กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 21 ส.ค. 2560
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2560 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  45 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP)ไพโรจน์  วัฒนวโรดมผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/08/256016/08/25601,000,0000.87ซื้อ
ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SEAOIL)อภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำจรผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/08/256016/08/256049,6002.50ซื้อ
ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SEAOIL)อภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำจรผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/08/256017/08/25604,9002.46ซื้อ
ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMO)อุปถัมป์  นิสิตสุขเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/08/256018/08/2560614,0002.01ขาย
ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TVT)ภัทรภร  วรรณภิญโญผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/08/256018/08/25604,699,6001.50ซื้อ
ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFD)อนุกูล  อุบลนุชผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/08/256018/08/2560200,0002.00ซื้อ
ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BAT-3K)ศิริทัศน์  ประเสริฐมนูกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/08/256021/08/2560174,000275.00ขายขายให้ 1.บริษัท ฮิตาชิ เคมีคอล จำกัด 2.บริษัท สยามมากิ จำกัด
บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BM)ธีรวัต  อมรธาตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/08/256018/08/256035,5003.42ซื้อ
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อนันต์  กาญจนพาสน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/08/256018/08/25605,000,0001.76ซื้อ
พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(PATO)วิสุทธิ์  วานิชย์เจริญการผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/08/256017/08/256010,00015.55ขาย
มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) บมจ.(MACO)ญาณิสร์  ทิพากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/08/256016/08/256015,0001.73ขาย
มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) บมจ.(MACO)ญาณิสร์  ทิพากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/08/256017/08/256015,0001.77ขาย
มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MILL)จุรีรัตน์  ลปนาวณิชย์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น321/08/256017/08/256063,4450.17ขาย
มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MILL)จุรีรัตน์  ลปนาวณิชย์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น421/08/256017/08/256038,0670.68ขาย
มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MILL)สุทธิรัตน์  ลีสวัสดิ์ตระกูลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น421/08/256017/08/2560209,8250.61ขาย
เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTLS)ดวงแข  สงนุ้ยผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/08/256018/08/25601,50031.75ซื้อ
เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTLS)บัญญัติ  นิลศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/08/256017/08/256019,70032.75ซื้อ
เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTLS)บัญญัติ  นิลศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/08/256018/08/25606,90031.75ซื้อ
เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTLS)ปริทัศน์  เพชรอำไพผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/08/256017/08/2560100,00032.00ซื้อ
เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTLS)สุรัตน์  ฉายาวรเดชผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/08/256017/08/25607,00033.25ซื้อ
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)กำจร  ชื่นชูจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/08/256018/08/2560100,0007.20ซื้อ
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH)วชิระ  วุฒิกุลประพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/08/256018/08/2560100,00024.23ขาย
โรงพยาบาลรามคำแหง บมจ.(RAM)ชำนาญ  ชนะภัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/08/256017/08/25606,0002,900.00ซื้อ
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA)ชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุลคู่สมรสใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น321/08/256016/08/256092,3080.88ซื้อ
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA)ชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น221/08/256018/08/256050,0001.74ซื้อ
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA)พิจิตต์  วิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น221/08/256018/08/256020,0001.76ซื้อ
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO)ยุทธ  ชินสุภัคกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น21/08/256017/08/2560150,0000.42ขาย
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO)ยุทธ  ชินสุภัคกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น21/08/256018/08/256090,5000.40ซื้อ
วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(VNG)ยุพาพร  บุญเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/08/256017/08/2560400,00011.45ซื้อ
วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(VNG)ยุพาพร  บุญเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/08/256018/08/2560285,00011.47ซื้อ
เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WORK)สุรการ  ศิริโมทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/08/256017/08/256010,00070.25ขาย
เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(WORLD)จิรศักดิ์  จิยะจันทน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/08/256017/08/2560199,974,0000.25ขายขายให้ นางเพ็ญศรี วันไชย
เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(WORLD)จิรศักดิ์  จิยะจันทน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/08/256017/08/2560200,000,0000.25ขายขายให้ นายกฤฎา ตันเปาว์
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT)พูนพรรณ  ไชยกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ18/08/256017/08/2560332,0003.67ซื้อทำรายการโดยนายสมนึก ไชยกุล (คู่สมรส )
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT)สมนึก  ไชยกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/08/256017/08/2560332,0003.87ซื้อ
สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(SALEE)สาทิส  ตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/08/256018/08/2560100,0001.45ซื้อ
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS)สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/08/256018/08/25605,796,3000.00โอนออกโอนให้ นายนโชต เชษฐโชติศักดิ์ (บุตร )
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS)สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/08/256018/08/2560138,7000.00โอนออกโอนให้ นายนโชต เชษฐโชติศักดิ์ (บุตร )
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS)สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น321/08/256018/08/2560110,0005.79ซื้อ
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(IRC)พรทิพย์  เศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/08/256018/08/25609,00023.30ซื้อ
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)สุทธิพงศ์  ตั้งสัจจะพจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/08/256017/08/256030,0005.15ซื้อ
เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MCS)ไนยวน  ชิผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/08/256016/08/25601,994,00015.03ขาย
เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MCS)ไนยวน  ชิผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/08/256017/08/25603,006,00015.16ขาย
เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPVI)ดวงนภา  วรญาณโกศลคู่สมรสหุ้นสามัญ21/08/256017/08/2560100,0001.40ขาย
เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SVI)พิเชษฐ  กนกศิริมาผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/08/256017/08/2560100,0005.03ซื้อ


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง