กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 22 มี.ค. 2561
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2561 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  32 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(GGC)กรรณิการ์  งามโสภีผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/03/256114/03/256110,00014.80ซื้อ
โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(GGC)กรรณิการ์  งามโสภีผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/03/256115/03/256110,00014.80ซื้อ
เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP)ทนงศักดิ์  มโนธรรมรักษาผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/03/256116/03/2561260,000,0000.72ขาย
เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP)ลิขิต  ลือสกุลกิจไพศาลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/03/256116/03/2561200,000,0000.72ซื้อ
เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JWD)จิตชัย  นิมิตรปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/03/256119/03/256170,0009.90ซื้อ
ซันสวีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUN)องอาจ  กิตติคุณชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/03/256121/03/2561100,0004.97ซื้อ
ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPALL)วิเศษ  วิศิษฏ์วิญญูคู่สมรสหุ้นสามัญ22/03/256120/03/2561184,00088.00ซื้อ
ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPALL)วิเศษ  วิศิษฏ์วิญญูคู่สมรสหุ้นสามัญ22/03/256121/03/25616,00088.00ซื้อ
ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DDD)ณัฏฐะวุฒิ  เครือประดับผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/03/256120/03/25615,000100.50ซื้อ
เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DEMCO)ประพีร์  ปุ้ยพันธวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/03/256121/03/256123,2005.00ซื้อ
น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(KBS)เกรียงศักดิ์  ภัทรโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/03/256114/03/256120,0004.48ซื้อ
น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(KBS)เกรียงศักดิ์  ภัทรโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/03/256114/03/256110,0004.46ซื้อ
น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(KBS)เกรียงศักดิ์  ภัทรโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/03/256115/03/256110,0004.48ซื้อ
น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(KBS)เกรียงศักดิ์  ภัทรโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/03/256116/03/256110,0004.48ซื้อ
น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(KBS)เกรียงศักดิ์  ภัทรโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/03/256119/03/256120,0004.46ซื้อ
บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BM)วินัย  วงศ์สว่างรัศมีผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/03/256120/03/256150,0002.84ซื้อ
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS)คีรี  กาญจนพาสน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/03/256119/03/25611,000,0008.30ซื้อ
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS)คีรี  กาญจนพาสน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/03/256120/03/2561424,3008.25ซื้อ
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS)คีรี  กาญจนพาสน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/03/256121/03/25611,000,0008.30ซื้อ
ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRAKIT)พิศาล  ประหัษฎางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ22/03/256116/03/25615,30013.50ซื้อ
พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA)มานพ  อุฬารสิริพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/03/256120/03/25611,90048.25ซื้อ
มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(METCO)นพ  โรจนวานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/03/256116/03/2561200209.00ซื้อ
แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MC)นพดล  ตั้งเด่นชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/03/256119/03/25615,00013.40ซื้อ
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH)ธีระวัฒน์  ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/03/256120/03/256120,0004.75ซื้อ
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA)พิจิตต์  วิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น222/03/256121/03/256115,7001.44ซื้อ
สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SE)แสงเพชร  ตันทะอธิพานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/03/256121/03/25612,3002.58ซื้อ
สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMIT)ธนา  เสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/03/256120/03/2561250,0006.00ซื้อ
เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(XO)ธัญญาพร  กิจรุ่งเรืองศรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/03/256121/03/256110,0005.95ขาย
เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(XO)วาสนา  จันทรัชคู่สมรสหุ้นสามัญ21/03/256119/03/25611,720,0005.76ซื้อ
ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) บมจ.(HOTPOT)สมพล  ฤกษ์วิบูลย์ศรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/03/256119/03/256111,000,0001.74ขาย
ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) บมจ.(HOTPOT)สมพล  ฤกษ์วิบูลย์ศรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/03/256120/03/256110,000,0001.74ขาย
ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) บมจ.(HOTPOT)สมพล  ฤกษ์วิบูลย์ศรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/03/256121/03/256110,000,0001.73ขาย


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง