กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 22 มิ.ย. 2560
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2560 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  20 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GC)พิสิฐ  ลี้อาธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/06/256021/06/256061,9006.17ขาย
คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CGH)พิสุทธิ์  วิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/06/256021/06/2560296,5001.45ซื้อ
ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRT)พิสิฐ  ลี้อาธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/06/256020/06/256010,0003.66ซื้อ
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TU)ยงยุทธ  เสฏฐวิวรรธน์คู่สมรสหุ้นสามัญ22/06/256020/06/256046,80021.60ขาย
เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BJC)ธีระพล  เกียรติสุรนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/06/256015/06/256050,00047.00ขาย
ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PHOL)ชวลิต  หวังธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/06/256019/06/256050,0002.62ขาย
ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PHOL)ชวลิต  หวังธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/06/256020/06/2560100,0002.63ขาย
ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PHOL)ชวลิต  หวังธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/06/256021/06/256050,0002.58ขาย
พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA)สุธรรม  ส่งศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/06/256019/06/2560100,00034.50ขาย
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)พิสุทธิ  เลิศวิไลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น22/06/256020/06/256050,0002.50ขาย
มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MALEE)รุ่งฉัตร  บุญรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/06/256021/06/256020,00046.63ซื้อ
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)กำจร  ชื่นชูจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/06/256021/06/2560100,0007.60ซื้อ
ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) บมจ.(RICHY)การุญ  จันทรางศุผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/06/256019/06/2560452,1191.57ขาย
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH)เตชนิธิ  ลิปตวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/06/256021/06/256010,00023.40ซื้อ
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO)ยุทธ  ชินสุภัคกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/06/256020/06/2560100,0006.95ซื้อ
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO)ยุทธ  ชินสุภัคกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/06/256020/06/2560300,0007.15ขาย
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO)ยุทธ  ชินสุภัคกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/06/256021/06/256037,2007.05ซื้อ
เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WORK)พาณิชย์  สดสีผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น22/06/256020/06/25603,40027.50ขาย
อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECF)ทิพวรรณ  สุขสวัสดิ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น22/06/256019/06/25604,500,0003.00ขายขายให้ คุณพิกุล พานิช (อา)
อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECF)วัลลภ  สุขสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/06/256020/06/25603,000,0004.40ขาย


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง