กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 31 ก.ค. 2558
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2558 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  26 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS)ชาตรี  ดวงเนตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/07/255828/07/2558300,00019.60ซื้อ
เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KTIS)ปรีชา  อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/07/255828/07/255820,0007.90ซื้อ
เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(KC)ภัทรภพ  อิทธิสัญญากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/07/255824/07/2558840,0003.50ขาย
จรัญประกันภัย บมจ.(CHARAN)สุกิจ  จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/07/255827/07/25581,50031.25ซื้อ
จรัญประกันภัย บมจ.(CHARAN)สุกิจ  จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/07/255829/07/25583,50030.48ซื้อ
ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) บมจ.(CK)กำธร  ตรีวิศวเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/07/255827/07/255810,00025.75ซื้อ
ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER)จอมทรัพย์  โลจายะผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/07/255828/07/25584,419,1001.24ซื้อ
โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(SOLAR)พงศ์ศักดิ์  ธรรมธัชอารีผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/07/255828/07/255850,00012.60ซื้อ
ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRC)ภาสิต  ลี้สกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/07/255827/07/25581,800,0000.61ขายขายให้ บจก.เคพีเค 1999 (เป็นบริษัทที่ นายภาสิต ถือหุ้นอยู่)
ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRC)สมัย  ลี้สกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/07/255827/07/255828,000,0000.51ขายขายให้นางสาวภาวิดา ลี้สกุล (บุตรสาว)
ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFD)อภิชัย  เตชะอุบลผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/07/255829/07/2558250,0003.42ซื้อ
ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFD)อภิชัย  เตชะอุบลผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/07/255829/07/255815,000,0000.00รับโอนรับโอนจาก นางชลิดา เตชะอุบล (คู่สมรส)
ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFD)อภิชัย  เตชะอุบลคู่สมรสหุ้นสามัญ31/07/255829/07/255815,000,0000.00โอนออกโอนให้ นายอภิชัย เตชะอุบล (คู่สมรส)
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อนันต์  กาญจนพาสน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/07/255828/07/25582,000,0001.45ซื้อ
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อัษฎ์คุณ  ศรีสัญยนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/07/255827/07/255820,0001.46ซื้อ
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อัษฎ์คุณ  ศรีสัญยนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/07/255827/07/255820,0001.45ขาย
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อัษฎ์คุณ  ศรีสัญยนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/07/255828/07/255830,0001.44ซื้อ
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อัษฎ์คุณ  ศรีสัญยนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/07/255828/07/255830,0001.42ขาย
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อัษฎ์คุณ  ศรีสัญยนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/07/255829/07/255830,0001.42ซื้อ
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อัษฎ์คุณ  ศรีสัญยนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/07/255829/07/255830,0001.41ขาย
เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BWG)วรดิศ  ธนภัทรผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/07/255829/07/2558200,0001.58ซื้อ
ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRG)สุเวทย์  ธีรวชิรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/07/255827/07/25582,00011.70ซื้อ
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRANDA)พนิดา  เตียสุวรรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/07/255828/07/255884,0005.20ซื้อ
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)เพชรลดา  พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/07/255828/07/2558500,0002.92ซื้อ
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBK)สุเวทย์  ธีรวชิรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/07/255828/07/255811,00014.07ซื้อ
เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPCG)สมชัย  วงศ์รัตนวิจิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/07/255827/07/255810,00024.50ซื้อ


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง