กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 15 ธ.ค. 2560
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2560 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  37 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN)ไต้  ชอง อีผู้จัดทำหุ้นสามัญ15/12/256012/12/256050,0001.40ซื้อ
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN)ไต้  ชอง อีผู้จัดทำหุ้นสามัญ15/12/256013/12/256050,0001.38ซื้อ
เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ธ.(KKP)บรรยง  พงษ์พานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ15/12/256014/12/25601,000,00078.10ขาย
เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(GEL)ธิติพงศ์  ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14/12/256012/12/25602,000,0000.42ซื้อ
เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SWC)สิริณัฏฐ์  ชญาน์นันท์คู่สมรสหุ้นสามัญ15/12/256013/12/25606,00016.40ซื้อ
เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMR)วรพันธ์  อุณจักรคู่สมรสหุ้นสามัญ14/12/256013/12/256020,0003.70ซื้อ
ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SEAOIL)อภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำจรผู้จัดทำหุ้นสามัญ15/12/256013/12/256050,0002.56ซื้อ
เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DEMCO)ประพีร์  ปุ้ยพันธวงศ์คู่สมรสหุ้นสามัญ15/12/256012/12/256030,0006.00ซื้อ
ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TAKUNI)กาญจนา  ริมพณิชยกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ15/12/256014/12/256050,0000.89ซื้อ
ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPIPP)วรวิทย์  เลิศบุษศราคามผู้จัดทำหุ้นสามัญ14/12/256021/11/2560100,0008.05ซื้อ
ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPIPP)วรวิทย์  เลิศบุษศราคามผู้จัดทำหุ้นสามัญ14/12/256024/11/256050,0007.90ซื้อ
เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TM)สุนทรี  จรรโลงบุตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ15/12/256014/12/256010,450,0002.66ขายขายให้ นายสิทธิชัย ทรัพย์รุ่งเรือง (หลาน)
ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TF)กำธร  ตติยกวีผู้จัดทำหุ้นสามัญ15/12/256015/12/2560500,000228.00ขายขายให้ NISSIN FOODS HOLDINGS (ไม่มีความสัมพันธ์)
ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TF)กำธร  ตติยกวีคู่สมรสหุ้นสามัญ15/12/256015/12/2560100,000228.00ขายขายให้ NISSIN FOODS HOLDINGS (ไม่มีความสัมพันธ์)
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)ธนาธิป  ศุภประดิษฐ์คู่สมรสหุ้นสามัญ15/12/256008/12/25604,50034.72ซื้อ
บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BR)วุฒิพล  สุริยาภิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15/12/256013/12/2560500,0007.35ซื้อ
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อนันต์  กาญจนพาสน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14/12/256013/12/2560100,0001.78ซื้อ
บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BROCK)เนาวรัตน์  สุธรรมจริยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ15/12/256013/12/256015,2002.86ขาย
บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BROCK)เนาวรัตน์  สุธรรมจริยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ15/12/256014/12/25601,701,7002.83ขาย
บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BEAUTY)นรฤทธิ์  คีตานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15/12/256012/12/256027,00018.30ขาย
พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PCSGH)อังกฤษ  รุ่งโรจน์กิติยศผู้จัดทำหุ้นสามัญ15/12/256013/12/2560257,1009.46ขาย
เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSTC)ภาณุ  ศีติสารผู้จัดทำหุ้นสามัญ15/12/256014/12/25601,500,0000.79ซื้อ
เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTLS)สุรพงษ์  เพ็ชรอำไพผู้จัดทำหุ้นสามัญ15/12/256013/12/256050,00039.00ขาย
ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(UPA)อุปกิต  ปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ15/12/256014/12/2560982,7000.48ซื้อ
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH)พิพัฒน์  เศวตวิลาศผู้จัดทำหุ้นสามัญ15/12/256012/12/2560130,0007.67ซื้อ
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH)พิพัฒน์  เศวตวิลาศผู้จัดทำหุ้นสามัญ15/12/256013/12/2560100,0007.65ซื้อ
สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SQ)อวยชัย  คล้ายทับทิมผู้จัดทำหุ้นสามัญ14/12/256014/12/2560100,0005.40ซื้อ
หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HARN)เจน  ชาญณรงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15/12/256013/12/25605,000,0000.00รับโอนรับโอนจากมารดา
หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HARN)สิริมา  เอี่ยมสกุลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15/12/256013/12/25605,000,0000.00รับโอนรับโอนจากมารดา
เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(M)สุดารัตน์  พัทธ์วิวัฒน์ศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ15/12/256013/12/256010,00084.50ขาย
เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SNC)สุรพล  แย้มเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ14/12/256013/12/2560100,00014.00ขาย
แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADB)พรพิวรรณ  นิรมลเฉิดฉายคู่สมรสหุ้นสามัญ15/12/256013/12/256040,0001.39ซื้อ
ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) บมจ.(HUMAN)ชื่นชม  เตชรุ่งเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ15/12/256013/12/2560500,0008.00ขาย
ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) บมจ.(HUMAN)ชื่นชม  เตชรุ่งเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ15/12/256013/12/2560300,0008.13ขาย
ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) บมจ.(HUMAN)ศศิธร  หิรัญศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15/12/256013/12/2560400,0008.13ขาย
ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) บมจ.(HUMAN)สุนทร  เด่นธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ15/12/256012/12/25601,500,0008.55ขาย
ไฮโดรเท็ค บมจ.(HYDRO)สลิบ  สูงสว่างผู้จัดทำหุ้นสามัญ15/12/256013/12/25601,561,7001.50ขายขายให้ นายทิศพัฒน์ อมรนันทิพัฒน์


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง