กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 20 ต.ค. 2559
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2559 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  31 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JAS)สายใจ  คีตสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/10/255917/10/2559373,5307.25ขาย
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JAS)สายใจ  คีตสินผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น320/10/255917/10/25591,016,4363.68ขาย
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JAS)สายใจ  คีตสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/10/255918/10/25591,2607.25ขาย
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JAS)สายใจ  คีตสินผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น320/10/255918/10/25596173.68ขาย
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTA)เฉลิมชัย  มหากิจศิริผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น420/10/255917/10/25596,523,4001.03ขาย
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTA)เฉลิมชัย  มหากิจศิริผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น420/10/255918/10/25592,426,0001.01ขาย
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTA)อุษณา  มหากิจศิริผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น420/10/255917/10/25593,388,4481.03ขาย
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/10/255918/10/25598007.25ซื้อ
น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KSL)ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/10/255918/10/255932,9003.96ขาย
น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KSL)ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/10/255919/10/255950,0003.98ขาย
นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) บมจ.(NPP)สุรพงษ์  เตรียมชาญชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/10/255919/10/2559500,0001.09ซื้อ
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) บมจ.(DRT)ไพฑูรย์  กิจสำเร็จผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/10/255918/10/2559200,0004.93ขาย
เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PACE)โชติพล  เตชะไกรศรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/10/255919/10/255920,250,0003.00ขายขายให้ บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (คู่ค้า)
เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PACE)สรพจน์  เตชะไกรศรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/10/255919/10/255952,000,0003.00ขายขายให้ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (คู่ค้า)
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRANDA)พนิดา  เตียสุวรรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/10/255918/10/255915,0003.36ซื้อ
มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) บมจ.(MACO)จุฑา  จารุบุณย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/10/255912/10/2559100,0000.94ซื้อ
มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) บมจ.(MACO)จุฑา  จารุบุณย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/10/255913/10/2559100,0000.89ซื้อ
มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) บมจ.(MACO)จุฑา  จารุบุณย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/10/255914/10/2559200,0001.14ขาย
มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MILL)สิทธิชัย  ลีสวัสดิ์ตระกูลคู่สมรสใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น20/10/255917/10/25591,000,0000.22ขาย
มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MILL)สิทธิชัย  ลีสวัสดิ์ตระกูลคู่สมรสใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น20/10/255918/10/25591,000,0000.22ขาย
มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MILL)สิทธิชัย  ลีสวัสดิ์ตระกูลคู่สมรสใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น20/10/255919/10/25591,000,0000.23ขาย
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)บุญนำ  บุญนำทรัพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/10/255919/10/2559200,0005.80ขาย
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)บุญนำ  บุญนำทรัพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/10/255919/10/2559200,0005.85ขาย
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)บุญนำ  บุญนำทรัพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/10/255919/10/2559100,0005.75ขาย
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG)วิชิต  ศิริทัตธำรงคู่สมรสหุ้นสามัญ20/10/255903/10/2559300,0002.64ขาย
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG)วิชิต  ศิริทัตธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/10/255905/10/2559400,0002.63ขาย
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG)วิชิต  ศิริทัตธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/10/255912/10/255920,0002.26ซื้อ
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG)วิชิต  ศิริทัตธำรงคู่สมรสหุ้นสามัญ20/10/255912/10/25591,000,0002.15ซื้อ
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA)พิจิตต์  วิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/10/255919/10/255950,0002.76ซื้อ
สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STAR)กรรณิการ์  ว่องอรุณผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/10/255918/10/25593,800,0004.76ขาย
อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(IFEC)สิทธิชัย  พรทรัพย์อนันต์คู่สมรสหุ้นสามัญ20/10/255918/10/25592,000,0004.02ขาย


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง