กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

รายงานประจำปีของ บริษัทจดทะเบียน

  เรียงข้อมูลตาม : <ชื่อบริษัท> |  <ชื่อย่อ> | วันที่ได้รับข้อมูล
ชื่อบริษัท
ชื่อย่อบริษัท
ประจำปี
วันที่ได้รับข้อมูล
เอ็มอีซี ฟาร์อีสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท MEC  
2565
16 ก.ย. 65
เอ็มอีซี ฟาร์อีสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท MEC  
2564
20 ต.ค. 64
เอ็มอีซี ฟาร์อีสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท MEC  
2563
20 ต.ค. 64
เอ็มอีซี ฟาร์อีสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท MEC  
2562
20 ต.ค. 64
ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ONE  
2563
19 ต.ค. 64
ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท TTL  
2563
20 ม.ค. 64
แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท MPT  
2563
30 ก.ค. 63
ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท DSGT  
2562
18 มิ.ย. 63
ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ONE  
2562
27 พ.ค. 63
ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท TIC  
2562
26 พ.ค. 63
สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บริษัท SPORT  
2562
26 พ.ค. 63
กรุงศรี จำกัด (มหาชน) บล. KSS  
2562
25 พ.ค. 63
โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) บริษัท PYTS  
2562
20 พ.ค. 63
ไอทีวี จำกัด (มหาชน) บริษัท ITV  
2562
17 เม.ย. 63
ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) บริษัท AA  
2562
16 เม.ย. 63
ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท YNP  
2562
2 เม.ย. 63
ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TCP  
2562
25 มี.ค. 63
แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท LVT  
2560
14 ก.พ. 63
ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท TTL  
2562
15 ม.ค. 63
แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท LVT  
2559
23 ก.ย. 62
แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท LVT  
2562
23 ก.ย. 62
แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท MPT  
2562
30 ก.ค. 62
เอ็มอีซี ฟาร์อีสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท MEC  
2561
31 พ.ค. 62
แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท MPT  
2561
29 พ.ค. 62
โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) บริษัท PYTS  
2561
28 พ.ค. 62
โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GFM  
2560
27 พ.ค. 62
โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GFM  
2559
27 พ.ค. 62
โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GFM  
2558
27 พ.ค. 62
โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GFM  
2557
27 พ.ค. 62
โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GFM  
2561
27 พ.ค. 62
ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ONE  
2561
27 พ.ค. 62
ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท DSGT  
2561
22 พ.ค. 62
ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท DSGT  
2560
22 พ.ค. 62
ไอทีวี จำกัด (มหาชน) บริษัท ITV  
2557
22 พ.ค. 62
ไอทีวี จำกัด (มหาชน) บริษัท ITV  
2558
22 พ.ค. 62
ไอทีวี จำกัด (มหาชน) บริษัท ITV  
2559
22 พ.ค. 62
ไอทีวี จำกัด (มหาชน) บริษัท ITV  
2560
22 พ.ค. 62
ไอทีวี จำกัด (มหาชน) บริษัท ITV  
2561
22 พ.ค. 62
ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TCP  
2561
8 พ.ค. 62
กรุงศรี จำกัด (มหาชน) บล. KSS  
2561
30 เม.ย. 62
ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) บริษัท AA  
2561
22 เม.ย. 62
กรุงศรี จำกัด (มหาชน) บล. KSS  
2560
28 มี.ค. 62
กรุงศรี จำกัด (มหาชน) บล. KSS  
2559
28 มี.ค. 62
ทีบีซีโอ จำกัด (มหาชน) ธ. TBANK  
2561
27 มี.ค. 62
ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) บริษัท AA  
2560
26 เม.ย. 61
ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) บริษัท AA  
2559
4 พ.ค. 60
ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) บริษัท AA  
2558
3 พ.ค. 60
ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) บริษัท CHEWA  
2558
28 เม.ย. 59
เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บริษัท NPS  
2558
28 เม.ย. 59
เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บริษัท NPS  
2557
6 พ.ค. 58
เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บริษัท NPS  
2556
30 เม.ย. 57
คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท CSS  
2556
28 มี.ค. 57
พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท PTECH  
2556
28 มี.ค. 57
ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท PRIN  
2556
28 มี.ค. 57
ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) บริษัท UP  
2556
28 มี.ค. 57
ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TOP  
2556
28 มี.ค. 57
บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท BGT  
2556
28 มี.ค. 57
เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ธ. KKP  
2556
27 มี.ค. 57
วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท NEW  
2556
27 มี.ค. 57
อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ANAN  
2556
27 มี.ค. 57
ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธ. TTB  
2556
27 มี.ค. 57
ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท VIH  
2556
27 มี.ค. 57
ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท BECL  
2556
27 มี.ค. 57
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท TU  
2556
27 มี.ค. 57
อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท AMARIN  
2556
27 มี.ค. 57
ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท IFS *
2556
27 มี.ค. 57
เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท CM  
2556
27 มี.ค. 57
พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PREB  
2556
27 มี.ค. 57
เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท SIS  
2556
27 มี.ค. 57
สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท SPG  
2556
27 มี.ค. 57
ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) บริษัท CK  
2556
27 มี.ค. 57
ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท TYCN  
2556
27 มี.ค. 57
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท FPT  
2556
27 มี.ค. 57
ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บริษัท EGCO  
2556
27 มี.ค. 57
สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GLOBAL  
2556
26 มี.ค. 57
ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) บริษัท TTCL  
2556
26 มี.ค. 57
อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัท IVL  
2556
26 มี.ค. 57
จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) บริษัท GFPT  
2556
26 มี.ค. 57
เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท CPN  
2556
26 มี.ค. 57
ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) บริษัท TTW  
2556
26 มี.ค. 57
บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท BCP  
2556
26 มี.ค. 57
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) บลจ. MFC *
2556
26 มี.ค. 57
อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท APURE  
2556
26 มี.ค. 57
บ้านปู จำกัด (มหาชน) บริษัท BANPU  
2556
26 มี.ค. 57
ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท SST  
2556
25 มี.ค. 57
สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท SAT  
2556
25 มี.ค. 57
ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท THANI  
2556
25 มี.ค. 57
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท PDJ  
2556
25 มี.ค. 57
สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) บริษัท SUC  
2556
25 มี.ค. 57
เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บล. KGI  
2556
25 มี.ค. 57
กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท GUNKUL  
2556
25 มี.ค. 57
กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท KCAR  
2556
25 มี.ค. 57
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธ. SCBB  
2556
24 มี.ค. 57
เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SNC  
2556
24 มี.ค. 57
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท DELTA  
2556
24 มี.ค. 57
บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) บริษัท GENCO *
2556
24 มี.ค. 57
ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TPP  
2556
21 มี.ค. 57
บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) บริษัท BROCK  
2556
21 มี.ค. 57
เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท MSC  
2556
21 มี.ค. 57
ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท TOG  
2556
21 มี.ค. 57
ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท UPF  
2556
21 มี.ค. 57
ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บริษัท TNDT  
2556
21 มี.ค. 57
เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท MFEC  
2556
20 มี.ค. 57
นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท NPK  
2556
20 มี.ค. 57
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BIGC  
2556
20 มี.ค. 57
โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) บริษัท AHC  
2556
20 มี.ค. 57
โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GC  
2556
19 มี.ค. 57
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ECL *
2556
19 มี.ค. 57
กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธ. BAY  
2556
18 มี.ค. 57
ไอทีวี จำกัด (มหาชน) บริษัท ITV  
2556
18 มี.ค. 57
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท SPALI  
2556
18 มี.ค. 57
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท PTTEP  
2556
17 มี.ค. 57
แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท LHFG  
2556
17 มี.ค. 57
เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท AI *
2556
17 มี.ค. 57
ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท STEC *
2556
14 มี.ค. 57
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท PTTGC  
2556
14 มี.ค. 57
เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท CPN *
2556
14 มี.ค. 57
กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธ. KBANK  
2556
13 มี.ค. 57
ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน) บริษัท TURTLE  
2556
13 มี.ค. 57
สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SF  
2556
13 มี.ค. 57
ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) บริษัท SABINA  
2556
12 มี.ค. 57
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TASCO  
2556
12 มี.ค. 57
ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท TMT  
2556
11 มี.ค. 57
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธ. BBL  
2556
11 มี.ค. 57
เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท NATION  
2556
11 มี.ค. 57
คิง เจน จำกัด (มหาชน) บริษัท KGEN  
2556
11 มี.ค. 57
โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท MONO  
2556
10 มี.ค. 57
อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท INTUCH  
2556
10 มี.ค. 57
ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) บริษัท CSL  
2556
10 มี.ค. 57
ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท RATCH  
2556
7 มี.ค. 57
สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SSF  
2556
4 มี.ค. 57
สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) บริษัท SMPC  
2556
4 มี.ค. 57
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ยุติการใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ จำกัด (มหาชน) DTAC  
2556
27 ก.พ. 57
ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท PICO  
2556
26 ก.พ. 57
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท ADVANC  
2556
26 ก.พ. 57
พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท PSL  
2556
24 ก.พ. 57
น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บริษัท KSL  
2556
20 ก.พ. 57
ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท TAPAC  
2556
11 ก.พ. 57
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท IRC  
2556
31 ม.ค. 57
พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PE  
2555
21 ม.ค. 57
พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท PT  
2555
21 ม.ค. 57
ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) บริษัท UMS  
2556
20 ม.ค. 57
ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท AOT  
2556
14 ม.ค. 57
ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท TKT  
2555
13 ม.ค. 57
ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) บริษัท TSC  
2556
8 ม.ค. 57
แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ACC  
2556
19 พ.ย. 56
สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) บริษัท SMPC  
2555
19 พ.ย. 56
ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท CITY  
2556
18 พ.ย. 56
เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บริษัท JMT  
2555
15 พ.ย. 56
เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท JMART  
2555
14 พ.ย. 56
สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท SIAM *
2556
16 ต.ค. 56
ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) บริษัท DIMET  
2556
14 ต.ค. 56
ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท THL  
2555
10 ต.ค. 56
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BIGC  
2555
5 ก.ย. 56
ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท TRITN  
2555
15 ส.ค. 56
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BTS  
2556
5 ส.ค. 56
ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) บริษัท TR *
2556
5 ส.ค. 56
ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (เลิกใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ) จำกัด (มหาชน) บริษัท SCBLIF  
2555
17 ก.ค. 56
ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บริษัท STANLY  
2555
2 ก.ค. 56
ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท UV  
2555
13 มิ.ย. 56
ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท TIP  
2555
10 มิ.ย. 56
อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท AEONTS  
2555
28 พ.ค. 56
มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท MILL  
2555
16 พ.ค. 56
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท SMT  
2555
15 พ.ค. 56
ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) บริษัท LRH  
2555
15 พ.ค. 56
ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SE-ED  
2555
14 พ.ค. 56
พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท PRG  
2555
14 พ.ค. 56
อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) บริษัท EMC  
2555
10 พ.ค. 56
ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท TNITY  
2555
10 พ.ค. 56
จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท JTS  
2555
10 พ.ค. 56
เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท APCO  
2555
8 พ.ค. 56
ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) บริษัท CSC *
2555
7 พ.ค. 56
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท SIRI  
2555
3 พ.ค. 56
ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท CI *
2555
2 พ.ค. 56
อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัท IVL  
2555
2 พ.ค. 56
เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ASP  
2555
2 พ.ค. 56
ดราโก้ พีซีบี จำกัด (มหาชน) บริษัท DRACO  
2555
2 พ.ค. 56
สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SF  
2555
2 พ.ค. 56
ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TNL  
2555
2 พ.ค. 56
ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TCC  
2555
30 เม.ย. 56
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SYNTEC *
2555
30 เม.ย. 56
กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บล. KCS  
2555
30 เม.ย. 56
ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน) บริษัท TPCS *
2555
30 เม.ย. 56
แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) บริษัท SHANG  
2555
30 เม.ย. 56
ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท THANA  
2555
30 เม.ย. 56
ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SORKON  
2555
30 เม.ย. 56
แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท AS  
2555
30 เม.ย. 56
กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท GYT  
2555
30 เม.ย. 56
เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท SWC *
2555
30 เม.ย. 56
ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท SIMAT  
2555
30 เม.ย. 56
ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท LOXLEY  
2555
29 เม.ย. 56
ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท UREKA  
2555
29 เม.ย. 56
ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SKR *
2555
29 เม.ย. 56
โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) บริษัท OHTL *
2555
29 เม.ย. 56
สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท WIN  
2555
29 เม.ย. 56
อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ANAN  
2555
29 เม.ย. 56
เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท SGF  
2555
29 เม.ย. 56
วิค จำกัด (มหาชน) บริษัท WIIK *
2555
29 เม.ย. 56
อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท AH  
2555
29 เม.ย. 56
โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) บริษัท GLOW  
2555
26 เม.ย. 56
โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท OCC *
2555
26 เม.ย. 56
เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท MFEC *
2555
25 เม.ย. 56
วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท W  
2555
25 เม.ย. 56
ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บริษัท UVAN *
2555
25 เม.ย. 56
เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท JCKH  
2555
25 เม.ย. 56
บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท BEAUTY  
2555
24 เม.ย. 56
บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท BGT  
2555
24 เม.ย. 56
เสริมสุข จำกัด (มหาชน) บริษัท SSC  
2555
24 เม.ย. 56
ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท TMC  
2555
24 เม.ย. 56
เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท APCS *
2555
24 เม.ย. 56
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท TU  
2555
23 เม.ย. 56
เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท SPCG *
2555
23 เม.ย. 56
ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท UEC *
2555
23 เม.ย. 56
ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท F&D  
2555
23 เม.ย. 56
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บริษัท CCP  
2555
23 เม.ย. 56
สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท SALEE  
2555
23 เม.ย. 56
ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ROCTEC *
2555
22 เม.ย. 56
ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TSF  
2555
22 เม.ย. 56
เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท KIAT  
2555
22 เม.ย. 56
โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท MODERN  
2555
22 เม.ย. 56
ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท SEAFCO  
2555
22 เม.ย. 56
สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท STOWER  
2555
19 เม.ย. 56
โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) บริษัท OGC  
2555
19 เม.ย. 56
พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PREB  
2555
19 เม.ย. 56
บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) บริษัท BSBM *
2555
19 เม.ย. 56
แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท MATCH  
2555
18 เม.ย. 56
อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท IHL  
2555
18 เม.ย. 56
เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท KCE *
2555
18 เม.ย. 56
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) บริษัท DRT  
2555
18 เม.ย. 56
ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท SYNEX  
2555
18 เม.ย. 56
จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) บริษัท EASTW  
2555
17 เม.ย. 56
เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท DEMCO  
2555
17 เม.ย. 56
ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท TPROP  
2555
17 เม.ย. 56
นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท NKI *
2555
17 เม.ย. 56
ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท CWT  
2555
17 เม.ย. 56
สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท UMI  
2555
17 เม.ย. 56
เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท CMR  
2555
17 เม.ย. 56
กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท KKC  
2555
17 เม.ย. 56
เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท NEX  
2555
17 เม.ย. 56
วีนิไทย ยกเลิกการใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ จำกัด (มหาชน) บริษัท VNT  
2555
12 เม.ย. 56
ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท QH  
2555
12 เม.ย. 56
ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท DSGT  
2555
12 เม.ย. 56
อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) บริษัท AKP  
2555
12 เม.ย. 56
เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บริษัท BWG  
2555
12 เม.ย. 56
ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TWFP  
2555
12 เม.ย. 56
เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) บริษัท ASIA  
2555
11 เม.ย. 56
สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท SAT  
2555
11 เม.ย. 56
ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธ. TTB  
2555
11 เม.ย. 56
ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บริษัท SCP  
2555
11 เม.ย. 56
วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท VNG *
2555
11 เม.ย. 56
จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท JAS  
2555
11 เม.ย. 56
ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TPOLY  
2555
11 เม.ย. 56
จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท CHARAN  
2555
11 เม.ย. 56
ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บริษัท TPIPL  
2555
10 เม.ย. 56
ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท RICH  
2555
10 เม.ย. 56
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท HMPRO  
2555
10 เม.ย. 56
มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) บริษัท MK *
2555
10 เม.ย. 56
ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท Q-CON  
2555
10 เม.ย. 56
ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท WG *
2555
10 เม.ย. 56
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธ. BBL  
2555
10 เม.ย. 56
กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท KCAR  
2555
10 เม.ย. 56
เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SC  
2555
10 เม.ย. 56
เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BEYOND  
2555
10 เม.ย. 56
ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท PRECHA  
2555
10 เม.ย. 56
ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SITHAI  
2555
9 เม.ย. 56
ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท TMI  
2555
9 เม.ย. 56
จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท GJS  
2555
9 เม.ย. 56
เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บริษัท SNP  
2555
9 เม.ย. 56
คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท QTC  
2555
9 เม.ย. 56
ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SAFARI  
2555
9 เม.ย. 56
ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) บริษัท CPAXT  
2555
9 เม.ย. 56
ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) บริษัท PHOL  
2555
9 เม.ย. 56
ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) บริษัท UT  
2555
9 เม.ย. 56
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท HFT  
2555
9 เม.ย. 56
ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) บริษัท TOPP  
2555
9 เม.ย. 56
เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SENA  
2555
9 เม.ย. 56
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท TRUBB  
2555
5 เม.ย. 56
พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท PS  
2555
5 เม.ย. 56
สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท SDC  
2555
5 เม.ย. 56
โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท NOBLE  
2555
5 เม.ย. 56
ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท CIG  
2555
5 เม.ย. 56
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท INET  
2555
5 เม.ย. 56
บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BEC  
2555
5 เม.ย. 56
ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) บริษัท DUSIT  
2555
5 เม.ย. 56
เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PR *
2555
5 เม.ย. 56
ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บริษัท TSTE  
2555
5 เม.ย. 56
โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท RCI  
2555
4 เม.ย. 56
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท LH  
2555
4 เม.ย. 56
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ECL *
2555
4 เม.ย. 56
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท WHA *
2555
4 เม.ย. 56
พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) บริษัท PPPM  
2555
4 เม.ย. 56
ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท TK *
2555
4 เม.ย. 56
อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท AQUA  
2555
4 เม.ย. 56
เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SLM  
2555
4 เม.ย. 56
ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท BECL  
2555
4 เม.ย. 56
ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) บริษัท UAC  
2555
4 เม.ย. 56
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บริษัท HANA  
2555
4 เม.ย. 56
ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท THIP *
2555
3 เม.ย. 56
ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) บริษัท FE  
2555
3 เม.ย. 56
ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท FORTH  
2555
3 เม.ย. 56
ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) บริษัท SCAP  
2555
3 เม.ย. 56
เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท SIS  
2555
3 เม.ย. 56
วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท VARO *
2555
3 เม.ย. 56
ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) บริษัท SSSC  
2555
3 เม.ย. 56
อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท AF-O  
2555
3 เม.ย. 56
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท TISCO  
2555
2 เม.ย. 56
ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) บริษัท UP  
2555
2 เม.ย. 56
ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท SST  
2555
2 เม.ย. 56
ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TWZ *
2555
2 เม.ย. 56
ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ยุติการใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ จำกัด (มหาชน) บริษัท TF *
2555
2 เม.ย. 56
ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TRC  
2555
2 เม.ย. 56
เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ASIMAR *
2555
2 เม.ย. 56
นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท NEWS *
2555
2 เม.ย. 56
เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท CM  
2555
2 เม.ย. 56
ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TFI *
2555
2 เม.ย. 56
แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บริษัท ARROW  
2555
2 เม.ย. 56
ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท VIH  
2555
2 เม.ย. 56
พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท EA  
2555
2 เม.ย. 56
แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท LVT *
2555
2 เม.ย. 56
ไพลอน จำกัด (มหาชน) บริษัท PYLON  
2555
1 เม.ย. 56
คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท CNT  
2555
1 เม.ย. 56
เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท CPN  
2555
1 เม.ย. 56
เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) บริษัท KWI  
2555
1 เม.ย. 56
สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท SPG  
2555
1 เม.ย. 56
อลูคอน จำกัด (มหาชน) บริษัท ALUCON  
2555
1 เม.ย. 56
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท GRAMMY  
2555
1 เม.ย. 56
ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SYMC  
2555
1 เม.ย. 56
คิง เจน จำกัด (มหาชน) บริษัท KGEN  
2555
1 เม.ย. 56
พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท PATO *
2555
1 เม.ย. 56
นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท NPK  
2555
1 เม.ย. 56
เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท WELL  
2555
1 เม.ย. 56
เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท AP  
2555
29 มี.ค. 56
ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท PTT  
2555
29 มี.ค. 56
มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท MALEE  
2555
29 มี.ค. 56
เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท NCH  
2555
29 มี.ค. 56
โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) บริษัท AHC  
2555
29 มี.ค. 56
เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท KC  
2555
29 มี.ค. 56
ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท IFS  
2555
29 มี.ค. 56
เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท NATION  
2555
29 มี.ค. 56
ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท SCC  
2555
29 มี.ค. 56
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท STA  
2555
29 มี.ค. 56
โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) บริษัท SOLAR *
2555
29 มี.ค. 56
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท UTP  
2555
29 มี.ค. 56
ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท THANI  
2555
29 มี.ค. 56
ทรู คอร์ปอเรชั่น ยุติการใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ จำกัด (มหาชน) บริษัท TRUEE  
2555
29 มี.ค. 56
บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) บริษัท BROCK  
2555
29 มี.ค. 56
ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) บริษัท DCC  
2555
29 มี.ค. 56
เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ASK *
2555
29 มี.ค. 56
คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) บริษัท KAMART  
2555
29 มี.ค. 56
ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TOP  
2555
29 มี.ค. 56
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บริษัท GREEN *
2555
28 มี.ค. 56
ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน) บริษัท TURTLE  
2555
28 มี.ค. 56
ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บริษัท EGCO  
2555
28 มี.ค. 56
สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SAMART  
2555
28 มี.ค. 56
สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บริษัท SMIT  
2555
28 มี.ค. 56
ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) บริษัท TTCL  
2555
28 มี.ค. 56
อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท IRCP  
2555
28 มี.ค. 56
เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ธ. KKP  
2555
28 มี.ค. 56
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท ADVANC  
2555
28 มี.ค. 56
เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท CHOW  
2555
28 มี.ค. 56
สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) บริษัท SAMTEL  
2555
28 มี.ค. 56
ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) บริษัท CK  
2555
28 มี.ค. 56
แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) บริษัท MANRIN  
2555
27 มี.ค. 56
ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) บริษัท HYDRO  
2555
27 มี.ค. 56
ดีวี8 จำกัด (มหาชน) บริษัท DV8  
2555
27 มี.ค. 56
เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท AI  
2555
27 มี.ค. 56
แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท LHFG  
2555
27 มี.ค. 56
อีซึ่น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) บริษัท EASON  
2555
27 มี.ค. 56
อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท AMARIN  
2555
27 มี.ค. 56
ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) บริษัท SCG *
2555
27 มี.ค. 56
ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บริษัท TNDT *
2555
26 มี.ค. 56
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธ. SCBB  
2555
26 มี.ค. 56
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท DELTA  
2555
26 มี.ค. 56
โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GLOCON  
2555
26 มี.ค. 56
เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) บริษัท NWR  
2555
26 มี.ค. 56
เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SNC  
2555
26 มี.ค. 56
ไทยคม จำกัด (มหาชน) บริษัท THCOM  
2555
26 มี.ค. 56
แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PAP *
2555
26 มี.ค. 56
ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) บริษัท SAUCE  
2555
26 มี.ค. 56
บ้านปู จำกัด (มหาชน) บริษัท BANPU  
2555
26 มี.ค. 56
ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บริษัท UBIS  
2555
26 มี.ค. 56
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท PTTEP  
2555
26 มี.ค. 56
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) บลจ. MFC *
2555
25 มี.ค. 56
พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) บริษัท PPM  
2555
25 มี.ค. 56
แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท AIT  
2555
25 มี.ค. 56
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TASCO  
2555
25 มี.ค. 56
บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) บริษัท GENCO *
2555
25 มี.ค. 56
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัท MBK  
2555
22 มี.ค. 56
สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) บริษัท SUC  
2555
22 มี.ค. 56
ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท UPF *
2555
22 มี.ค. 56
บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท BCP  
2555
22 มี.ค. 56
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท PDJ  
2555
21 มี.ค. 56
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ERW  
2555
21 มี.ค. 56
บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท KTC  
2555
21 มี.ค. 56
โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) บริษัท POLAR  
2555
20 มี.ค. 56
ไอทีวี จำกัด (มหาชน) บริษัท ITV  
2555
20 มี.ค. 56
อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท INTUCH  
2555
20 มี.ค. 56
กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธ. KTB  
2555
20 มี.ค. 56
โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GC  
2555
19 มี.ค. 56
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท PTTGC  
2555
19 มี.ค. 56
ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) บริษัท PJW  
2555
19 มี.ค. 56
ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท TOG  
2555
18 มี.ค. 56
เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท GEL  
2555
18 มี.ค. 56
ฟอร์จูนพาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท FPI  
2555
18 มี.ค. 56
เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท MSC  
2555
18 มี.ค. 56
ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท RATCH  
2555
18 มี.ค. 56
ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท KDH  
2555
18 มี.ค. 56
ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) บริษัท ROCK  
2555
15 มี.ค. 56
ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) บริษัท SABINA  
2555
14 มี.ค. 56
กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธ. KBANK  
2555
13 มี.ค. 56
กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธ. BAY  
2555
13 มี.ค. 56
ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท IRPC  
2555
12 มี.ค. 56
จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) บริษัท GFPT  
2555
12 มี.ค. 56
บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BOL *
2555
12 มี.ค. 56
ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท TMT  
2555
11 มี.ค. 56
ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท STEC  
2555
8 มี.ค. 56
ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TVI  
2555
7 มี.ค. 56
ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) บริษัท CSL  
2555
6 มี.ค. 56
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท MINT  
2555
5 มี.ค. 56
สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SSF  
2555
5 มี.ค. 56
น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บริษัท KSL  
2555
26 ก.พ. 56
พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท PSL  
2555
22 ก.พ. 56
ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) บริษัท TSC  
2555
19 ก.พ. 56
ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท PICO  
2555
15 ก.พ. 56
ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท TAPAC  
2555
11 ก.พ. 56
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท IRC  
2555
30 ม.ค. 56
ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) บริษัท UMS  
2555
28 ธ.ค. 55
ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท AOT  
2555
27 ธ.ค. 55
ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท CITY  
2555
16 พ.ย. 55
ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SKR *
2554
25 ต.ค. 55
ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) บริษัท DIMET  
2555
18 ต.ค. 55
ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท SCC  
2554
31 ส.ค. 55
คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท QTC *
2554
29 ส.ค. 55
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท HFT  
2554
28 ส.ค. 55
ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) บริษัท TR *
2555
26 ก.ค. 55
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BTS  
2555
29 มิ.ย. 55
ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท SST *
2554
8 มิ.ย. 55
อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท AEONTS  
2554
30 พ.ค. 55
กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บล. KCS  
2554
25 พ.ค. 55
ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ROCTEC *
2554
11 พ.ค. 55
เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บริษัท SNP *
2554
10 พ.ค. 55
โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท MODERN *
2554
8 พ.ค. 55
วีรีเทล จำกัด (มหาชน) บริษัท WR *
2554
8 พ.ค. 55
อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) บริษัท EMC *
2554
3 พ.ค. 55
ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท QH  
2554
3 พ.ค. 55
กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท KKC  
2554
3 พ.ค. 55
กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท KCAR  
2554
3 พ.ค. 55
เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) บริษัท ASIA  
2554
2 พ.ค. 55
บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BEC  
2554
2 พ.ค. 55
บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท BGT  
2554
2 พ.ค. 55
วีนิไทย ยกเลิกการใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ จำกัด (มหาชน) บริษัท VNT  
2554
2 พ.ค. 55
พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท TPAC  
2554
2 พ.ค. 55
เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท AP  
2554
2 พ.ค. 55
เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) บริษัท EARTH  
2554
2 พ.ค. 55
สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท WIN  
2554
30 เม.ย. 55
อลูคอน จำกัด (มหาชน) บริษัท ALUCON *
2554
30 เม.ย. 55
เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท PLE *
2554
30 เม.ย. 55
เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SNC  
2554
30 เม.ย. 55
โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท OCC *
2554
30 เม.ย. 55
โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GFM  
2554
27 เม.ย. 55
เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท KIAT  
2554
27 เม.ย. 55
เสริมสุข จำกัด (มหาชน) บริษัท SSC  
2554
27 เม.ย. 55
จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท GJS  
2554
27 เม.ย. 55
เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท APCO  
2554
27 เม.ย. 55
คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท CPH  
2554
27 เม.ย. 55
ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) บริษัท CPAXT  
2554
27 เม.ย. 55
ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บริษัท UVAN *
2554
27 เม.ย. 55
วิค จำกัด (มหาชน) บริษัท WIIK *
2554
26 เม.ย. 55
ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท SIMAT  
2554
26 เม.ย. 55
ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท THL  
2554
26 เม.ย. 55
ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท TNITY  
2554
25 เม.ย. 55
อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท AYUD  
2554
25 เม.ย. 55
ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท F&D  
2554
25 เม.ย. 55
ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SAFARI  
2554
24 เม.ย. 55
เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BJC  
2554
24 เม.ย. 55
สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท SALEE  
2554
24 เม.ย. 55
ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท TPROP  
2554
24 เม.ย. 55
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บริษัท HANA  
2554
24 เม.ย. 55
เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท APCS  
2554
24 เม.ย. 55
ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท DSGT  
2554
23 เม.ย. 55
ดีวี8 จำกัด (มหาชน) บริษัท DV8  
2554
23 เม.ย. 55
ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SORKON *
2554
20 เม.ย. 55
ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท SEAFCO  
2554
20 เม.ย. 55
เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท DEMCO  
2554
20 เม.ย. 55
มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) บริษัท MK *
2554
20 เม.ย. 55
ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TOP  
2554
19 เม.ย. 55
วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท W *
2554
19 เม.ย. 55
สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บริษัท SMIT *
2554
19 เม.ย. 55
วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท NEW  
2554
19 เม.ย. 55
พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PREB  
2554
19 เม.ย. 55
ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TFI *
2554
19 เม.ย. 55
เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท GEL  
2554
19 เม.ย. 55
วีจีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท VGM  
2554
19 เม.ย. 55
อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท ESTAR  
2554
19 เม.ย. 55
แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท MATCH  
2554
18 เม.ย. 55
ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) บริษัท CSC *
2554
18 เม.ย. 55
ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) บริษัท CHOTI  
2554
18 เม.ย. 55
ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท SINGER *
2554
18 เม.ย. 55
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท SIRI  
2554
18 เม.ย. 55
วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท VNG *
2554
17 เม.ย. 55
จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) บริษัท GFPT  
2554
17 เม.ย. 55
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บริษัท CCP  
2554
17 เม.ย. 55
จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท JTS  
2554
17 เม.ย. 55
อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัท IVL  
2554
17 เม.ย. 55
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท UTP  
2554
17 เม.ย. 55
จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท JAS  
2554
17 เม.ย. 55
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท LH *
2554
12 เม.ย. 55
ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SITHAI  
2554
11 เม.ย. 55
ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท PTT  
2554
11 เม.ย. 55
แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท LVT *
2554
11 เม.ย. 55
ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท RICH  
2554
11 เม.ย. 55
ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บริษัท SCP  
2554
11 เม.ย. 55
ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) บริษัท DUSIT  
2554
11 เม.ย. 55
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TASCO  
2554
11 เม.ย. 55
ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บริษัท TPIPL  
2554
11 เม.ย. 55
ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) บริษัท HYDRO *
2554
10 เม.ย. 55
จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) บริษัท CTW  
2554
10 เม.ย. 55
เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SENA  
2554
10 เม.ย. 55
ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท CIG *
2554
10 เม.ย. 55
เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PR *
2554
10 เม.ย. 55
เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BEYOND  
2554
10 เม.ย. 55
โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) บริษัท SOLAR *
2554
10 เม.ย. 55
เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท KCE *
2554
10 เม.ย. 55
เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บริษัท BWG *
2554
10 เม.ย. 55
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) บริษัท DRT *
2554
10 เม.ย. 55
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ECL *
2554
5 เม.ย. 55
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท FPT  
2554
5 เม.ย. 55
คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) บริษัท KAMART  
2554
5 เม.ย. 55
ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท BECL  
2554
5 เม.ย. 55
ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท WG  
2554
5 เม.ย. 55
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บล. LHS  
2554
5 เม.ย. 55
ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท CWT  
2554
5 เม.ย. 55
จี สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท GSTEEL  
2554
4 เม.ย. 55
สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท SAT  
2554
4 เม.ย. 55
ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท TK *
2554
4 เม.ย. 55
ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท UEC *
2554
4 เม.ย. 55
ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บริษัท TSTE  
2554
4 เม.ย. 55
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) บลจ. MFC *
2554
3 เม.ย. 55
เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท SPCG  
2554
3 เม.ย. 55
ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท AF  
2554
3 เม.ย. 55
แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GOLD  
2554
3 เม.ย. 55
เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท WELL  
2554
3 เม.ย. 55
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PRIME  
2554
2 เม.ย. 55
นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท NEWS *
2554
2 เม.ย. 55
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท INET  
2554
2 เม.ย. 55
โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) บริษัท POLAR  
2554
2 เม.ย. 55
แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท CAWOW  
2554
2 เม.ย. 55
เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท CPN  
2554
2 เม.ย. 55
ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท THANA  
2554
2 เม.ย. 55
พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท PATO *
2554
2 เม.ย. 55
เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ACAP  
2554
2 เม.ย. 55
ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท TYCN  
2554
2 เม.ย. 55
ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TNL *
2554
2 เม.ย. 55
เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ASIMAR *
2554
2 เม.ย. 55
พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) บริษัท PPM  
2554
2 เม.ย. 55
พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท PTECH  
2554
2 เม.ย. 55
ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท CSP  
2554
2 เม.ย. 55
เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท SIS  
2554
30 มี.ค. 55
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ยุติการใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ จำกัด (มหาชน) DTAC  
2554
30 มี.ค. 55
บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) บริษัท BROCK  
2554
30 มี.ค. 55
กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) บริษัท KWC  
2554
30 มี.ค. 55
เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) บริษัท KWI  
2554
30 มี.ค. 55
กิฟท์ อินฟินิท จำกัด (มหาชน) บริษัท GIFT  
2554
30 มี.ค. 55
บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท KTC  
2554
30 มี.ค. 55
ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บริษัท TNDT  
2554
30 มี.ค. 55
ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) บริษัท SAUCE  
2554
30 มี.ค. 55
ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) บริษัท UT  
2554
30 มี.ค. 55
ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท THANI  
2554
30 มี.ค. 55
ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TRC  
2554
30 มี.ค. 55
พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท PRG  
2554
30 มี.ค. 55
เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) บริษัท SVOA  
2554
30 มี.ค. 55
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BH  
2554
29 มี.ค. 55
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) บริษัท ROJNA  
2554
29 มี.ค. 55
ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) บริษัท UST  
2554
29 มี.ค. 55
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธ. SCBB  
2554
29 มี.ค. 55
สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SAMART  
2554
29 มี.ค. 55
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บริษัท GREEN *
2554
29 มี.ค. 55
ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) บริษัท SCG *
2554
29 มี.ค. 55
กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธ. KTB  
2554
29 มี.ค. 55
อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท RPC  
2554
29 มี.ค. 55
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท EP  
2554
29 มี.ค. 55
เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท PHATRA  
2554
29 มี.ค. 55
ไพลอน จำกัด (มหาชน) บริษัท PYLON  
2554
29 มี.ค. 55
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท PDJ  
2554
28 มี.ค. 55
ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) บริษัท ROCK  
2554
28 มี.ค. 55
ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท FORTH  
2554
28 มี.ค. 55
ทรู คอร์ปอเรชั่น ยุติการใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ จำกัด (มหาชน) บริษัท TRUEE  
2554
28 มี.ค. 55
บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) บริษัท GENCO *
2554
28 มี.ค. 55
มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท MALEE  
2554
28 มี.ค. 55
แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท LHFG  
2554
28 มี.ค. 55
ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) บริษัท TTCL  
2554
28 มี.ค. 55
เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท NCH  
2554
28 มี.ค. 55
โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GC  
2554
28 มี.ค. 55
เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) บริษัท NWR  
2554
27 มี.ค. 55
ไทยคม จำกัด (มหาชน) บริษัท THCOM  
2554
27 มี.ค. 55
เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บล. KGI  
2554
26 มี.ค. 55
ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SYMC  
2554
26 มี.ค. 55
เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท MFEC  
2554
26 มี.ค. 55
ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท UPF *
2554
26 มี.ค. 55
ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) บริษัท CSL  
2554
26 มี.ค. 55
ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บริษัท UBIS  
2554
26 มี.ค. 55
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัท MBK  
2554
23 มี.ค. 55
ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท KDH  
2554
23 มี.ค. 55
เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท AI  
2554
23 มี.ค. 55
ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TCC  
2554
22 มี.ค. 55
สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) บริษัท SMPC  
2554
22 มี.ค. 55
ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท RATCH  
2554
22 มี.ค. 55
เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท CHOW  
2554
22 มี.ค. 55
อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท IRCP  
2554
21 มี.ค. 55
นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท NPK  
2554
21 มี.ค. 55
เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท JMART  
2554
20 มี.ค. 55
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท PTTEP *
2554
20 มี.ค. 55
สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SSF  
2554
19 มี.ค. 55
ไอทีวี จำกัด (มหาชน) บริษัท ITV  
2554
16 มี.ค. 55
บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท BCP  
2554
16 มี.ค. 55
ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท STEC *
2554
15 มี.ค. 55
อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท INTUCH  
2554
15 มี.ค. 55
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท ADVANC  
2554
13 มี.ค. 55
ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) บริษัท SABINA  
2554
12 มี.ค. 55
ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท TMT  
2554
9 มี.ค. 55
ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TNL *
2553
29 ก.พ. 55
ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) บริษัท UMS  
2554
27 ก.พ. 55
พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท PSL  
2554
22 ก.พ. 55
ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท PICO  
2554
10 ก.พ. 55
ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท TAPAC  
2554
10 ก.พ. 55
ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท UEC *
2553
20 ม.ค. 55
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท IRC  
2554
19 ม.ค. 55
ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) บริษัท TR *
2554
14 ธ.ค. 54
ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท CITY  
2554
18 พ.ย. 54
ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) บริษัท DIMET  
2554
15 พ.ย. 54
กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธ. KTB  
2553
15 พ.ย. 54
แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ACC  
2554
27 ต.ค. 54
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บล. LHS  
2553
5 ก.ย. 54
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท IRC  
2553
29 ส.ค. 54
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท TSTH  
2554
15 ส.ค. 54
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BTS  
2554
27 ก.ค. 54
ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท F&D  
2553
21 ก.ค. 54
ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SYMC  
2553
14 ก.ค. 54
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ยุติการใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ จำกัด (มหาชน) DTAC  
2553
17 มิ.ย. 54
อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท AEONTS  
2553
1 มิ.ย. 54
โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท MODERN *
2553
18 พ.ค. 54
เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) บริษัท EARTH  
2553
13 พ.ค. 54
อลูคอน จำกัด (มหาชน) บริษัท ALUCON *
2553
10 พ.ค. 54
เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บริษัท SNP  
2553
9 พ.ค. 54
ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) บริษัท CPAXT  
2553
6 พ.ค. 54
เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ASK *
2553
6 พ.ค. 54
สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท WIN  
2553
4 พ.ค. 54
จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท GJS  
2553
3 พ.ค. 54
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SYNTEC *
2553
3 พ.ค. 54
จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) บริษัท CTW  
2553
3 พ.ค. 54
บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BEC  
2553
3 พ.ค. 54
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท LH *
2553
3 พ.ค. 54
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท SMT  
2553
3 พ.ค. 54
ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) บริษัท UP  
2553
29 เม.ย. 54
วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท W *
2553
29 เม.ย. 54
โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท OCC  
2553
29 เม.ย. 54
เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท MCS  
2553
29 เม.ย. 54
โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท INOX  
2553
28 เม.ย. 54
ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท PRIN  
2553
28 เม.ย. 54
ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บริษัท TNDT *
2553
28 เม.ย. 54
ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท SIMAT  
2553
27 เม.ย. 54
สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท SALEE  
2553
27 เม.ย. 54
แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) บริษัท MANRIN  
2553
26 เม.ย. 54
ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) บริษัท PHOL  
2553
26 เม.ย. 54
เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท KIAT  
2553
26 เม.ย. 54
จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) บริษัท GFPT  
2553
22 เม.ย. 54
เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บล. KGI  
2553
22 เม.ย. 54
ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SAFARI  
2553
22 เม.ย. 54
เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท WELL  
2553
22 เม.ย. 54
ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท TNITY  
2553
22 เม.ย. 54
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท SSI  
2553
22 เม.ย. 54
ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท QLT  
2553
22 เม.ย. 54
จี สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท GSTEEL  
2553
21 เม.ย. 54
ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SKR  
2553
21 เม.ย. 54
วิค จำกัด (มหาชน) บริษัท WIIK *
2553
21 เม.ย. 54
เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BEYOND  
2553
21 เม.ย. 54
ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท RICH  
2553
21 เม.ย. 54
สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บริษัท SMIT  
2553
21 เม.ย. 54
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) บลจ. MFC *
2553
20 เม.ย. 54
เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท GEL  
2553
20 เม.ย. 54
ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) บริษัท MIDA *
2553
20 เม.ย. 54
ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ML *
2553
20 เม.ย. 54
เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) บริษัท NWR  
2553
20 เม.ย. 54
อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) บริษัท EMC *
2553
20 เม.ย. 54
อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท ESTAR  
2553
20 เม.ย. 54
ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ROCTEC *
2553
20 เม.ย. 54
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท SPALI *
2553
19 เม.ย. 54
เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท THE  
2553
19 เม.ย. 54
วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท VARO *
2553
19 เม.ย. 54
จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท JAS  
2553
19 เม.ย. 54
มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) บริษัท MK *
2553
19 เม.ย. 54
แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GOLD *
2553
18 เม.ย. 54
วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท VNG *
2553
18 เม.ย. 54
พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PREB  
2553
18 เม.ย. 54
วีรีเทล จำกัด (มหาชน) บริษัท WR  
2553
18 เม.ย. 54
แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท LVT *
2553
18 เม.ย. 54
เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PERM  
2553
18 เม.ย. 54
ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บริษัท UVAN *
2553
18 เม.ย. 54
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บริษัท GREEN *
2553
18 เม.ย. 54
ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท SEAFCO  
2553
18 เม.ย. 54
เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SNC *
2553
18 เม.ย. 54
แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท AIT  
2553
18 เม.ย. 54
แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PAP  
2553
18 เม.ย. 54
ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท THANA  
2553
18 เม.ย. 54
แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท MATCH  
2553
12 เม.ย. 54
ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท Q-CON  
2553
12 เม.ย. 54
ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท QH  
2553
12 เม.ย. 54
วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท NEW  
2553
12 เม.ย. 54
ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TWZ *
2553
12 เม.ย. 54
โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GLOCON  
2553
12 เม.ย. 54
ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บริษัท TPIPL  
2553
12 เม.ย. 54
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บริษัท HANA *
2553
12 เม.ย. 54
มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท MALEE  
2553
12 เม.ย. 54
ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SITHAI  
2553
11 เม.ย. 54
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท FPT  
2553
11 เม.ย. 54
ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บริษัท SCP  
2553
11 เม.ย. 54
ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) บริษัท CSC *
2553
11 เม.ย. 54
ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บริษัท TSTE  
2553
11 เม.ย. 54
ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท CIG *
2553
11 เม.ย. 54
ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท WG *
2553
8 เม.ย. 54
ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท DSGT  
2553
8 เม.ย. 54
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BH  
2553
8 เม.ย. 54
เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท SPCG  
2553
8 เม.ย. 54
พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท PATO *
2553
8 เม.ย. 54
เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท KCE *
2553
8 เม.ย. 54
โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) บริษัท SOLAR *
2553
8 เม.ย. 54
แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท CAWOW  
2553
8 เม.ย. 54
เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท MFEC *
2553
8 เม.ย. 54
อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท RPC  
2553
8 เม.ย. 54
เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PR *
2553
7 เม.ย. 54
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ECL *
2553
7 เม.ย. 54
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท TRUBB  
2553
7 เม.ย. 54
อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท AQUA  
2553
7 เม.ย. 54
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท INET  
2553
7 เม.ย. 54
วีจีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท VGM  
2553
7 เม.ย. 54
ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SE-ED  
2553
7 เม.ย. 54
บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) บริษัท BROCK  
2553
7 เม.ย. 54
คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) บริษัท KAMART *
2553
7 เม.ย. 54
พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) บริษัท PPM  
2553
7 เม.ย. 54
ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) บริษัท SSSC *
2553
7 เม.ย. 54
ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TFI *
2553
7 เม.ย. 54
จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท JTS  
2553
5 เม.ย. 54
ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) บริษัท CSL  
2553
5 เม.ย. 54
เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SENA  
2553
5 เม.ย. 54
ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท UPF  
2553
5 เม.ย. 54
ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท LEE  
2553
5 เม.ย. 54
เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บริษัท BWG *
2553
4 เม.ย. 54
ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท TYCN  
2553
4 เม.ย. 54
ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท TK *
2553
4 เม.ย. 54
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท PDJ  
2553
1 เม.ย. 54
พาย จำกัด (มหาชน) บล. PI *
2553
1 เม.ย. 54
อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัท IVL  
2553
1 เม.ย. 54
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท ADVANC  
2553
31 มี.ค. 54
บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) บริษัท BSBM *
2553
31 มี.ค. 54
ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) บริษัท TTW  
2553
31 มี.ค. 54
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท UTP  
2553
31 มี.ค. 54
ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บล. UOBKH *
2553
31 มี.ค. 54
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PRIME  
2553
31 มี.ค. 54
เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท CM  
2553
31 มี.ค. 54
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท STA  
2553
31 มี.ค. 54
นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท NEWS *
2553
31 มี.ค. 54
ทรู คอร์ปอเรชั่น ยุติการใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ จำกัด (มหาชน) บริษัท TRUEE  
2553
31 มี.ค. 54
ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท THANI  
2553
31 มี.ค. 54
เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท SIS  
2553
30 มี.ค. 54
เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท NCH  
2553
30 มี.ค. 54
ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) บริษัท ROCK  
2553
30 มี.ค. 54
สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SAMART  
2553
30 มี.ค. 54
ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท FORTH  
2553
30 มี.ค. 54
ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) บริษัท SAUCE  
2553
30 มี.ค. 54
อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท IRCP  
2553
30 มี.ค. 54
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) บริษัท DRT *
2553
30 มี.ค. 54
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท HFT  
2553
30 มี.ค. 54
กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) บริษัท KWC *
2553
29 มี.ค. 54
สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SF  
2553
29 มี.ค. 54
เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ASIMAR *
2553
29 มี.ค. 54
ไพลอน จำกัด (มหาชน) บริษัท PYLON  
2553
29 มี.ค. 54
ไอทีวี จำกัด (มหาชน) บริษัท ITV  
2553
29 มี.ค. 54
นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท NPK  
2553
29 มี.ค. 54
เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท DEMCO  
2553
28 มี.ค. 54
ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท KDH  
2553
28 มี.ค. 54
บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) บริษัท GENCO *
2553
28 มี.ค. 54
ส.อ.ก. จำกัด (มหาชน) บริษัท SICCO  
2553
28 มี.ค. 54
บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท KTC  
2553
28 มี.ค. 54
ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TPOLY  
2553
28 มี.ค. 54
ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท RATCH  
2553
28 มี.ค. 54
ไทยคม จำกัด (มหาชน) บริษัท THCOM  
2553
25 มี.ค. 54
เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท CPN  
2553
24 มี.ค. 54
โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GC  
2553
23 มี.ค. 54
ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท TMT  
2553
23 มี.ค. 54
เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท JMART  
2553
23 มี.ค. 54
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธ. SCBB  
2553
22 มี.ค. 54
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TASCO  
2553
22 มี.ค. 54
บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท BCP  
2553
22 มี.ค. 54
ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บริษัท UBIS  
2553
21 มี.ค. 54
อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท INTUCH  
2553
16 มี.ค. 54
ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) บริษัท SABINA  
2553
15 มี.ค. 54
สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) บริษัท SMPC  
2553
28 ก.พ. 54
พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท PSL  
2553
24 ก.พ. 54
ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท PICO  
2553
22 ก.พ. 54
ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท TAPAC  
2553
8 ก.พ. 54
ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) บริษัท TR *
2553
18 ม.ค. 54
ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) บริษัท UMS  
2553
10 ม.ค. 54
โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GLOCON  
2552
20 ธ.ค. 53
กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บล. KCS  
2553
1 ธ.ค. 53
จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท GJS  
2552
25 พ.ย. 53
จี สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท GSTEEL  
2552
24 พ.ย. 53
ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท CITY  
2553
18 พ.ย. 53
กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธ. KBANK  
2552
16 พ.ย. 53
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัท MBK *
2553
9 พ.ย. 53
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัท MBK *
2552
29 ต.ค. 53
แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ACC  
2553
29 ต.ค. 53
พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท PRG  
2553
18 ต.ค. 53
เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท AFC  
2552
24 ก.ย. 53
สิงห์ พาราเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท SINGHA  
2552
13 ก.ย. 53
พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท PAE  
2552
8 ก.ย. 53
บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท BCP  
2552
26 ส.ค. 53
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BTS  
2553
19 ก.ค. 53
อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท ESTAR  
2552
8 ก.ค. 53
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บล. LHS  
2552
30 มิ.ย. 53
ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท CFRESH  
2553
24 มิ.ย. 53
เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) บริษัท ASIA  
2552
7 มิ.ย. 53
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท HFT  
2552
7 มิ.ย. 53
คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) บริษัท KAMART  
2552
7 มิ.ย. 53
อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท AEONTS  
2552
1 มิ.ย. 53
เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บริษัท SNP  
2552
19 พ.ค. 53
ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท RICH  
2552
11 พ.ค. 53
ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท AF  
2552
10 พ.ค. 53
โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GFM  
2552
10 พ.ค. 53
ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TRU  
2552
7 พ.ค. 53
ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) บริษัท TR *
2552
6 พ.ค. 53
แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) บริษัท MANRIN  
2552
6 พ.ค. 53
ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท FORTH  
2552
4 พ.ค. 53
ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท SIMAT  
2552
30 เม.ย. 53
แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท MATCH *
2552
30 เม.ย. 53
ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) บริษัท UP  
2552
30 เม.ย. 53
อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) บริษัท EMC  
2552
30 เม.ย. 53
เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BJC  
2552
30 เม.ย. 53
เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท MCS  
2552
29 เม.ย. 53
ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บริษัท TNDT *
2552
29 เม.ย. 53
ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SAFARI  
2552
29 เม.ย. 53
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PRIME  
2552
29 เม.ย. 53
ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) บริษัท CSC *
2552
28 เม.ย. 53
เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ASK *
2552
28 เม.ย. 53
เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BEYOND  
2552
28 เม.ย. 53
วิค จำกัด (มหาชน) บริษัท WIIK  
2552
27 เม.ย. 53
จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) บริษัท CTW  
2552
27 เม.ย. 53
มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท MALEE  
2552
27 เม.ย. 53
ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท QLT  
2552
27 เม.ย. 53
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บริษัท CCP  
2552
26 เม.ย. 53
ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SE-ED  
2552
26 เม.ย. 53
วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท VNG *
2552
26 เม.ย. 53
ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท PRIN  
2552
26 เม.ย. 53
โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท OCC *
2552
26 เม.ย. 53
เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PR  
2552
22 เม.ย. 53
ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ML *
2552
22 เม.ย. 53
ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) บริษัท MIDA *
2552
22 เม.ย. 53
ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท QH  
2552
22 เม.ย. 53
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บริษัท HANA *
2552
21 เม.ย. 53
วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท NEW  
2552
21 เม.ย. 53
สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บริษัท SMIT *
2552
21 เม.ย. 53
ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ROCTEC *
2552
21 เม.ย. 53
ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (เลิกใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ) จำกัด (มหาชน) บริษัท SCBLIF *
2552
20 เม.ย. 53
สคิบ จำกัด (มหาชน) บริษัท SCIB  
2552
20 เม.ย. 53
ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท DSGT *
2552
20 เม.ย. 53
ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท Q-CON  
2552
20 เม.ย. 53
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท LH *
2552
20 เม.ย. 53
มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) บริษัท MK *
2552
20 เม.ย. 53
จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) บริษัท GFPT  
2552
20 เม.ย. 53
ไอทีวี จำกัด (มหาชน) บริษัท ITV  
2552
19 เม.ย. 53
ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TFI *
2552
19 เม.ย. 53
ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TPOLY  
2552
19 เม.ย. 53
เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท CMR  
2552
19 เม.ย. 53
ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บริษัท TPIPL  
2552
12 เม.ย. 53
จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท JTS  
2552
12 เม.ย. 53
ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TRC *
2552
12 เม.ย. 53
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) บลจ. MFC *
2552
12 เม.ย. 53
แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท LVT *
2552
12 เม.ย. 53
ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SITHAI  
2552
9 เม.ย. 53
เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) บริษัท EARTH  
2552
9 เม.ย. 53
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธ. SCBB  
2552
9 เม.ย. 53
เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บล. KKPS  
2552
9 เม.ย. 53
ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท WG *
2552
9 เม.ย. 53
บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) บริษัท BROCK  
2552
8 เม.ย. 53
ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บริษัท SCP  
2552
8 เม.ย. 53
เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) บริษัท NWR  
2552
8 เม.ย. 53
ดีวี8 จำกัด (มหาชน) บริษัท DV8  
2552
8 เม.ย. 53
ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) บริษัท CHOTI  
2552
8 เม.ย. 53
พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) บริษัท PPM  
2552
8 เม.ย. 53
เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท KCE *
2552
8 เม.ย. 53
ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บริษัท UVAN *
2552
8 เม.ย. 53
ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TWZ *
2552
7 เม.ย. 53
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TASCO  
2552
7 เม.ย. 53
ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) บริษัท SAUCE *
2552
7 เม.ย. 53
เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท MFEC *
2552
7 เม.ย. 53
ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท CIG *
2552
7 เม.ย. 53
ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) บริษัท ROCK  
2552
7 เม.ย. 53
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท TRUBB  
2552
5 เม.ย. 53
รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท BATA *
2552
5 เม.ย. 53
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท INET  
2552
5 เม.ย. 53
อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท RPC  
2552
5 เม.ย. 53
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท PDJ  
2552
5 เม.ย. 53
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท UTP  
2552
5 เม.ย. 53
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) บริษัท DRT *
2552
2 เม.ย. 53
เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท WELL  
2552
2 เม.ย. 53
พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PREB  
2552
2 เม.ย. 53
ไทยคม จำกัด (มหาชน) บริษัท THCOM  
2552
2 เม.ย. 53
บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) บริษัท BSBM  
2552
1 เม.ย. 53
พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท PATO *
2552
1 เม.ย. 53
ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท PTTCH  
2552
1 เม.ย. 53
ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท TRT *
2552
1 เม.ย. 53
เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ACAP  
2552
31 มี.ค. 53
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท ADVANC  
2552
31 มี.ค. 53
เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท SIS  
2552
31 มี.ค. 53
เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน) บริษัท SPSU  
2552
31 มี.ค. 53
ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บล. UOBKH *
2552
31 มี.ค. 53
เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท THE  
2552
31 มี.ค. 53
เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท NCH  
2552
31 มี.ค. 53
เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท SPCG  
2552
31 มี.ค. 53
บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท BROOK *
2552
31 มี.ค. 53
เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ASIMAR *
2552
31 มี.ค. 53
เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บล. KGI  
2552
31 มี.ค. 53
ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท TK *
2552
31 มี.ค. 53
แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท CAWOW *
2552
30 มี.ค. 53
ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท UEC *
2552
30 มี.ค. 53
นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท NEWS *
2552
30 มี.ค. 53
ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) บริษัท UMS  
2552
30 มี.ค. 53
โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GC  
2552
30 มี.ค. 53
เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท CPN  
2552
30 มี.ค. 53
ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท THANI  
2552
30 มี.ค. 53
นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท NPK  
2552
30 มี.ค. 53
สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SAMART  
2552
29 มี.ค. 53
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท SPALI *
2552
29 มี.ค. 53
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ECL  
2552
26 มี.ค. 53
บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) บริษัท GENCO *
2552
26 มี.ค. 53
ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) บริษัท TTCL  
2552
26 มี.ค. 53
บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท KTC  
2552
26 มี.ค. 53
เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท JMART  
2552
26 มี.ค. 53
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท DELTA  
2552
25 มี.ค. 53
เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) บริษัท WAVE  
2552
25 มี.ค. 53
เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท DEMCO  
2552
24 มี.ค. 53
อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท INTUCH  
2552
22 มี.ค. 53
ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TGPRO  
2552
22 มี.ค. 53
ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) บริษัท CSL  
2552
18 มี.ค. 53
อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท IHL  
2552
16 มี.ค. 53
ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท TMT  
2552
15 มี.ค. 53
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท PTTEP *
2552
15 มี.ค. 53
ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) บริษัท SABINA  
2552
11 มี.ค. 53
สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SF  
2552
9 มี.ค. 53
พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท PSL  
2552
23 ก.พ. 53
ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท TAPAC  
2552
18 ก.พ. 53
พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท PRG  
2552
10 ก.พ. 53
พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท PRG  
2551
9 ก.พ. 53
ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท AOT  
2552
25 ม.ค. 53
กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บล. KCS  
2552
1 ธ.ค. 52
ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท CITY  
2552
18 พ.ย. 52
แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ACC  
2552
9 พ.ย. 52
ซาเล็คต้า จำกัด (มหาชน) บริษัท ZAA  
2551
5 ต.ค. 52
ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท UEC  
2551
28 ส.ค. 52
อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) บริษัท EMC *
2551
5 ส.ค. 52
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ยุติการใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ จำกัด (มหาชน) DTAC  
2551
28 ก.ค. 52
โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท PTL  
2552
27 ก.ค. 52
เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท CPN  
2551
16 ก.ค. 52
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BTS *
2552
10 ก.ค. 52
เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บล. KGI  
2551
30 มิ.ย. 52
อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท AEONTS  
2551
3 มิ.ย. 52
ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท BECL  
2552
29 พ.ค. 52
เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บริษัท SNP  
2551
27 พ.ค. 52
เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ASK *
2551
25 พ.ค. 52
จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) บริษัท CTW  
2551
13 พ.ค. 52
ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท DSGT *
2551
12 พ.ค. 52
เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) บริษัท ASIA  
2551
12 พ.ค. 52
พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท TPAC  
2551
11 พ.ค. 52
ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TUCC *
2551
11 พ.ค. 52
อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท A *
2552
6 พ.ค. 52
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท SPALI *
2551
4 พ.ค. 52
ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SE-ED  
2551
30 เม.ย. 52
ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ROCTEC *
2551
30 เม.ย. 52
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) บลจ. MFC *
2551
28 เม.ย. 52
ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TWZ *
2551
28 เม.ย. 52
โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท MODERN *
2551
28 เม.ย. 52
ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท RICH  
2551
27 เม.ย. 52
ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TRU  
2551
27 เม.ย. 52
ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บริษัท TSTE  
2551
24 เม.ย. 52
กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) บริษัท KWC *
2551
23 เม.ย. 52
ออลล์ เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท AE *
2551
23 เม.ย. 52
โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท OCC  
2551
22 เม.ย. 52
โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) บริษัท GLOW  
2551
21 เม.ย. 52
ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท TMT  
2551
21 เม.ย. 52
ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (เลิกใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ) จำกัด (มหาชน) บริษัท SCBLIF *
2551
20 เม.ย. 52
สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท SALEE  
2551
20 เม.ย. 52
วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท NEW  
2551
20 เม.ย. 52
ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท Q-CON  
2551
20 เม.ย. 52
โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GFM *
2551
20 เม.ย. 52
เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BJC  
2551
20 เม.ย. 52
คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) บริษัท KAMART  
2551
20 เม.ย. 52
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท LH *
2551
20 เม.ย. 52
ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) บริษัท MIDA *
2551
20 เม.ย. 52
ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ML *
2551
20 เม.ย. 52
จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท GJS  
2551
20 เม.ย. 52
เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BEYOND  
2551
20 เม.ย. 52
สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บริษัท SMIT *
2551
20 เม.ย. 52
สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บริษัท SMIT *
2550
20 เม.ย. 52
เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท HEALTH  
2551
20 เม.ย. 52
เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) บริษัท NWR  
2551
20 เม.ย. 52
ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บริษัท SCP  
2551
17 เม.ย. 52
ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท THIP  
2551
17 เม.ย. 52
ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท PRIN  
2551
17 เม.ย. 52
ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) บริษัท CHOTI  
2551
17 เม.ย. 52
ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) บริษัท CSC *
2551
17 เม.ย. 52
วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท VNG *
2551
17 เม.ย. 52
จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท JAS  
2551
17 เม.ย. 52
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บริษัท HANA *
2551
17 เม.ย. 52
ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TGPRO  
2551
16 เม.ย. 52
เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท FNS  
2551
16 เม.ย. 52
โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) บริษัท POLAR  
2551
16 เม.ย. 52
เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท KCE *
2551
16 เม.ย. 52
ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บริษัท TPIPL  
2551
16 เม.ย. 52
จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท JTS  
2551
16 เม.ย. 52
จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) บริษัท GFPT  
2551
16 เม.ย. 52
พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท PAE  
2551
16 เม.ย. 52
เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท MCS *
2551
16 เม.ย. 52
แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท MATCH  
2551
10 เม.ย. 52
เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท CMR  
2551
10 เม.ย. 52
ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SAFARI  
2551
10 เม.ย. 52
แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท LVT *
2551
10 เม.ย. 52
เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PR *
2551
10 เม.ย. 52
เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท NEX  
2551
10 เม.ย. 52
ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บริษัท UBIS  
2551
10 เม.ย. 52
โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) บริษัท SOLAR *
2551
9 เม.ย. 52
ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SITHAI  
2551
9 เม.ย. 52
ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บริษัท UVAN *
2551
9 เม.ย. 52
ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท WG  
2551
9 เม.ย. 52
บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท KTC  
2551
9 เม.ย. 52
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท INET  
2551
9 เม.ย. 52
ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TIPCO  
2551
8 เม.ย. 52
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TASCO  
2551
8 เม.ย. 52
ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บริษัท TNDT  
2551
8 เม.ย. 52
สคิบ จำกัด (มหาชน) บริษัท SCIB  
2551
8 เม.ย. 52
ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท QH  
2551
8 เม.ย. 52
โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GLOCON  
2551
8 เม.ย. 52
พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) บริษัท PPM  
2551
8 เม.ย. 52
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท TRUBB  
2551
8 เม.ย. 52
เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บล. KKPS  
2551
8 เม.ย. 52
ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TFI *
2551
7 เม.ย. 52
เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท WELL  
2551
7 เม.ย. 52
ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท CIG *
2551
7 เม.ย. 52
แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) บริษัท MANRIN  
2551
3 เม.ย. 52
วีจีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท VGM  
2551
3 เม.ย. 52
แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท CAWOW *
2551
3 เม.ย. 52
ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท FORTH  
2551
2 เม.ย. 52
สัมมากร จำกัด (มหาชน) บริษัท SAMCO  
2551
2 เม.ย. 52
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บริษัท GREEN  
2551
2 เม.ย. 52
รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท BATA *
2551
2 เม.ย. 52
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) บริษัท DRT  
2551
1 เม.ย. 52
เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน) บริษัท SPSU  
2551
1 เม.ย. 52
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ECL *
2551
1 เม.ย. 52
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท UTP  
2551
1 เม.ย. 52
ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท PTT  
2551
1 เม.ย. 52
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท PDJ  
2551
1 เม.ย. 52
เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท MFEC *
2551
1 เม.ย. 52
จี สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท GSTEEL  
2551
1 เม.ย. 52
เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) บริษัท EARTH  
2551
1 เม.ย. 52
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธ. SCBB  
2551
31 มี.ค. 52
เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) บริษัท WAVE  
2551
31 มี.ค. 52
ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บล. UOBKH *
2551
31 มี.ค. 52
สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SAMART  
2551
31 มี.ค. 52
ดีวี8 จำกัด (มหาชน) บริษัท DV8  
2551
31 มี.ค. 52
ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท PTTCH  
2551
31 มี.ค. 52
นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท NPK  
2551
31 มี.ค. 52
พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) บริษัท PPPM  
2551
31 มี.ค. 52
ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) บริษัท ROCK  
2551
31 มี.ค. 52
เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท DEMCO  
2551
30 มี.ค. 52
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท SIRI *
2551
30 มี.ค. 52
ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท TK *
2551
30 มี.ค. 52
เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท SPCG  
2551
30 มี.ค. 52
ที.ซี.เจ. เอเซีย จำกัด (มหาชน) บริษัท TCJ  
2551
30 มี.ค. 52
เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท NCH  
2551
30 มี.ค. 52
เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ASIMAR  
2551
30 มี.ค. 52
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PRIME  
2551
30 มี.ค. 52
พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท PATO *
2551
30 มี.ค. 52
เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท SIS  
2551
27 มี.ค. 52
สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SF  
2551
27 มี.ค. 52
ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) บริษัท UP  
2551
27 มี.ค. 52
นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท NEWS *
2551
27 มี.ค. 52
มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) บริษัท MK *
2551
27 มี.ค. 52
เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท THE *
2551
27 มี.ค. 52
ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) บริษัท CSL  
2551
26 มี.ค. 52
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท DELTA  
2551
26 มี.ค. 52
ไอทีวี จำกัด (มหาชน) บริษัท ITV  
2551
26 มี.ค. 52
บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) บริษัท GENCO *
2550
26 มี.ค. 52
บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) บริษัท GENCO *
2551
26 มี.ค. 52
อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท INTUCH  
2551
25 มี.ค. 52
ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) บริษัท UMS  
2551
25 มี.ค. 52
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท ADVANC  
2551
25 มี.ค. 52
ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท THANI  
2551
25 มี.ค. 52
ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท TYCN  
2551
25 มี.ค. 52
โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GC  
2551
24 มี.ค. 52
ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) บริษัท SAUCE *
2551
23 มี.ค. 52
ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) บริษัท SABINA  
2551
23 มี.ค. 52
อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท RPC  
2551
19 มี.ค. 52
พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท PSL  
2551
19 มี.ค. 52
บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) บริษัท BSM  
2551
18 มี.ค. 52
ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท RATCH  
2551
18 มี.ค. 52
อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท IHL  
2551
16 มี.ค. 52
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท PTTEP *
2551
6 มี.ค. 52
ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท TAPAC  
2551
10 ก.พ. 52
ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) บริษัท TR *
2551
20 ม.ค. 52
ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท AOT  
2551
30 ธ.ค. 51
กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บล. KCS  
2551
28 พ.ย. 51
ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท CITY  
2551
10 พ.ย. 51
แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ACC  
2551
28 ต.ค. 51
ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท SCC  
2551
22 ต.ค. 51
ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) บริษัท DIMET  
2551
17 ต.ค. 51
อินโดรามา โพลีเมอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัท IRP  
2550
14 ต.ค. 51
อินโดรามา โพลีเมอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัท IRP  
2551
14 ต.ค. 51
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัท MBK  
2551
10 ต.ค. 51
โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท PTL  
2551
16 ก.ค. 51
ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) บริษัท CSC *
2550
16 ก.ค. 51
ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) บริษัท TSC *
2550
17 มิ.ย. 51
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บริษัท CCP *
2551
3 มิ.ย. 51
ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บริษัท TPIPL  
2550
30 พ.ค. 51
พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท TPAC  
2550
29 พ.ค. 51
โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท MODERN *
2550
23 พ.ค. 51
เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บล. KKPS  
2550
15 พ.ค. 51
แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PAP *
2549
14 พ.ค. 51
เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บล. KGI  
2550
9 พ.ค. 51
ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ROCTEC *
2550
9 พ.ค. 51
ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TFI *
2550
8 พ.ค. 51
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท SPALI *
2550
8 พ.ค. 51
เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บริษัท SNP  
2550
7 พ.ค. 51
สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SAMART  
2550
6 พ.ค. 51
เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท SPCG  
2550
30 เม.ย. 51
ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท BAT-3K *
2550
29 เม.ย. 51
เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PR  
2550
28 เม.ย. 51
อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) บริษัท EMC  
2550
25 เม.ย. 51
ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TRU *
2550
25 เม.ย. 51
ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท BECL  
2550
24 เม.ย. 51
เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ACAP  
2550
24 เม.ย. 51
ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท THL  
2550
24 เม.ย. 51
สแกน โกลบอล จำกัด (มหาชน) บริษัท SCAN  
2550
23 เม.ย. 51
บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) บริษัท BSM  
2550
23 เม.ย. 51
ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TWZ *
2550
23 เม.ย. 51
เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ASK *
2550
23 เม.ย. 51
ไพลอน จำกัด (มหาชน) บริษัท PYLON *
2550
22 เม.ย. 51
เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท WELL  
2550
22 เม.ย. 51
ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บริษัท SCP  
2550
22 เม.ย. 51
เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) บริษัท NWR  
2550
22 เม.ย. 51
ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท RICH  
2550
21 เม.ย. 51
ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท FORTH  
2550
21 เม.ย. 51
ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (เลิกใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ) จำกัด (มหาชน) บริษัท SCBLIF *
2550
21 เม.ย. 51
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท LPN  
2550
21 เม.ย. 51
เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BEYOND  
2550
21 เม.ย. 51
ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท DSGT *
2550
21 เม.ย. 51
จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท JTS  
2550
21 เม.ย. 51
จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท GJS  
2550
21 เม.ย. 51
โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GFM  
2550
21 เม.ย. 51
ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บริษัท TSTE  
2550
21 เม.ย. 51
ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SE-ED  
2550
21 เม.ย. 51
ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท Q-CON  
2550
21 เม.ย. 51
ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท QH *
2550
21 เม.ย. 51
โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) บริษัท GLOW  
2550
21 เม.ย. 51
ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ML *
2550
18 เม.ย. 51
ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) บริษัท MIDA *
2550
18 เม.ย. 51
ซาเล็คต้า จำกัด (มหาชน) บริษัท ZAA  
2550
18 เม.ย. 51
ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท PRIN *
2550
18 เม.ย. 51
เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท FNS  
2550
18 เม.ย. 51
โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท OCC *
2550
18 เม.ย. 51
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท INET  
2550
18 เม.ย. 51
ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท THIP  
2550
18 เม.ย. 51
เอสเอ็มซี พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SMC  
2550
18 เม.ย. 51
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บริษัท GREEN  
2550
18 เม.ย. 51
เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน) บริษัท SPSU  
2550
18 เม.ย. 51
กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) บริษัท KWC *
2550
18 เม.ย. 51
ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท TMT  
2550
17 เม.ย. 51
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท MJD  
2550
17 เม.ย. 51
วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท VNG *
2550
17 เม.ย. 51
แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท LVT *
2550
17 เม.ย. 51
เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท NEX  
2550
17 เม.ย. 51
บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท KTC  
2550
17 เม.ย. 51
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บริษัท HANA *
2550
17 เม.ย. 51
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท LH  
2550
17 เม.ย. 51
พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) บริษัท PPPM  
2550
17 เม.ย. 51
เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BJC  
2550
17 เม.ย. 51
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PRIME  
2550
17 เม.ย. 51
แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท CAWOW *
2550
16 เม.ย. 51
ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท CIG *
2550
11 เม.ย. 51
เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SLM  
2550
11 เม.ย. 51
ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท CFRESH  
2550
11 เม.ย. 51
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท FPT  
2550
11 เม.ย. 51
โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) บริษัท SOLAR *
2550
10 เม.ย. 51
บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) บริษัท BCH  
2550
10 เม.ย. 51
เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท KCE *
2550
10 เม.ย. 51
ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SAFARI  
2550
10 เม.ย. 51
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บล. LHS *
2550
10 เม.ย. 51
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท TRUBB  
2550
9 เม.ย. 51
สัมมากร จำกัด (มหาชน) บริษัท SAMCO *
2550
9 เม.ย. 51
ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บริษัท TNDT  
2550
9 เม.ย. 51
ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บริษัท UVAN *
2550
9 เม.ย. 51
เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ASIMAR  
2550
9 เม.ย. 51
พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) บริษัท PPM  
2550
9 เม.ย. 51
บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บล. BLS  
2550
8 เม.ย. 51
ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PRAKIT  
2550
8 เม.ย. 51
อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ILINK  
2550
8 เม.ย. 51
พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PREB  
2550
8 เม.ย. 51
รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท BATA *
2550
8 เม.ย. 51
ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท CSP  
2550
8 เม.ย. 51
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท HFT  
2550
4 เม.ย. 51
เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท AI  
2550
4 เม.ย. 51
ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท SIMAT  
2550
3 เม.ย. 51
ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท SINGER *
2550
3 เม.ย. 51
ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท RATCH  
2550
3 เม.ย. 51
ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท PTT  
2550
3 เม.ย. 51
จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) บริษัท GFPT  
2550
2 เม.ย. 51
ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) บริษัท SAUCE *
2550
2 เม.ย. 51
ส.อ.ก. จำกัด (มหาชน) บริษัท SICCO  
2550
2 เม.ย. 51
วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท W *
2550
2 เม.ย. 51
อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท INTUCH  
2550
1 เม.ย. 51
จี สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท GSTEEL  
2550
1 เม.ย. 51
ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท TK *
2550
1 เม.ย. 51
ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บล. UOBKH *
2550
1 เม.ย. 51
โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GC  
2550
1 เม.ย. 51
เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท DEMCO  
2550
1 เม.ย. 51
นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท NEWS *
2550
1 เม.ย. 51
ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) บริษัท ROCK *
2550
1 เม.ย. 51
เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท MFEC *
2550
31 มี.ค. 51
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธ. SCBB  
2550
31 มี.ค. 51
สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SF  
2550
31 มี.ค. 51
ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท THANI  
2550
31 มี.ค. 51
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) บริษัท DRT  
2550
31 มี.ค. 51
เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท AKR  
2550
31 มี.ค. 51
ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท PTTCH  
2550
31 มี.ค. 51
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท PDJ  
2550
28 มี.ค. 51
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท ADVANC  
2550
28 มี.ค. 51
ไอทีวี จำกัด (มหาชน) บริษัท ITV  
2550
27 มี.ค. 51
กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท GL  
2550
27 มี.ค. 51
ไทยคม จำกัด (มหาชน) บริษัท THCOM  
2550
27 มี.ค. 51
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ECL *
2550
27 มี.ค. 51
ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) บริษัท CSL  
2550
26 มี.ค. 51
พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท PATO *
2550
26 มี.ค. 51
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TASCO  
2550
18 มี.ค. 51
เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท SIS  
2550
17 มี.ค. 51
ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บริษัท UBIS  
2550
14 มี.ค. 51
วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท NEW  
2550
12 มี.ค. 51
พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท PSL *
2550
12 มี.ค. 51
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท PTTEP *
2550
6 มี.ค. 51
บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท KTC  
2549
26 ก.พ. 51
ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท TAPAC  
2550
8 ก.พ. 51
ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท SINGER *
2549
23 ม.ค. 51
กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บล. KCS  
2550
30 พ.ย. 50
แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ACC *
2550
19 พ.ย. 50
ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท CITY *
2550
12 พ.ย. 50
วีรีเทล จำกัด (มหาชน) บริษัท WR  
2549
9 พ.ย. 50
พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท PRG  
2550
26 ต.ค. 50
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัท MBK *
2550
10 ต.ค. 50
ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ROCTEC *
2549
29 ส.ค. 50
เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท SIS  
2549
20 ส.ค. 50
สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SF  
2549
10 ส.ค. 50
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท TSTH  
2550
25 ก.ค. 50
โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท PTL  
2550
13 ก.ค. 50
เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บริษัท SNP *
2549
13 มิ.ย. 50
อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท AEONTS  
2550
12 มิ.ย. 50
สคิบ จำกัด (มหาชน) บริษัท SCIB  
2549
8 มิ.ย. 50
พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท PT  
2549
6 มิ.ย. 50
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TASCO  
2549
23 พ.ค. 50
กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) บริษัท KWC *
2549
18 พ.ค. 50
ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บริษัท TSTE  
2549
14 พ.ค. 50
เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SLM  
2549
9 พ.ค. 50
เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ASIMAR *
2549
4 พ.ค. 50
ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TRU  
2549
3 พ.ค. 50
เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BEYOND  
2549
2 พ.ค. 50
ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท IRPC  
2549
2 พ.ค. 50
ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บริษัท SCP  
2549
2 พ.ค. 50
ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บริษัท TPIPL  
2549
30 เม.ย. 50
โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) บริษัท SOLAR *
2549
27 เม.ย. 50
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท SPALI *
2549
27 เม.ย. 50
ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TFI *
2549
27 เม.ย. 50
เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บล. KGI  
2549
26 เม.ย. 50
โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท INOX *
2549
25 เม.ย. 50
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท LH *
2549
24 เม.ย. 50
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท ADVANC  
2549
23 เม.ย. 50
จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท JTS  
2549
23 เม.ย. 50
เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท CPN  
2549
23 เม.ย. 50
โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท OCC  
2549
23 เม.ย. 50
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท HFT  
2549
20 เม.ย. 50
วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท VNG *
2549
20 เม.ย. 50
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บริษัท HANA *
2549
20 เม.ย. 50
ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท Q-CON  
2549
20 เม.ย. 50
แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท LVT *
2549
20 เม.ย. 50
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท DELTA  
2549
20 เม.ย. 50
เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท WELL  
2549
20 เม.ย. 50
ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) บริษัท SAUCE *
2549
20 เม.ย. 50
ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท BAT-3K  
2549
19 เม.ย. 50
เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บล. KKPS  
2549
19 เม.ย. 50
รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท BATA *
2549
19 เม.ย. 50
ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท TRITN  
2549
19 เม.ย. 50
แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท CAWOW *
2549
19 เม.ย. 50
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท UTP  
2549
19 เม.ย. 50
ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท PRIN  
2549
19 เม.ย. 50
ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (เลิกใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ) จำกัด (มหาชน) บริษัท SCBLIF *
2549
18 เม.ย. 50
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธ. SCBB  
2549
18 เม.ย. 50
จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) บริษัท GFPT  
2549
18 เม.ย. 50
ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท CFRESH  
2549
18 เม.ย. 50
โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) บริษัท NTV  
2549
18 เม.ย. 50
สแกน โกลบอล จำกัด (มหาชน) บริษัท SCAN  
2549
18 เม.ย. 50
ไอทีวี จำกัด (มหาชน) บริษัท ITV  
2549
17 เม.ย. 50
ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท CIG *
2549
17 เม.ย. 50
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท FPT  
2549
17 เม.ย. 50
โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GFM *
2549
17 เม.ย. 50
จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท JAS  
2549
12 เม.ย. 50
เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) บริษัท SVI *
2549
12 เม.ย. 50
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท INET  
2549
12 เม.ย. 50
สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SAMART  
2549
11 เม.ย. 50
เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน) บริษัท SPSU *
2549
11 เม.ย. 50
อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท INTUCH  
2549
11 เม.ย. 50
พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) บริษัท PPM  
2549
11 เม.ย. 50
ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TUCC  
2549
11 เม.ย. 50
พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท PSL *
2549
11 เม.ย. 50
อลูคอน จำกัด (มหาชน) บริษัท ALUCON *
2549
11 เม.ย. 50
ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท TK *
2549
10 เม.ย. 50
โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท MODERN *
2549
10 เม.ย. 50
สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บริษัท SMIT  
2549
10 เม.ย. 50
นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท NPK  
2549
10 เม.ย. 50
ไทยคม จำกัด (มหาชน) บริษัท THCOM  
2549
10 เม.ย. 50
ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) บริษัท CSL  
2549
10 เม.ย. 50
เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท KCE *
2549
10 เม.ย. 50
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท PDJ  
2549
10 เม.ย. 50
ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท RICH  
2549
10 เม.ย. 50
ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) บริษัท ROCK  
2549
10 เม.ย. 50
กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท GL *
2549
9 เม.ย. 50
เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) บริษัท NWR  
2549
9 เม.ย. 50
ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท QH *
2549
9 เม.ย. 50
บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บล. BLS  
2549
9 เม.ย. 50
ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PRAKIT  
2549
9 เม.ย. 50
เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท MFEC *
2549
9 เม.ย. 50
ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท FORTH  
2549
5 เม.ย. 50
ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท PTTCH  
2549
5 เม.ย. 50
ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บล. UOBKH *
2549
4 เม.ย. 50
บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) บริษัท BCH *
2549
4 เม.ย. 50
ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท DSGT *
2549
3 เม.ย. 50
เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท SPCG  
2549
3 เม.ย. 50
จี สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท GSTEEL  
2549
3 เม.ย. 50
พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) บริษัท PPPM  
2549
2 เม.ย. 50
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) บริษัท DRT  
2549
2 เม.ย. 50
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PRIME  
2549
2 เม.ย. 50
บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) บริษัท BROCK  
2549
2 เม.ย. 50
อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท APURE  
2549
2 เม.ย. 50
ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท TMT  
2549
30 มี.ค. 50
ดีวี8 จำกัด (มหาชน) บริษัท DV8  
2549
30 มี.ค. 50
ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TSF  
2549
30 มี.ค. 50
วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท NEW  
2549
29 มี.ค. 50
นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท NEWS *
2549
29 มี.ค. 50
ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TRC *
2549
29 มี.ค. 50
ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท TYCN  
2549
29 มี.ค. 50
บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) บริษัท GENCO *
2549
29 มี.ค. 50
เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PR *
2549
29 มี.ค. 50
อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ILINK  
2549
29 มี.ค. 50
ที.ซี.เจ. เอเซีย จำกัด (มหาชน) บริษัท TCJ  
2549
28 มี.ค. 50
ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท THANI  
2549
28 มี.ค. 50
ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท CSP  
2549
28 มี.ค. 50
ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท UEC *
2549
28 มี.ค. 50
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ECL *
2549
27 มี.ค. 50
พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท PATO *
2549
27 มี.ค. 50
เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท DEMCO  
2549
27 มี.ค. 50
ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) บริษัท UMS  
2549
27 มี.ค. 50
โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GC  
2549
23 มี.ค. 50
ซี พี อาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน) บริษัท CPR  
2549
23 มี.ค. 50
สัมมากร จำกัด (มหาชน) บริษัท SAMCO *
2549
22 มี.ค. 50
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท PTTEP *
2549
21 มี.ค. 50
บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BR  
2549
19 มี.ค. 50
ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท TAPAC  
2549
13 ก.พ. 50
พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท PSL *
2547
7 ธ.ค. 49
กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บล. KCS  
2549
1 ธ.ค. 49
แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ACC *
2549
22 พ.ย. 49
ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) บริษัท SAUCE *
2548
14 พ.ย. 49
ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท CITY  
2549
13 พ.ย. 49
ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท TRITN  
2548
8 พ.ย. 49
พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท PATO *
2548
7 พ.ย. 49
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัท MBK *
2549
20 ต.ค. 49
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท SPALI *
2548
29 ก.ย. 49
อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) บริษัท EMC *
2547
15 ส.ค. 49
เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ASK *
2548
4 ส.ค. 49
ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท TK *
2548
27 ก.ค. 49
โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท PTL  
2549
24 ก.ค. 49
ซาเล็คต้า จำกัด (มหาชน) บริษัท ZAA *
2548
8 มิ.ย. 49
อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท AEONTS *
2549
5 มิ.ย. 49
เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บริษัท SNP *
2548
2 มิ.ย. 49
ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) บริษัท TSC  
2548
30 พ.ค. 49
ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TFI *
2548
29 พ.ค. 49
บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BEC  
2548
19 พ.ค. 49
กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) บริษัท KWC *
2548
17 พ.ค. 49
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท SIRI *
2548
17 พ.ค. 49
ไอทีวี จำกัด (มหาชน) บริษัท ITV  
2548
11 พ.ค. 49
ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ROCTEC *
2548
10 พ.ค. 49
ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท SINGER *
2548
9 พ.ค. 49
ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TRU *
2548
9 พ.ค. 49
ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บริษัท TSTE  
2548
9 พ.ค. 49
ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TIPCO  
2548
8 พ.ค. 49
สแกน โกลบอล จำกัด (มหาชน) บริษัท SCAN  
2548
4 พ.ค. 49
ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท QH *
2548
3 พ.ค. 49
ไพลอน จำกัด (มหาชน) บริษัท PYLON *
2548
3 พ.ค. 49
จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท JAS  
2548
3 พ.ค. 49
เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท PLE *
2548
2 พ.ค. 49
บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) บริษัท BCH *
2548
28 เม.ย. 49
เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) บริษัท STPI  
2548
27 เม.ย. 49
เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) บริษัท NWR  
2548
26 เม.ย. 49
ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท F&D  
2548
26 เม.ย. 49
เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PR  
2548
25 เม.ย. 49
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท LH  
2548
25 เม.ย. 49
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท SUSCO *
2548
24 เม.ย. 49
เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SLM  
2548
24 เม.ย. 49
ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท STEC *
2548
24 เม.ย. 49
กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท KCAR  
2548
21 เม.ย. 49
เอสเอ็มซี พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SMC  
2548
21 เม.ย. 49
ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TRC *
2548
21 เม.ย. 49
ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) บริษัท ROCK  
2548
21 เม.ย. 49
ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (เลิกใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ) จำกัด (มหาชน) บริษัท SCBLIF *
2548
21 เม.ย. 49
ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บริษัท SCP  
2548
21 เม.ย. 49
สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท SALEE  
2548
21 เม.ย. 49
แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท LVT  
2548
21 เม.ย. 49
เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท KCE *
2548
21 เม.ย. 49
ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท BECL  
2548
21 เม.ย. 49
ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ML *
2548
21 เม.ย. 49
ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท Q-CON  
2548
20 เม.ย. 49
โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท OCC  
2548
20 เม.ย. 49
เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท MCS *
2548
20 เม.ย. 49
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท PDJ  
2548
20 เม.ย. 49
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท STA  
2548
20 เม.ย. 49
ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท BAT-3K  
2548
20 เม.ย. 49
พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) บริษัท PPM  
2548
20 เม.ย. 49
วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท VNG *
2548
18 เม.ย. 49
ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท TNITY  
2548
18 เม.ย. 49
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บริษัท GREEN  
2548
18 เม.ย. 49
ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) บริษัท CHOTI  
2548
18 เม.ย. 49
พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) บริษัท PK  
2548
18 เม.ย. 49
นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท NPK  
2548
18 เม.ย. 49
ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท PRIN *
2548
18 เม.ย. 49
โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) บริษัท GLOW  
2548
18 เม.ย. 49
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บริษัท HANA *
2548
17 เม.ย. 49
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SYNTEC *
2548
17 เม.ย. 49
สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บริษัท SMIT  
2548
17 เม.ย. 49
ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SAFARI  
2548
17 เม.ย. 49
โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) บริษัท SOLAR *
2548
12 เม.ย. 49
โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) บริษัท NTV  
2548
12 เม.ย. 49
แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท CAWOW *
2548
12 เม.ย. 49
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PRIME  
2548
12 เม.ย. 49
ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท CFRESH  
2548
12 เม.ย. 49
ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SE-ED  
2548
12 เม.ย. 49
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) บริษัท DRT  
2548
11 เม.ย. 49
ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท PTTCH *
2548
11 เม.ย. 49
รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท BATA *
2548
11 เม.ย. 49
อินโดรามา โพลีเมอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัท IRP  
2548
11 เม.ย. 49
ซี พี อาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน) บริษัท CPR  
2548
11 เม.ย. 49
แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ASCON  
2548
11 เม.ย. 49
เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BEYOND  
2548
11 เม.ย. 49
ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท TKS *
2548
11 เม.ย. 49
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท ADVANC  
2548
10 เม.ย. 49
อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท INTUCH  
2548
10 เม.ย. 49
จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) บริษัท GFPT  
2548
10 เม.ย. 49
วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท NEW  
2548
10 เม.ย. 49
เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท CPN  
2548
10 เม.ย. 49
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท INET  
2548
10 เม.ย. 49
ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท UEC  
2548
10 เม.ย. 49
บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท BROOK  
2548
10 เม.ย. 49
กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท GL *
2548
7 เม.ย. 49
เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท SPCG  
2548
7 เม.ย. 49
จี สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท GSTEEL  
2548
7 เม.ย. 49
เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท NEX  
2548
7 เม.ย. 49
ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท YUASA  
2548
7 เม.ย. 49
เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท MFEC *
2548
5 เม.ย. 49
เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) บริษัท SVI *
2548
5 เม.ย. 49
สัมมากร จำกัด (มหาชน) บริษัท SAMCO  
2548
5 เม.ย. 49
ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) บริษัท CSL  
2548
5 เม.ย. 49
พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท PSL *
2548
5 เม.ย. 49
ไทยคม จำกัด (มหาชน) บริษัท THCOM  
2548
5 เม.ย. 49
ที.ซี.เจ. เอเซีย จำกัด (มหาชน) บริษัท TCJ  
2548
4 เม.ย. 49
อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท IHL  
2548
3 เม.ย. 49
โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GC  
2548
3 เม.ย. 49
อลูคอน จำกัด (มหาชน) บริษัท ALUCON *
2548
3 เม.ย. 49
เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท WORK  
2548
3 เม.ย. 49
ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) บริษัท UMS  
2548
3 เม.ย. 49
สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SF  
2548
31 มี.ค. 49
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TASCO  
2548
31 มี.ค. 49
บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บล. BLS  
2548
31 มี.ค. 49
ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TSF  
2548
31 มี.ค. 49
บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BLISS  
2548
31 มี.ค. 49
ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) บริษัท THRE  
2548
31 มี.ค. 49
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท BAFS  
2548
31 มี.ค. 49
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท DELTA  
2548
30 มี.ค. 49
ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท THANI  
2548
30 มี.ค. 49
ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท TYCN  
2548
30 มี.ค. 49
นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท NEWS *
2548
30 มี.ค. 49
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) บริษัท ROJNA  
2548
30 มี.ค. 49
เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท SIS  
2548
30 มี.ค. 49
ดีวี8 จำกัด (มหาชน) บริษัท DV8  
2548
30 มี.ค. 49
สคิบ จำกัด (มหาชน) บริษัท SCIB  
2548
30 มี.ค. 49
ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บริษัท UVAN *
2548
30 มี.ค. 49
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท HFT  
2548
30 มี.ค. 49
โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GFM  
2548
29 มี.ค. 49
เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) บริษัท WAVE  
2548
29 มี.ค. 49
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ECL *
2548
28 มี.ค. 49
อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ILINK  
2543
27 มี.ค. 49
อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ILINK *
2548
27 มี.ค. 49
พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) บริษัท PPPM  
2548
27 มี.ค. 49
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท FPT  
2548
24 มี.ค. 49
เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท AI  
2548
23 มี.ค. 49
ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท SCBL  
2548
23 มี.ค. 49
เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ACAP  
2548
22 มี.ค. 49
สมิติเวช จำกัด (มหาชน) บริษัท SVH  
2548
21 มี.ค. 49
ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) บริษัท CMO  
2548
21 มี.ค. 49
ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท TAPAC  
2548
15 ก.พ. 49
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท IRC  
2548
7 ก.พ. 49
ไอทีวี จำกัด (มหาชน) บริษัท ITV  
2547
30 ม.ค. 49
ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) บริษัท CSL  
2547
30 ม.ค. 49
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท ADVANC  
2547
25 ม.ค. 49
อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท INTUCH  
2547
24 ม.ค. 49
กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บล. KCS  
2548
6 ธ.ค. 48
ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) บริษัท UMS  
2547
23 พ.ย. 48
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัท MBK *
2548
18 ต.ค. 48
ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TFI *
2547
3 ต.ค. 48
โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท PTL  
2548
1 ส.ค. 48
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บริษัท CCP  
2547
14 ก.ค. 48
อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท AEONTS  
2548
6 ก.ค. 48
แก้วส่อง (2548) จำกัด (มหาชน) บริษัท BC-O *
2547
22 มิ.ย. 48
เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท FNS  
2547
21 มิ.ย. 48
จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท JAS  
2547
30 พ.ค. 48
อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท ESTAR  
2548
27 พ.ค. 48
ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ROCTEC *
2547
24 พ.ค. 48
ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท BECL *
2548
19 พ.ค. 48
ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TRU  
2547
18 พ.ค. 48
เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท NEX  
2547
12 พ.ค. 48
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท LPN *
2547
11 พ.ค. 48
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท FPT *
2547
11 พ.ค. 48
ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) บริษัท TOPP  
2547
3 พ.ค. 48
ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท Q-CON  
2547
29 เม.ย. 48
เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท WORK  
2547
29 เม.ย. 48
ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท SINGER *
2547
28 เม.ย. 48
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท TRUBB  
2547
27 เม.ย. 48
ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) บริษัท CHOTI  
2547
27 เม.ย. 48
[บริษัทนี้ยกเลิกการใช้งาน] ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท UBC  
2547
26 เม.ย. 48
บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บล. BLS  
2547
26 เม.ย. 48
ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท CFRESH  
2547
25 เม.ย. 48
เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PR  
2547
25 เม.ย. 48
ออลล์ เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท AE  
2547
22 เม.ย. 48
โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท OISHI  
2548
22 เม.ย. 48
แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท LVT  
2547
22 เม.ย. 48
ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท BAT-3K  
2547
21 เม.ย. 48
ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท PICNI  
2547
21 เม.ย. 48
ไทยโอเลฟินส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TOC *
2547
20 เม.ย. 48
โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) บริษัท SOLAR  
2547
20 เม.ย. 48
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ECL  
2547
20 เม.ย. 48
ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SE-ED  
2547
19 เม.ย. 48
พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท PSL  
2547
19 เม.ย. 48
โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท OCC  
2547
19 เม.ย. 48
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SYNTEC  
2547
18 เม.ย. 48
สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บริษัท SPORT  
2547
18 เม.ย. 48
เอสเอ็มซี พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SMC  
2547
18 เม.ย. 48
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท INET  
2547
18 เม.ย. 48
เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท KCE  
2547
18 เม.ย. 48
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท STA  
2547
12 เม.ย. 48
ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บริษัท TSTE  
2547
12 เม.ย. 48
ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท TKT  
2547
12 เม.ย. 48
ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท RATCH  
2548
12 เม.ย. 48
ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท TC  
2547
11 เม.ย. 48
ดีวี8 จำกัด (มหาชน) บริษัท DV8  
2547
11 เม.ย. 48
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท PTTEP  
2547
7 เม.ย. 48
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท PTTEP  
2548
7 เม.ย. 48
ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท PRECHA  
2547
5 เม.ย. 48
เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บล. KGI  
2547
5 เม.ย. 48
จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) บริษัท GFPT  
2547
4 เม.ย. 48
บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BLISS  
2547
31 มี.ค. 48
โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GFM  
2547
30 มี.ค. 48
เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท SIS  
2547
30 มี.ค. 48
ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท TYCN  
2547
30 มี.ค. 48
ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท SCBL  
2547
25 มี.ค. 48
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TASCO  
2547
24 มี.ค. 48
พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) บริษัท PPPM  
2547
22 มี.ค. 48
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท DELTA  
2547
16 มี.ค. 48
วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท NEW  
2547
16 มี.ค. 48
สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SF  
2547
15 มี.ค. 48
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท PDJ  
2547
14 มี.ค. 48
ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TIPCO *
2546
4 พ.ย. 47
พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท PSL *
2546
2 พ.ย. 47
ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TNL *
2546
15 ต.ค. 47
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท DELTA *
2546
4 ส.ค. 47
แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท MATCH *
2546
8 ก.ค. 47
แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท MATCH *
2545
8 ก.ค. 47
ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท TK *
2546
15 มิ.ย. 47
เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท PLE *
2546
3 มิ.ย. 47
อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท AEONTS  
2547
31 พ.ค. 47
ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TRU  
2546
26 พ.ค. 47
เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท FNS  
2546
26 พ.ค. 47
ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TFI *
2546
26 พ.ค. 47
อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท ESTAR  
2546
24 พ.ค. 47
จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท JAS  
2546
14 พ.ค. 47
ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บริษัท UVAN *
2546
12 พ.ค. 47
สมิติเวช จำกัด (มหาชน) บริษัท SVH  
2546
6 พ.ค. 47
จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) บริษัท GFPT  
2546
29 เม.ย. 47
ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท SINGER *
2546
28 เม.ย. 47
อลูคอน จำกัด (มหาชน) บริษัท ALUCON *
2546
23 เม.ย. 47
ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ธ. TISCOB  
2546
23 เม.ย. 47
ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท BAT-3K *
2546
22 เม.ย. 47
ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) บริษัท SAUCE *
2546
22 เม.ย. 47
ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท PTT  
2546
22 เม.ย. 47
วีนิไทย ยกเลิกการใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ จำกัด (มหาชน) บริษัท VNT  
2546
21 เม.ย. 47
ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TRU *
2546
21 เม.ย. 47
เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BEYOND  
2546
21 เม.ย. 47
โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท NOBLE  
2546
20 เม.ย. 47
ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท QH  
2546
20 เม.ย. 47
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บริษัท HANA *
2546
20 เม.ย. 47
เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท CPN *
2546
20 เม.ย. 47
พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท PATO *
2546
20 เม.ย. 47
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท TRUBB  
2546
20 เม.ย. 47
วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท W  
2546
20 เม.ย. 47
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท INET  
2546
19 เม.ย. 47
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท HFT  
2546
19 เม.ย. 47
ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท BECL  
2546
19 เม.ย. 47
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท LH  
2546
16 เม.ย. 47
แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท A5  
2546
12 เม.ย. 47
ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท KDH  
2546
12 เม.ย. 47
ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SAFARI  
2546
12 เม.ย. 47
เอสเอ็มซี พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SMC  
2546
9 เม.ย. 47
สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท SPG  
2546
9 เม.ย. 47
แก้วส่อง (2548) จำกัด (มหาชน) บริษัท BC-O *
2546
9 เม.ย. 47
ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SE-ED  
2546
9 เม.ย. 47
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท PTTEP *
2546
9 เม.ย. 47
เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท MFEC *
2546
8 เม.ย. 47
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท FPT *
2546
7 เม.ย. 47
ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บริษัท TSTE  
2546
7 เม.ย. 47
สัมมากร จำกัด (มหาชน) บริษัท SAMCO *
2546
7 เม.ย. 47
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TASCO  
2546
2 เม.ย. 47
ดีวี8 จำกัด (มหาชน) บริษัท DV8  
2546
31 มี.ค. 47
พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) บริษัท PK  
2546
31 มี.ค. 47
สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SF  
2546
31 มี.ค. 47
ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท YUASA  
2546
31 มี.ค. 47
ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TPP *
2546
30 มี.ค. 47
วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท NEW  
2546
29 มี.ค. 47
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท PDJ  
2546
24 มี.ค. 47
ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท SCBL  
2546
24 มี.ค. 47
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัท MBK *
2546
13 ต.ค. 46
อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท AEONTS *
2545
24 ก.ค. 46
ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TRU *
2545
24 มิ.ย. 46
บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BEC *
2545
30 พ.ค. 46
ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บริษัท TPIPL  
2545
29 พ.ค. 46
ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) บริษัท CSC *
2545
28 พ.ค. 46
ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท SINGER *
2545
23 พ.ค. 46
ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท YUASA *
2545
21 พ.ค. 46
ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธ. UOBT  
2545
20 พ.ค. 46
แปซิฟิค แอสเซ็ทส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PA  
2545
16 พ.ค. 46
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท INET  
2545
14 พ.ค. 46
ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท STEC *
2545
12 พ.ค. 46
สมิติเวช จำกัด (มหาชน) บริษัท SVH  
2545
8 พ.ค. 46
เอสเอ็มซี พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SMC  
2545
7 พ.ค. 46
ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท BECL  
2545
2 พ.ค. 46
ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TNPC *
2545
29 เม.ย. 46
เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท CMR *
2545
25 เม.ย. 46
ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TIPCO *
2545
24 เม.ย. 46
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) บริษัท MAJOR  
2545
23 เม.ย. 46
เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท SGF *
2545
23 เม.ย. 46
ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท KDH  
2545
23 เม.ย. 46
ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท SST *
2545
22 เม.ย. 46
ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TFI *
2545
22 เม.ย. 46
เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BEYOND  
2545
21 เม.ย. 46
โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท OCC  
2545
18 เม.ย. 46
พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท PSL *
2545
18 เม.ย. 46
ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท WG *
2545
18 เม.ย. 46
สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท SMK  
2545
18 เม.ย. 46
ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SAFARI  
2545
18 เม.ย. 46
ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บริษัท EGCO  
2545
17 เม.ย. 46
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) บลจ. MFC *
2545
17 เม.ย. 46
จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) บริษัท GFPT  
2545
17 เม.ย. 46
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บริษัท HANA *
2545
17 เม.ย. 46
ส.อ.ก. จำกัด (มหาชน) บริษัท SICCO  
2545
16 เม.ย. 46
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บล. LHS *
2545
16 เม.ย. 46
ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) บริษัท CHOTI  
2545
16 เม.ย. 46
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ธ. SCBT  
2545
16 เม.ย. 46
ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ธ. TISCOB  
2545
16 เม.ย. 46
อลูคอน จำกัด (มหาชน) บริษัท ALUCON *
2545
16 เม.ย. 46
คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) บริษัท KAMART *
2545
11 เม.ย. 46
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท SPALI *
2545
11 เม.ย. 46
บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท KTC *
2545
11 เม.ย. 46
ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SE-ED  
2545
11 เม.ย. 46
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TASCO  
2545
11 เม.ย. 46
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท PDJ  
2545
11 เม.ย. 46
วีนิไทย ยกเลิกการใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ จำกัด (มหาชน) บริษัท VNT  
2545
11 เม.ย. 46
สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท SPG  
2545
11 เม.ย. 46
ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท BAT-3K *
2545
11 เม.ย. 46
สแกน โกลบอล จำกัด (มหาชน) บริษัท SCAN  
2545
10 เม.ย. 46
กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธ. KTB  
2545
10 เม.ย. 46
เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท KCE *
2545
10 เม.ย. 46
จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท JAS  
2545
10 เม.ย. 46
พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) บริษัท PK  
2545
10 เม.ย. 46
ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท SCC  
2545
9 เม.ย. 46
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท PTTEP *
2545
9 เม.ย. 46
ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัท NPC  
2545
8 เม.ย. 46
แก้วส่อง (2548) จำกัด (มหาชน) บริษัท BC-O  
2545
8 เม.ย. 46
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท LH *
2545
8 เม.ย. 46
ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บริษัท TSTE  
2545
8 เม.ย. 46
กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บล. KS  
2545
4 เม.ย. 46
ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท PTT  
2545
4 เม.ย. 46
สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SF  
2545
4 เม.ย. 46
ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท RATCH *
2545
3 เม.ย. 46
ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) บริษัท SAUCE *
2545
2 เม.ย. 46
ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TPP  
2545
31 มี.ค. 46
ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) บริษัท THRE  
2545
28 มี.ค. 46
ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท QH *
2545
26 มี.ค. 46
วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท NEW  
2545
25 มี.ค. 46
เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท PLE *
2545
19 มี.ค. 46
พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท PATO *
2545
18 มี.ค. 46
มติชน จำกัด (มหาชน) บริษัท MATI  
2545
25 ก.พ. 46
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัท MBK *
2545
16 ต.ค. 45
ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) บริษัท SAUCE *
2544
19 ส.ค. 45
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย . IFCT  
2544
13 มิ.ย. 45
บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BEC *
2544
6 มิ.ย. 45
ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท BECL  
2544
28 พ.ค. 45
สมิติเวช จำกัด (มหาชน) บริษัท SVH  
2544
23 พ.ค. 45
จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) บริษัท GFPT  
2544
21 พ.ค. 45
ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท PTT  
2544
16 พ.ค. 45
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท LH *
2544
16 พ.ค. 45
อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท ESTAR  
2544
9 พ.ค. 45
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท PDJ  
2544
8 พ.ค. 45
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธ. SCBB  
2544
3 พ.ค. 45
อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด บล. INVX  
2544
3 พ.ค. 45
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท SPALI *
2544
30 เม.ย. 45
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TASCO  
2544
25 เม.ย. 45
ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TFI *
2544
23 เม.ย. 45
โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท OCC *
2544
23 เม.ย. 45
สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท WIN  
2544
22 เม.ย. 45
ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SAFARI  
2544
22 เม.ย. 45
ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SE-ED  
2544
22 เม.ย. 45
ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท KDH  
2544
22 เม.ย. 45
แปซิฟิค แอสเซ็ทส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PA  
2544
22 เม.ย. 45
ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท SINGER *
2544
19 เม.ย. 45
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) บลจ. MFC *
2544
19 เม.ย. 45
เอสเอ็มซี พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SMC  
2544
19 เม.ย. 45
พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท PSL *
2544
18 เม.ย. 45
สัมมากร จำกัด (มหาชน) บริษัท SAMCO *
2544
18 เม.ย. 45
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บริษัท HANA *
2544
18 เม.ย. 45
กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) บริษัท KWC *
2544
17 เม.ย. 45
จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) บริษัท EASTW *
2544
12 เม.ย. 45
ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บริษัท TSTE  
2544
12 เม.ย. 45
ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) บริษัท THRE  
2544
12 เม.ย. 45
ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท BAT-3K *
2544
12 เม.ย. 45
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท PTTEP *
2544
11 เม.ย. 45
  * เป็นไฟล์ไทยและอังกฤษ