กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 03 มี.ค. 2558
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 03 มี.ค. 2558 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  30 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TICON)ตรีขวัญ  บุนนาคคู่สมรสหุ้นสามัญ03/03/255802/03/255815,0000.00โอนออกโอนให้ นางส่งศรี ชมถาวร
ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TLUXE)โรจน์ภันธ์  เสนีย์ประกรณ์ไกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/03/255802/03/255830,00010.62ซื้อ
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(NMG)สุทธิชัย  แซ่หยุ่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/03/255826/02/25587,035,7002.51ซื้อ
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(NMG)สุทธิชัย  แซ่หยุ่นผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น03/03/255826/02/255832,441,9000.86ขาย
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อัษฎ์คุณ  ศรีสัญยนนท์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น403/03/255824/02/2558100,0000.50ขาย
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อัษฎ์คุณ  ศรีสัญยนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/03/255826/02/255820,0001.75ซื้อ
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อัษฎ์คุณ  ศรีสัญยนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/03/255827/02/255850,0001.70ขาย
พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG)ศักดิ์อนันต์  วิจิตรธนารักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/03/255827/02/25583,800,0007.84ขาย
มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MK)ชวน  ตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/03/255827/02/25581,600,0006.05ขาย
มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MK)ชุติมา  ตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/03/255827/02/25581,600,0006.05ซื้อ
มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MK)อัญชัน  ตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ02/03/255827/02/25581,600,0006.05ขาย
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MAJOR)ภารดี  พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/03/255827/02/25584,700,00030.50ขาย
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MAJOR)ภารดี  พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ03/03/255827/02/25582,300,00030.50ขาย
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MAJOR)วิชา  พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/03/255827/02/25582,300,00030.50ขาย
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MAJOR)วิชา  พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ03/03/255827/02/25584,700,00030.50ขาย
แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MC)สุณี  เสรีภาณุผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/03/255827/02/2558100,00014.65ซื้อ
ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(UBIS)ธเนศร์  ธำรงลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/03/255827/02/2558608,2510.00โอนออกโอนให้ จิระเดช ธำรงลักษณ์ (บุตร)
ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(THANI)โกวิท  รุ่งวัฒนโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/03/255827/02/2558300,0004.70ขาย
สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STAR)โชคชัย  ว่องอรุณผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/03/255827/02/2558140,0004.38ขาย
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT)พูนพรรณ  ไชยกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ02/03/255827/02/2558145,0006.96ซื้อ
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT)พูนพรรณ  ไชยกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ03/03/255802/03/25587,0007.06ซื้อ
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT)สมนึก  ไชยกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/03/255827/02/2558145,0006.96ซื้อ
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT)สมนึก  ไชยกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/03/255802/03/25587,0007.06ซื้อ
สัมมากร จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAMCO)ไข่มุก  พราหมณีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/03/255827/02/255850,0006.50ขาย
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS)สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/03/255802/03/2558500,00020.10ซื้อ
เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MFEC)อดิเรก  ปฏิทัศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/03/255826/02/25582,000,0008.53ขาย
เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MFEC)อดิเรก  ปฏิทัศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/03/255802/03/25582,000,0990.00โอนออก
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11)กฤษกร  เนตรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/03/255802/03/2558200,00011.20ขาย
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11)กฤษกร  เนตรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/03/255803/03/2558100,00012.40ขาย
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11)วันชัย  บุญธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/03/255802/03/2558400,00011.87ขาย


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง