กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 28 ก.ค. 2559
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2559 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  13 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP)ยงศีล  รุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/07/255925/07/25591,000,0001.28ขาย
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)มงคล  สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/07/255926/07/2559100,0003.00ซื้อ
เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLAT)ชาญชัย  พันธุ์โสภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/07/255926/07/2559255,0006.26ซื้อ
ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPIPL)ทยุติ  ศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/07/255926/07/25592,000,0002.31ซื้อ
ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPIPL)ทยุติ  ศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/07/255927/07/25592,000,0002.31ซื้อ
ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(FC)กฤษน์  ศรีชวาลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/07/255925/07/255950,0000.69ซื้อ
ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(FC)กฤษน์  ศรีชวาลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/07/255926/07/255950,0000.68ซื้อ
ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(FC)กฤษน์  ศรีชวาลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/07/255928/07/255950,0000.71ซื้อ
อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ILINK)ขวัญตา  มีสมพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/07/255926/07/25592,152,20021.41ขาย
อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ILINK)ขวัญตา  มีสมพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/07/255927/07/2559322,80021.30ขาย
อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EASON)จิตติ  เอกแสงกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น28/07/255926/07/255941,0002.85ขาย
อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EASON)จิตติ  เอกแสงกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น28/07/255927/07/255940,0003.21ขาย
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HMPRO)มานิต  อุดมคุณธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/07/255926/07/25598,000,00010.04ขาย


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง