กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 30 มิ.ย. 2558
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2558 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  26 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(GUNKUL)พงษ์สกร  ดำเนินคู่สมรสหุ้นสามัญ30/06/255826/06/255850,00028.50ขาย
การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BA)ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/06/255826/06/2558300,00022.10ซื้อ
การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BA)พุฒิพงศ์  ปราสาททองโอสถคู่สมรสหุ้นสามัญ30/06/255826/06/2558100,00022.20ขาย
การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BA)พุฒิพงศ์  ปราสาททองโอสถคู่สมรสหุ้นสามัญ30/06/255829/06/2558100,00021.70ซื้อ
ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(QLT)กิตติกร  งามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/06/255829/06/25587,70013.20ซื้อ
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)พิสุทธิ์  สันติโชคผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น30/06/255826/06/2558150,0000.84ซื้อ
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)ภิมุข  สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น30/06/255826/06/2558200,0000.87ขาย
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)ภิมุข  สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/06/255829/06/2558200,0003.44ซื้อ
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)ภิมุข  สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น30/06/255829/06/2558300,0000.81ขาย
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)มาวีร์  สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/06/255826/06/25581,000,0003.61ซื้อ
เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DEMCO)ประพีร์  ปุ้ยพันธวงศ์คู่สมรสหุ้นสามัญ30/06/255829/06/255820,00014.30ซื้อ
ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRT)สัมพันธ์  วงษ์ปานผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น30/06/255829/06/255842,9001.16ขาย
ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFD)อภิชัย  เตชะอุบลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/06/255826/06/2558500,0004.14ซื้อ
แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PAP)นันทวัฒน์  สถิรไชยวิทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/06/255825/06/255840,0003.74ซื้อ
แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PAP)นันทวัฒน์  สถิรไชยวิทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/06/255826/06/255820,0003.77ซื้อ
ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FIRE)ภาคภูมิ  ว่องไพฑูรย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/06/255826/06/2558220,0003.20ขาย
ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FIRE)ภาคภูมิ  ว่องไพฑูรย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/06/255829/06/2558114,2003.18ขาย
ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EUREKA)จักรพงษ์  โภวาทีผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น30/06/255825/06/2558900,0000.91ขาย
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA)ชัยสิทธิ์  คุปต์วิวัฒน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น30/06/255826/06/2558289,0001.08ขาย
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO)ยุทธ  ชินสุภัคกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/06/255829/06/2558146,3006.25ซื้อ
อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ITD)เปรมชัย  กรรณสูตผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/06/255829/06/255822,000,0007.90ขายขายให้นายวิชัย วชิรพงษ์
อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(INTUCH)สมประสงค์  บุญยะชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/06/255825/06/255825,00077.50ขาย
เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(M)สมชาย  พิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ30/06/255826/06/255825,20055.75ซื้อ
เออีซี จำกัด (มหาชน) บล.(AEC)ประพล  มิลินทจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/06/255825/06/2558620,0000.87ซื้อ
เออีซี จำกัด (มหาชน) บล.(AEC)อภิชัย  เตชะอุบลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/06/255819/06/25583,000,0000.86ขาย
เออีซี จำกัด (มหาชน) บล.(AEC)อภิชัย  เตชะอุบลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/06/255826/06/25584,522,5000.86ขาย


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง