กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

รายงานประจำปีของ บริษัทจดทะเบียน

  เรียงข้อมูลตาม : ชื่อบริษัท |  <ชื่อย่อ> |  <วันที่ได้รับข้อมูล>
ชื่อบริษัท
ชื่อย่อบริษัท
ประจำปี
วันที่ได้รับข้อมูล
[บริษัทนี้ยกเลิกการใช้งาน] ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท UBC  
2547
26 เม.ย. 48
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บริษัท GREEN *
2555
28 มี.ค. 56
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บริษัท GREEN *
2554
29 มี.ค. 55
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บริษัท GREEN *
2553
18 เม.ย. 54
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บริษัท GREEN  
2551
2 เม.ย. 52
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บริษัท GREEN  
2550
18 เม.ย. 51
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บริษัท GREEN  
2548
18 เม.ย. 49
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธ. BBL  
2556
11 มี.ค. 57
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธ. BBL  
2555
10 เม.ย. 56
กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) บริษัท KWC  
2554
30 มี.ค. 55
กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) บริษัท KWC *
2553
29 มี.ค. 54
กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) บริษัท KWC *
2551
23 เม.ย. 52
กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) บริษัท KWC *
2550
18 เม.ย. 51
กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) บริษัท KWC *
2549
18 พ.ค. 50
กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) บริษัท KWC *
2548
17 พ.ค. 49
กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) บริษัท KWC *
2544
17 เม.ย. 45
กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธ. KTB  
2555
20 มี.ค. 56
กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธ. KTB  
2554
29 มี.ค. 55
กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธ. KTB  
2553
15 พ.ย. 54
กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธ. KTB  
2545
10 เม.ย. 46
กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท KCAR  
2556
25 มี.ค. 57
กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท KCAR  
2555
10 เม.ย. 56
กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท KCAR  
2554
3 พ.ค. 55
กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท KCAR  
2548
21 เม.ย. 49
กรุงศรี จำกัด (มหาชน) บล. KSS  
2562
25 พ.ค. 63
กรุงศรี จำกัด (มหาชน) บล. KSS  
2561
30 เม.ย. 62
กรุงศรี จำกัด (มหาชน) บล. KSS  
2560
28 มี.ค. 62
กรุงศรี จำกัด (มหาชน) บล. KSS  
2559
28 มี.ค. 62
กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บล. KCS  
2555
30 เม.ย. 56
กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บล. KCS  
2554
25 พ.ค. 55
กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บล. KCS  
2553
1 ธ.ค. 53
กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บล. KCS  
2552
1 ธ.ค. 52
กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บล. KCS  
2551
28 พ.ย. 51
กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บล. KCS  
2550
30 พ.ย. 50
กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บล. KCS  
2549
1 ธ.ค. 49
กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บล. KCS  
2548
6 ธ.ค. 48
กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธ. BAY  
2556
18 มี.ค. 57
กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธ. BAY  
2555
13 มี.ค. 56
กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท GL  
2550
27 มี.ค. 51
กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท GL *
2549
9 เม.ย. 50
กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท GL *
2548
7 เม.ย. 49
กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธ. KBANK  
2556
13 มี.ค. 57
กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธ. KBANK  
2555
13 มี.ค. 56
กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธ. KBANK  
2552
16 พ.ย. 53
กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บล. KS  
2545
4 เม.ย. 46
กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท GUNKUL  
2556
25 มี.ค. 57
กิฟท์ อินฟินิท จำกัด (มหาชน) บริษัท GIFT  
2554
30 มี.ค. 55
กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท KKC  
2555
17 เม.ย. 56
กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท KKC  
2554
3 พ.ค. 55
กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท GYT  
2555
30 เม.ย. 56
เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท KIAT  
2555
22 เม.ย. 56
เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท KIAT  
2554
27 เม.ย. 55
เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท KIAT  
2553
26 เม.ย. 54
เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ธ. KKP  
2556
27 มี.ค. 57
เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ธ. KKP  
2555
28 มี.ค. 56
เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บล. KKPS  
2552
9 เม.ย. 53
เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บล. KKPS  
2551
8 เม.ย. 52
เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บล. KKPS  
2550
15 พ.ค. 51
เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บล. KKPS  
2549
19 เม.ย. 50
แก้วส่อง (2548) จำกัด (มหาชน) บริษัท BC-O *
2547
22 มิ.ย. 48
แก้วส่อง (2548) จำกัด (มหาชน) บริษัท BC-O *
2546
9 เม.ย. 47
แก้วส่อง (2548) จำกัด (มหาชน) บริษัท BC-O  
2545
8 เม.ย. 46
โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GFM  
2560
27 พ.ค. 62
โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GFM  
2559
27 พ.ค. 62
โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GFM  
2558
27 พ.ค. 62
โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GFM  
2557
27 พ.ค. 62
โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GFM  
2561
27 พ.ค. 62
โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GFM  
2554
27 เม.ย. 55
โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GFM  
2552
10 พ.ค. 53
โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GFM *
2551
20 เม.ย. 52
โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GFM  
2550
21 เม.ย. 51
โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GFM *
2549
17 เม.ย. 50
โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GFM  
2548
29 มี.ค. 49
โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GFM  
2547
30 มี.ค. 48
โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GLOCON  
2555
26 มี.ค. 56
โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GLOCON  
2553
12 เม.ย. 54
โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GLOCON  
2552
20 ธ.ค. 53
โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GLOCON  
2551
8 เม.ย. 52
โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GC  
2556
19 มี.ค. 57
โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GC  
2555
19 มี.ค. 56
โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GC  
2554
28 มี.ค. 55
โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GC  
2553
23 มี.ค. 54
โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GC  
2552
30 มี.ค. 53
โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GC  
2551
24 มี.ค. 52
โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GC  
2550
1 เม.ย. 51
โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GC  
2549
23 มี.ค. 50
โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GC  
2548
3 เม.ย. 49
โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) บริษัท GLOW  
2555
26 เม.ย. 56
โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) บริษัท GLOW  
2551
21 เม.ย. 52
โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) บริษัท GLOW  
2550
21 เม.ย. 51
โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) บริษัท GLOW  
2548
18 เม.ย. 49
คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท CNT  
2555
1 เม.ย. 56
ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท QLT  
2553
22 เม.ย. 54
ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท QLT  
2552
27 เม.ย. 53
ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท Q-CON  
2555
10 เม.ย. 56
ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท Q-CON  
2553
12 เม.ย. 54
ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท Q-CON  
2552
20 เม.ย. 53
ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท Q-CON  
2551
20 เม.ย. 52
ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท Q-CON  
2550
21 เม.ย. 51
ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท Q-CON  
2549
20 เม.ย. 50
ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท Q-CON  
2548
20 เม.ย. 49
ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท Q-CON  
2547
29 เม.ย. 48
ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท QH  
2555
12 เม.ย. 56
ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท QH  
2554
3 พ.ค. 55
ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท QH  
2553
12 เม.ย. 54
ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท QH  
2552
22 เม.ย. 53
ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท QH  
2551
8 เม.ย. 52
ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท QH *
2550
21 เม.ย. 51
ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท QH *
2549
9 เม.ย. 50
ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท QH *
2548
3 พ.ค. 49
ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท QH  
2546
20 เม.ย. 47
ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท QH *
2545
26 มี.ค. 46
คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท CSS  
2556
28 มี.ค. 57
คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) บริษัท KAMART  
2555
29 มี.ค. 56
คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) บริษัท KAMART  
2554
5 เม.ย. 55
คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) บริษัท KAMART *
2553
7 เม.ย. 54
คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) บริษัท KAMART  
2552
7 มิ.ย. 53
คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) บริษัท KAMART  
2551
20 เม.ย. 52
คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) บริษัท KAMART *
2545
11 เม.ย. 46
คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท CPH  
2554
27 เม.ย. 55
คิง เจน จำกัด (มหาชน) บริษัท KGEN  
2556
11 มี.ค. 57
คิง เจน จำกัด (มหาชน) บริษัท KGEN  
2555
1 เม.ย. 56
คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท QTC  
2555
9 เม.ย. 56
คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท QTC *
2554
29 ส.ค. 55
เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท KC  
2555
29 มี.ค. 56
เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท PHATRA  
2554
29 มี.ค. 55
เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บล. KGI  
2556
25 มี.ค. 57
เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บล. KGI  
2554
26 มี.ค. 55
เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บล. KGI  
2553
22 เม.ย. 54
เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บล. KGI  
2552
31 มี.ค. 53
เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บล. KGI  
2551
30 มิ.ย. 52
เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บล. KGI  
2550
9 พ.ค. 51
เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บล. KGI  
2549
26 เม.ย. 50
เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บล. KGI  
2547
5 เม.ย. 48
เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท KCE *
2555
18 เม.ย. 56
เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท KCE *
2554
10 เม.ย. 55
เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท KCE *
2553
8 เม.ย. 54
เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท KCE *
2552
8 เม.ย. 53
เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท KCE *
2551
16 เม.ย. 52
เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท KCE *
2550
10 เม.ย. 51
เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท KCE *
2549
10 เม.ย. 50
เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท KCE *
2548
21 เม.ย. 49
เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท KCE  
2547
18 เม.ย. 48
เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท KCE *
2545
10 เม.ย. 46
เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) บริษัท KWI  
2555
1 เม.ย. 56
เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) บริษัท KWI  
2554
30 มี.ค. 55
แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท CAWOW  
2554
2 เม.ย. 55
แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท CAWOW  
2553
8 เม.ย. 54
แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท CAWOW *
2552
30 มี.ค. 53
แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท CAWOW *
2551
3 เม.ย. 52
แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท CAWOW *
2550
16 เม.ย. 51
แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท CAWOW *
2549
19 เม.ย. 50
แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท CAWOW *
2548
12 เม.ย. 49
จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท CHARAN  
2555
11 เม.ย. 56
จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) บริษัท CTW  
2554
10 เม.ย. 55
จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) บริษัท CTW  
2553
3 พ.ค. 54
จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) บริษัท CTW  
2552
27 เม.ย. 53
จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) บริษัท CTW  
2551
13 พ.ค. 52
จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) บริษัท EASTW  
2555
17 เม.ย. 56
จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) บริษัท EASTW *
2544
12 เม.ย. 45
จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท JTS  
2555
10 พ.ค. 56
จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท JTS  
2554
17 เม.ย. 55
จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท JTS  
2553
5 เม.ย. 54
จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท JTS  
2552
12 เม.ย. 53
จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท JTS  
2551
16 เม.ย. 52
จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท JTS  
2550
21 เม.ย. 51
จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท JTS  
2549
23 เม.ย. 50
จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท JAS  
2555
11 เม.ย. 56
จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท JAS  
2554
17 เม.ย. 55
จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท JAS  
2553
19 เม.ย. 54
จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท JAS  
2551
17 เม.ย. 52
จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท JAS  
2549
12 เม.ย. 50
จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท JAS  
2548
3 พ.ค. 49
จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท JAS  
2547
30 พ.ค. 48
จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท JAS  
2546
14 พ.ค. 47
จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท JAS  
2545
10 เม.ย. 46
จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท GJS  
2555
9 เม.ย. 56
จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท GJS  
2554
27 เม.ย. 55
จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท GJS  
2553
3 พ.ค. 54
จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท GJS  
2552
25 พ.ย. 53
จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท GJS  
2551
20 เม.ย. 52
จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท GJS  
2550
21 เม.ย. 51
จี สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท GSTEEL  
2554
4 เม.ย. 55
จี สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท GSTEEL  
2553
21 เม.ย. 54
จี สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท GSTEEL  
2552
24 พ.ย. 53
จี สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท GSTEEL  
2551
1 เม.ย. 52
จี สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท GSTEEL  
2550
1 เม.ย. 51
จี สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท GSTEEL  
2549
3 เม.ย. 50
จี สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท GSTEEL  
2548
7 เม.ย. 49
จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) บริษัท GFPT  
2556
26 มี.ค. 57
จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) บริษัท GFPT  
2555
12 มี.ค. 56
จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) บริษัท GFPT  
2554
17 เม.ย. 55
จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) บริษัท GFPT  
2553
22 เม.ย. 54
จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) บริษัท GFPT  
2552
20 เม.ย. 53
จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) บริษัท GFPT  
2551
16 เม.ย. 52
จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) บริษัท GFPT  
2550
2 เม.ย. 51
จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) บริษัท GFPT  
2549
18 เม.ย. 50
จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) บริษัท GFPT  
2548
10 เม.ย. 49
จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) บริษัท GFPT  
2547
4 เม.ย. 48
จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) บริษัท GFPT  
2546
29 เม.ย. 47
จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) บริษัท GFPT  
2545
17 เม.ย. 46
จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) บริษัท GFPT  
2544
21 พ.ค. 45
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท GRAMMY  
2555
1 เม.ย. 56
เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บริษัท JMT  
2555
15 พ.ย. 56
เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท JCKH  
2555
25 เม.ย. 56
เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท GEL  
2555
18 มี.ค. 56
เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท GEL  
2554
19 เม.ย. 55
เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท GEL  
2553
20 เม.ย. 54
เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท JMART  
2555
14 พ.ย. 56
เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท JMART  
2554
20 มี.ค. 55
เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท JMART  
2553
23 มี.ค. 54
เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท JMART  
2552
26 มี.ค. 53
ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) บริษัท CK  
2556
27 มี.ค. 57
ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) บริษัท CK  
2555
28 มี.ค. 56
ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท CWT  
2555
17 เม.ย. 56
ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท CWT  
2554
5 เม.ย. 55
ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท CI *
2555
2 พ.ค. 56
ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) บริษัท CHEWA  
2558
28 เม.ย. 59
เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท SWC *
2555
30 เม.ย. 56
เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท CHOW  
2555
28 มี.ค. 56
เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท CHOW  
2554
22 มี.ค. 55
เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท CM  
2556
27 มี.ค. 57
เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท CM  
2555
2 เม.ย. 56
เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท CM  
2553
31 มี.ค. 54
เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท CMR  
2555
17 เม.ย. 56
เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท CMR  
2552
19 เม.ย. 53
เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท CMR  
2551
10 เม.ย. 52
เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท CMR *
2545
25 เม.ย. 46
แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) บริษัท SHANG  
2555
30 เม.ย. 56
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท SUSCO *
2548
24 เม.ย. 49
ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) บริษัท SABINA  
2556
12 มี.ค. 57
ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) บริษัท SABINA  
2555
14 มี.ค. 56
ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) บริษัท SABINA  
2554
12 มี.ค. 55
ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) บริษัท SABINA  
2553
15 มี.ค. 54
ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) บริษัท SABINA  
2552
11 มี.ค. 53
ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) บริษัท SABINA  
2551
23 มี.ค. 52
ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SAFARI  
2555
9 เม.ย. 56
ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SAFARI  
2554
24 เม.ย. 55
ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SAFARI  
2553
22 เม.ย. 54
ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SAFARI  
2552
29 เม.ย. 53
ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SAFARI  
2551
10 เม.ย. 52
ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SAFARI  
2550
10 เม.ย. 51
ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SAFARI  
2548
17 เม.ย. 49
ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SAFARI  
2546
12 เม.ย. 47
ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SAFARI  
2545
18 เม.ย. 46
ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SAFARI  
2544
22 เม.ย. 45
ซาเล็คต้า จำกัด (มหาชน) บริษัท ZAA  
2551
5 ต.ค. 52
ซาเล็คต้า จำกัด (มหาชน) บริษัท ZAA  
2550
18 เม.ย. 51
ซาเล็คต้า จำกัด (มหาชน) บริษัท ZAA *
2548
8 มิ.ย. 49
ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท SINGER *
2554
18 เม.ย. 55
ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท SINGER *
2550
3 เม.ย. 51
ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท SINGER *
2549
23 ม.ค. 51
ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท SINGER *
2548
9 พ.ค. 49
ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท SINGER *
2547
28 เม.ย. 48
ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท SINGER *
2546
28 เม.ย. 47
ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท SINGER *
2545
23 พ.ค. 46
ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท SINGER *
2544
19 เม.ย. 45
ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท CITY  
2556
18 พ.ย. 56
ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท CITY  
2555
16 พ.ย. 55
ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท CITY  
2554
18 พ.ย. 54
ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท CITY  
2553
18 พ.ย. 53
ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท CITY  
2552
18 พ.ย. 52
ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท CITY  
2551
10 พ.ย. 51
ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท CITY *
2550
12 พ.ย. 50
ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท CITY  
2549
13 พ.ย. 49
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SYNTEC *
2555
30 เม.ย. 56
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SYNTEC *
2553
3 พ.ค. 54
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SYNTEC *
2548
17 เม.ย. 49
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SYNTEC  
2547
18 เม.ย. 48
ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท SYNEX  
2555
18 เม.ย. 56
ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท STEC *
2556
14 มี.ค. 57
ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท STEC  
2555
8 มี.ค. 56
ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท STEC *
2554
15 มี.ค. 55
ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท STEC *
2548
24 เม.ย. 49
ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท STEC *
2545
12 พ.ค. 46
ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SYMC  
2555
1 เม.ย. 56
ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SYMC  
2554
26 มี.ค. 55
ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SYMC  
2553
14 ก.ค. 54
ซี พี อาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน) บริษัท CPR  
2549
23 มี.ค. 50
ซี พี อาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน) บริษัท CPR  
2548
11 เม.ย. 49
ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท CIG  
2555
5 เม.ย. 56
ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท CIG *
2554
10 เม.ย. 55
ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท CIG *
2553
11 เม.ย. 54
ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท CIG *
2552
7 เม.ย. 53
ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท CIG *
2551
7 เม.ย. 52
ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท CIG *
2550
11 เม.ย. 51
ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท CIG *
2549
17 เม.ย. 50
ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) บริษัท CPAXT  
2555
9 เม.ย. 56
ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) บริษัท CPAXT  
2554
27 เม.ย. 55
ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) บริษัท CPAXT  
2553
6 พ.ค. 54
ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท SEAFCO  
2555
22 เม.ย. 56
ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท SEAFCO  
2554
20 เม.ย. 55
ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท SEAFCO  
2553
18 เม.ย. 54
ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท CFRESH  
2553
24 มิ.ย. 53
ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท CFRESH  
2550
11 เม.ย. 51
ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท CFRESH  
2549
18 เม.ย. 50
ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท CFRESH  
2548
12 เม.ย. 49
ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท CFRESH  
2547
25 เม.ย. 48
ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SE-ED  
2555
14 พ.ค. 56
ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SE-ED  
2553
7 เม.ย. 54
ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SE-ED  
2552
26 เม.ย. 53
ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SE-ED  
2551
30 เม.ย. 52
ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SE-ED  
2550
21 เม.ย. 51
ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SE-ED  
2548
12 เม.ย. 49
ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SE-ED  
2547
19 เม.ย. 48
ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SE-ED  
2546
9 เม.ย. 47
ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SE-ED  
2545
11 เม.ย. 46
ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SE-ED  
2544
22 เม.ย. 45
ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) บริษัท CMO  
2548
21 มี.ค. 49
ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) บริษัท CSL  
2556
10 มี.ค. 57
ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) บริษัท CSL  
2555
6 มี.ค. 56
ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) บริษัท CSL  
2554
26 มี.ค. 55
ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) บริษัท CSL  
2553
5 เม.ย. 54
ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) บริษัท CSL  
2552
18 มี.ค. 53
ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) บริษัท CSL  
2551
26 มี.ค. 52
ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) บริษัท CSL  
2550
26 มี.ค. 51
ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) บริษัท CSL  
2549
10 เม.ย. 50
ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) บริษัท CSL  
2548
5 เม.ย. 49
ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) บริษัท CSL  
2547
30 ม.ค. 49
ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท CSP  
2554
2 เม.ย. 55
ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท CSP  
2550
8 เม.ย. 51
ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท CSP  
2549
28 มี.ค. 50
ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน) บริษัท TURTLE  
2556
13 มี.ค. 57
ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน) บริษัท TURTLE  
2555
28 มี.ค. 56
เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท CPN  
2556
26 มี.ค. 57
เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท CPN *
2556
14 มี.ค. 57
เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท CPN  
2555
1 เม.ย. 56
เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท CPN  
2554
2 เม.ย. 55
เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท CPN  
2553
24 มี.ค. 54
เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท CPN  
2552
30 มี.ค. 53
เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท CPN  
2551
16 ก.ค. 52
เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท CPN  
2549
23 เม.ย. 50
เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท CPN  
2548
10 เม.ย. 49
เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท CPN *
2546
20 เม.ย. 47
โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) บริษัท SOLAR *
2555
29 มี.ค. 56
โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) บริษัท SOLAR *
2554
10 เม.ย. 55
โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) บริษัท SOLAR *
2553
8 เม.ย. 54
โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) บริษัท SOLAR *
2551
9 เม.ย. 52
โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) บริษัท SOLAR *
2550
10 เม.ย. 51
โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) บริษัท SOLAR *
2549
27 เม.ย. 50
โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) บริษัท SOLAR *
2548
12 เม.ย. 49
โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) บริษัท SOLAR  
2547
20 เม.ย. 48
ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท SIMAT  
2555
30 เม.ย. 56
ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท SIMAT  
2554
26 เม.ย. 55
ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท SIMAT  
2553
27 เม.ย. 54
ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท SIMAT  
2552
30 เม.ย. 53
ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท SIMAT  
2550
3 เม.ย. 51
ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท TK *
2555
4 เม.ย. 56
ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท TK *
2554
4 เม.ย. 55
ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท TK *
2553
4 เม.ย. 54
ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท TK *
2552
31 มี.ค. 53
ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท TK *
2551
30 มี.ค. 52
ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท TK *
2550
1 เม.ย. 51
ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท TK *
2549
10 เม.ย. 50
ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท TK *
2548
27 ก.ค. 49
ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท TK *
2546
15 มิ.ย. 47
ดราโก้ พีซีบี จำกัด (มหาชน) บริษัท DRACO  
2555
2 พ.ค. 56
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท WHA *
2555
4 เม.ย. 56
ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) บริษัท AA  
2562
16 เม.ย. 63
ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) บริษัท AA  
2561
22 เม.ย. 62
ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) บริษัท AA  
2560
26 เม.ย. 61
ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) บริษัท AA  
2559
4 พ.ค. 60
ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) บริษัท AA  
2558
3 พ.ค. 60
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ERW  
2555
21 มี.ค. 56
ดีวี8 จำกัด (มหาชน) บริษัท DV8  
2555
27 มี.ค. 56
ดีวี8 จำกัด (มหาชน) บริษัท DV8  
2554
23 เม.ย. 55
ดีวี8 จำกัด (มหาชน) บริษัท DV8  
2552
8 เม.ย. 53
ดีวี8 จำกัด (มหาชน) บริษัท DV8  
2551
31 มี.ค. 52
ดีวี8 จำกัด (มหาชน) บริษัท DV8  
2549
30 มี.ค. 50
ดีวี8 จำกัด (มหาชน) บริษัท DV8  
2548
30 มี.ค. 49
ดีวี8 จำกัด (มหาชน) บริษัท DV8  
2547
11 เม.ย. 48
ดีวี8 จำกัด (มหาชน) บริษัท DV8  
2546
31 มี.ค. 47
ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท DSGT  
2562
18 มิ.ย. 63
ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท DSGT  
2561
22 พ.ค. 62
ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท DSGT  
2560
22 พ.ค. 62
ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท DSGT  
2555
12 เม.ย. 56
ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท DSGT  
2554
23 เม.ย. 55
ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท DSGT  
2553
8 เม.ย. 54
ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท DSGT *
2552
20 เม.ย. 53
ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท DSGT *
2551
12 พ.ค. 52
ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท DSGT *
2550
21 เม.ย. 51
ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท DSGT *
2549
3 เม.ย. 50
ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) บริษัท DUSIT  
2555
5 เม.ย. 56
ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) บริษัท DUSIT  
2554
11 เม.ย. 55
เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท DEMCO  
2555
17 เม.ย. 56
เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท DEMCO  
2554
20 เม.ย. 55
เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท DEMCO  
2553
28 มี.ค. 54
เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท DEMCO  
2552
24 มี.ค. 53
เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท DEMCO  
2551
30 มี.ค. 52
เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท DEMCO  
2550
1 เม.ย. 51
เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท DEMCO  
2549
27 มี.ค. 50
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท DELTA  
2556
24 มี.ค. 57
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท DELTA  
2555
26 มี.ค. 56
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท DELTA  
2552
25 มี.ค. 53
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท DELTA  
2551
26 มี.ค. 52
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท DELTA  
2549
20 เม.ย. 50
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท DELTA  
2548
30 มี.ค. 49
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท DELTA  
2547
16 มี.ค. 48
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท DELTA *
2546
4 ส.ค. 47
เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท THE  
2553
19 เม.ย. 54
เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท THE  
2552
31 มี.ค. 53
เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท THE *
2551
27 มี.ค. 52
ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) บริษัท DCC  
2555
29 มี.ค. 56
ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) บริษัท DIMET  
2556
14 ต.ค. 56
ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) บริษัท DIMET  
2555
18 ต.ค. 55
ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) บริษัท DIMET  
2554
15 พ.ย. 54
ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) บริษัท DIMET  
2551
17 ต.ค. 51
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ECL *
2556
19 มี.ค. 57
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ECL *
2555
4 เม.ย. 56
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ECL *
2554
5 เม.ย. 55
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ECL *
2553
7 เม.ย. 54
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ECL  
2552
26 มี.ค. 53
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ECL *
2551
1 เม.ย. 52
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ECL *
2550
27 มี.ค. 51
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ECL *
2549
27 มี.ค. 50
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ECL *
2548
28 มี.ค. 49
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ECL  
2547
20 เม.ย. 48
ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท TRT *
2552
1 เม.ย. 53
ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท TC  
2547
11 เม.ย. 48
ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท SST  
2556
25 มี.ค. 57
ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท SST  
2555
2 เม.ย. 56
ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท SST *
2554
8 มิ.ย. 55
ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท SST *
2545
22 เม.ย. 46
ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TSF  
2555
22 เม.ย. 56
ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TSF  
2549
30 มี.ค. 50
ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TSF  
2548
31 มี.ค. 49
ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท TNITY  
2555
10 พ.ค. 56
ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท TNITY  
2554
25 เม.ย. 55
ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท TNITY  
2553
22 เม.ย. 54
ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท TNITY  
2548
18 เม.ย. 49
ทรู คอร์ปอเรชั่น ยุติการใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ จำกัด (มหาชน) บริษัท TRUEE  
2555
29 มี.ค. 56
ทรู คอร์ปอเรชั่น ยุติการใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ จำกัด (มหาชน) บริษัท TRUEE  
2554
28 มี.ค. 55
ทรู คอร์ปอเรชั่น ยุติการใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ จำกัด (มหาชน) บริษัท TRUEE  
2553
31 มี.ค. 54
ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธ. TTB  
2556
27 มี.ค. 57
ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธ. TTB  
2555
11 เม.ย. 56
ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บริษัท SCP  
2555
11 เม.ย. 56
ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บริษัท SCP  
2554
11 เม.ย. 55
ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บริษัท SCP  
2553
11 เม.ย. 54
ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บริษัท SCP  
2552
8 เม.ย. 53
ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บริษัท SCP  
2551
17 เม.ย. 52
ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บริษัท SCP  
2550
22 เม.ย. 51
ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บริษัท SCP  
2549
2 พ.ค. 50
ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บริษัท SCP  
2548
21 เม.ย. 49
ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท BECL  
2556
27 มี.ค. 57
ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท BECL  
2555
4 เม.ย. 56
ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท BECL  
2554
5 เม.ย. 55
ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท BECL  
2552
29 พ.ค. 52
ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท BECL  
2550
24 เม.ย. 51
ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท BECL  
2548
21 เม.ย. 49
ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท BECL *
2548
19 พ.ค. 48
ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท BECL  
2546
19 เม.ย. 47
ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท BECL  
2545
2 พ.ค. 46
ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท BECL  
2544
28 พ.ค. 45
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท TSTH  
2554
15 ส.ค. 54
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท TSTH  
2550
25 ก.ค. 50
ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท THIP *
2555
3 เม.ย. 56
ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท THIP  
2551
17 เม.ย. 52
ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท THIP  
2550
18 เม.ย. 51
ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท TAPAC  
2556
11 ก.พ. 57
ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท TAPAC  
2555
11 ก.พ. 56
ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท TAPAC  
2554
10 ก.พ. 55
ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท TAPAC  
2553
8 ก.พ. 54
ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท TAPAC  
2552
18 ก.พ. 53
ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท TAPAC  
2551
10 ก.พ. 52
ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท TAPAC  
2550
8 ก.พ. 51
ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท TAPAC  
2549
13 ก.พ. 50
ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท TAPAC  
2548
15 ก.พ. 49
ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท AOT  
2556
14 ม.ค. 57
ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท AOT  
2555
27 ธ.ค. 55
ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท AOT  
2552
25 ม.ค. 53
ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท AOT  
2551
30 ธ.ค. 51
ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TIPCO  
2551
8 เม.ย. 52
ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TIPCO  
2548
8 พ.ค. 49
ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TIPCO *
2546
4 พ.ย. 47
ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TIPCO *
2545
24 เม.ย. 46
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TASCO  
2556
12 มี.ค. 57
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TASCO  
2555
25 มี.ค. 56
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TASCO  
2554
11 เม.ย. 55
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TASCO  
2553
22 มี.ค. 54
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TASCO  
2552
7 เม.ย. 53
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TASCO  
2551
8 เม.ย. 52
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TASCO  
2550
18 มี.ค. 51
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TASCO  
2549
23 พ.ค. 50
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TASCO  
2548
31 มี.ค. 49
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TASCO  
2547
24 มี.ค. 48
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TASCO  
2546
2 เม.ย. 47
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TASCO  
2545
11 เม.ย. 46
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TASCO  
2544
25 เม.ย. 45
ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท TIP  
2555
10 มิ.ย. 56
ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ธ. TISCOB  
2546
23 เม.ย. 47
ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ธ. TISCOB  
2545
16 เม.ย. 46
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท TISCO  
2555
2 เม.ย. 56
ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท TKT  
2555
13 ม.ค. 57
ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท TKT  
2547
12 เม.ย. 48
ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท TKS *
2548
11 เม.ย. 49
ที.ซี.เจ. เอเซีย จำกัด (มหาชน) บริษัท TCJ  
2551
30 มี.ค. 52
ที.ซี.เจ. เอเซีย จำกัด (มหาชน) บริษัท TCJ  
2549
28 มี.ค. 50
ที.ซี.เจ. เอเซีย จำกัด (มหาชน) บริษัท TCJ  
2548
4 เม.ย. 49
ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท TMC  
2555
24 เม.ย. 56
ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TWZ *
2555
2 เม.ย. 56
ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TWZ *
2553
12 เม.ย. 54
ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TWZ *
2552
7 เม.ย. 53
ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TWZ *
2551
28 เม.ย. 52
ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TWZ *
2550
23 เม.ย. 51
ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) บริษัท TTCL  
2556
26 มี.ค. 57
ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) บริษัท TTCL  
2555
28 มี.ค. 56
ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) บริษัท TTCL  
2554
28 มี.ค. 55
ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) บริษัท TTCL  
2552
26 มี.ค. 53
ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) บริษัท TTW  
2556
26 มี.ค. 57
ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) บริษัท TTW  
2553
31 มี.ค. 54
ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท TTL  
2563
20 ม.ค. 64
ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท TTL  
2562
15 ม.ค. 63
ทีบีซีโอ จำกัด (มหาชน) ธ. TBANK  
2561
27 มี.ค. 62
ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน) บริษัท TPCS *
2555
30 เม.ย. 56
ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บริษัท TPIPL  
2555
10 เม.ย. 56
ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บริษัท TPIPL  
2554
11 เม.ย. 55
ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บริษัท TPIPL  
2553
12 เม.ย. 54
ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บริษัท TPIPL  
2552
12 เม.ย. 53
ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บริษัท TPIPL  
2551
16 เม.ย. 52
ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บริษัท TPIPL  
2550
30 พ.ค. 51
ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บริษัท TPIPL  
2549
30 เม.ย. 50
ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บริษัท TPIPL  
2545
29 พ.ค. 46
ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TRC  
2555
2 เม.ย. 56
ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TRC  
2554
30 มี.ค. 55
ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TRC *
2552
12 เม.ย. 53
ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TRC *
2549
29 มี.ค. 50
ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TRC *
2548
21 เม.ย. 49
ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท TMT  
2556
11 มี.ค. 57
ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท TMT  
2555
11 มี.ค. 56
ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท TMT  
2554
9 มี.ค. 55
ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท TMT  
2553
23 มี.ค. 54
ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท TMT  
2552
15 มี.ค. 53
ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท TMT  
2551
21 เม.ย. 52
ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท TMT  
2550
17 เม.ย. 51
ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท TMT  
2549
30 มี.ค. 50
ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บริษัท TSTE  
2555
5 เม.ย. 56
ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บริษัท TSTE  
2554
4 เม.ย. 55
ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บริษัท TSTE  
2553
11 เม.ย. 54
ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บริษัท TSTE  
2551
24 เม.ย. 52
ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บริษัท TSTE  
2550
21 เม.ย. 51
ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บริษัท TSTE  
2549
14 พ.ค. 50
ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บริษัท TSTE  
2548
9 พ.ค. 49
ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บริษัท TSTE  
2547
12 เม.ย. 48
ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บริษัท TSTE  
2546
7 เม.ย. 47
ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บริษัท TSTE  
2545
8 เม.ย. 46
ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บริษัท TSTE  
2544
12 เม.ย. 45
ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท THL  
2555
10 ต.ค. 56
ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท THL  
2554
26 เม.ย. 55
ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท THL  
2550
24 เม.ย. 51
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ยุติการใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ จำกัด (มหาชน) DTAC  
2556
27 ก.พ. 57
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ยุติการใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ จำกัด (มหาชน) DTAC  
2554
30 มี.ค. 55
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ยุติการใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ จำกัด (มหาชน) DTAC  
2553
17 มิ.ย. 54
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ยุติการใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ จำกัด (มหาชน) DTAC  
2551
28 ก.ค. 52
ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TCC  
2555
30 เม.ย. 56
ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TCC  
2554
22 มี.ค. 55
ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท TPROP  
2555
17 เม.ย. 56
ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท TPROP  
2554
24 เม.ย. 55
ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บริษัท TNDT  
2556
21 มี.ค. 57
ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บริษัท TNDT *
2555
26 มี.ค. 56
ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บริษัท TNDT  
2554
30 มี.ค. 55
ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บริษัท TNDT *
2553
28 เม.ย. 54
ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บริษัท TNDT *
2552
29 เม.ย. 53
ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บริษัท TNDT  
2551
8 เม.ย. 52
ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บริษัท TNDT  
2550
9 เม.ย. 51
ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) บริษัท TOPP  
2555
9 เม.ย. 56
ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) บริษัท TOPP  
2547
3 พ.ค. 48
ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TGPRO  
2552
22 มี.ค. 53
ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TGPRO  
2551
16 เม.ย. 52
ไทยคม จำกัด (มหาชน) บริษัท THCOM  
2555
26 มี.ค. 56
ไทยคม จำกัด (มหาชน) บริษัท THCOM  
2554
27 มี.ค. 55
ไทยคม จำกัด (มหาชน) บริษัท THCOM  
2553
25 มี.ค. 54
ไทยคม จำกัด (มหาชน) บริษัท THCOM  
2552
2 เม.ย. 53
ไทยคม จำกัด (มหาชน) บริษัท THCOM  
2550
27 มี.ค. 51
ไทยคม จำกัด (มหาชน) บริษัท THCOM  
2549
10 เม.ย. 50
ไทยคม จำกัด (มหาชน) บริษัท THCOM  
2548
5 เม.ย. 49
ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท TYCN  
2556
27 มี.ค. 57
ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท TYCN  
2554
2 เม.ย. 55
ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท TYCN  
2553
4 เม.ย. 54
ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท TYCN  
2551
25 มี.ค. 52
ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท TYCN  
2549
29 มี.ค. 50
ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท TYCN  
2548
30 มี.ค. 49
ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท TYCN  
2547
30 มี.ค. 48
ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TCP  
2562
25 มี.ค. 63
ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TCP  
2561
8 พ.ค. 62
ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) บริษัท SAUCE  
2555
26 มี.ค. 56
ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) บริษัท SAUCE  
2554
30 มี.ค. 55
ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) บริษัท SAUCE  
2553
30 มี.ค. 54
ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) บริษัท SAUCE *
2552
7 เม.ย. 53
ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) บริษัท SAUCE *
2551
23 มี.ค. 52
ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) บริษัท SAUCE *
2550
2 เม.ย. 51
ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) บริษัท SAUCE *
2549
20 เม.ย. 50
ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) บริษัท SAUCE *
2548
14 พ.ย. 49
ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) บริษัท SAUCE *
2546
22 เม.ย. 47
ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) บริษัท SAUCE *
2545
2 เม.ย. 46
ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) บริษัท SAUCE *
2544
19 ส.ค. 45
ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TNPC *
2545
29 เม.ย. 46
ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TPP  
2556
21 มี.ค. 57
ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TPP *
2546
30 มี.ค. 47
ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TPP  
2545
31 มี.ค. 46
ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท TIC  
2562
26 พ.ค. 63
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธ. SCBB  
2556
24 มี.ค. 57
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธ. SCBB  
2555
26 มี.ค. 56
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธ. SCBB  
2554
29 มี.ค. 55
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธ. SCBB  
2553
22 มี.ค. 54
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธ. SCBB  
2552
9 เม.ย. 53
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธ. SCBB  
2551
31 มี.ค. 52
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธ. SCBB  
2550
31 มี.ค. 51
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธ. SCBB  
2549
18 เม.ย. 50
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธ. SCBB  
2544
3 พ.ค. 45
ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (เลิกใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ) จำกัด (มหาชน) บริษัท SCBLIF  
2555
17 ก.ค. 56
ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (เลิกใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ) จำกัด (มหาชน) บริษัท SCBLIF *
2552
20 เม.ย. 53
ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (เลิกใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ) จำกัด (มหาชน) บริษัท SCBLIF *
2551
20 เม.ย. 52
ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (เลิกใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ) จำกัด (มหาชน) บริษัท SCBLIF *
2550
21 เม.ย. 51
ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (เลิกใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ) จำกัด (มหาชน) บริษัท SCBLIF *
2549
18 เม.ย. 50
ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (เลิกใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ) จำกัด (มหาชน) บริษัท SCBLIF *
2548
21 เม.ย. 49
ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท SCBL  
2548
23 มี.ค. 49
ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท SCBL  
2547
25 มี.ค. 48
ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท SCBL  
2546
24 มี.ค. 47
ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ยุติการใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ จำกัด (มหาชน) บริษัท TF *
2555
2 เม.ย. 56
ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TPOLY  
2555
11 เม.ย. 56
ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TPOLY  
2553
28 มี.ค. 54
ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TPOLY  
2552
19 เม.ย. 53
ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ONE  
2563
19 ต.ค. 64
ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ONE  
2562
27 พ.ค. 63
ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ONE  
2561
27 พ.ค. 62
ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TFI *
2555
2 เม.ย. 56
ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TFI *
2554
19 เม.ย. 55
ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TFI *
2553
7 เม.ย. 54
ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TFI *
2552
19 เม.ย. 53
ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TFI *
2551
7 เม.ย. 52
ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TFI *
2550
8 พ.ค. 51
ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TFI *
2549
27 เม.ย. 50
ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TFI *
2548
29 พ.ค. 49
ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TFI *
2547
3 ต.ค. 48
ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TFI *
2546
26 พ.ค. 47
ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TFI *
2545
22 เม.ย. 46
ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท TFI *
2544
23 เม.ย. 45
ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TUCC *
2551
11 พ.ค. 52
ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TUCC  
2549
11 เม.ย. 50
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท TU  
2556
27 มี.ค. 57
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท TU  
2555
23 เม.ย. 56
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท TRUBB  
2555
5 เม.ย. 56
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท TRUBB  
2553
7 เม.ย. 54
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท TRUBB  
2552
5 เม.ย. 53
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท TRUBB  
2551
8 เม.ย. 52
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท TRUBB  
2550
9 เม.ย. 51
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท TRUBB  
2547
27 เม.ย. 48
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท TRUBB  
2546
20 เม.ย. 47
ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) บริษัท THRE  
2548
31 มี.ค. 49
ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) บริษัท THRE  
2545
28 มี.ค. 46
ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) บริษัท THRE  
2544
12 เม.ย. 45
ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TRU  
2552
7 พ.ค. 53
ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TRU  
2551
27 เม.ย. 52
ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TRU *
2550
25 เม.ย. 51
ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TRU  
2549
3 พ.ค. 50
ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TRU *
2548
9 พ.ค. 49
ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TRU  
2547
18 พ.ค. 48
ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TRU  
2546
26 พ.ค. 47
ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TRU *
2546
21 เม.ย. 47
ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TRU *
2545
24 มิ.ย. 46
ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) บริษัท TR *
2556
5 ส.ค. 56
ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) บริษัท TR *
2555
26 ก.ค. 55
ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) บริษัท TR *
2554
14 ธ.ค. 54
ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) บริษัท TR *
2553
18 ม.ค. 54
ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) บริษัท TR *
2552
6 พ.ค. 53
ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) บริษัท TR *
2551
20 ม.ค. 52
ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TWFP  
2555
12 เม.ย. 56
ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) บริษัท TSC  
2556
8 ม.ค. 57
ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) บริษัท TSC  
2555
19 ก.พ. 56
ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) บริษัท TSC *
2550
17 มิ.ย. 51
ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) บริษัท TSC  
2548
30 พ.ค. 49
ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บริษัท STANLY  
2555
2 ก.ค. 56
ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท TOG  
2556
21 มี.ค. 57
ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท TOG  
2555
18 มี.ค. 56
ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TOP  
2556
28 มี.ค. 57
ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TOP  
2555
29 มี.ค. 56
ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TOP  
2554
19 เม.ย. 55
ไทยโอเลฟินส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TOC *
2547
20 เม.ย. 48
ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท TRITN  
2555
15 ส.ค. 56
ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท TRITN  
2549
19 เม.ย. 50
ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท TRITN  
2548
8 พ.ย. 49
ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท KDH  
2555
18 มี.ค. 56
ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท KDH  
2554
23 มี.ค. 55
ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท KDH  
2553
28 มี.ค. 54
ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท KDH  
2546
12 เม.ย. 47
ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท KDH  
2545
23 เม.ย. 46
ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท KDH  
2544
22 เม.ย. 45
ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท THANA  
2555
30 เม.ย. 56
ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท THANA  
2554
2 เม.ย. 55
ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท THANA  
2553
18 เม.ย. 54
ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TNL  
2555
2 พ.ค. 56
ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TNL *
2554
2 เม.ย. 55
ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TNL *
2553
29 ก.พ. 55
ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TNL *
2546
15 ต.ค. 47
ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท TMI  
2555
9 เม.ย. 56
นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท NKI *
2555
17 เม.ย. 56
น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บริษัท KSL  
2556
20 ก.พ. 57
น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บริษัท KSL  
2555
26 ก.พ. 56
นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท NPK  
2556
20 มี.ค. 57
นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท NPK  
2555
1 เม.ย. 56
นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท NPK  
2554
21 มี.ค. 55
นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท NPK  
2553
29 มี.ค. 54
นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท NPK  
2552
30 มี.ค. 53
นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท NPK  
2551
31 มี.ค. 52
นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท NPK  
2549
10 เม.ย. 50
นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท NPK  
2548
18 เม.ย. 49
นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท NEWS *
2555
2 เม.ย. 56
นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท NEWS *
2554
2 เม.ย. 55
นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท NEWS *
2553
31 มี.ค. 54
นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท NEWS *
2552
30 มี.ค. 53
นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท NEWS *
2551
27 มี.ค. 52
นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท NEWS *
2550
1 เม.ย. 51
นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท NEWS *
2549
29 มี.ค. 50
นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท NEWS *
2548
30 มี.ค. 49
เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท NEX  
2555
17 เม.ย. 56
เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท NEX  
2551
10 เม.ย. 52
เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท NEX  
2550
17 เม.ย. 51
เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท NEX  
2548
7 เม.ย. 49
เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท NEX  
2547
12 พ.ค. 48
เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท NATION  
2556
11 มี.ค. 57
เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท NATION  
2555
29 มี.ค. 56
เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บริษัท NPS  
2558
28 เม.ย. 59
เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บริษัท NPS  
2557
6 พ.ค. 58
เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บริษัท NPS  
2556
30 เม.ย. 57
เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) บริษัท NWR  
2555
26 มี.ค. 56
เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) บริษัท NWR  
2554
27 มี.ค. 55
เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) บริษัท NWR  
2553
20 เม.ย. 54
เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) บริษัท NWR  
2552
8 เม.ย. 53
เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) บริษัท NWR  
2551
20 เม.ย. 52
เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) บริษัท NWR  
2550
22 เม.ย. 51
เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) บริษัท NWR  
2549
9 เม.ย. 50
เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) บริษัท NWR  
2548
26 เม.ย. 49
โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท NOBLE  
2555
5 เม.ย. 56
โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท NOBLE  
2546
20 เม.ย. 47
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย . IFCT  
2544
13 มิ.ย. 45
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท BAFS  
2548
31 มี.ค. 49
บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) บริษัท GENCO *
2556
24 มี.ค. 57
บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) บริษัท GENCO *
2555
25 มี.ค. 56
บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) บริษัท GENCO *
2554
28 มี.ค. 55
บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) บริษัท GENCO *
2553
28 มี.ค. 54
บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) บริษัท GENCO *
2552
26 มี.ค. 53
บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) บริษัท GENCO *
2550
26 มี.ค. 52
บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) บริษัท GENCO *
2551
26 มี.ค. 52
บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) บริษัท GENCO *
2549
29 มี.ค. 50
บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท BROOK *
2552
31 มี.ค. 53
บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท BROOK  
2548
10 เม.ย. 49
บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BLISS  
2548
31 มี.ค. 49
บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BLISS  
2547
31 มี.ค. 48
บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท KTC  
2555
21 มี.ค. 56
บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท KTC  
2554
30 มี.ค. 55
บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท KTC  
2553
28 มี.ค. 54
บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท KTC  
2552
26 มี.ค. 53
บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท KTC  
2551
9 เม.ย. 52
บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท KTC  
2550
17 เม.ย. 51
บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท KTC  
2549
26 ก.พ. 51
บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท KTC *
2545
11 เม.ย. 46
บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บล. BLS  
2550
8 เม.ย. 51
บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บล. BLS  
2549
9 เม.ย. 50
บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บล. BLS  
2548
31 มี.ค. 49
บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บล. BLS  
2547
26 เม.ย. 48
บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) บริษัท BCH  
2550
10 เม.ย. 51
บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) บริษัท BCH *
2549
4 เม.ย. 50
บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) บริษัท BCH *
2548
28 เม.ย. 49
บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BR  
2549
19 มี.ค. 50
บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท BCP  
2556
26 มี.ค. 57
บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท BCP  
2555
22 มี.ค. 56
บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท BCP  
2554
16 มี.ค. 55
บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท BCP  
2553
22 มี.ค. 54
บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท BCP  
2552
26 ส.ค. 53
บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) บริษัท BSBM *
2555
19 เม.ย. 56
บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) บริษัท BSBM *
2553
31 มี.ค. 54
บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) บริษัท BSBM  
2552
1 เม.ย. 53
บ้านปู จำกัด (มหาชน) บริษัท BANPU  
2556
26 มี.ค. 57
บ้านปู จำกัด (มหาชน) บริษัท BANPU  
2555
26 มี.ค. 56
บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) บริษัท BROCK  
2556
21 มี.ค. 57
บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) บริษัท BROCK  
2555
29 มี.ค. 56
บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) บริษัท BROCK  
2554
30 มี.ค. 55
บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) บริษัท BROCK  
2553
7 เม.ย. 54
บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) บริษัท BROCK  
2552
8 เม.ย. 53
บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) บริษัท BROCK  
2549
2 เม.ย. 50
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BIGC  
2556
20 มี.ค. 57
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BIGC  
2555
5 ก.ย. 56
บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BOL *
2555
12 มี.ค. 56
บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) บริษัท BSM  
2551
18 มี.ค. 52
บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) บริษัท BSM  
2550
23 เม.ย. 51
บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท BEAUTY  
2555
24 เม.ย. 56
บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท BGT  
2556
28 มี.ค. 57
บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท BGT  
2555
24 เม.ย. 56
บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท BGT  
2554
2 พ.ค. 55
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BTS  
2556
5 ส.ค. 56
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BTS  
2555
29 มิ.ย. 55
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BTS  
2554
27 ก.ค. 54
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BTS  
2553
19 ก.ค. 53
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BTS *
2552
10 ก.ค. 52
บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BEC  
2555
5 เม.ย. 56
บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BEC  
2554
2 พ.ค. 55
บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BEC  
2553
3 พ.ค. 54
บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BEC  
2548
19 พ.ค. 49
บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BEC *
2545
30 พ.ค. 46
บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BEC *
2544
6 มิ.ย. 45
เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บริษัท BWG  
2555
12 เม.ย. 56
เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บริษัท BWG *
2554
10 เม.ย. 55
เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บริษัท BWG *
2553
4 เม.ย. 54
เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BJC  
2554
24 เม.ย. 55
เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BJC  
2552
30 เม.ย. 53
เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BJC  
2551
20 เม.ย. 52
เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BJC  
2550
17 เม.ย. 51
เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BEYOND  
2555
10 เม.ย. 56
เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BEYOND  
2554
10 เม.ย. 55
เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BEYOND  
2553
21 เม.ย. 54
เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BEYOND  
2552
28 เม.ย. 53
เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BEYOND  
2551
20 เม.ย. 52
เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BEYOND  
2550
21 เม.ย. 51
เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BEYOND  
2549
2 พ.ค. 50
เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BEYOND  
2548
11 เม.ย. 49
เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BEYOND  
2546
21 เม.ย. 47
เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BEYOND  
2545
21 เม.ย. 46
ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท PTTCH  
2552
1 เม.ย. 53
ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท PTTCH  
2551
31 มี.ค. 52
ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท PTTCH  
2550
31 มี.ค. 51
ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท PTTCH  
2549
5 เม.ย. 50
ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท PTTCH *
2548
11 เม.ย. 49
ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท PTT  
2555
29 มี.ค. 56
ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท PTT  
2554
11 เม.ย. 55
ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท PTT  
2551
1 เม.ย. 52
ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท PTT  
2550
3 เม.ย. 51
ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท PTT  
2546
22 เม.ย. 47
ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท PTT  
2545
4 เม.ย. 46
ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท PTT  
2544
16 พ.ค. 45
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท PTTEP  
2556
17 มี.ค. 57
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท PTTEP  
2555
26 มี.ค. 56
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท PTTEP *
2554
20 มี.ค. 55
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท PTTEP *
2552
15 มี.ค. 53
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท PTTEP *
2551
6 มี.ค. 52
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท PTTEP *
2550
6 มี.ค. 51
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท PTTEP *
2549
21 มี.ค. 50
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท PTTEP  
2547
7 เม.ย. 48
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท PTTEP  
2548
7 เม.ย. 48
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท PTTEP *
2546
9 เม.ย. 47
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท PTTEP *
2545
9 เม.ย. 46
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท PTTEP *
2544
11 เม.ย. 45
ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท TVI  
2555
7 มี.ค. 56
ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PRAKIT  
2550
8 เม.ย. 51
ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PRAKIT  
2549
9 เม.ย. 50
ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท PRIN  
2556
28 มี.ค. 57
ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท PRIN  
2553
28 เม.ย. 54
ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท PRIN  
2552
26 เม.ย. 53
ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท PRIN  
2551
17 เม.ย. 52
ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท PRIN *
2550
18 เม.ย. 51
ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท PRIN  
2549
19 เม.ย. 50
ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท PRIN *
2548
18 เม.ย. 49
ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท PRECHA  
2555
10 เม.ย. 56
ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท PRECHA  
2547
5 เม.ย. 48
ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) บริษัท PJW  
2555
19 มี.ค. 56
ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท PICO  
2556
26 ก.พ. 57
ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท PICO  
2555
15 ก.พ. 56
ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท PICO  
2554
10 ก.พ. 55
ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท PICO  
2553
22 ก.พ. 54
ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท PICNI  
2547
21 เม.ย. 48
ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัท NPC  
2545
8 เม.ย. 46
ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท SCC  
2555
29 มี.ค. 56
ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท SCC  
2554
31 ส.ค. 55
ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท SCC  
2551
22 ต.ค. 51
ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท SCC  
2545
9 เม.ย. 46
แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PAP *
2555
26 มี.ค. 56
แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PAP  
2553
18 เม.ย. 54
แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PAP *
2549
14 พ.ค. 51
แปซิฟิค แอสเซ็ทส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PA  
2545
16 พ.ค. 46
แปซิฟิค แอสเซ็ทส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PA  
2544
22 เม.ย. 45
ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) บริษัท PHOL  
2555
9 เม.ย. 56
ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) บริษัท PHOL  
2553
26 เม.ย. 54
ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บริษัท EGCO  
2556
27 มี.ค. 57
ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บริษัท EGCO  
2555
28 มี.ค. 56
ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บริษัท EGCO  
2545
17 เม.ย. 46
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บริษัท CCP  
2555
23 เม.ย. 56
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บริษัท CCP  
2554
17 เม.ย. 55
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บริษัท CCP  
2552
26 เม.ย. 53
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บริษัท CCP *
2551
3 มิ.ย. 51
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บริษัท CCP  
2547
14 ก.ค. 48
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) บริษัท DRT  
2555
18 เม.ย. 56
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) บริษัท DRT *
2554
10 เม.ย. 55
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) บริษัท DRT *
2553
30 มี.ค. 54
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) บริษัท DRT *
2552
2 เม.ย. 53
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) บริษัท DRT  
2551
1 เม.ย. 52
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) บริษัท DRT  
2550
31 มี.ค. 51
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) บริษัท DRT  
2549
2 เม.ย. 50
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) บริษัท DRT  
2548
11 เม.ย. 49
แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GOLD  
2554
3 เม.ย. 55
แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GOLD *
2553
18 เม.ย. 54
ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) บริษัท CSC *
2555
7 พ.ค. 56
ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) บริษัท CSC *
2554
18 เม.ย. 55
ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) บริษัท CSC *
2553
11 เม.ย. 54
ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) บริษัท CSC *
2552
28 เม.ย. 53
ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) บริษัท CSC *
2551
17 เม.ย. 52
ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) บริษัท CSC *
2550
16 ก.ค. 51
ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) บริษัท CSC *
2545
28 พ.ค. 46
พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) บริษัท PPM  
2555
25 มี.ค. 56
พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) บริษัท PPM  
2554
2 เม.ย. 55
พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) บริษัท PPM  
2553
7 เม.ย. 54
พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) บริษัท PPM  
2552
8 เม.ย. 53
พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) บริษัท PPM  
2551
8 เม.ย. 52
พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) บริษัท PPM  
2550
9 เม.ย. 51
พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) บริษัท PPM  
2549
11 เม.ย. 50
พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) บริษัท PPM  
2548
20 เม.ย. 49
พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท PSL  
2556
24 ก.พ. 57
พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท PSL  
2555
22 ก.พ. 56
พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท PSL  
2554
22 ก.พ. 55
พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท PSL  
2553
24 ก.พ. 54
พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท PSL  
2552
23 ก.พ. 53
พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท PSL  
2551
19 มี.ค. 52
พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท PSL *
2550
12 มี.ค. 51
พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท PSL *
2549
11 เม.ย. 50
พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท PSL *
2547
7 ธ.ค. 49
พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท PSL *
2548
5 เม.ย. 49
พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท PSL  
2547
19 เม.ย. 48
พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท PSL *
2546
2 พ.ย. 47
พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท PSL *
2545
18 เม.ย. 46
พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท PSL *
2544
18 เม.ย. 45
พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PREB  
2556
27 มี.ค. 57
พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PREB  
2555
19 เม.ย. 56
พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PREB  
2554
19 เม.ย. 55
พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PREB  
2553
18 เม.ย. 54
พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PREB  
2552
2 เม.ย. 53
พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PREB  
2550
8 เม.ย. 51
พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท PT  
2555
21 ม.ค. 57
พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท PT  
2549
6 มิ.ย. 50
พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PE  
2555
21 ม.ค. 57
พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท PS  
2555
5 เม.ย. 56
พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท EA  
2555
2 เม.ย. 56
พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท PTECH  
2556
28 มี.ค. 57
พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท PTECH  
2554
2 เม.ย. 55
พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท TPAC  
2554
2 พ.ค. 55
พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท TPAC  
2551
11 พ.ค. 52
พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท TPAC  
2550
29 พ.ค. 51
พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) บริษัท PK  
2548
18 เม.ย. 49
พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) บริษัท PK  
2546
31 มี.ค. 47
พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) บริษัท PK  
2545
10 เม.ย. 46
พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท PATO *
2555
1 เม.ย. 56
พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท PATO *
2554
2 เม.ย. 55
พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท PATO *
2553
8 เม.ย. 54
พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท PATO *
2552
1 เม.ย. 53
พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท PATO *
2551
30 มี.ค. 52
พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท PATO *
2550
26 มี.ค. 51
พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท PATO *
2549
27 มี.ค. 50
พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท PATO *
2548
7 พ.ย. 49
พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท PATO *
2546
20 เม.ย. 47
พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท PATO *
2545
18 มี.ค. 46
พาย จำกัด (มหาชน) บล. PI *
2553
1 เม.ย. 54
พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท PRG  
2555
14 พ.ค. 56
พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท PRG  
2554
30 มี.ค. 55
พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท PRG  
2553
18 ต.ค. 53
พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท PRG  
2552
10 ก.พ. 53
พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท PRG  
2551
9 ก.พ. 53
พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท PRG  
2550
26 ต.ค. 50
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท PTTGC  
2556
14 มี.ค. 57
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท PTTGC  
2555
19 มี.ค. 56
พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) บริษัท PPPM  
2555
4 เม.ย. 56
พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) บริษัท PPPM  
2551
31 มี.ค. 52
พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) บริษัท PPPM  
2550
17 เม.ย. 51
พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) บริษัท PPPM  
2549
2 เม.ย. 50
พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) บริษัท PPPM  
2548
27 มี.ค. 49
พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) บริษัท PPPM  
2547
22 มี.ค. 48
พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท PAE  
2552
8 ก.ย. 53
พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท PAE  
2551
16 เม.ย. 52
เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PR *
2555
5 เม.ย. 56
เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PR *
2554
10 เม.ย. 55
เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PR *
2553
7 เม.ย. 54
เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PR  
2552
22 เม.ย. 53
เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PR *
2551
10 เม.ย. 52
เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PR  
2550
28 เม.ย. 51
เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PR *
2549
29 มี.ค. 50
เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PR  
2548
25 เม.ย. 49
เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PR  
2547
25 เม.ย. 48
เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท PLE *
2554
30 เม.ย. 55
เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท PLE *
2548
2 พ.ค. 49
เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท PLE *
2546
3 มิ.ย. 47
เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท PLE *
2545
19 มี.ค. 46
เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PERM  
2553
18 เม.ย. 54
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท PDJ  
2556
25 มี.ค. 57
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท PDJ  
2555
21 มี.ค. 56
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท PDJ  
2554
28 มี.ค. 55
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท PDJ  
2553
1 เม.ย. 54
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท PDJ  
2552
5 เม.ย. 53
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท PDJ  
2551
1 เม.ย. 52
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท PDJ  
2550
28 มี.ค. 51
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท PDJ  
2549
10 เม.ย. 50
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท PDJ  
2548
20 เม.ย. 49
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท PDJ  
2547
14 มี.ค. 48
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท PDJ  
2546
24 มี.ค. 47
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท PDJ  
2545
11 เม.ย. 46
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท PDJ  
2544
8 พ.ค. 45
โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) บริษัท POLAR  
2555
20 มี.ค. 56
โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) บริษัท POLAR  
2554
2 เม.ย. 55
โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) บริษัท POLAR  
2551
16 เม.ย. 52
โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท PTL  
2552
27 ก.ค. 52
โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท PTL  
2551
16 ก.ค. 51
โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท PTL  
2550
13 ก.ค. 50
โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท PTL  
2549
24 ก.ค. 49
โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท PTL  
2548
1 ส.ค. 48
โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท INOX  
2553
28 เม.ย. 54
โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท INOX *
2549
25 เม.ย. 50
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PRIME  
2554
2 เม.ย. 55
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PRIME  
2553
31 มี.ค. 54
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PRIME  
2552
29 เม.ย. 53
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PRIME  
2551
30 มี.ค. 52
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PRIME  
2550
17 เม.ย. 51
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PRIME  
2549
2 เม.ย. 50
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท PRIME  
2548
12 เม.ย. 49
ไพลอน จำกัด (มหาชน) บริษัท PYLON  
2555
1 เม.ย. 56
ไพลอน จำกัด (มหาชน) บริษัท PYLON  
2554
29 มี.ค. 55
ไพลอน จำกัด (มหาชน) บริษัท PYLON  
2553
29 มี.ค. 54
ไพลอน จำกัด (มหาชน) บริษัท PYLON *
2550
22 เม.ย. 51
ไพลอน จำกัด (มหาชน) บริษัท PYLON *
2548
3 พ.ค. 49
ฟอร์จูนพาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท FPI  
2555
18 มี.ค. 56
ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท FORTH  
2555
3 เม.ย. 56
ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท FORTH  
2554
28 มี.ค. 55
ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท FORTH  
2553
30 มี.ค. 54
ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท FORTH  
2552
4 พ.ค. 53
ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท FORTH  
2551
2 เม.ย. 52
ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท FORTH  
2550
21 เม.ย. 51
ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท FORTH  
2549
5 เม.ย. 50
ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) บริษัท FE  
2555
3 เม.ย. 56
ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท F&D  
2555
23 เม.ย. 56
ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท F&D  
2554
25 เม.ย. 55
ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท F&D  
2553
21 ก.ค. 54
ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท F&D  
2548
26 เม.ย. 49
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท FPT  
2556
27 มี.ค. 57
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท FPT  
2554
5 เม.ย. 55
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท FPT  
2553
11 เม.ย. 54
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท FPT  
2550
11 เม.ย. 51
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท FPT  
2549
17 เม.ย. 50
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท FPT  
2548
24 มี.ค. 49
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท FPT *
2547
11 พ.ค. 48
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท FPT *
2546
7 เม.ย. 47
มติชน จำกัด (มหาชน) บริษัท MATI  
2545
25 ก.พ. 46
มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) บริษัท MK *
2555
10 เม.ย. 56
มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) บริษัท MK *
2554
20 เม.ย. 55
มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) บริษัท MK *
2553
19 เม.ย. 54
มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) บริษัท MK *
2552
20 เม.ย. 53
มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) บริษัท MK *
2551
27 มี.ค. 52
มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท MALEE  
2555
29 มี.ค. 56
มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท MALEE  
2554
28 มี.ค. 55
มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท MALEE  
2553
12 เม.ย. 54
มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท MALEE  
2552
27 เม.ย. 53
มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท MILL  
2555
16 พ.ค. 56
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) บริษัท MAJOR  
2545
23 เม.ย. 46
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท MJD  
2550
17 เม.ย. 51
เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท MSC  
2556
21 มี.ค. 57
เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท MSC  
2555
18 มี.ค. 56
แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท MPT  
2563
30 ก.ค. 63
แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท MPT  
2562
30 ก.ค. 62
แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท MPT  
2561
29 พ.ค. 62
แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท MATCH  
2555
18 เม.ย. 56
แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท MATCH  
2554
18 เม.ย. 55
แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท MATCH  
2553
12 เม.ย. 54
แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท MATCH *
2552
30 เม.ย. 53
แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท MATCH  
2551
10 เม.ย. 52
แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท MATCH *
2546
8 ก.ค. 47
แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท MATCH *
2545
8 ก.ค. 47
แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) บริษัท MANRIN  
2555
27 มี.ค. 56
แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) บริษัท MANRIN  
2553
26 เม.ย. 54
แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) บริษัท MANRIN  
2552
6 พ.ค. 53
แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) บริษัท MANRIN  
2551
3 เม.ย. 52
โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท MODERN  
2555
22 เม.ย. 56
โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท MODERN *
2554
8 พ.ค. 55
โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท MODERN *
2553
18 พ.ค. 54
โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท MODERN *
2551
28 เม.ย. 52
โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท MODERN *
2550
23 พ.ค. 51
โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท MODERN *
2549
10 เม.ย. 50
โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท MONO  
2556
10 มี.ค. 57
ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ML *
2553
20 เม.ย. 54
ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ML *
2552
22 เม.ย. 53
ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ML *
2551
20 เม.ย. 52
ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ML *
2550
18 เม.ย. 51
ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ML *
2548
21 เม.ย. 49
ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) บริษัท MIDA *
2553
20 เม.ย. 54
ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) บริษัท MIDA *
2552
22 เม.ย. 53
ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) บริษัท MIDA *
2551
20 เม.ย. 52
ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) บริษัท MIDA *
2550
18 เม.ย. 51
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท MINT  
2555
5 มี.ค. 56
ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท YUASA  
2548
7 เม.ย. 49
ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท YUASA  
2546
31 มี.ค. 47
ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท YUASA *
2545
21 พ.ค. 46
ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท YNP  
2562
2 เม.ย. 63
ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) บริษัท UMS  
2556
20 ม.ค. 57
ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) บริษัท UMS  
2555
28 ธ.ค. 55
ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) บริษัท UMS  
2554
27 ก.พ. 55
ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) บริษัท UMS  
2553
10 ม.ค. 54
ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) บริษัท UMS  
2552
30 มี.ค. 53
ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) บริษัท UMS  
2551
25 มี.ค. 52
ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) บริษัท UMS  
2549
27 มี.ค. 50
ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) บริษัท UMS  
2548
3 เม.ย. 49
ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) บริษัท UMS  
2547
23 พ.ย. 48
ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท UEC *
2555
23 เม.ย. 56
ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท UEC *
2554
4 เม.ย. 55
ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท UEC *
2553
20 ม.ค. 55
ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท UEC *
2552
30 มี.ค. 53
ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท UEC  
2551
28 ส.ค. 52
ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท UEC *
2549
28 มี.ค. 50
ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท UEC  
2548
10 เม.ย. 49
ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บริษัท UVAN *
2555
25 เม.ย. 56
ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บริษัท UVAN *
2554
27 เม.ย. 55
ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บริษัท UVAN *
2553
18 เม.ย. 54
ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บริษัท UVAN *
2552
8 เม.ย. 53
ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บริษัท UVAN *
2551
9 เม.ย. 52
ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บริษัท UVAN *
2550
9 เม.ย. 51
ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บริษัท UVAN *
2548
30 มี.ค. 49
ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บริษัท UVAN *
2546
12 พ.ค. 47
ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท UV  
2555
13 มิ.ย. 56
ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) บริษัท UP  
2556
28 มี.ค. 57
ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) บริษัท UP  
2555
2 เม.ย. 56
ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) บริษัท UP  
2553
29 เม.ย. 54
ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) บริษัท UP  
2552
30 เม.ย. 53
ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) บริษัท UP  
2551
27 มี.ค. 52
ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท UPF  
2556
21 มี.ค. 57
ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท UPF *
2555
22 มี.ค. 56
ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท UPF *
2554
26 มี.ค. 55
ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท UPF  
2553
5 เม.ย. 54
ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) บริษัท UT  
2555
9 เม.ย. 56
ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) บริษัท UT  
2554
30 มี.ค. 55
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท UTP  
2555
29 มี.ค. 56
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท UTP  
2554
17 เม.ย. 55
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท UTP  
2553
31 มี.ค. 54
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท UTP  
2552
5 เม.ย. 53
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท UTP  
2551
1 เม.ย. 52
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท UTP  
2549
19 เม.ย. 50
ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) บริษัท UST  
2554
29 มี.ค. 55
ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บริษัท UBIS  
2555
26 มี.ค. 56
ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บริษัท UBIS  
2554
26 มี.ค. 55
ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บริษัท UBIS  
2553
21 มี.ค. 54
ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บริษัท UBIS  
2551
10 เม.ย. 52
ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บริษัท UBIS  
2550
14 มี.ค. 51
ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท UREKA  
2555
29 เม.ย. 56
ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) บริษัท UAC  
2555
4 เม.ย. 56
ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บล. UOBKH *
2553
31 มี.ค. 54
ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บล. UOBKH *
2552
31 มี.ค. 53
ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บล. UOBKH *
2551
31 มี.ค. 52
ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บล. UOBKH *
2550
1 เม.ย. 51
ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บล. UOBKH *
2549
4 เม.ย. 50
ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธ. UOBT  
2545
20 พ.ค. 46
ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) บริษัท ROCK  
2555
15 มี.ค. 56
ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) บริษัท ROCK  
2554
28 มี.ค. 55
ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) บริษัท ROCK  
2553
30 มี.ค. 54
ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) บริษัท ROCK  
2552
7 เม.ย. 53
ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) บริษัท ROCK  
2551
31 มี.ค. 52
ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) บริษัท ROCK *
2550
1 เม.ย. 51
ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) บริษัท ROCK  
2549
10 เม.ย. 50
ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) บริษัท ROCK  
2548
21 เม.ย. 49
ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ROCTEC *
2555
22 เม.ย. 56
ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ROCTEC *
2554
11 พ.ค. 55
ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ROCTEC *
2553
20 เม.ย. 54
ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ROCTEC *
2552
21 เม.ย. 53
ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ROCTEC *
2551
30 เม.ย. 52
ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ROCTEC *
2550
9 พ.ค. 51
ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ROCTEC *
2549
29 ส.ค. 50
ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ROCTEC *
2548
10 พ.ค. 49
ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ROCTEC *
2547
24 พ.ค. 48
รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท BATA *
2552
5 เม.ย. 53
รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท BATA *
2551
2 เม.ย. 52
รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท BATA *
2550
8 เม.ย. 51
รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท BATA *
2549
19 เม.ย. 50
รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท BATA *
2548
11 เม.ย. 49
ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท RATCH  
2556
7 มี.ค. 57
ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท RATCH  
2555
18 มี.ค. 56
ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท RATCH  
2554
22 มี.ค. 55
ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท RATCH  
2553
28 มี.ค. 54
ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท RATCH  
2551
18 มี.ค. 52
ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท RATCH  
2550
3 เม.ย. 51
ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท RATCH  
2548
12 เม.ย. 48
ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท RATCH *
2545
3 เม.ย. 46
ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท THANI  
2556
25 มี.ค. 57
ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท THANI  
2555
29 มี.ค. 56
ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท THANI  
2554
30 มี.ค. 55
ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท THANI  
2553
31 มี.ค. 54
ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท THANI  
2552
30 มี.ค. 53
ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท THANI  
2551
25 มี.ค. 52
ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท THANI  
2550
31 มี.ค. 51
ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท THANI  
2549
28 มี.ค. 50
ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท THANI  
2548
30 มี.ค. 49
ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) บริษัท SCG *
2555
27 มี.ค. 56
ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) บริษัท SCG *
2554
29 มี.ค. 55
ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท RICH  
2555
10 เม.ย. 56
ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท RICH  
2554
11 เม.ย. 55
ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท RICH  
2553
21 เม.ย. 54
ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท RICH  
2552
11 พ.ค. 53
ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท RICH  
2551
27 เม.ย. 52
ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท RICH  
2550
21 เม.ย. 51
ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท RICH  
2549
10 เม.ย. 50
โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) บริษัท NTV  
2549
18 เม.ย. 50
โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) บริษัท NTV  
2548
12 เม.ย. 49
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BH  
2554
29 มี.ค. 55
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท BH  
2553
8 เม.ย. 54
โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) บริษัท PYTS  
2562
20 พ.ค. 63
โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) บริษัท PYTS  
2561
28 พ.ค. 62
โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) บริษัท AHC  
2556
20 มี.ค. 57
โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) บริษัท AHC  
2555
29 มี.ค. 56
โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท RCI  
2555
4 เม.ย. 56
ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท LOXLEY  
2555
29 เม.ย. 56
ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) บริษัท LRH  
2555
15 พ.ค. 56
ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท LEE  
2553
5 เม.ย. 54
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บล. LHS  
2554
5 เม.ย. 55
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บล. LHS  
2553
5 ก.ย. 54
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บล. LHS  
2552
30 มิ.ย. 53
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บล. LHS *
2550
10 เม.ย. 51
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บล. LHS *
2545
16 เม.ย. 46
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท LH  
2555
4 เม.ย. 56
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท LH *
2554
12 เม.ย. 55
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท LH *
2553
3 พ.ค. 54
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท LH *
2552
20 เม.ย. 53
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท LH *
2551
20 เม.ย. 52
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท LH  
2550
17 เม.ย. 51
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท LH *
2549
24 เม.ย. 50
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท LH  
2548
25 เม.ย. 49
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท LH  
2546
16 เม.ย. 47
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท LH *
2545
8 เม.ย. 46
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท LH *
2544
16 พ.ค. 45
วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท VNG *
2555
11 เม.ย. 56
วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท VNG *
2554
17 เม.ย. 55
วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท VNG *
2553
18 เม.ย. 54
วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท VNG *
2552
26 เม.ย. 53
วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท VNG *
2551
17 เม.ย. 52
วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท VNG *
2550
17 เม.ย. 51
วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท VNG *
2549
20 เม.ย. 50
วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท VNG *
2548
18 เม.ย. 49
วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท VARO *
2555
3 เม.ย. 56
วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท VARO *
2553
19 เม.ย. 54
วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท NEW  
2556
27 มี.ค. 57
วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท NEW  
2554
19 เม.ย. 55
วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท NEW  
2553
12 เม.ย. 54
วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท NEW  
2552
21 เม.ย. 53
วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท NEW  
2551
20 เม.ย. 52
วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท NEW  
2550
12 มี.ค. 51
วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท NEW  
2549
29 มี.ค. 50
วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท NEW  
2548
10 เม.ย. 49
วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท NEW  
2547
16 มี.ค. 48
วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท NEW  
2546
29 มี.ค. 47
วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท NEW  
2545
25 มี.ค. 46
วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท W  
2555
25 เม.ย. 56
วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท W *
2554
19 เม.ย. 55
วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท W *
2553
29 เม.ย. 54
วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท W *
2550
2 เม.ย. 51
วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท W  
2546
20 เม.ย. 47
วิค จำกัด (มหาชน) บริษัท WIIK *
2555
29 เม.ย. 56
วิค จำกัด (มหาชน) บริษัท WIIK *
2554
26 เม.ย. 55
วิค จำกัด (มหาชน) บริษัท WIIK *
2553
21 เม.ย. 54
วิค จำกัด (มหาชน) บริษัท WIIK  
2552
27 เม.ย. 53
วีจีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท VGM  
2554
19 เม.ย. 55
วีจีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท VGM  
2553
7 เม.ย. 54
วีจีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท VGM  
2551
3 เม.ย. 52
วีนิไทย ยกเลิกการใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ จำกัด (มหาชน) บริษัท VNT  
2555
12 เม.ย. 56
วีนิไทย ยกเลิกการใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ จำกัด (มหาชน) บริษัท VNT  
2554
2 พ.ค. 55
วีนิไทย ยกเลิกการใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ จำกัด (มหาชน) บริษัท VNT  
2546
21 เม.ย. 47
วีนิไทย ยกเลิกการใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ จำกัด (มหาชน) บริษัท VNT  
2545
11 เม.ย. 46
วีรีเทล จำกัด (มหาชน) บริษัท WR *
2554
8 พ.ค. 55
วีรีเทล จำกัด (มหาชน) บริษัท WR  
2553
18 เม.ย. 54
วีรีเทล จำกัด (มหาชน) บริษัท WR  
2549
9 พ.ย. 50
เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) บริษัท WAVE  
2552
25 มี.ค. 53
เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) บริษัท WAVE  
2551
31 มี.ค. 52
เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) บริษัท WAVE  
2548
29 มี.ค. 49
เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท WELL  
2555
1 เม.ย. 56
เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท WELL  
2554
3 เม.ย. 55
เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท WELL  
2553
22 เม.ย. 54
เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท WELL  
2552
2 เม.ย. 53
เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท WELL  
2551
7 เม.ย. 52
เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท WELL  
2550
22 เม.ย. 51
เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท WELL  
2549
20 เม.ย. 50
เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท WORK  
2548
3 เม.ย. 49
เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท WORK  
2547
29 เม.ย. 48
ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท WG *
2555
10 เม.ย. 56
ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท WG  
2554
5 เม.ย. 55
ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท WG *
2553
8 เม.ย. 54
ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท WG *
2552
9 เม.ย. 53
ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท WG  
2551
9 เม.ย. 52
ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท WG *
2545
18 เม.ย. 46
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท STA  
2555
29 มี.ค. 56
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท STA  
2553
31 มี.ค. 54
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท STA  
2548
20 เม.ย. 49
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท STA  
2547
12 เม.ย. 48
ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SITHAI  
2555
9 เม.ย. 56
ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SITHAI  
2554
11 เม.ย. 55
ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SITHAI  
2553
11 เม.ย. 54
ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SITHAI  
2552
9 เม.ย. 53
ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SITHAI  
2551
9 เม.ย. 52
ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท VIH  
2556
27 มี.ค. 57
ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท VIH  
2555
2 เม.ย. 56
ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) บริษัท SCAP  
2555
3 เม.ย. 56
ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SKR *
2555
29 เม.ย. 56
ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SKR *
2554
25 ต.ค. 55
ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SKR  
2553
21 เม.ย. 54
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท SPALI  
2556
18 มี.ค. 57
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท SPALI *
2553
19 เม.ย. 54
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท SPALI *
2552
29 มี.ค. 53
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท SPALI *
2551
4 พ.ค. 52
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท SPALI *
2550
8 พ.ค. 51
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท SPALI *
2549
27 เม.ย. 50
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท SPALI *
2548
29 ก.ย. 49
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท SPALI *
2545
11 เม.ย. 46
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท SPALI *
2544
30 เม.ย. 45
ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) บริษัท SSSC  
2555
3 เม.ย. 56
ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) บริษัท SSSC *
2553
7 เม.ย. 54
ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SORKON  
2555
30 เม.ย. 56
ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SORKON *
2554
20 เม.ย. 55
ส.อ.ก. จำกัด (มหาชน) บริษัท SICCO  
2553
28 มี.ค. 54
ส.อ.ก. จำกัด (มหาชน) บริษัท SICCO  
2550
2 เม.ย. 51
ส.อ.ก. จำกัด (มหาชน) บริษัท SICCO  
2545
16 เม.ย. 46
สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท STOWER  
2555
19 เม.ย. 56
สแกน โกลบอล จำกัด (มหาชน) บริษัท SCAN  
2550
23 เม.ย. 51
สแกน โกลบอล จำกัด (มหาชน) บริษัท SCAN  
2549
18 เม.ย. 50
สแกน โกลบอล จำกัด (มหาชน) บริษัท SCAN  
2548
4 พ.ค. 49
สแกน โกลบอล จำกัด (มหาชน) บริษัท SCAN  
2545
10 เม.ย. 46
สคิบ จำกัด (มหาชน) บริษัท SCIB  
2552
20 เม.ย. 53
สคิบ จำกัด (มหาชน) บริษัท SCIB  
2551
8 เม.ย. 52
สคิบ จำกัด (มหาชน) บริษัท SCIB  
2549
8 มิ.ย. 50
สคิบ จำกัด (มหาชน) บริษัท SCIB  
2548
30 มี.ค. 49
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท SMT  
2555
15 พ.ค. 56
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท SMT  
2553
3 พ.ค. 54
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ธ. SCBT  
2545
16 เม.ย. 46
สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท SAT  
2556
25 มี.ค. 57
สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท SAT  
2555
11 เม.ย. 56
สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท SAT  
2554
4 เม.ย. 55
สมิติเวช จำกัด (มหาชน) บริษัท SVH  
2548
21 มี.ค. 49
สมิติเวช จำกัด (มหาชน) บริษัท SVH  
2546
6 พ.ค. 47
สมิติเวช จำกัด (มหาชน) บริษัท SVH  
2545
8 พ.ค. 46
สมิติเวช จำกัด (มหาชน) บริษัท SVH  
2544
23 พ.ค. 45
สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท GLOBAL  
2556
26 มี.ค. 57
สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SF  
2556
13 มี.ค. 57
สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SF  
2555
2 พ.ค. 56
สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SF  
2553
29 มี.ค. 54
สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SF  
2552
9 มี.ค. 53
สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SF  
2551
27 มี.ค. 52
สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SF  
2550
31 มี.ค. 51
สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SF  
2549
10 ส.ค. 50
สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SF  
2548
31 มี.ค. 49
สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SF  
2547
15 มี.ค. 48
สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SF  
2546
31 มี.ค. 47
สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SF  
2545
4 เม.ย. 46
สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท SPG  
2556
27 มี.ค. 57
สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท SPG  
2555
1 เม.ย. 56
สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท SPG  
2546
9 เม.ย. 47
สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท SPG  
2545
11 เม.ย. 46
สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท SIAM *
2556
16 ต.ค. 56
สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บริษัท SPORT  
2562
26 พ.ค. 63
สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บริษัท SPORT  
2547
18 เม.ย. 48
สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท WIN  
2555
29 เม.ย. 56
สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท WIN  
2554
30 เม.ย. 55
สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท WIN  
2553
4 พ.ค. 54
สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท WIN  
2544
22 เม.ย. 45
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) บริษัท ROJNA  
2554
29 มี.ค. 55
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) บริษัท ROJNA  
2548
30 มี.ค. 49
สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บริษัท SMIT  
2555
28 มี.ค. 56
สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บริษัท SMIT *
2554
19 เม.ย. 55
สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บริษัท SMIT  
2553
21 เม.ย. 54
สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บริษัท SMIT *
2552
21 เม.ย. 53
สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บริษัท SMIT *
2551
20 เม.ย. 52
สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บริษัท SMIT *
2550
20 เม.ย. 52
สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บริษัท SMIT  
2549
10 เม.ย. 50
สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บริษัท SMIT  
2548
17 เม.ย. 49
สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) บริษัท SMPC  
2556
4 มี.ค. 57
สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) บริษัท SMPC  
2555
19 พ.ย. 56
สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) บริษัท SMPC  
2554
22 มี.ค. 55
สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) บริษัท SMPC  
2553
28 ก.พ. 54
สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท UMI  
2555
17 เม.ย. 56
สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) บริษัท SUC  
2556
25 มี.ค. 57
สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) บริษัท SUC  
2555
22 มี.ค. 56
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท SSI  
2553
22 เม.ย. 54
สัมมากร จำกัด (มหาชน) บริษัท SAMCO  
2551
2 เม.ย. 52
สัมมากร จำกัด (มหาชน) บริษัท SAMCO *
2550
9 เม.ย. 51
สัมมากร จำกัด (มหาชน) บริษัท SAMCO *
2549
22 มี.ค. 50
สัมมากร จำกัด (มหาชน) บริษัท SAMCO  
2548
5 เม.ย. 49
สัมมากร จำกัด (มหาชน) บริษัท SAMCO *
2546
7 เม.ย. 47
สัมมากร จำกัด (มหาชน) บริษัท SAMCO *
2544
18 เม.ย. 45
สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท SDC  
2555
5 เม.ย. 56
สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SAMART  
2555
28 มี.ค. 56
สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SAMART  
2554
29 มี.ค. 55
สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SAMART  
2553
30 มี.ค. 54
สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SAMART  
2552
29 มี.ค. 53
สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SAMART  
2551
31 มี.ค. 52
สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SAMART  
2550
6 พ.ค. 51
สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SAMART  
2549
11 เม.ย. 50
สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) บริษัท SAMTEL  
2555
28 มี.ค. 56
สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท SALEE  
2555
23 เม.ย. 56
สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท SALEE  
2554
24 เม.ย. 55
สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท SALEE  
2553
27 เม.ย. 54
สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท SALEE  
2551
20 เม.ย. 52
สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท SALEE  
2548
21 เม.ย. 49
สิงห์ พาราเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท SINGHA  
2552
13 ก.ย. 53
สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท SMK  
2545
18 เม.ย. 46
สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SSF  
2556
4 มี.ค. 57
สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SSF  
2555
5 มี.ค. 56
สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SSF  
2554
19 มี.ค. 55
เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SENA  
2555
9 เม.ย. 56
เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SENA  
2554
10 เม.ย. 55
เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SENA  
2553
5 เม.ย. 54
เสริมสุข จำกัด (มหาชน) บริษัท SSC  
2555
24 เม.ย. 56
เสริมสุข จำกัด (มหาชน) บริษัท SSC  
2554
27 เม.ย. 55
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท SIRI  
2555
3 พ.ค. 56
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท SIRI  
2554
18 เม.ย. 55
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท SIRI *
2551
30 มี.ค. 52
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท SIRI *
2548
17 พ.ค. 49
ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) บริษัท CHOTI  
2554
18 เม.ย. 55
ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) บริษัท CHOTI  
2552
8 เม.ย. 53
ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) บริษัท CHOTI  
2551
17 เม.ย. 52
ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) บริษัท CHOTI  
2548
18 เม.ย. 49
ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) บริษัท CHOTI  
2547
27 เม.ย. 48
ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) บริษัท CHOTI  
2545
16 เม.ย. 46
อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท APURE  
2556
26 มี.ค. 57
อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท APURE  
2549
2 เม.ย. 50
อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท AQUA  
2555
4 เม.ย. 56
อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท AQUA  
2553
7 เม.ย. 54
อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ANAN  
2556
27 มี.ค. 57
อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ANAN  
2555
29 เม.ย. 56
อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท AMARIN  
2556
27 มี.ค. 57
อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท AMARIN  
2555
27 มี.ค. 56
อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท AYUD  
2554
25 เม.ย. 55
อลูคอน จำกัด (มหาชน) บริษัท ALUCON  
2555
1 เม.ย. 56
อลูคอน จำกัด (มหาชน) บริษัท ALUCON *
2554
30 เม.ย. 55
อลูคอน จำกัด (มหาชน) บริษัท ALUCON *
2553
10 พ.ค. 54
อลูคอน จำกัด (มหาชน) บริษัท ALUCON *
2549
11 เม.ย. 50
อลูคอน จำกัด (มหาชน) บริษัท ALUCON *
2548
3 เม.ย. 49
อลูคอน จำกัด (มหาชน) บริษัท ALUCON *
2546
23 เม.ย. 47
อลูคอน จำกัด (มหาชน) บริษัท ALUCON *
2545
16 เม.ย. 46
ออลล์ เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท AE *
2551
23 เม.ย. 52
ออลล์ เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท AE  
2547
22 เม.ย. 48
อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) บริษัท AKP  
2555
12 เม.ย. 56
อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท AF-O  
2555
3 เม.ย. 56
อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท AH  
2555
29 เม.ย. 56
อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท RPC  
2554
29 มี.ค. 55
อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท RPC  
2553
8 เม.ย. 54
อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท RPC  
2552
5 เม.ย. 53
อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท RPC  
2551
19 มี.ค. 52
อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท A *
2552
6 พ.ค. 52
อินโดรามา โพลีเมอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัท IRP  
2550
14 ต.ค. 51
อินโดรามา โพลีเมอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัท IRP  
2551
14 ต.ค. 51
อินโดรามา โพลีเมอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัท IRP  
2548
11 เม.ย. 49
อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัท IVL  
2556
26 มี.ค. 57
อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัท IVL  
2555
2 พ.ค. 56
อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัท IVL  
2554
17 เม.ย. 55
อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัท IVL  
2553
1 เม.ย. 54
อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท IRCP  
2555
28 มี.ค. 56
อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท IRCP  
2554
21 มี.ค. 55
อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท IRCP  
2553
30 มี.ค. 54
อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ILINK  
2550
8 เม.ย. 51
อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ILINK  
2549
29 มี.ค. 50
อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ILINK  
2543
27 มี.ค. 49
อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ILINK *
2548
27 มี.ค. 49
อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท IHL  
2555
18 เม.ย. 56
อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท IHL  
2552
16 มี.ค. 53
อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท IHL  
2551
16 มี.ค. 52
อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท IHL  
2548
3 เม.ย. 49
อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท INTUCH  
2556
10 มี.ค. 57
อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท INTUCH  
2555
20 มี.ค. 56
อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท INTUCH  
2554
15 มี.ค. 55
อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท INTUCH  
2553
16 มี.ค. 54
อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท INTUCH  
2552
22 มี.ค. 53
อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท INTUCH  
2551
25 มี.ค. 52
อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท INTUCH  
2550
1 เม.ย. 51
อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท INTUCH  
2549
11 เม.ย. 50
อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท INTUCH  
2548
10 เม.ย. 49
อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท INTUCH  
2547
24 ม.ค. 49
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท INET  
2555
5 เม.ย. 56
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท INET  
2554
2 เม.ย. 55
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท INET  
2553
7 เม.ย. 54
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท INET  
2552
5 เม.ย. 53
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท INET  
2551
9 เม.ย. 52
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท INET  
2550
18 เม.ย. 51
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท INET  
2549
12 เม.ย. 50
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท INET  
2548
10 เม.ย. 49
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท INET  
2547
18 เม.ย. 48
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท INET  
2546
19 เม.ย. 47
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท INET  
2545
14 พ.ค. 46
อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด บล. INVX  
2544
3 พ.ค. 45
อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท AEONTS  
2555
28 พ.ค. 56
อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท AEONTS  
2554
30 พ.ค. 55
อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท AEONTS  
2553
1 มิ.ย. 54
อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท AEONTS  
2552
1 มิ.ย. 53
อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท AEONTS  
2551
3 มิ.ย. 52
อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท AEONTS  
2550
12 มิ.ย. 50
อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท AEONTS *
2549
5 มิ.ย. 49
อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท AEONTS  
2548
6 ก.ค. 48
อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท AEONTS  
2547
31 พ.ค. 47
อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท AEONTS *
2545
24 ก.ค. 46
อีซึ่น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) บริษัท EASON  
2555
27 มี.ค. 56
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท IRC  
2556
31 ม.ค. 57
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท IRC  
2555
30 ม.ค. 56
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท IRC  
2554
19 ม.ค. 55
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท IRC  
2553
29 ส.ค. 54
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท IRC  
2548
7 ก.พ. 49
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท EP  
2554
29 มี.ค. 55
อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท ESTAR  
2554
19 เม.ย. 55
อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท ESTAR  
2553
20 เม.ย. 54
อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท ESTAR  
2552
8 ก.ค. 53
อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท ESTAR  
2548
27 พ.ค. 48
อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท ESTAR  
2546
24 พ.ค. 47
อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท ESTAR  
2544
9 พ.ค. 45
อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) บริษัท EMC  
2555
10 พ.ค. 56
อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) บริษัท EMC *
2554
3 พ.ค. 55
อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) บริษัท EMC *
2553
20 เม.ย. 54
อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) บริษัท EMC  
2552
30 เม.ย. 53
อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) บริษัท EMC *
2551
5 ส.ค. 52
อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) บริษัท EMC  
2550
25 เม.ย. 51
อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) บริษัท EMC *
2547
15 ส.ค. 49
เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท AKR  
2550
31 มี.ค. 51
เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ACAP  
2554
2 เม.ย. 55
เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ACAP  
2552
31 มี.ค. 53
เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ACAP  
2550
24 เม.ย. 51
เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ACAP  
2548
22 มี.ค. 49
เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท APCO  
2555
8 พ.ค. 56
เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท APCO  
2554
27 เม.ย. 55
เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ASIMAR *
2555
2 เม.ย. 56
เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ASIMAR *
2554
2 เม.ย. 55
เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ASIMAR *
2553
29 มี.ค. 54
เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ASIMAR *
2552
31 มี.ค. 53
เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ASIMAR  
2551
30 มี.ค. 52
เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ASIMAR  
2550
9 เม.ย. 51
เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ASIMAR *
2549
4 พ.ค. 50
เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท AI *
2556
17 มี.ค. 57
เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท AI  
2555
27 มี.ค. 56
เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท AI  
2554
23 มี.ค. 55
เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท AI  
2550
4 เม.ย. 51
เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท AI  
2548
23 มี.ค. 49
เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) บริษัท ASIA  
2555
11 เม.ย. 56
เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) บริษัท ASIA  
2554
2 พ.ค. 55
เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) บริษัท ASIA  
2552
7 มิ.ย. 53
เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) บริษัท ASIA  
2551
12 พ.ค. 52
เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท APCS *
2555
24 เม.ย. 56
เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท APCS  
2554
24 เม.ย. 55
เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ASP  
2555
2 พ.ค. 56
เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท AFC  
2552
24 ก.ย. 53
เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ASK *
2555
29 มี.ค. 56
เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ASK *
2553
6 พ.ค. 54
เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ASK *
2552
28 เม.ย. 53
เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ASK *
2551
25 พ.ค. 52
เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ASK *
2550
23 เม.ย. 51
เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ASK *
2548
4 ส.ค. 49
เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท NCH  
2555
29 มี.ค. 56
เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท NCH  
2554
28 มี.ค. 55
เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท NCH  
2553
30 มี.ค. 54
เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท NCH  
2552
31 มี.ค. 53
เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท NCH  
2551
30 มี.ค. 52
เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) บริษัท EARTH  
2554
2 พ.ค. 55
เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) บริษัท EARTH  
2553
13 พ.ค. 54
เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) บริษัท EARTH  
2552
9 เม.ย. 53
เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) บริษัท EARTH  
2551
1 เม.ย. 52
เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท AP  
2555
29 มี.ค. 56
เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท AP  
2554
2 พ.ค. 55
เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท FNS  
2551
16 เม.ย. 52
เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท FNS  
2550
18 เม.ย. 51
เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท FNS  
2547
21 มิ.ย. 48
เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท FNS  
2546
26 พ.ค. 47
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัท MBK  
2555
22 มี.ค. 56
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัท MBK  
2554
23 มี.ค. 55
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัท MBK *
2553
9 พ.ย. 53
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัท MBK *
2552
29 ต.ค. 53
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัท MBK  
2551
10 ต.ค. 51
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัท MBK *
2550
10 ต.ค. 50
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัท MBK *
2549
20 ต.ค. 49
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัท MBK *
2548
18 ต.ค. 48
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัท MBK *
2546
13 ต.ค. 46
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัท MBK *
2545
16 ต.ค. 45
เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท MFEC  
2556
20 มี.ค. 57
เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท MFEC *
2555
25 เม.ย. 56
เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท MFEC  
2554
26 มี.ค. 55
เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท MFEC *
2553
8 เม.ย. 54
เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท MFEC *
2552
7 เม.ย. 53
เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท MFEC *
2551
1 เม.ย. 52
เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท MFEC *
2550
31 มี.ค. 51
เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท MFEC *
2549
9 เม.ย. 50
เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท MFEC *
2548
5 เม.ย. 49
เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท MFEC *
2546
8 เม.ย. 47
เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท MCS  
2553
29 เม.ย. 54
เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท MCS  
2552
29 เม.ย. 53
เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท MCS *
2551
16 เม.ย. 52
เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท MCS *
2548
20 เม.ย. 49
เอ็มอีซี ฟาร์อีสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท MEC  
2565
16 ก.ย. 65
เอ็มอีซี ฟาร์อีสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท MEC  
2564
20 ต.ค. 64
เอ็มอีซี ฟาร์อีสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท MEC  
2563
20 ต.ค. 64
เอ็มอีซี ฟาร์อีสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท MEC  
2562
20 ต.ค. 64
เอ็มอีซี ฟาร์อีสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท MEC  
2561
31 พ.ค. 62
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) บลจ. MFC *
2556
26 มี.ค. 57
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) บลจ. MFC *
2555
25 มี.ค. 56
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) บลจ. MFC *
2554
3 เม.ย. 55
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) บลจ. MFC *
2553
20 เม.ย. 54
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) บลจ. MFC *
2552
12 เม.ย. 53
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) บลจ. MFC *
2551
28 เม.ย. 52
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) บลจ. MFC *
2545
17 เม.ย. 46
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) บลจ. MFC *
2544
19 เม.ย. 45
เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SNC  
2556
24 มี.ค. 57
เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SNC  
2555
26 มี.ค. 56
เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SNC  
2554
30 เม.ย. 55
เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SNC *
2553
18 เม.ย. 54
เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บริษัท SNP  
2555
9 เม.ย. 56
เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บริษัท SNP *
2554
10 พ.ค. 55
เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บริษัท SNP  
2553
9 พ.ค. 54
เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บริษัท SNP  
2552
19 พ.ค. 53
เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บริษัท SNP  
2551
27 พ.ค. 52
เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บริษัท SNP  
2550
7 พ.ค. 51
เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บริษัท SNP *
2549
13 มิ.ย. 50
เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บริษัท SNP *
2548
2 มิ.ย. 49
เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SLM  
2555
4 เม.ย. 56
เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SLM  
2550
11 เม.ย. 51
เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SLM  
2549
9 พ.ค. 50
เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SLM  
2548
24 เม.ย. 49
เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท SGF  
2555
29 เม.ย. 56
เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท SGF *
2545
23 เม.ย. 46
เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท SC  
2555
10 เม.ย. 56
เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) บริษัท STPI  
2548
27 เม.ย. 49
เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท SPCG *
2555
23 เม.ย. 56
เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท SPCG  
2554
3 เม.ย. 55
เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท SPCG  
2553
8 เม.ย. 54
เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท SPCG  
2552
31 มี.ค. 53
เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท SPCG  
2551
30 มี.ค. 52
เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท SPCG  
2550
30 เม.ย. 51
เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท SPCG  
2549
3 เม.ย. 50
เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท SPCG  
2548
7 เม.ย. 49
เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน) บริษัท SPSU  
2552
31 มี.ค. 53
เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน) บริษัท SPSU  
2551
1 เม.ย. 52
เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน) บริษัท SPSU  
2550
18 เม.ย. 51
เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน) บริษัท SPSU *
2549
11 เม.ย. 50
เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) บริษัท SVOA  
2554
30 มี.ค. 55
เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) บริษัท SVI *
2549
12 เม.ย. 50
เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) บริษัท SVI *
2548
5 เม.ย. 49
เอสเอ็มซี พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SMC  
2550
18 เม.ย. 51
เอสเอ็มซี พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SMC  
2548
21 เม.ย. 49
เอสเอ็มซี พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SMC  
2547
18 เม.ย. 48
เอสเอ็มซี พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SMC  
2546
9 เม.ย. 47
เอสเอ็มซี พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SMC  
2545
7 พ.ค. 46
เอสเอ็มซี พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SMC  
2544
19 เม.ย. 45
เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท SIS  
2556
27 มี.ค. 57
เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท SIS  
2555
3 เม.ย. 56
เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท SIS  
2554
30 มี.ค. 55
เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท SIS  
2553
30 มี.ค. 54
เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท SIS  
2552
31 มี.ค. 53
เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท SIS  
2551
27 มี.ค. 52
เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท SIS  
2550
17 มี.ค. 51
เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท SIS  
2549
20 ส.ค. 50
เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท SIS  
2548
30 มี.ค. 49
เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท SIS  
2547
30 มี.ค. 48
แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ACC  
2556
19 พ.ย. 56
แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ACC  
2554
27 ต.ค. 54
แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ACC  
2553
29 ต.ค. 53
แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ACC  
2552
9 พ.ย. 52
แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ACC  
2551
28 ต.ค. 51
แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ACC *
2550
19 พ.ย. 50
แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ACC *
2549
22 พ.ย. 49
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท ADVANC  
2556
26 ก.พ. 57
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท ADVANC  
2555
28 มี.ค. 56
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท ADVANC  
2554
13 มี.ค. 55
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท ADVANC  
2553
31 มี.ค. 54
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท ADVANC  
2552
31 มี.ค. 53
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท ADVANC  
2551
25 มี.ค. 52
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท ADVANC  
2550
28 มี.ค. 51
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท ADVANC  
2549
23 เม.ย. 50
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท ADVANC  
2548
10 เม.ย. 49
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท ADVANC  
2547
25 ม.ค. 49
แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท AIT  
2555
25 มี.ค. 56
แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท AIT  
2553
18 เม.ย. 54
แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บริษัท ARROW  
2555
2 เม.ย. 56
แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท LHFG  
2556
17 มี.ค. 57
แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท LHFG  
2555
27 มี.ค. 56
แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท LHFG  
2554
28 มี.ค. 55
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท LPN  
2550
21 เม.ย. 51
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท LPN *
2547
11 พ.ค. 48
แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท LVT  
2560
14 ก.พ. 63
แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท LVT  
2559
23 ก.ย. 62
แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท LVT  
2562
23 ก.ย. 62
แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท LVT *
2555
2 เม.ย. 56
แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท LVT *
2554
11 เม.ย. 55
แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท LVT *
2553
18 เม.ย. 54
แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท LVT *
2552
12 เม.ย. 53
แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท LVT *
2551
10 เม.ย. 52
แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท LVT *
2550
17 เม.ย. 51
แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท LVT *
2549
20 เม.ย. 50
แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท LVT  
2548
21 เม.ย. 49
แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท LVT  
2547
22 เม.ย. 48
แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ASCON  
2548
11 เม.ย. 49
แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท A5  
2546
12 เม.ย. 47
แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท AS  
2555
30 เม.ย. 56
โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท OCC *
2555
26 เม.ย. 56
โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท OCC *
2554
30 เม.ย. 55
โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท OCC  
2553
29 เม.ย. 54
โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท OCC *
2552
26 เม.ย. 53
โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท OCC  
2551
22 เม.ย. 52
โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท OCC *
2550
18 เม.ย. 51
โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท OCC  
2549
23 เม.ย. 50
โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท OCC  
2548
20 เม.ย. 49
โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท OCC  
2547
19 เม.ย. 48
โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท OCC  
2545
18 เม.ย. 46
โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท OCC *
2544
23 เม.ย. 45
โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) บริษัท OGC  
2555
19 เม.ย. 56
โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท OISHI  
2548
22 เม.ย. 48
โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) บริษัท OHTL *
2555
29 เม.ย. 56
ไอทีวี จำกัด (มหาชน) บริษัท ITV  
2562
17 เม.ย. 63
ไอทีวี จำกัด (มหาชน) บริษัท ITV  
2557
22 พ.ค. 62
ไอทีวี จำกัด (มหาชน) บริษัท ITV  
2558
22 พ.ค. 62
ไอทีวี จำกัด (มหาชน) บริษัท ITV  
2559
22 พ.ค. 62
ไอทีวี จำกัด (มหาชน) บริษัท ITV  
2560
22 พ.ค. 62
ไอทีวี จำกัด (มหาชน) บริษัท ITV  
2561
22 พ.ค. 62
ไอทีวี จำกัด (มหาชน) บริษัท ITV  
2556
18 มี.ค. 57
ไอทีวี จำกัด (มหาชน) บริษัท ITV  
2555
20 มี.ค. 56
ไอทีวี จำกัด (มหาชน) บริษัท ITV  
2554
16 มี.ค. 55
ไอทีวี จำกัด (มหาชน) บริษัท ITV  
2553
29 มี.ค. 54
ไอทีวี จำกัด (มหาชน) บริษัท ITV  
2552
19 เม.ย. 53
ไอทีวี จำกัด (มหาชน) บริษัท ITV  
2551
26 มี.ค. 52
ไอทีวี จำกัด (มหาชน) บริษัท ITV  
2550
27 มี.ค. 51
ไอทีวี จำกัด (มหาชน) บริษัท ITV  
2549
17 เม.ย. 50
ไอทีวี จำกัด (มหาชน) บริษัท ITV  
2548
11 พ.ค. 49
ไอทีวี จำกัด (มหาชน) บริษัท ITV  
2547
30 ม.ค. 49
ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท AF  
2554
3 เม.ย. 55
ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท AF  
2552
10 พ.ค. 53
ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท IRPC  
2555
12 มี.ค. 56
ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท IRPC  
2549
2 พ.ค. 50
ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท IFS *
2556
27 มี.ค. 57
ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท IFS  
2555
29 มี.ค. 56
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท HFT  
2555
9 เม.ย. 56
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท HFT  
2554
28 ส.ค. 55
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท HFT  
2553
30 มี.ค. 54
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท HFT  
2552
7 มิ.ย. 53
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท HFT  
2550
4 เม.ย. 51
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท HFT  
2549
20 เม.ย. 50
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท HFT  
2548
30 มี.ค. 49
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท HFT  
2546
19 เม.ย. 47
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บริษัท HANA  
2555
4 เม.ย. 56
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บริษัท HANA  
2554
24 เม.ย. 55
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บริษัท HANA *
2553
12 เม.ย. 54
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บริษัท HANA *
2552
21 เม.ย. 53
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บริษัท HANA *
2551
17 เม.ย. 52
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บริษัท HANA *
2550
17 เม.ย. 51
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บริษัท HANA *
2549
20 เม.ย. 50
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บริษัท HANA *
2548
17 เม.ย. 49
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บริษัท HANA *
2546
20 เม.ย. 47
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บริษัท HANA *
2545
17 เม.ย. 46
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บริษัท HANA *
2544
18 เม.ย. 45
ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท BAT-3K *
2550
29 เม.ย. 51
ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท BAT-3K  
2549
19 เม.ย. 50
ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท BAT-3K  
2548
20 เม.ย. 49
ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท BAT-3K  
2547
21 เม.ย. 48
ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท BAT-3K *
2546
22 เม.ย. 47
ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท BAT-3K *
2545
11 เม.ย. 46
ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท BAT-3K *
2544
12 เม.ย. 45
เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท HEALTH  
2551
20 เม.ย. 52
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท HMPRO  
2555
10 เม.ย. 56
ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) บริษัท HYDRO  
2555
27 มี.ค. 56
ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) บริษัท HYDRO *
2554
10 เม.ย. 55
  * เป็นไฟล์ไทยและอังกฤษ