กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

รายการแบบ Filing - ค้นหาตามประเภทการเสนอขายหลักทรัพย์

ประเภทการเสนอขายหลักทรัพย์: IPO เรียงข้อมูลตาม:วันที่ยื่นFiling version แรก
ผู้ออกหลักทรัพย์
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์
ประเภทหลักทรัพย์
วันที่ยื่นFiling version แรก
วันที่แก้ไขข้อมูล filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing)
วันที่มีผลบังคับใช้
วันที่เริ่ม การเสนอขาย
วันที่สิ้นสุด การเสนอขาย
หัวข้อ

บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บล.

บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บล.

ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

27 ม.ค. 65 1 มี.ค. 65 10 มี.ค. 65 22 มี.ค. 65 24 มี.ค. 65 ดูรายละเอียด

บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บล.

บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บล.

ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

27 ม.ค. 65 1 มี.ค. 65 5 ก.ค. 65 18 ก.ค. 65 19 ก.ค. 65 ดูรายละเอียด

บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บล.

บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บล.

ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

27 ม.ค. 65 1 มี.ค. 65 5 ก.ค. 65 18 ก.ค. 65 19 ก.ค. 65 ดูรายละเอียด

บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บล.

บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บล.

ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

27 ม.ค. 65 1 มี.ค. 65 5 เม.ย. 65 26 เม.ย. 65 27 เม.ย. 65 ดูรายละเอียด

บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บล.

บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บล.

ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

27 ม.ค. 65 1 มี.ค. 65 5 เม.ย. 65 26 เม.ย. 65 27 เม.ย. 65 ดูรายละเอียด

กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธ.

กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธ.

ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

24 พ.ย. 64 7 มี.ค. 65 n/a n/a n/a ดูรายละเอียด

กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธ.

กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธ.

ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

24 พ.ย. 64 7 มี.ค. 65 n/a n/a n/a ดูรายละเอียด

กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธ.

กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธ.

ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

24 พ.ย. 64 7 มี.ค. 65 n/a n/a n/a ดูรายละเอียด

กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธ.

กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธ.

ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

24 พ.ย. 64 15 ธ.ค. 64 1 ก.พ. 65 14 ก.พ. 65 17 ก.พ. 65 ดูรายละเอียด

กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธ.

กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธ.

ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

24 พ.ย. 64 15 ธ.ค. 64 7 เม.ย. 65 18 เม.ย. 65 20 เม.ย. 65 ดูรายละเอียด

บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บล.

บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บล.

ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

10 มิ.ย. 64 29 มิ.ย. 64 6 ก.ค. 64 7 ก.ค. 64   ดูรายละเอียด

บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บล.

ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

10 มิ.ย. 64 n/a 6 ก.ค. 64 7 ก.ค. 64   ดูรายละเอียด

บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บล.

ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

10 มิ.ย. 64 n/a 6 ก.ค. 64 7 ก.ค. 64   ดูรายละเอียด

เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

24 พ.ค. 62 31 พ.ค. 62 14 มิ.ย. 62 17 มิ.ย. 62 22 ก.ค. 62 ดูรายละเอียด

บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บล.

บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บล.

ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

26 ต.ค. 61 16 พ.ย. 61 27 พ.ย. 61 3 ธ.ค. 61 7 ธ.ค. 61 ดูรายละเอียด

บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

22 ก.ย. 59 n/a n/a n/a n/a ดูรายละเอียด

สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัด บริษัท

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)

13 ก.ย. 59 n/a n/a n/a n/a ดูรายละเอียด

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่

สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัด บริษัท

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)

13 ก.ย. 59 n/a n/a n/a n/a ดูรายละเอียด

บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

13 ก.ย. 59 n/a n/a n/a n/a ดูรายละเอียด

มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

8 ก.ย. 59 n/a n/a n/a n/a ดูรายละเอียด

ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

H-INTERNATIONAL (SG) PTE.LTD.

หุ้นสามัญ

6 ก.ย. 59 n/a n/a n/a n/a ดูรายละเอียด

ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

6 ก.ย. 59 n/a n/a n/a n/a ดูรายละเอียด

ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

25 ส.ค. 59 n/a n/a n/a n/a ดูรายละเอียด

อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) บริษัท

อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

23 ส.ค. 59 n/a n/a n/a n/a ดูรายละเอียด

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้

เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด บริษัท

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)

19 ส.ค. 59 9 ก.ย. 59 30 ก.ย. 59 4 ต.ค. 59 7 ต.ค. 59 ดูรายละเอียด

อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท

INGRESS CORPORATION BERHAD

หุ้นสามัญ

16 ส.ค. 59 n/a n/a n/a n/a ดูรายละเอียด

อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท

อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

16 ส.ค. 59 n/a n/a n/a n/a ดูรายละเอียด

สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

2 ส.ค. 59 n/a n/a n/a n/a ดูรายละเอียด

ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท

THK INVESTMENT COMPANY LIMITED

หุ้นสามัญ

11 ก.ค. 59 15 ต.ค. 59 18 พ.ย. 59 21 พ.ย. 59 23 พ.ย. 59 ดูรายละเอียด

ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

8 ก.ค. 59 17 ก.ย. 59 6 ต.ค. 59 10 ต.ค. 59 12 ต.ค. 59 ดูรายละเอียด

ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

8 ก.ค. 59 n/a n/a n/a n/a ดูรายละเอียด

แมคทริค จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

29 มิ.ย. 59 n/a n/a n/a n/a ดูรายละเอียด

แมคทริค จำกัด (มหาชน) บริษัท

แมคทริค จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

29 มิ.ย. 59 n/a n/a n/a n/a ดูรายละเอียด

โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท

โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

21 มิ.ย. 59 n/a n/a n/a n/a ดูรายละเอียด

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช .

ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)

17 มิ.ย. 59 6 ต.ค. 59 n/a n/a n/a ดูรายละเอียด

พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

17 มิ.ย. 59 14 ก.ย. 59 18 ต.ค. 59 19 ต.ค. 59 23 พ.ย. 59 ดูรายละเอียด

อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) บริษัท

อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

17 มิ.ย. 59 n/a n/a n/a n/a ดูรายละเอียด

ออลล่า จำกัด (มหาชน) บริษัท

ออลล่า จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

8 มิ.ย. 59 14 ก.ย. 59 n/a n/a n/a ดูรายละเอียด

ออลล่า จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

8 มิ.ย. 59 n/a n/a n/a n/a ดูรายละเอียด

เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) บริษัท

เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

19 พ.ค. 59 23 ก.ย. 59 n/a n/a n/a ดูรายละเอียด

ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

10 พ.ค. 59 10 ก.ย. 59 16 มี.ค. 60 22 มี.ค. 60 29 มี.ค. 60 ดูรายละเอียด

เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) บริษัท

เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

9 พ.ค. 59 2 ส.ค. 59 19 ส.ค. 59 22 ส.ค. 59 24 ส.ค. 59 ดูรายละเอียด

อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บริษัท

อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

26 เม.ย. 59 26 ก.ค. 59 29 ส.ค. 59 31 ส.ค. 59 9 ก.ย. 59 ดูรายละเอียด

โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บริษัท

โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

5 เม.ย. 59 20 ก.ค. 59 22 ส.ค. 59 24 ส.ค. 59 26 ส.ค. 59 ดูรายละเอียด

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

31 มี.ค. 59 21 มิ.ย. 59 13 ก.ค. 59 15 ก.ค. 59 21 ก.ค. 59 ดูรายละเอียด

บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

30 มี.ค. 59 22 มิ.ย. 59 14 ก.ค. 59 20 ก.ค. 59 22 ก.ค. 59 ดูรายละเอียด

บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท

บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

29 มี.ค. 59 26 ก.ค. 59 6 ก.ย. 59 14 ก.ย. 59 20 ก.ย. 59 ดูรายละเอียด

บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

25 ธ.ค. 58 7 มิ.ย. 59 30 มิ.ย. 59 4 ก.ค. 59 6 ก.ค. 59 ดูรายละเอียด

เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บริษัท

เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

23 ธ.ค. 58 8 เม.ย. 59 22 มิ.ย. 59 24 มิ.ย. 59 28 มิ.ย. 59 ดูรายละเอียด

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ .

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)

23 ธ.ค. 58 11 ก.พ. 59 8 มี.ค. 59 14 มี.ค. 59 18 มี.ค. 59 ดูรายละเอียด

บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) บริษัท

บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

22 ธ.ค. 58 4 เม.ย. 59 4 พ.ค. 59 9 พ.ค. 59 11 พ.ค. 59 ดูรายละเอียด

เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

15 ธ.ค. 58 4 เม.ย. 59 26 เม.ย. 59 27 เม.ย. 59 29 เม.ย. 59 ดูรายละเอียด

บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

26 ต.ค. 58 20 ก.พ. 59 26 ก.ย. 59 10 ต.ค. 59 20 ต.ค. 59 ดูรายละเอียด

เจตาแบค จำกัด (มหาชน) บริษัท

เจตาแบค จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

21 ต.ค. 58 23 ม.ค. 59 14 มี.ค. 59 16 มี.ค. 59 18 มี.ค. 59 ดูรายละเอียด

ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

1 ก.ย. 58 6 พ.ย. 58 23 พ.ย. 58 25 พ.ย. 58 27 พ.ย. 58 ดูรายละเอียด

คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บริษัท

KINGSMEN CREATIVES LTD.

หุ้นสามัญ

31 ส.ค. 58 7 พ.ย. 58 30 พ.ย. 58 2 ธ.ค. 58 4 ธ.ค. 58 ดูรายละเอียด

คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บริษัท

คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

31 ส.ค. 58 7 พ.ย. 58 30 พ.ย. 58 2 ธ.ค. 58 4 ธ.ค. 58 ดูรายละเอียด

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล .

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด บลจ.

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)

27 ก.ค. 58 27 ต.ค. 58 24 พ.ย. 58 27 พ.ย. 58 9 ธ.ค. 58 ดูรายละเอียด

ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

14 ก.ค. 58 9 ต.ค. 58 2 พ.ย. 58 4 พ.ย. 58 6 พ.ย. 58 ดูรายละเอียด

สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

8 ก.ค. 58 1 ต.ค. 58 13 พ.ย. 58 23 พ.ย. 58 25 พ.ย. 58 ดูรายละเอียด

สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

8 ก.ค. 58 1 ต.ค. 58 13 พ.ย. 58 23 พ.ย. 58 25 พ.ย. 58 ดูรายละเอียด

เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) บริษัท

เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

18 มิ.ย. 58 12 ก.ย. 58 2 ต.ค. 58 5 ต.ค. 58 7 ต.ค. 58 ดูรายละเอียด

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล

ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)

22 พ.ค. 58 9 ก.ย. 58 22 ต.ค. 58 26 ต.ค. 58 30 ต.ค. 58 ดูรายละเอียด

ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

8 พ.ค. 58 30 ก.ย. 58 10 มี.ค. 59 16 มี.ค. 59 18 มี.ค. 59 ดูรายละเอียด

ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) บริษัท

ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

7 พ.ค. 58 8 มี.ค. 59 29 มี.ค. 59 30 มี.ค. 59 31 มี.ค. 59 ดูรายละเอียด

ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

7 พ.ค. 58 6 ต.ค. 58 9 พ.ย. 58 11 พ.ย. 58 13 พ.ย. 58 ดูรายละเอียด

ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

7 พ.ค. 58 9 ก.ค. 58 27 ก.ค. 58 3 ส.ค. 58 5 ส.ค. 58 ดูรายละเอียด

โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บริษัท

โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

6 พ.ค. 58 28 ส.ค. 58 14 ต.ค. 58 16 ต.ค. 58 21 ต.ค. 58 ดูรายละเอียด

เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

24 เม.ย. 58 4 ส.ค. 58 23 พ.ย. 58 25 พ.ย. 58 27 พ.ย. 58 ดูรายละเอียด

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล .

เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) บลจ.

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)

21 เม.ย. 58 3 ก.ย. 58 3 พ.ย. 58 17 พ.ย. 58 8 ธ.ค. 58 ดูรายละเอียด

สยามราช จำกัด (มหาชน) บริษัท

สยามราช จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

20 เม.ย. 58 16 ต.ค. 58 3 พ.ย. 58 4 พ.ย. 58 6 พ.ย. 58 ดูรายละเอียด

ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

9 เม.ย. 58 1 ก.ค. 58 16 ก.ค. 58 20 ก.ค. 58 22 ก.ค. 58 ดูรายละเอียด

เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) บริษัท

เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

7 เม.ย. 58 4 ก.ค. 58 18 ส.ค. 58 19 ส.ค. 58 21 ส.ค. 58 ดูรายละเอียด

อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บริษัท

อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

30 มี.ค. 58 23 มิ.ย. 58 27 ก.ค. 58 28 ก.ค. 58 31 ก.ค. 58 ดูรายละเอียด

เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

24 มี.ค. 58 10 ก.ค. 58 18 ก.ย. 58 21 ก.ย. 58 23 ก.ย. 58 ดูรายละเอียด

มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท

มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

19 มี.ค. 58 16 ก.ค. 58 14 ก.ย. 58 16 ก.ย. 58 18 ก.ย. 58 ดูรายละเอียด

โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท

โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

17 มี.ค. 58 29 พ.ค. 58 17 มิ.ย. 58 18 มิ.ย. 58 22 มิ.ย. 58 ดูรายละเอียด

คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

10 มี.ค. 58 7 ก.ค. 58 28 ก.ค. 58 31 ก.ค. 58 4 ส.ค. 58 ดูรายละเอียด

ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

15 ธ.ค. 57 31 มี.ค. 58 23 เม.ย. 58 27 เม.ย. 58 29 เม.ย. 58 ดูรายละเอียด

บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม .

หุ้นสามัญ

1 ธ.ค. 57 11 มิ.ย. 58 2 ก.ค. 58 3 ก.ค. 58 8 ก.ค. 58 ดูรายละเอียด

บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

1 ธ.ค. 57 29 พ.ค. 58 2 ก.ค. 58 3 ก.ค. 58 8 ก.ค. 58 ดูรายละเอียด

เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) บริษัท

เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

28 พ.ย. 57 23 ก.ย. 58 9 ต.ค. 58 26 ต.ค. 58 4 พ.ย. 58 ดูรายละเอียด

โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท

โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

28 พ.ย. 57 10 เม.ย. 58 7 พ.ค. 58 8 พ.ค. 58 12 พ.ค. 58 ดูรายละเอียด

ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

24 พ.ย. 57 30 มี.ค. 58 29 ก.ย. 58 30 ก.ย. 58 2 ต.ค. 58 ดูรายละเอียด

สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

27 ต.ค. 57 21 ก.พ. 58 30 มี.ค. 58 20 เม.ย. 58 27 เม.ย. 58 ดูรายละเอียด

สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

27 ต.ค. 57 21 ก.พ. 58 30 มี.ค. 58 20 เม.ย. 58 27 เม.ย. 58 ดูรายละเอียด

เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) บริษัท

เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

20 ต.ค. 57 6 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 15 ก.ค. 58 17 ก.ค. 58 ดูรายละเอียด

สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

6 ต.ค. 57 10 ก.พ. 58 13 ก.พ. 58 16 ก.พ. 58 18 ก.พ. 58 ดูรายละเอียด

เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

19 ก.ย. 57 4 ธ.ค. 57 6 ม.ค. 58 7 ม.ค. 58 9 ม.ค. 58 ดูรายละเอียด

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ .

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด บลจ.

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)

19 ก.ย. 57 21 พ.ย. 57 9 ธ.ค. 57 11 ธ.ค. 57 19 ธ.ค. 57 ดูรายละเอียด

เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) บริษัท

เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

15 ก.ย. 57 25 พ.ย. 57 12 ธ.ค. 57 15 ธ.ค. 57 17 ธ.ค. 57 ดูรายละเอียด

อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

11 ก.ย. 57 2 ธ.ค. 57 16 ธ.ค. 57 17 ธ.ค. 57 19 ธ.ค. 57 ดูรายละเอียด

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรร

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)

9 ก.ย. 57 17 พ.ย. 57 8 ธ.ค. 57 8 ธ.ค. 57 11 ธ.ค. 57 ดูรายละเอียด

ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

29 ส.ค. 57 28 ก.ค. 58 28 ก.ย. 58 29 ก.ย. 58 2 ต.ค. 58 ดูรายละเอียด

เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

8 ส.ค. 57 18 ก.พ. 58 6 มี.ค. 58 12 มี.ค. 58 16 มี.ค. 58 ดูรายละเอียด

คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม .

หุ้นสามัญ

18 ก.ค. 57 22 ต.ค. 57 11 พ.ย. 57 12 พ.ย. 57 14 พ.ย. 57 ดูรายละเอียด

คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

18 ก.ค. 57 22 ต.ค. 57 11 พ.ย. 57 12 พ.ย. 57 14 พ.ย. 57 ดูรายละเอียด

ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

15 ก.ค. 57 26 พ.ย. 57 11 ธ.ค. 57 23 ธ.ค. 57 26 ธ.ค. 57 ดูรายละเอียด

คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

15 ก.ค. 57 30 ก.ย. 57 20 ต.ค. 57 21 ต.ค. 57 25 ธ.ค. 57 ดูรายละเอียด

เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท

เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

14 ก.ค. 57 26 ก.ย. 57 17 พ.ย. 57 19 พ.ย. 57 21 พ.ย. 57 ดูรายละเอียด

หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

24 มิ.ย. 57 13 ต.ค. 57 3 พ.ย. 57 5 พ.ย. 57 7 พ.ย. 57 ดูรายละเอียด

กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท .

อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)

23 มิ.ย. 57 7 พ.ค. 58 3 มิ.ย. 58 4 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 ดูรายละเอียด

เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท

เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

19 มิ.ย. 57 20 พ.ย. 57 8 ธ.ค. 57 9 ธ.ค. 57 12 ธ.ค. 57 ดูรายละเอียด

เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

12 มิ.ย. 57 16 ต.ค. 57 31 ต.ค. 57 3 พ.ย. 57 5 พ.ย. 57 ดูรายละเอียด

สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

12 มิ.ย. 57 19 ก.ย. 57 17 ต.ค. 57 20 ต.ค. 57 22 ต.ค. 57 ดูรายละเอียด

น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

29 พ.ค. 57 30 ก.ย. 57 27 ต.ค. 57 29 ต.ค. 57 31 ต.ค. 57 ดูรายละเอียด

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท .

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)

20 พ.ค. 57 6 พ.ย. 57 28 พ.ย. 57 1 ธ.ค. 57 4 ธ.ค. 57 ดูรายละเอียด

แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) บริษัท

แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

9 พ.ค. 57 8 ส.ค. 57 25 ส.ค. 57 26 ส.ค. 57 28 ส.ค. 57 ดูรายละเอียด

วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

8 พ.ค. 57 1 ต.ค. 57 12 พ.ย. 57 14 พ.ย. 57 18 พ.ย. 57 ดูรายละเอียด

เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

6 พ.ค. 57 21 ส.ค. 58 6 มิ.ย. 59 8 มิ.ย. 59 10 มิ.ย. 59 ดูรายละเอียด

ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

2 พ.ค. 57 22 ก.ย. 57 20 ต.ค. 57 21 ต.ค. 57 24 ต.ค. 57 ดูรายละเอียด

เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท

เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

29 เม.ย. 57 24 ต.ค. 57 7 พ.ย. 57 10 พ.ย. 57 12 พ.ย. 57 ดูรายละเอียด

ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

28 เม.ย. 57 21 ก.ค. 57 5 ส.ค. 57 6 ส.ค. 57 8 ส.ค. 57 ดูรายละเอียด

เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

9 เม.ย. 57 24 ม.ค. 58 9 ก.พ. 58 11 ก.พ. 58 13 ก.พ. 58 ดูรายละเอียด

พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

10 ก.พ. 57 14 ต.ค. 57 13 มี.ค. 58 30 มี.ค. 58 22 เม.ย. 58 ดูรายละเอียด

พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

10 ก.พ. 57 14 ต.ค. 57 13 มี.ค. 58 30 มี.ค. 58 22 เม.ย. 58 ดูรายละเอียด

พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

17 ธ.ค. 56 27 ธ.ค. 56 4 มี.ค. 57 5 มี.ค. 57 7 มี.ค. 57 ดูรายละเอียด

เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) บริษัท

เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

12 ธ.ค. 56 22 ก.ค. 57 15 ส.ค. 57 18 ส.ค. 57 20 ส.ค. 57 ดูรายละเอียด

เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) บริษัท

เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

11 ธ.ค. 56 30 พ.ค. 57 17 มิ.ย. 57 18 มิ.ย. 57 20 มิ.ย. 57 ดูรายละเอียด

ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) บริษัท

ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

4 พ.ย. 56 8 เม.ย. 57 25 ก.ค. 57 28 ก.ค. 57 4 ส.ค. 57 ดูรายละเอียด

แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) บริษัท

แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

1 พ.ย. 56 21 มี.ค. 57 12 มิ.ย. 57 16 มิ.ย. 57 18 มิ.ย. 57 ดูรายละเอียด

ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

28 ต.ค. 56 21 มี.ค. 57 9 พ.ค. 57 28 พ.ค. 57 30 พ.ค. 57 ดูรายละเอียด

ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

28 ต.ค. 56 21 มี.ค. 57 9 พ.ค. 57 21 พ.ค. 57 30 พ.ค. 57 ดูรายละเอียด

แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) บริษัท

แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

25 ต.ค. 56 25 ธ.ค. 57 6 ก.พ. 58 9 ก.พ. 58 11 ก.พ. 58 ดูรายละเอียด

ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท

ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

24 ต.ค. 56 18 ส.ค. 57 17 ก.ย. 57 1 ต.ค. 57 8 ต.ค. 57 ดูรายละเอียด

พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน) บริษัท

พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

18 ต.ค. 56 6 พ.ค. 57 18 ก.ค. 57 21 ก.ค. 57 23 ก.ค. 57 ดูรายละเอียด

เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท

เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

4 ต.ค. 56 26 ธ.ค. 56 17 ก.พ. 57 20 ก.พ. 57 24 ก.พ. 57 ดูรายละเอียด

อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

12 ก.ย. 56 22 พ.ย. 56 13 ธ.ค. 56 16 ธ.ค. 56 18 ธ.ค. 56 ดูรายละเอียด

ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

26 ส.ค. 56 27 ธ.ค. 56 31 ก.ค. 57 3 ก.ย. 57 12 ก.ย. 57 ดูรายละเอียด

เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) บริษัท

เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

26 ส.ค. 56 21 พ.ย. 56 12 ธ.ค. 56 19 ธ.ค. 56 20 ธ.ค. 56 ดูรายละเอียด

เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) บริษัท

เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

26 ส.ค. 56 21 พ.ย. 56 12 ธ.ค. 56 23 ธ.ค. 56 24 ธ.ค. 56 ดูรายละเอียด

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท .

อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด บริษัท

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)

8 ส.ค. 56 22 ส.ค. 57 6 ก.ย. 57 8 ก.ย. 57 19 ก.ย. 57 ดูรายละเอียด

ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

7 ส.ค. 56 10 เม.ย. 57 25 เม.ย. 57 28 เม.ย. 57 30 เม.ย. 57 ดูรายละเอียด

ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) บริษัท

ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

1 ส.ค. 56 4 ธ.ค. 56 3 มี.ค. 57 12 มี.ค. 57 19 มี.ค. 57 ดูรายละเอียด

ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) บริษัท

เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

1 ส.ค. 56 4 ธ.ค. 56 3 มี.ค. 57 17 มี.ค. 57 19 มี.ค. 57 ดูรายละเอียด

เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม .

หุ้นสามัญ

18 ก.ค. 56 18 ต.ค. 56 8 พ.ย. 56 11 พ.ย. 56 13 พ.ย. 56 ดูรายละเอียด

เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

18 ก.ค. 56 18 ต.ค. 56 8 พ.ย. 56 11 พ.ย. 56 13 พ.ย. 56 ดูรายละเอียด

อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

15 ก.ค. 56 6 พ.ย. 56 3 เม.ย. 57 8 เม.ย. 57 11 เม.ย. 57 ดูรายละเอียด

บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท

บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

11 ก.ค. 56 30 ต.ค. 56 18 พ.ย. 56 19 พ.ย. 56 22 พ.ย. 56 ดูรายละเอียด

เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

4 ก.ค. 56 6 ก.พ. 57 9 มิ.ย. 57 11 มิ.ย. 57 13 มิ.ย. 57 ดูรายละเอียด

ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท

ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

14 มิ.ย. 56 10 มิ.ย. 57 25 มิ.ย. 57 26 มิ.ย. 57 30 มิ.ย. 57 ดูรายละเอียด

วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

11 มิ.ย. 56 3 ก.ย. 56 20 ก.ย. 56 25 ก.ย. 56 27 ก.ย. 56 ดูรายละเอียด

วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

5 มิ.ย. 56 18 ต.ค. 56 11 เม.ย. 57 6 พ.ค. 57 8 พ.ค. 57 ดูรายละเอียด

วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

5 มิ.ย. 56 18 ต.ค. 56 11 เม.ย. 57 11 เม.ย. 57 28 เม.ย. 57 ดูรายละเอียด

เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) บริษัท

เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

20 พ.ค. 56 15 พ.ย. 56 6 ธ.ค. 56 11 ธ.ค. 56 13 ธ.ค. 56 ดูรายละเอียด

ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

9 พ.ค. 56 17 ก.ย. 56 14 ต.ค. 56 17 ต.ค. 56 21 ต.ค. 56 ดูรายละเอียด

สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บริษัท

ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด บริษัท

หุ้นสามัญ

29 เม.ย. 56 8 ส.ค. 57 29 ส.ค. 57 17 ก.ย. 57 24 ก.ย. 57 ดูรายละเอียด

สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บริษัท

สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

29 เม.ย. 56 8 ส.ค. 57 29 ส.ค. 57 17 ก.ย. 57 24 ก.ย. 57 ดูรายละเอียด

สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

23 เม.ย. 56 29 ต.ค. 56 21 มี.ค. 57 26 มี.ค. 57 28 มี.ค. 57 ดูรายละเอียด

นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) บริษัท

นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

9 เม.ย. 56 5 ก.ย. 56 11 พ.ย. 56 13 พ.ย. 56 15 พ.ย. 56 ดูรายละเอียด

การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท

การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

4 เม.ย. 56 17 ก.ย. 57 6 ต.ค. 57 14 ต.ค. 57 24 ต.ค. 57 ดูรายละเอียด

ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท

ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

4 เม.ย. 56 28 ส.ค. 56 20 ก.ย. 56 23 ก.ย. 56 30 ก.ย. 56 ดูรายละเอียด

ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท

ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

4 เม.ย. 56 28 ส.ค. 56 20 ก.ย. 56 23 ก.ย. 56 30 ก.ย. 56 ดูรายละเอียด

สหการประมูล จำกัด (มหาชน) บริษัท

สหการประมูล จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

27 มี.ค. 56 11 ก.ค. 56 26 ก.ค. 56 31 ก.ค. 56 2 ส.ค. 56 ดูรายละเอียด

คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

26 มี.ค. 56 5 ส.ค. 56 22 ส.ค. 56 26 ส.ค. 56 28 ส.ค. 56 ดูรายละเอียด

แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

25 มี.ค. 56 6 มิ.ย. 56 24 มิ.ย. 56 26 มิ.ย. 56 28 มิ.ย. 56 ดูรายละเอียด

ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

22 มี.ค. 56 5 ก.ค. 56 23 ส.ค. 56 26 ส.ค. 56 29 ส.ค. 56 ดูรายละเอียด

บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บริษัท

บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

19 มี.ค. 56 23 ก.ค. 56 9 ก.ย. 56 16 ก.ย. 56 18 ก.ย. 56 ดูรายละเอียด

จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท

จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

14 มี.ค. 56 31 ต.ค. 56 25 พ.ย. 56 26 พ.ย. 56 28 พ.ย. 56 ดูรายละเอียด

สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม .

หุ้นสามัญ

6 มี.ค. 56 20 พ.ค. 56 10 มิ.ย. 56 12 มิ.ย. 56 14 มิ.ย. 56 ดูรายละเอียด

สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

6 มี.ค. 56 20 พ.ค. 56 10 มิ.ย. 56 12 มิ.ย. 56 14 มิ.ย. 56 ดูรายละเอียด

ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม .

หุ้นสามัญ

28 ก.พ. 56 31 พ.ค. 56 8 ก.ค. 56 10 ก.ค. 56 12 ก.ค. 56 ดูรายละเอียด

ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

28 ก.พ. 56 31 พ.ค. 56 8 ก.ค. 56 10 ก.ค. 56 12 ก.ค. 56 ดูรายละเอียด

เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

13 ก.พ. 56 18 เม.ย. 56 18 เม.ย. 57 21 เม.ย. 57 23 เม.ย. 57 ดูรายละเอียด

เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

12 ก.พ. 56 15 ก.ค. 56 2 ส.ค. 56 5 ส.ค. 56 7 ส.ค. 56 ดูรายละเอียด

อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) บริษัท

อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

17 ม.ค. 56 2 ก.ค. 58 27 พ.ย. 58 30 พ.ย. 58 4 ธ.ค. 58 ดูรายละเอียด

ช ทวี จำกัด (มหาชน) บริษัท

ช ทวี จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

15 ม.ค. 56 29 มี.ค. 56 30 เม.ย. 56 2 พ.ค. 56 7 พ.ค. 56 ดูรายละเอียด

พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บริษัท

พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

28 ธ.ค. 55 26 เม.ย. 56 16 พ.ค. 56 17 พ.ค. 56 22 พ.ค. 56 ดูรายละเอียด

โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

26 ธ.ค. 55 26 เม.ย. 56 28 พ.ค. 56 29 พ.ค. 56 31 พ.ค. 56 ดูรายละเอียด

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

11 ธ.ค. 55 17 เม.ย. 56 7 พ.ค. 56 8 พ.ค. 56 10 พ.ค. 56 ดูรายละเอียด

ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท

ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

30 พ.ย. 55 26 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 29 เม.ย. 56 2 พ.ค. 56 ดูรายละเอียด

เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

29 พ.ย. 55 7 มิ.ย. 56 25 ก.ค. 56 29 ก.ค. 56 31 ก.ค. 56 ดูรายละเอียด

สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บริษัท

สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

27 พ.ย. 55 28 มี.ค. 57 28 ส.ค. 57 2 ก.ย. 57 4 ก.ย. 57 ดูรายละเอียด

อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท

อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

27 พ.ย. 55 27 ก.พ. 56 14 มี.ค. 56 15 มี.ค. 56 19 มี.ค. 56 ดูรายละเอียด

อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

18 ต.ค. 55 12 พ.ย. 55 27 พ.ย. 55 28 พ.ย. 55 30 พ.ย. 55 ดูรายละเอียด

แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บริษัท

แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

27 ก.ย. 55 26 พ.ย. 55 12 ธ.ค. 55 17 ธ.ค. 55 19 ธ.ค. 55 ดูรายละเอียด

พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

24 ก.ย. 55 24 ธ.ค. 55 17 ม.ค. 56 21 ม.ค. 56 23 ม.ค. 56 ดูรายละเอียด

พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

17 ก.ย. 55 10 ม.ค. 56 1 ก.พ. 56 4 ก.พ. 56 6 ก.พ. 56 ดูรายละเอียด

บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท

บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

7 ก.ย. 55 9 พ.ย. 55 26 พ.ย. 55 29 พ.ย. 55 3 ธ.ค. 55 ดูรายละเอียด

ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

6 ก.ย. 55 26 ธ.ค. 55 14 ก.พ. 56 18 ก.พ. 56 20 ก.พ. 56 ดูรายละเอียด

วีจีไอ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

9 ส.ค. 55 31 ส.ค. 55 17 ก.ย. 55 28 ก.ย. 55 2 ต.ค. 55 ดูรายละเอียด

มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) บริษัท

มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

20 ก.ค. 55 22 พ.ย. 55 7 ธ.ค. 55 12 ธ.ค. 55 14 ธ.ค. 55 ดูรายละเอียด

ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท

ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

19 ก.ค. 55 1 ต.ค. 55 16 ต.ค. 55 17 ต.ค. 55 19 ต.ค. 55 ดูรายละเอียด

โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท

โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

28 มิ.ย. 55 31 ส.ค. 55 14 ก.ย. 55 17 ก.ย. 55 19 ก.ย. 55 ดูรายละเอียด

เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บริษัท

เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

15 มิ.ย. 55 5 ต.ค. 55 25 ต.ค. 55 12 พ.ย. 55 21 พ.ย. 55 ดูรายละเอียด

ฟอร์จูนพาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ฟอร์จูนพาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

1 มิ.ย. 55 23 ส.ค. 55 6 ก.ย. 55 10 ก.ย. 55 12 ก.ย. 55 ดูรายละเอียด

ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

30 พ.ค. 55 12 ต.ค. 55 29 ต.ค. 55 31 ต.ค. 55 2 พ.ย. 55 ดูรายละเอียด

วีจีไอ จำกัด (มหาชน) บริษัท

วีจีไอ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

18 พ.ค. 55 31 ส.ค. 55 17 ก.ย. 55 19 ก.ย. 55 25 ก.ย. 55 ดูรายละเอียด

อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) บริษัท

อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

3 พ.ค. 55 2 พ.ย. 55 9 ม.ค. 56 23 ม.ค. 56 30 ม.ค. 56 ดูรายละเอียด

ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

30 เม.ย. 55 9 ต.ค. 55 26 ต.ค. 55 9 พ.ย. 55 16 พ.ย. 55 ดูรายละเอียด

เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม .

หุ้นสามัญ

27 ก.พ. 55 4 พ.ค. 55 22 พ.ค. 55 23 พ.ค. 55 25 พ.ค. 55 ดูรายละเอียด

เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

27 ก.พ. 55 4 พ.ค. 55 22 พ.ค. 55 23 พ.ค. 55 25 พ.ค. 55 ดูรายละเอียด

ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

31 ม.ค. 55 31 พ.ค. 55 20 มิ.ย. 55 22 มิ.ย. 55 26 มิ.ย. 55 ดูรายละเอียด

ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) บริษัท

ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

11 พ.ย. 54 13 ก.ค. 55 8 ส.ค. 55 14 ส.ค. 55 16 ส.ค. 55 ดูรายละเอียด

ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

3 ต.ค. 54 26 เม.ย. 55 27 เม.ย. 55 30 เม.ย. 55 2 พ.ค. 55 ดูรายละเอียด

ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) บริษัท

ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

28 ก.ย. 54 16 ม.ค. 55 16 ก.พ. 55 20 ก.พ. 55 22 ก.พ. 55 ดูรายละเอียด

เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท

เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

5 ก.ย. 54 23 พ.ย. 54 8 ธ.ค. 54 13 ธ.ค. 54 15 ธ.ค. 54 ดูรายละเอียด

สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

1 ก.ย. 54 27 เม.ย. 55 14 พ.ค. 55 11 มิ.ย. 55 20 มิ.ย. 55 ดูรายละเอียด

เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

9 ส.ค. 54 6 ต.ค. 54 25 ต.ค. 54 27 ต.ค. 54 31 ต.ค. 54 ดูรายละเอียด

เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท

เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

20 ก.ค. 54 22 ส.ค. 55 6 ก.ย. 55 7 ก.ย. 55 11 ก.ย. 55 ดูรายละเอียด

ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) บริษัท

ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

16 มิ.ย. 54 8 พ.ย. 54 30 พ.ย. 54 6 ธ.ค. 54 8 ธ.ค. 54 ดูรายละเอียด

เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

SUMITOMO CORPORATION EQUITY ASIA LIMITED .

หุ้นสามัญ

25 เม.ย. 54 26 ส.ค. 54 19 ก.ย. 54 21 ก.ย. 54 23 ก.ย. 54 ดูรายละเอียด

คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท

คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

31 มี.ค. 54 14 มิ.ย. 54 18 ก.ค. 54 20 ก.ค. 54 22 ก.ค. 54 ดูรายละเอียด

เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

4 มี.ค. 54 26 ส.ค. 54 19 ก.ย. 54 21 ก.ย. 54 23 ก.ย. 54 ดูรายละเอียด

น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) บริษัท

น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

18 ม.ค. 54 29 เม.ย. 54 13 พ.ค. 54 19 พ.ค. 54 23 พ.ค. 54 ดูรายละเอียด

แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

24 ธ.ค. 53 19 เม.ย. 54 19 เม.ย. 54 27 เม.ย. 54 29 เม.ย. 54 ดูรายละเอียด

สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

8 ธ.ค. 53 21 ก.พ. 54 30 พ.ค. 54 1 มิ.ย. 54 3 มิ.ย. 54 ดูรายละเอียด

เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท

เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

1 ต.ค. 53 1 ต.ค. 53 19 ต.ค. 53 20 ต.ค. 53 24 ธ.ค. 53 ดูรายละเอียด

ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 17 ก.ย. 53 26 พ.ย. 53 29 พ.ย. 53 1 ธ.ค. 53 ดูรายละเอียด

แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) บริษัท

แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 7 ก.ย. 53 9 พ.ค. 54 18 พ.ค. 54 25 พ.ค. 54 ดูรายละเอียด

เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) บริษัท

เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 30 ส.ค. 53 18 พ.ย. 53 22 พ.ย. 53 24 พ.ย. 53 ดูรายละเอียด

ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 5 ก.ค. 53 12 พ.ย. 53 17 พ.ย. 53 19 พ.ย. 53 ดูรายละเอียด

ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) บริษัท

ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 7 มิ.ย. 53 12 ก.ค. 53 14 ก.ค. 53 16 ก.ค. 53 ดูรายละเอียด

ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) บริษัท

ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 11 พ.ค. 53 24 ก.ย. 53 30 ก.ย. 53 4 ต.ค. 53 ดูรายละเอียด

เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 27 เม.ย. 53 28 ก.พ. 54 1 มี.ค. 54 2 มี.ค. 54 ดูรายละเอียด

ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท

ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 28 ธ.ค. 52 28 ก.ค. 53 30 ก.ค. 53 3 ส.ค. 53 ดูรายละเอียด

อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัท

อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 23 ธ.ค. 52 25 ม.ค. 53 25 ม.ค. 53 27 ม.ค. 53 ดูรายละเอียด

ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท

ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 7 ต.ค. 52 27 เม.ย. 53 28 เม.ย. 53 30 เม.ย. 53 ดูรายละเอียด

ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) บริษัท

ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 19 ส.ค. 52 7 พ.ค. 53 11 พ.ค. 53 13 พ.ค. 53 ดูรายละเอียด

กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 14 ส.ค. 52 7 ต.ค. 53 11 ต.ค. 53 13 ต.ค. 53 ดูรายละเอียด

เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 19 มิ.ย. 52 12 ต.ค. 52 14 ต.ค. 52 15 ต.ค. 52 ดูรายละเอียด

มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท

มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 12 มิ.ย. 52 21 ก.ย. 52 23 ก.ย. 52 24 ก.ย. 52 ดูรายละเอียด

เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 9 มิ.ย. 52 21 ต.ค. 52 28 ต.ค. 52 4 พ.ย. 52 ดูรายละเอียด

เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 9 มิ.ย. 52 21 ต.ค. 52 2 พ.ย. 52 4 พ.ย. 52 ดูรายละเอียด

ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 18 พ.ค. 52 1 ธ.ค. 52 3 ธ.ค. 52 4 ธ.ค. 52 ดูรายละเอียด

เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 30 เม.ย. 52 15 ต.ค. 53 1 พ.ย. 53 3 พ.ย. 53 ดูรายละเอียด

เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 8 ธ.ค. 51 15 ต.ค. 53 27 ต.ค. 53 3 พ.ย. 53 ดูรายละเอียด

ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ และใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 25 พ.ย. 51 22 ต.ค. 52 26 ต.ค. 52 28 ต.ค. 52 ดูรายละเอียด

2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) บริษัท

2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 3 พ.ย. 51 17 ส.ค. 52 19 ส.ค. 52 21 ส.ค. 52 ดูรายละเอียด

เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 2 ก.ย. 51 15 ก.ค. 52 16 ก.ค. 52 20 ก.ค. 52 ดูรายละเอียด

ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) บริษัท

ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 28 ส.ค. 51 4 มิ.ย. 52 9 มิ.ย. 52 11 มิ.ย. 52 ดูรายละเอียด

แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท

แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 8 ส.ค. 51 17 มี.ค. 52 19 มี.ค. 52 20 มี.ค. 52 ดูรายละเอียด

อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) บริษัท

อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 9 มิ.ย. 51 29 ม.ค. 52 2 ก.พ. 52 12 ก.พ. 52 ดูรายละเอียด

ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท

ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 27 พ.ค. 51 27 พ.ค. 52 29 พ.ค. 52 2 มิ.ย. 52 ดูรายละเอียด

สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท

สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 9 พ.ค. 51 14 ก.ย. 52 16 ก.ย. 52 18 ก.ย. 52 ดูรายละเอียด

สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 30 เม.ย. 51 7 ส.ค. 52 10 ส.ค. 52 13 ส.ค. 52 ดูรายละเอียด

เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) บริษัท

เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 23 เม.ย. 51 13 ก.พ. 52 17 ก.พ. 52 19 ก.พ. 52 ดูรายละเอียด

กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท

กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 16 เม.ย. 51 4 ก.ย. 52 7 ก.ย. 52 11 ก.ย. 52 ดูรายละเอียด

ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 31 มี.ค. 51 13 ก.พ. 52 18 ก.พ. 52 24 ก.พ. 52 ดูรายละเอียด

เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บริษัท

เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 14 ธ.ค. 50 15 มิ.ย. 52 17 มิ.ย. 52 18 มิ.ย. 52 ดูรายละเอียด

ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท

ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 12 ธ.ค. 50 23 พ.ค. 51 29 พ.ค. 51 6 มิ.ย. 51 ดูรายละเอียด

เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท

เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 12 ธ.ค. 50 8 เม.ย. 51 21 เม.ย. 51 22 เม.ย. 51 ดูรายละเอียด

บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) บริษัท

บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 8 พ.ย. 50 1 ก.พ. 51 4 ก.พ. 51 6 ก.พ. 51 ดูรายละเอียด

ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) บริษัท

ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 30 ต.ค. 50 8 ม.ค. 51 10 ม.ค. 51 14 ม.ค. 51 ดูรายละเอียด

เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 5 ต.ค. 50 16 พ.ค. 51 20 พ.ค. 51 22 พ.ค. 51 ดูรายละเอียด

ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) บริษัท

ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 24 ก.ย. 50 6 พ.ค. 51 12 พ.ค. 51 16 พ.ค. 51 ดูรายละเอียด

พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 13 ก.ย. 50 13 พ.ค. 51 14 พ.ค. 51 16 พ.ค. 51 ดูรายละเอียด

สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 6 ก.ย. 50 14 พ.ค. 51 15 พ.ค. 51 21 พ.ค. 51 ดูรายละเอียด

โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) บริษัท

โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 5 ก.ย. 50 14 ม.ค. 51 15 ม.ค. 51 17 ม.ค. 51 ดูรายละเอียด

ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) บริษัท

ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 17 ส.ค. 50 25 เม.ย. 51 2 พ.ค. 51 7 พ.ค. 51 ดูรายละเอียด

มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท

มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 1 ส.ค. 50 24 ต.ค. 50 25 ต.ค. 50 29 ต.ค. 50 ดูรายละเอียด

บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 5 ก.ค. 50 20 พ.ย. 50 23 พ.ย. 50 27 พ.ย. 50 ดูรายละเอียด

เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บริษัท

เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 5 มิ.ย. 50 30 ต.ค. 50 31 ต.ค. 50 2 พ.ย. 50 ดูรายละเอียด

ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท

ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 23 พ.ค. 50 23 พ.ย. 50 27 พ.ย. 50 29 พ.ย. 50 ดูรายละเอียด

ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บริษัท

ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 15 พ.ค. 50 7 ก.ย. 50 14 ก.ย. 50 18 ก.ย. 50 ดูรายละเอียด

โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 9 พ.ค. 50 9 มิ.ย. 50 12 มิ.ย. 50 18 มิ.ย. 50 ดูรายละเอียด

ชูไก จำกัด (มหาชน) บริษัท

ชูไก จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 3 เม.ย. 50 31 ม.ค. 51 1 ก.พ. 51 5 ก.พ. 51 ดูรายละเอียด

เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท

เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 14 ก.ย. 49 30 พ.ย. 49 4 ธ.ค. 49 6 ธ.ค. 49 ดูรายละเอียด

เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท

เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 31 ส.ค. 49 26 ก.ค. 50 31 ก.ค. 50 1 ส.ค. 50 ดูรายละเอียด

ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บริษัท

ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 30 ส.ค. 49 23 เม.ย. 50 26 เม.ย. 50 27 เม.ย. 50 ดูรายละเอียด

สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท

สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 7 ก.ค. 49 23 ก.พ. 50 27 มี.ค. 50 29 มี.ค. 50 ดูรายละเอียด

มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 28 มิ.ย. 49 17 ม.ค. 50 18 ม.ค. 50 19 ม.ค. 50 ดูรายละเอียด

ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 2 พ.ค. 49 18 ส.ค. 49 21 ส.ค. 49 23 ส.ค. 49 ดูรายละเอียด

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 31 มี.ค. 49 14 พ.ย. 50 16 พ.ย. 50 20 พ.ย. 50 ดูรายละเอียด

ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท

ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 2 มี.ค. 49 24 เม.ย. 49 26 เม.ย. 49 28 เม.ย. 49 ดูรายละเอียด

โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน) บริษัท

ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 10 ก.พ. 49 15 พ.ค. 49 18 พ.ค. 49 19 พ.ค. 49 ดูรายละเอียด

โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน) บริษัท

โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 10 ก.พ. 49 15 พ.ค. 49 18 พ.ค. 49 19 พ.ค. 49 ดูรายละเอียด

เอส.อี.ซี.ออโต้เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท

เอส.อี.ซี.ออโต้เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 27 ธ.ค. 48 28 เม.ย. 49 9 พ.ค. 49 11 พ.ค. 49 ดูรายละเอียด

อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บล.

อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บล.

หุ้นสามัญ

- 14 ธ.ค. 48 27 ต.ค. 49 1 พ.ย. 49 10 พ.ย. 49 ดูรายละเอียด

ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท

ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 25 พ.ย. 48 9 พ.ย. 49 13 พ.ย. 49 15 พ.ย. 49 ดูรายละเอียด

พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 21 พ.ย. 48 7 ก.ย. 49 13 ก.ย. 49 15 ก.ย. 49 ดูรายละเอียด

เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท

เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 17 ต.ค. 48 8 มิ.ย. 49 25 ก.ค. 49 27 ก.ค. 49 ดูรายละเอียด

อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 14 ต.ค. 48 15 พ.ย. 49 20 พ.ย. 49 21 พ.ย. 49 ดูรายละเอียด

พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 13 ต.ค. 48 14 พ.ย. 48 15 พ.ย. 48 17 พ.ย. 48 ดูรายละเอียด

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 30 ก.ย. 48 30 พ.ย. 48 1 ธ.ค. 48 2 ธ.ค. 48 ดูรายละเอียด

ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 23 ก.ย. 48 13 ธ.ค. 48 14 ธ.ค. 48 16 ธ.ค. 48 ดูรายละเอียด

อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 23 ก.ย. 48 9 ธ.ค. 48 14 ธ.ค. 48 16 ธ.ค. 48 ดูรายละเอียด

ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 8 ก.ย. 48 25 ส.ค. 49 28 ส.ค. 49 30 ส.ค. 49 ดูรายละเอียด

ไพลอน จำกัด (มหาชน) บริษัท

ไพลอน จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 7 ก.ย. 48 8 ธ.ค. 48 15 ธ.ค. 48 16 ธ.ค. 48 ดูรายละเอียด

กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บริษัท

กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 24 ส.ค. 48 25 พ.ย. 48 28 พ.ย. 48 29 พ.ย. 48 ดูรายละเอียด

ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 22 ส.ค. 48 11 พ.ย. 48 15 พ.ย. 48 17 พ.ย. 48 ดูรายละเอียด

พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท

พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 11 ส.ค. 48 22 พ.ย. 48 28 พ.ย. 48 29 พ.ย. 48 ดูรายละเอียด

เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท

เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 8 ส.ค. 48 6 ธ.ค. 48 8 ธ.ค. 48 9 ธ.ค. 48 ดูรายละเอียด

ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 29 ก.ค. 48 13 ธ.ค. 48 14 ธ.ค. 48 15 ธ.ค. 48 ดูรายละเอียด

ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท

ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 28 ก.ค. 48 7 ก.พ. 49 9 ก.พ. 49 10 ก.พ. 49 ดูรายละเอียด

ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 20 ก.ค. 48 23 พ.ย. 48 28 พ.ย. 48 29 พ.ย. 48 ดูรายละเอียด

รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท

รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 5 ก.ค. 48 6 ก.ย. 49 8 ก.ย. 49 13 ก.ย. 49 ดูรายละเอียด

ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 4 ก.ค. 48 9 มี.ค. 50 21 มี.ค. 50 23 มี.ค. 50 ดูรายละเอียด

ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บล.

ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บล.

หุ้นสามัญ

- 23 มิ.ย. 48 8 พ.ย. 48 10 พ.ย. 48 14 พ.ย. 48 ดูรายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 6 มิ.ย. 48 14 พ.ย. 48 16 พ.ย. 48 18 พ.ย. 48 ดูรายละเอียด

อีซึ่น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) บริษัท

อีซึ่น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 1 มิ.ย. 48 7 ต.ค. 48 12 ต.ค. 48 14 ต.ค. 48 ดูรายละเอียด

แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 30 พ.ค. 48 2 ธ.ค. 48 7 ธ.ค. 48 9 ธ.ค. 48 ดูรายละเอียด

บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) บริษัท

บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 27 พ.ค. 48 16 พ.ย. 49 17 พ.ย. 49 21 พ.ย. 49 ดูรายละเอียด

ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 12 พ.ค. 48 3 พ.ย. 48 7 พ.ย. 48 9 พ.ย. 48 ดูรายละเอียด

พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท

พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 10 พ.ค. 48 23 พ.ย. 48 25 พ.ย. 48 28 พ.ย. 48 ดูรายละเอียด

สตาร์ สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

สตาร์ สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 28 เม.ย. 48 29 ส.ค. 48 31 ส.ค. 48 2 ก.ย. 48 ดูรายละเอียด

ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) บริษัท

ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 8 เม.ย. 48 13 มิ.ย. 48 15 มิ.ย. 48 16 มิ.ย. 48 ดูรายละเอียด

เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 4 เม.ย. 48 24 มิ.ย. 48 29 มิ.ย. 48 4 ก.ค. 48 ดูรายละเอียด

โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 30 มี.ค. 48 18 พ.ย. 48 21 พ.ย. 48 23 พ.ย. 48 ดูรายละเอียด

เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บล.

เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บล.

หุ้นสามัญ

- 18 มี.ค. 48 16 พ.ค. 48 17 พ.ค. 48 20 พ.ค. 48 ดูรายละเอียด

เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท

เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 4 มี.ค. 48 4 ก.ค. 48 5 ก.ค. 48 7 ก.ค. 48 ดูรายละเอียด

โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) บริษัท

โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 25 ก.พ. 48 31 มี.ค. 48 4 เม.ย. 48 12 เม.ย. 48 ดูรายละเอียด

อินโดรามา โพลีเมอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัท

อินโดรามา โพลีเมอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 15 ก.พ. 48 15 ก.ค. 48 20 ก.ค. 48 21 ก.ค. 48 ดูรายละเอียด

จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 4 ก.พ. 48 4 ก.ย. 49 6 ก.ย. 49 8 ก.ย. 49 ดูรายละเอียด

เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 19 ม.ค. 48 24 พ.ย. 48 29 พ.ย. 48 1 ธ.ค. 48 ดูรายละเอียด

ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท

ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 22 ธ.ค. 47 21 ก.ค. 49 24 ก.ค. 49 26 ก.ค. 49 ดูรายละเอียด

ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 21 ธ.ค. 47 28 เม.ย. 49 8 พ.ค. 49 9 พ.ค. 49 ดูรายละเอียด

ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 9 ธ.ค. 47 31 มี.ค. 48 4 เม.ย. 48 5 เม.ย. 48 ดูรายละเอียด

บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บล.

บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บล.

หุ้นสามัญ

- 8 ธ.ค. 47 14 ก.พ. 48 16 ก.พ. 48 18 ก.พ. 48 ดูรายละเอียด

เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 30 พ.ย. 47 11 ส.ค. 48 16 ส.ค. 48 18 ส.ค. 48 ดูรายละเอียด

สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท

สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 1 พ.ย. 47 18 ม.ค. 48 20 ม.ค. 48 21 ม.ค. 48 ดูรายละเอียด

ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 21 ต.ค. 47 18 เม.ย. 48 20 เม.ย. 48 22 เม.ย. 48 ดูรายละเอียด

เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 20 ต.ค. 47 2 ก.พ. 48 7 ก.พ. 48 8 ก.พ. 48 ดูรายละเอียด

สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บริษัท

สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 18 ต.ค. 47 4 พ.ค. 48 10 พ.ค. 48 11 พ.ค. 48 ดูรายละเอียด

โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 14 ต.ค. 47 18 พ.ย. 47 25 พ.ย. 47 26 พ.ย. 47 ดูรายละเอียด

แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 13 ต.ค. 47 26 ต.ค. 48 31 ต.ค. 48 1 พ.ย. 48 ดูรายละเอียด

กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท

กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 11 ต.ค. 47 22 พ.ย. 48 24 พ.ย. 48 25 พ.ย. 48 ดูรายละเอียด

จี สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท

จี สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 11 ต.ค. 47 13 ม.ค. 49 17 ม.ค. 49 20 ม.ค. 49 ดูรายละเอียด

ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท

ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 8 ต.ค. 47 26 ม.ค. 48 3 ก.พ. 48 4 ก.พ. 48 ดูรายละเอียด

พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท

พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 6 ต.ค. 47 7 ต.ค. 48 13 ต.ค. 48 17 ต.ค. 48 ดูรายละเอียด

บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) บริษัท

บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 4 ต.ค. 47 18 ม.ค. 48 20 ม.ค. 48 24 ม.ค. 48 ดูรายละเอียด

โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) บริษัท

โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 30 ก.ย. 47 18 มี.ค. 48 22 มี.ค. 48 23 มี.ค. 48 ดูรายละเอียด

สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 28 ก.ย. 47 7 มี.ค. 48 10 มี.ค. 48 11 มี.ค. 48 ดูรายละเอียด

อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 28 ก.ย. 47 14 ม.ค. 48 17 ม.ค. 48 19 ม.ค. 48 ดูรายละเอียด

ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 27 ก.ย. 47 14 ม.ค. 48 18 ม.ค. 48 20 ม.ค. 48 ดูรายละเอียด

ซี พี อาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน) บริษัท

ซี พี อาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 23 ก.ย. 47 28 ก.พ. 48 2 มี.ค. 48 4 มี.ค. 48 ดูรายละเอียด

โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท

โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 21 ก.ย. 47 26 พ.ย. 47 30 พ.ย. 47 1 ธ.ค. 47 ดูรายละเอียด

บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 17 ก.ย. 47 25 พ.ย. 47 29 พ.ย. 47 30 พ.ย. 47 ดูรายละเอียด

อสมท จำกัด (มหาชน) บริษัท

อสมท จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 17 ก.ย. 47 21 ต.ค. 47 4 พ.ย. 47 4 พ.ย. 47 ดูรายละเอียด

สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท

สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 9 ก.ย. 47 11 เม.ย. 48 19 เม.ย. 48 21 เม.ย. 48 ดูรายละเอียด

บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) บริษัท

บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 31 ส.ค. 47 28 ต.ค. 47 2 พ.ย. 47 3 พ.ย. 47 ดูรายละเอียด

ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 20 ส.ค. 47 26 พ.ย. 47 1 ธ.ค. 47 3 ธ.ค. 47 ดูรายละเอียด

ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 18 ส.ค. 47 22 พ.ย. 47 24 พ.ย. 47 25 พ.ย. 47 ดูรายละเอียด

ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 16 ส.ค. 47 27 ก.ย. 47 7 ต.ค. 47 8 ต.ค. 47 ดูรายละเอียด

ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 13 ส.ค. 47 25 พ.ย. 48 28 พ.ย. 48 30 พ.ย. 48 ดูรายละเอียด

โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 9 ส.ค. 47 29 พ.ย. 47 30 พ.ย. 47 3 ธ.ค. 47 ดูรายละเอียด

พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) บริษัท

พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 23 ก.ค. 47 27 ต.ค. 47 1 พ.ย. 47 2 พ.ย. 47 ดูรายละเอียด

เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 19 ก.ค. 47 7 ต.ค. 47 11 ต.ค. 47 12 ต.ค. 47 ดูรายละเอียด

อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 7 ก.ค. 47 8 ก.ย. 47 9 ก.ย. 47 10 ก.ย. 47 ดูรายละเอียด

เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 1 มิ.ย. 47 24 ส.ค. 47 30 ส.ค. 47 1 ก.ย. 47 ดูรายละเอียด

ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 31 พ.ค. 47 19 ต.ค. 48 25 ต.ค. 48 27 ต.ค. 48 ดูรายละเอียด

ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 31 พ.ค. 47 9 ส.ค. 47 10 ส.ค. 47 11 ส.ค. 47 ดูรายละเอียด

พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 21 พ.ค. 47 14 พ.ย. 48 15 พ.ย. 48 17 พ.ย. 48 ดูรายละเอียด

โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 21 พ.ค. 47 10 ส.ค. 47 16 ส.ค. 47 17 ส.ค. 47 ดูรายละเอียด

น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 19 พ.ค. 47 14 ก.พ. 48 16 ก.พ. 48 25 ก.พ. 48 ดูรายละเอียด

ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บล.

ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บล.

หุ้นสามัญ

- 19 พ.ค. 47 8 ต.ค. 47 13 ต.ค. 47 15 ต.ค. 47 ดูรายละเอียด

โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 18 พ.ค. 47 16 ก.ย. 47 22 ก.ย. 47 23 ก.ย. 47 ดูรายละเอียด

เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท

เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 18 พ.ค. 47 30 ก.ย. 47 7 ต.ค. 47 8 ต.ค. 47 ดูรายละเอียด

นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 12 พ.ค. 47 27 ก.ย. 47 28 ก.ย. 47 30 ก.ย. 47 ดูรายละเอียด

ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 11 พ.ค. 47 3 ก.ย. 47 9 ก.ย. 47 10 ก.ย. 47 ดูรายละเอียด

ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 30 เม.ย. 47 24 ธ.ค. 47 24 ธ.ค. 47 28 ธ.ค. 47 ดูรายละเอียด

กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท

กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 26 เม.ย. 47 30 ก.ย. 47 4 ต.ค. 47 5 ต.ค. 47 ดูรายละเอียด

ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 22 เม.ย. 47 18 ส.ค. 47 23 ส.ค. 47 24 ส.ค. 47 ดูรายละเอียด

ไทยฮา จำกัด (มหาชน) บริษัท

ไทยฮา จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 19 เม.ย. 47 24 พ.ย. 48 28 พ.ย. 48 30 พ.ย. 48 ดูรายละเอียด

เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 9 เม.ย. 47 13 ส.ค. 47 23 ส.ค. 47 24 ส.ค. 47 ดูรายละเอียด

ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 9 เม.ย. 47 5 ส.ค. 47 9 ส.ค. 47 13 ส.ค. 47 ดูรายละเอียด

ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 9 เม.ย. 47 10 ส.ค. 47 16 ส.ค. 47 17 ส.ค. 47 ดูรายละเอียด

อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 1 เม.ย. 47 3 ส.ค. 47 9 ส.ค. 47 11 ส.ค. 47 ดูรายละเอียด

แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 23 มี.ค. 47 22 ต.ค. 47 26 ต.ค. 47 29 ต.ค. 47 ดูรายละเอียด

สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท

สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 22 มี.ค. 47 1 ก.ย. 47 2 ก.ย. 47 3 ก.ย. 47 ดูรายละเอียด

โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) บริษัท

โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 19 มี.ค. 47 7 ก.ค. 47 14 ก.ค. 47 15 ก.ค. 47 ดูรายละเอียด

เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 11 มี.ค. 47 15 ก.ย. 47 20 ก.ย. 47 22 ก.ย. 47 ดูรายละเอียด

เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) บริษัท

เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 11 มี.ค. 47 4 ส.ค. 47 5 ส.ค. 47 6 ส.ค. 47 ดูรายละเอียด

ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) บริษัท

ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 2 มี.ค. 47 2 ก.ค. 47 6 ก.ค. 47 8 ก.ค. 47 ดูรายละเอียด

ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 20 ก.พ. 47 1 ก.ย. 47 7 ก.ย. 47 8 ก.ย. 47 ดูรายละเอียด

เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท

เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 16 ก.พ. 47 8 มิ.ย. 47 10 มิ.ย. 47 11 มิ.ย. 47 ดูรายละเอียด

ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท

ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 2 ก.พ. 47 10 ก.ย. 47 16 ก.ย. 47 20 ก.ย. 47 ดูรายละเอียด

อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท

อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 2 ก.พ. 47 22 มี.ค. 47 25 มี.ค. 47 26 มี.ค. 47 ดูรายละเอียด

เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 22 ม.ค. 47 15 มี.ค. 47 18 มี.ค. 47 19 มี.ค. 47 ดูรายละเอียด

เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 20 ม.ค. 47 21 ต.ค. 47 27 ต.ค. 47 28 ต.ค. 47 ดูรายละเอียด

เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 15 ม.ค. 47 15 มี.ค. 47 18 มี.ค. 47 19 มี.ค. 47 ดูรายละเอียด

ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท

ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 31 ธ.ค. 46 16 ก.พ. 47 26 ก.พ. 47 4 มี.ค. 47 ดูรายละเอียด

บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 30 ธ.ค. 46 26 มี.ค. 47 1 เม.ย. 47 2 เม.ย. 47 ดูรายละเอียด

ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท

ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 23 ธ.ค. 46 24 มี.ค. 47 31 มี.ค. 47 2 เม.ย. 47 ดูรายละเอียด

พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท

พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 17 ธ.ค. 46 17 ก.ย. 47 20 ก.ย. 47 22 ก.ย. 47 ดูรายละเอียด

ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 8 ธ.ค. 46 25 มี.ค. 47 29 มี.ค. 47 30 มี.ค. 47 ดูรายละเอียด

ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 8 ธ.ค. 46 3 มี.ค. 47 10 มี.ค. 47 12 มี.ค. 47 ดูรายละเอียด

แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท

แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 27 พ.ย. 46 18 มิ.ย. 47 28 มิ.ย. 47 30 มิ.ย. 47 ดูรายละเอียด

นวนคร จำกัด (มหาชน) บริษัท

นวนคร จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 9 ต.ค. 46 29 เม.ย. 47 4 พ.ค. 47 6 พ.ค. 47 ดูรายละเอียด

สิงห์ พาราเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท

สิงห์ พาราเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 9 ต.ค. 46 4 ธ.ค. 46 9 ธ.ค. 46 12 ธ.ค. 46 ดูรายละเอียด

เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บล.

เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บล.

หุ้นสามัญ

- 8 ต.ค. 46 14 พ.ย. 46 20 พ.ย. 46 24 พ.ย. 46 ดูรายละเอียด

สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท

สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 1 ต.ค. 46 26 พ.ย. 46 28 พ.ย. 46 2 ธ.ค. 46 ดูรายละเอียด

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 30 ก.ย. 46 26 พ.ย. 46 2 ธ.ค. 46 3 ธ.ค. 46 ดูรายละเอียด

วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 18 ก.ย. 46 8 ธ.ค. 46 11 ธ.ค. 46 12 ธ.ค. 46 ดูรายละเอียด

ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 16 ก.ย. 46 1 ธ.ค. 46 16 ธ.ค. 46 18 ธ.ค. 46 ดูรายละเอียด

แพค เดลต้า จำกัด (มหาชน) บริษัท

แพค เดลต้า จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 16 ก.ย. 46 12 พ.ย. 46 17 พ.ย. 46 18 พ.ย. 46 ดูรายละเอียด

ไทยโอเลฟินส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ไทยโอเลฟินส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 10 ก.ย. 46 28 ต.ค. 46 29 ต.ค. 46 31 ต.ค. 46 ดูรายละเอียด

เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 5 ก.ย. 46 31 ต.ค. 46 3 พ.ย. 46 5 พ.ย. 46 ดูรายละเอียด

อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท

อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 28 ส.ค. 46 7 พ.ย. 46 12 พ.ย. 46 14 พ.ย. 46 ดูรายละเอียด

ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บริษัท

ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 26 ส.ค. 46 13 พ.ย. 46 14 พ.ย. 46 18 พ.ย. 46 ดูรายละเอียด

ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 22 ส.ค. 46 3 ต.ค. 46 6 ต.ค. 46 8 ต.ค. 46 ดูรายละเอียด

แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท

แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 19 ส.ค. 46 16 ม.ค. 47 22 ม.ค. 47 26 ม.ค. 47 ดูรายละเอียด

ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท

ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 18 ส.ค. 46 17 พ.ย. 46 26 พ.ย. 46 28 พ.ย. 46 ดูรายละเอียด

แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 15 ส.ค. 46 31 ต.ค. 46 5 พ.ย. 46 6 พ.ย. 46 ดูรายละเอียด

ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท

ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 17 ก.ค. 46 17 ก.ย. 46 23 ก.ย. 46 24 ก.ย. 46 ดูรายละเอียด

ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) บริษัท

ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 16 ก.ค. 46 23 ก.ย. 46 29 ก.ย. 46 30 ก.ย. 46 ดูรายละเอียด

เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท

เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 15 ก.ค. 46 29 ก.ย. 46 1 ต.ค. 46 3 ต.ค. 46 ดูรายละเอียด

มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) บริษัท

มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 9 ก.ค. 46 9 ก.ย. 46 17 ก.ย. 46 18 ก.ย. 46 ดูรายละเอียด

ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) บริษัท

ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 12 พ.ค. 46 3 ก.ค. 46 7 ก.ค. 46 8 ก.ค. 46 ดูรายละเอียด

แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท

แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 7 พ.ค. 46 17 ก.ค. 46 22 ก.ค. 46 23 ก.ค. 46 ดูรายละเอียด

ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท

ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 28 เม.ย. 46 31 ต.ค. 46 5 พ.ย. 46 7 พ.ย. 46 ดูรายละเอียด

ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท

ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

- 28 เม.ย. 46 31 ต.ค. 46 5 พ.ย. 46 7 พ.ย. 46 ดูรายละเอียด

อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 2 เม.ย. 46 17 ก.ค. 46 21 ก.ค. 46 23 ก.ค. 46 ดูรายละเอียด

สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) บริษัท

สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 24 มี.ค. 46 11 ธ.ค. 46 17 ธ.ค. 46 19 ธ.ค. 46 ดูรายละเอียด

อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บริษัท

อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 14 มี.ค. 46 8 พ.ค. 46 12 พ.ค. 46 13 พ.ค. 46 ดูรายละเอียด

อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 10 มี.ค. 46 16 มิ.ย. 46 18 มิ.ย. 46 20 มิ.ย. 46 ดูรายละเอียด

แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 18 ธ.ค. 45 24 ก.พ. 46 27 ก.พ. 46 28 ก.พ. 46 ดูรายละเอียด

บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 16 ธ.ค. 45 24 มิ.ย. 46 30 มิ.ย. 46 2 ก.ค. 46 ดูรายละเอียด

ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญควบใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 19 พ.ย. 45 9 พ.ค. 46 16 พ.ค. 46 20 พ.ค. 46 ดูรายละเอียด

จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) บริษัท

จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 8 ต.ค. 45 11 พ.ย. 45 14 พ.ย. 45 15 พ.ย. 45 ดูรายละเอียด

ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 4 ต.ค. 45 28 พ.ย. 45 3 ธ.ค. 45 4 ธ.ค. 45 ดูรายละเอียด

ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท

ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 1 ต.ค. 45 27 พ.ย. 46 3 ธ.ค. 46 4 ธ.ค. 46 ดูรายละเอียด

ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 19 ก.ย. 45 3 ธ.ค. 45 9 ธ.ค. 45 11 ธ.ค. 45 ดูรายละเอียด

เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 18 ก.ย. 45 27 พ.ย. 45 2 ธ.ค. 45 3 ธ.ค. 45 ดูรายละเอียด

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 17 ก.ย. 45 14 พ.ย. 45 19 พ.ย. 45 20 พ.ย. 45 ดูรายละเอียด

บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท

บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 13 ก.ย. 45 14 ต.ค. 45 16 ต.ค. 45 18 ต.ค. 45 ดูรายละเอียด

ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท

ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 6 ก.ย. 45 2 ธ.ค. 45 4 ธ.ค. 45 6 ธ.ค. 45 ดูรายละเอียด

สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญควบใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 6 ก.ย. 45 2 ธ.ค. 45 3 ธ.ค. 45 6 ธ.ค. 45 ดูรายละเอียด

อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท

อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 13 ส.ค. 45 4 ต.ค. 45 8 ต.ค. 45 9 ต.ค. 45 ดูรายละเอียด

ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท

ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 2 ส.ค. 45 14 ต.ค. 45 16 ต.ค. 45 20 พ.ย. 45 ดูรายละเอียด

เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท

เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 24 ก.ค. 45 12 ธ.ค. 45 16 ธ.ค. 45 19 ธ.ค. 45 ดูรายละเอียด

กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บล.

กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บล.

หุ้นสามัญ

- 15 ก.ค. 45 30 ส.ค. 45 9 ก.ย. 45 10 ก.ย. 45 ดูรายละเอียด

เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 27 มิ.ย. 45 11 ก.ย. 45 12 ก.ย. 45 13 ก.ย. 45 ดูรายละเอียด

ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท

ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 4 มิ.ย. 45 24 ก.ค. 45 29 ก.ค. 45 30 ก.ค. 45 ดูรายละเอียด

ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) บริษัท

ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 15 พ.ค. 45 5 ก.ค. 45 12 ก.ค. 45 19 ก.ค. 45 ดูรายละเอียด

วีรีเทล จำกัด (มหาชน) บริษัท

วีรีเทล จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 10 พ.ค. 45 5 ก.ค. 45 12 ก.ค. 45 17 ก.ค. 45 ดูรายละเอียด

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บล.

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บล.

หุ้นสามัญ

- 10 เม.ย. 45 27 ส.ค. 45 3 ก.ย. 45 5 ก.ย. 45 ดูรายละเอียด

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 5 เม.ย. 45 8 พ.ค. 45 14 พ.ค. 45 15 พ.ค. 45 ดูรายละเอียด

เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 11 มี.ค. 45 21 พ.ค. 45 28 พ.ค. 45 29 พ.ค. 45 ดูรายละเอียด

เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 25 ก.พ. 45 26 มี.ค. 45 26 มี.ค. 45 27 มี.ค. 45 ดูรายละเอียด

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญควบใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 22 ก.พ. 45 31 พ.ค. 45 3 มิ.ย. 45 4 มิ.ย. 45 ดูรายละเอียด

บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท

บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 17 ม.ค. 45 21 มี.ค. 45 22 มี.ค. 45 26 มี.ค. 45 ดูรายละเอียด

ไอทีวี จำกัด (มหาชน) บริษัท

ไอทีวี จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 27 พ.ย. 44 21 ก.พ. 45 27 ก.พ. 45 1 มี.ค. 45 ดูรายละเอียด

อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 13 พ.ย. 44 13 ธ.ค. 44 14 ธ.ค. 44 18 ธ.ค. 44 ดูรายละเอียด

เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 22 ต.ค. 44 15 ม.ค. 45 17 ม.ค. 45 24 ม.ค. 45 ดูรายละเอียด

ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท

ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 5 ต.ค. 44 8 พ.ย. 44 15 พ.ย. 44 26 พ.ย. 44 ดูรายละเอียด

อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท

อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 17 ก.ย. 44 25 ต.ค. 44 2 พ.ย. 44 7 พ.ย. 44 ดูรายละเอียด

อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท

อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 6 ก.ย. 44 13 พ.ย. 44 16 พ.ย. 44 20 พ.ย. 44 ดูรายละเอียด

รอยเนท จำกัด (มหาชน) บริษัท

รอยเนท จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 31 พ.ค. 44 4 ต.ค. 44 8 ต.ค. 44 15 ต.ค. 44 ดูรายละเอียด

โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 31 พ.ค. 44 9 ต.ค. 44 12 ต.ค. 44 15 ต.ค. 44 ดูรายละเอียด

บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 4 พ.ค. 44 20 มิ.ย. 44 29 มิ.ย. 44 5 ก.ค. 44 ดูรายละเอียด

บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

- 4 พ.ค. 44 20 มิ.ย. 44 29 มิ.ย. 44 5 ก.ค. 44 ดูรายละเอียด

บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บล.

บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บล.

หุ้นสามัญ

- 29 พ.ย. 43 9 ก.ค. 44 16 ก.ค. 44 18 ก.ค. 44 ดูรายละเอียด

ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

- 14 พ.ย. 43 22 ต.ค. 44 29 ต.ค. 44 31 ต.ค. 44 ดูรายละเอียด


ประเภทการเสนอขาย
IPO การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
PO การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
PP การเสนอขายหลักทรัพย์แก่บุคคลในวงจำกัด
PO ESOP การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการ/พนักงาน
RO การเสนอขายหลักทรัพย์แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
II ผู้ลงทุนสถาบัน การเสนอขายหลักทรัพย์แก่ผู้ลงทุนสถาบัน
IPO ESOP การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อพนักงาน
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ DW
Direct Listing Direct Listing