กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 16 มี.ค. 2561
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2561 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  27 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN)ไต้  ชอง อีผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/03/256113/03/25618,6001.08ซื้อ
เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(GEL)ธิติพงศ์  ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15/03/256113/03/25614,000,0000.32ซื้อ
ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SANKO)มาซามิ  คัตซูโมโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/03/256115/03/25611,0001.25ซื้อ
ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SELIC)ยุวดี  เอี่ยมสนธิทรัพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/03/256114/03/256150,0002.00ซื้อ
ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SELIC)เอก  สุวัฒนพิมพ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/03/256115/03/256160,0002.10ซื้อ
เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAPPE)ญาตา  อ่อนอินผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/03/256109/03/256110,00021.20ซื้อ
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW)นวรัตน์  ธรรมสุวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/03/256114/03/2561100,0008.05ขาย
ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCON)ชนะ  โตวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/03/256114/03/25612,000,0000.71ซื้อ
ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFD)อนุกูล  อุบลนุชผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/03/256114/03/2561400,0001.79ขาย
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TU)ธีรพงศ์  จันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/03/256115/03/256120,000,00020.00ขาย
บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BM)ธีรวัต  อมรธาตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/03/256114/03/25615,0002.84ซื้อ
บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BM)ธีรวัต  อมรธาตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/03/256114/03/256110,0002.86ซื้อ
บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BM)ธีรวัต  อมรธาตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/03/256114/03/25615,0002.88ซื้อ
บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BOL)อินทิรา  อินทุรัตนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/03/256114/03/256110,0000.00โอนออกโอนให้ นางสาวปติญา กุลรดากรพงศ์ (เพื่อน)
พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA)อมร  ทรัพย์ทวีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/03/256114/03/25611,600,00048.94ซื้อ
พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA)อมร  ทรัพย์ทวีกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ16/03/256114/03/25611,000,00049.50ซื้อ
พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG)ภูมิพัฒน์  สินาเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/03/256115/03/2561100,00018.30ซื้อ
พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG)ภูมิพัฒน์  สินาเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/03/256115/03/2561100,00018.40ซื้อ
เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSTC)ภาณุ  ศีติสารผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/03/256115/03/25612,000,0000.77ซื้อ
เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MEGA)พระรามจิต ซิงค์  สาว์นีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/03/256115/03/256126,40045.50ขาย
โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MONO)นวมินทร์  ประสพเนตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/03/256113/03/256110,000,0004.05ขาย
โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MONO)พิชญ์  โพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/03/256113/03/2561100,000,0004.05ขาย
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH)นพดล  นพคุณผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/03/256115/03/256130,00024.40ขาย
ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) บง.(BFIT)ธิติธรรม  โรจนพฤกษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/03/256115/03/256119,00039.50ขาย
สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPORT)วิลักษณ์  โหลทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/03/256115/03/2561300,0000.55ซื้อ
หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HARN)ประชา  พร้อมพรชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ16/03/256114/03/2561100,0003.06ซื้อ
อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IHL)สมยศ  อัคคไพบูลย์คู่สมรสใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น15/03/256112/03/256150,0007.00ซื้อ


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง