กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 25 พ.ค. 2561
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2561 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  28 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(2S)บุญศรี  ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/05/256123/05/256180,0003.62ขาย
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN)ชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ25/05/256124/05/2561500,0001.01ซื้อ
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GULF)รัฐพล  ชื่นสมจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/05/256124/05/256147,50070.25ซื้อ
เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(GEL)ธิติพงศ์  ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/05/256123/05/2561131,5000.33ซื้อ
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC)ณยศ  ปิสัญธนะกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/05/256124/05/256150,0004.60ซื้อ
ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPALL)ชวน  นิ่มกิตติกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/05/256124/05/25615,00080.25ซื้อ
ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) บล.(ZMICO)ชัยภัทร  ศรีวิสารวาจาผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/05/256124/05/2561200,0001.15ซื้อ
ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) บมจ.(DIGI)ปรเมษฐ์  รังรองธานินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/05/256122/05/2561173,844,0000.40ขายขายให้ นายธานินทร์ อินทรารักษ์สกุล
ไดนาสตี้เซรามิค บมจ.(DCC)ชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น25/05/256124/05/25611,000,0000.74ซื้อ
ไดนาสตี้เซรามิค บมจ.(DCC)ชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุลคู่สมรสใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น25/05/256124/05/2561440,0000.78ซื้อ
ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TICON)ตรีขวัญ  บุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/05/256115/05/2561440,31017.90ขาย
ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TICON)ตรีขวัญ  บุนนาคคู่สมรสหุ้นสามัญ25/05/256115/05/2561909,05217.90ขาย
ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TF)พิพัฒ  พะเนียงเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/05/256124/05/25612,300163.50ซื้อ
พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG)รังสรรค์  พวงปรางผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/05/256123/05/256150,00018.70ซื้อ
เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSTC)ภาณุ  ศีติสารผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น25/05/256124/05/2561500,0000.33ซื้อ
ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(FVC)ดนุช  บุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/05/256123/05/2561230,0001.67ขาย
แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MC)สุณี  เสรีภาณุผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/05/256124/05/2561250,00013.23ซื้อ
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH)ธีระวัฒน์  ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/05/256123/05/25618,0004.96ซื้อ
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA)พิจิตต์  วิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/05/256122/05/2561200,0002.46ซื้อ
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA)พิจิตต์  วิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น225/05/256122/05/256182,2001.50ซื้อ
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT)พูนพรรณ  ไชยกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ25/05/256123/05/256140,0002.92ซื้อทำรายการโดยนายสมนึก ไชยกุล (คู่สมรส)
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT)สมนึก  ไชยกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/05/256123/05/256140,0002.92ซื้อ
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI)บุรีรัตน์  รัตนวานิชผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น25/05/256118/05/256126,8003.08ขาย
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI)บุรีรัตน์  รัตนวานิชผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น25/05/256118/05/2561472.82ขาย
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI)บุรีรัตน์  รัตนวานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/05/256122/05/256140,00019.10ขาย
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI)เมธา  จันทร์แจ่มจรัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/05/256122/05/256145,00019.90ขาย
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI)สมสกุล  แสงสุวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/05/256124/05/256110,00020.10ขาย
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS)สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/05/256124/05/2561500,00020.00ซื้อ


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง