กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 27 พ.ย. 2557
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2557 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  43 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CBG)สุรศักดิ์  ปรกติผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/11/255721/11/255710035.54ซื้อ
โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTCL)กรรติกา  ตันธุวนิตย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/11/255726/11/255750,00025.50ซื้อ
ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRT)อวยชัย  ศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/11/255726/11/2557300,0006.60ขาย
ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TAE)อนันต์  รายะรุจิคู่สมรสหุ้นสามัญ27/11/255724/11/255750,0004.40ซื้อ
ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TAE)อนันต์  รายะรุจิคู่สมรสหุ้นสามัญ27/11/255725/11/255750,0004.38ซื้อ
ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(TIES)สุชัย  สถาพรชัยสิทธิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/11/255724/11/25573,000,0001.24ขาย
ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(TIES)สุชัย  สถาพรชัยสิทธิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/11/255725/11/25572,500,0001.61ขาย
ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(TIES)สุชัย  สถาพรชัยสิทธิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/11/255726/11/25573,000,0001.90ขาย
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB)วรเทพ  วงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/11/255726/11/255750,0001.79ซื้อ
ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TLUXE)โรจน์ภันธ์  เสนีย์ประกรณ์ไกรผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น227/11/255725/11/2557200,0000.60ขาย
น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KSL)จำรูญ  ชินธรรมมิตร์คู่สมรสหุ้นสามัญ27/11/255725/11/2557100,00012.90ซื้อ
น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KSL)ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/11/255725/11/255717,10012.90ซื้อ
น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KSL)ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/11/255726/11/25572,00012.90ซื้อ
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(NMG)เสริมสิน  สมะลาภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/11/255721/11/255712,028,4001.42ขาย
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(NMG)เสริมสิน  สมะลาภาผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น26/11/255721/11/255733,956,9000.63ซื้อ
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(NMG)เสริมสิน  สมะลาภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/11/255724/11/25577,355,5001.36ขาย
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(NMG)เสริมสิน  สมะลาภาผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น26/11/255724/11/255739,056,8000.66ซื้อ
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(NMG)เสริมสิน  สมะลาภาผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น26/11/255725/11/255726,978,5000.74ซื้อ
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(NMG)เสริมสิน  สมะลาภาผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น26/11/255725/11/25575,178,9000.76ขาย
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(NMG)เสริมสิน  สมะลาภาผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น26/11/255726/11/255764,972,8000.80ซื้อ
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BAFS)ศุภดิศ  ดิศกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ27/11/255725/11/25576,70035.00ซื้อ
บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD)ธนนันท์  ซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/11/255725/11/255779,9004.16ซื้อ
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อัษฎ์คุณ  ศรีสัญยนนท์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น327/11/255724/11/2557100,0000.51ซื้อ
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อัษฎ์คุณ  ศรีสัญยนนท์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น327/11/255726/11/2557100,0000.49ซื้อ
บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTC)ณัฐภพ  รัตนสุวรรณทวีผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/11/255725/11/255729,000,0001.67ขาย
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS)พัชนียา  พุฒมีผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/11/255725/11/255749,20010.30ขาย
ปตท. จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTT)ประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/11/255725/11/255710,000394.00ขาย
ปตท. จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTT)ประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/11/255725/11/255710,000397.00ขาย
ปตท. จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTT)สรากร  กุลธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ26/11/255724/11/25572,000390.00ขาย
ปตท. จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTT)สรากร  กุลธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/11/255725/11/25575,000395.00ขาย
ปตท. จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTT)สรากร  กุลธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ26/11/255725/11/25571,000392.00ขาย
ปตท. จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTT)สรากร  กุลธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ26/11/255725/11/25571,000395.00ขาย
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRANDA)ประพีร์  สรไกรกิติกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/11/255724/11/25575,7006.35ขาย
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRANDA)ประพีร์  สรไกรกิติกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/11/255725/11/255790,6006.35ขาย
แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MC)สุณี  เสรีภาณุผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/11/255726/11/2557346,10015.69ซื้อ
โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MONO)ธวัตวงศ์  ศิลมานนท์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น27/11/255726/11/255778,0001.30ขาย
ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(L&E)พรรญมน  ศรีรัตนมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/11/255725/11/2557100,0000.00โอนออก
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA)ไวยวุฒิ  สินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/11/255725/11/2557155,00013.10ซื้อซื้อใน SGX
ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKR)สุริยันต์  โคจรโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/11/255724/11/25571,93871.50ซื้อ
ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKR)สุริยันต์  โคจรโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/11/255727/11/25571,00071.25ซื้อ
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT)พร้อมพงศ์  ไชยกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/11/255726/11/255760,0006.85ซื้อ
อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IHL)องอาจ  ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ27/11/255726/11/255723,6006.80ซื้อ
เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EARTH)พิสุทธิ์  พิหเคนทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/11/255724/11/25573,000,0005.65ซื้อ


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง