนิชคู่สมรสหุ้นสามัญ29/09/255926/09/255976,6170.00รับโอน-เพื่อผู้ฝาก
ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SE-ED)วิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนิชคู่สมรสหุ้นสามัญ29/09/255926/09/255934,9004.30ขาย-เพื่อผู้ฝาก
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG)ไพรวัลย์  เผ้าหอมคู่สมรสหุ้นสามัญ29/09/255928/09/255910,0004.70ซื้อ
เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTLS)สงกรานต์  เอี่ยมกายผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/09/255928/09/255920,00018.20ซื้อ
ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UREKA)สามารถ  ราชพลสิทธิ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น29/09/255926/09/255930,6000.68ขาย
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI)กำจร  ชื่นชูจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/09/255928/09/25593,90026.00ซื้อ
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT)พูนพรรณ  ไชยกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ29/09/255928/09/2559100,0006.10ขายทำรายการโดย นายสมนึก ไชยกุล (คู่สมรส)
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT)สมนึก  ไชยกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/09/255928/09/2559100,0006.10ขาย
หาดทิพย์ บมจ.(HTC)ไพโรจน์  รัตตกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/09/255926/09/255932,40017.30ซื้อ
อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ITD)เปรมชัย  กรรณสูตผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/09/255927/09/25594,000,0005.23ขาย
อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EASON)จิตติ  เอกแสงกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น28/09/255927/09/255960,0003.89ขาย
เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AAV)ธนภัทร  งามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/09/255928/09/2559700,0007.15ขาย


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง