กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 22 ต.ค. 2557
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2557 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  20 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLA)ชัย  โสภณพนิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/10/255717/10/2557112,00058.78ขาย
กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLA)ชัย  โสภณพนิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/10/255720/10/2557119,50058.23ขาย
ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPIPL)ประชัย  เลี่ยวไพรัตน์คู่สมรสหุ้นสามัญ22/10/255721/10/25576,600,0002.00ซื้อ
ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPIPL)อรพิน  เลี่ยวไพรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/10/255721/10/25576,600,0002.00ซื้อ
ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TEAM)ภิรมย์  แจ่มใสผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/10/255720/10/2557225,6392.67ขาย
ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TICON)ตรีขวัญ  บุนนาคคู่สมรสหุ้นสามัญ22/10/255717/10/255710,00018.60ขาย
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/10/255721/10/255710,00013.20ซื้อ
ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(TIES)อัศวิน  ชินกำธรวงศ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น22/10/255722/10/25578,974,2000.35ขาย
น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KSL)ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/10/255720/10/255710,00013.00ซื้อ
น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KSL)ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/10/255721/10/255710,00013.00ซื้อ
เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NWR)อาภาธร  กรรณสูตผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/10/255721/10/2557139,3001.97ขาย
ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) บมจ.(PJW)มาลี  เหมมณฑารพผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/10/255721/10/255734,661,4283.80ขาย
ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) บมจ.(PJW)สาธิต  เหมมณฑารพผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/10/255721/10/255734,661,4283.80ซื้อ
สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAMTEL)อภิชาติ  ศิริสาลิโภชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/10/255723/09/2557100,00023.80ขาย
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI)ทัศนิน  มหาอำมาตยาธิบดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/10/255721/10/255750,0001.97ซื้อ
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS)โสรัตน์  วณิชวรากิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/10/255720/10/2557100,8007.75ซื้อ
อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) บมจ.(IEC)ภูษณ  ปรีย์มาโนชผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/10/255722/10/2557992,526,7040.03ซื้อ
อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IHL)องอาจ  ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ22/10/255721/10/255715,0006.70ซื้อ
อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(EE)ศิริธัช  โรจนพฤกษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/10/255721/10/2557850,0001.45ขาย
เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(AKR)ปริญญา  นาคฉัตรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/10/255720/10/2557200,0002.14ซื้อ


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง