กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ผู้ออกหลักทรัพย์  :  

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

ลักษณะตราสาร  :  

ระยะยาว

ประเภทตราสาร  :  

หุ้นกู้

ประเภทการเสนอขาย  :  

PO (เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป)

ลักษณะการขออนุญาต  :  

การเสนอขายตราสารหนี้ในกรณีทั่วไป ตามประกาศ ทจ.9/2552 (PO)

วันที่นับ 1 Filing  :  

N/A

วันที่ effective Filing  :  

N/A

วันที่เริ่มต้นขาย  :  

N/A

วันที่สิ้นสุดขาย  :  

N/A