กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 18 ธ.ค. 2560
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2560 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  33 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GPSC)ปวเรศ  รัตนสุวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/256014/12/256020,00062.50ขาย
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)มาวีร์  สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/256015/12/2560200,0003.74ซื้อ
เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DEMCO)ประพีร์  ปุ้ยพันธวงศ์คู่สมรสหุ้นสามัญ18/12/256015/12/256020,0005.95ซื้อ
ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TAKUNI)กาญจนา  ริมพณิชยกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/256015/12/256050,0000.87ซื้อ
ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TIC)พณิตา  ตู้จินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/256014/12/25609,30030.00ซื้อ
ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TF)พิพัฒ  พะเนียงเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/256015/12/25601,869,358228.00ขาย
ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TF)เพชร  พะเนียงเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/256015/12/2560130,642228.00ขาย
ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TF)สุชัย  รัตนเจียเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/256015/12/2560314,829228.00ขาย
ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TWP)แดน  ทองอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/256008/12/256047,0004.29ซื้อ
บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BR)โชติ  โภควนิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/256015/12/2560200,0007.00ซื้อ
บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BEAUTY)นรฤทธิ์  คีตานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15/12/256012/12/256027,00018.30ซื้อแก้ไขข้อมูล /
บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGT)นพดล  ธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/256004/12/25609001.16ซื้อ
บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGT)นพดล  ธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/256004/12/25602,8001.17ซื้อ
บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGT)นพดล  ธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/256007/12/256020,4001.14ซื้อ
บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGT)นพดล  ธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/256007/12/25604,5001.14ซื้อ
บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGT)นพดล  ธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/256008/12/25609,5001.14ซื้อ
บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGT)นพดล  ธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/256012/12/25608,9001.13ซื้อ
บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGT)นพดล  ธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/256015/12/256023,8001.12ซื้อ
บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGT)นพดล  ธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/256018/12/256020,0001.12ซื้อ
เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSTC)ภาณุ  ศีติสารผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/256015/12/25601,200,0000.80ซื้อ
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG)วิชิต  ศิริทัตธำรงคู่สมรสหุ้นสามัญ18/12/256013/12/2560100,0002.04ซื้อ
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) บมจ.(WPH)เชน  เหล่าสุนทรคู่สมรสหุ้นสามัญ15/12/256015/12/256039,4003.19ซื้อ
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA)ชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/256015/12/2560300,0002.60ซื้อ
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA)ชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น318/12/256018/12/256048,000,0000.00โอนออกโอนให้พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA)ชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น318/12/256018/12/256048,000,0000.00โอนออกโอนให้พิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA)ชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น318/12/256018/12/256048,000,0000.00โอนออกโอนให้พิชิต วิริยะเมตตากุล
วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(VNG)ภัทท  สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/256014/12/2560300,00011.10ซื้อ
วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(VNG)ภัทท  สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/256015/12/2560151,10011.00ซื้อ
สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SE)แสงเพชร  ตันทะอธิพานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/256013/12/2560180,0002.43ซื้อ
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS)สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/256014/12/256050,00024.30ซื้อ
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS)สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/256015/12/2560300,00024.28ซื้อ
ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) บมจ.(HUMAN)ชื่นชม  เตชรุ่งเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/256014/12/2560200,0008.10ขาย
ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) บมจ.(HUMAN)สุนทร  เด่นธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/256015/12/25601,000,0007.50ขาย


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง