กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 01 ธ.ค. 2558
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 01 ธ.ค. 2558 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  33 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP)ยงศีล  รุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/12/255826/11/2558200,0001.51ซื้อ
เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP)ยงศีล  รุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/12/255826/11/2558100,0001.53ขาย
เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP)ยงศีล  รุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/12/255826/11/2558100,0001.54ซื้อ
เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP)ยงศีล  รุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/12/255826/11/2558100,0001.55ขาย
เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP)ยงศีล  รุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/12/255826/11/255851,5001.56ขาย
เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP)ยงศีล  รุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/12/255826/11/2558700,0001.52ซื้อ
เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP)ยงศีล  รุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/12/255827/11/255850,0001.51ซื้อ
เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP)ยงศีล  รุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/12/255827/11/2558200,0001.53ขาย
เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP)ยงศีล  รุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/12/255830/11/2558200,0001.48ซื้อ
เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP)ยงศีล  รุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/12/255830/11/255850,0001.50ซื้อ
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)มงคล  สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น01/12/255826/11/2558200,0000.47ขาย
ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SE-ED)วิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนิชคู่สมรสหุ้นสามัญ01/12/255830/11/255850,0005.55ขาย
โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(SOLAR)พงศ์ศักดิ์  ธรรมธัชอารีผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/12/255826/11/255860,00010.02ซื้อ
โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(SOLAR)พงศ์ศักดิ์  ธรรมธัชอารีผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/12/255827/11/2558150,00010.00ซื้อ
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL)ปรีชา  อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/12/255830/11/255810,0003.00ซื้อ
ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTCL)ทิวา  จารึกผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/12/255801/12/2558300,00017.10ซื้อ
ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTCL)ฮิโรโนบุ  อิริยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/12/255801/12/2558100,00018.60ซื้อ
ไทยวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TWPC)อำนาจ  สุขประสงค์ผลผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/12/255827/11/2558100,0006.48ขาย
ไทยวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TWPC)อำนาจ  สุขประสงค์ผลคู่สมรสหุ้นสามัญ01/12/255827/11/255860,0006.42ขาย
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อนันต์  กาญจนพาสน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/12/255826/11/2558600,0001.54ซื้อ
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อนันต์  กาญจนพาสน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/12/255827/11/2558500,0001.54ซื้อ
เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.()ภาณุ  ศีติสารคู่สมรสหุ้นสามัญ01/12/255827/11/2558500,0001.00ซื้อ
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)วัชชระ  ชินเศรษฐวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/11/255825/11/255835,0003.67ซื้อ
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)วัชชระ  ชินเศรษฐวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/11/255826/11/255825,0003.65ซื้อ
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)วัชชระ  ชินเศรษฐวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/11/255827/11/255810,0003.62ซื้อ
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT)พูนพรรณ  ไชยกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ01/12/255830/11/255810,00010.00ซื้อ
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT)สมนึก  ไชยกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/12/255830/11/255810,00010.00ซื้อ
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS)โสรัตน์  วณิชวรากิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/12/255830/11/2558100,00010.50ซื้อ
อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IHL)องอาจ  ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/12/255830/11/255887,1007.25ซื้อ
อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EIC)บี  เตชะอุบลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/11/255825/11/255822,000,0001.70ซื้อทำรายการโดย บจ. ไทย ไพร์ม ขายให้ นายวิฑูร เลิศพนมวรรณ
เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AAV)ธนภัทร  งามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/12/255827/11/2558500,0004.60ขาย
เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIMAR)สุเทพ  ตัณฑ์ไพบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/12/255827/11/25582,3100.00โอนออกโอนให้ นางสาวเบญจวรรณ ตัณฑ์ไพบูลย์ (บุตร)
แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บมจ.(ARROW)ประครอง  นามนันทสิทธิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/12/255801/12/255857,70012.90ซื้อ


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง