กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 17 เม.ย. 2557
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2557 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  16 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TLUXE)อาภรณ์  เสนีย์ประกรณ์ไกรผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น17/04/255710/04/25572,781,3900.00โอนออก
ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TLUXE)อาภา  เสนีย์ประกรณ์ไกรผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น17/04/255710/04/25572,851,4920.00โอนออก
เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NWR)พลพัฒ  กรรณสูตผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/04/255716/04/25573,8001.95ซื้อ
เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BWG)วรดิศ  ธนภัทรผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/04/255711/04/25571,000,0000.00รับโอน
ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(PICO)ศีลชัย  เกียรติภาพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/04/255710/04/255760,0001.75ขาย
โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPS)สมชาย  วงศ์สว่างรัศมีผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/04/255711/04/2557300,0001.14ขาย
โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPS)สมชาย  วงศ์สว่างรัศมีผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/04/255711/04/2557100,0001.15ขาย
โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPS)สมชาย  วงศ์สว่างรัศมีผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/04/255711/04/2557100,0001.06ขาย
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) บมจ.(DRT)สุวิทย์  แก้วอำพันสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/04/255717/04/2557100,0006.10ขาย
พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บมจ.(PS)เมธา  จันทร์แจ่มจรัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/04/255711/04/2557157,20022.40ขาย
แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(MATCH)ฐนิสสพงศ์  ศศินมานพผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/04/255710/04/255745,0003.24ซื้อ
สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPORT)วรรคสร  โหลทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ08/04/255704/04/25575,0003.32ซื้อแก้ไขข้อมูล /
สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPORT)วรรคสร  โหลทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/04/255709/04/25575,0003.62ซื้อ
สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPORT)วรรคสร  โหลทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/04/255711/04/25575,0003.30ซื้อ
สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMM)อัญชลี  ธีระสินธุ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/04/255710/04/255720,0001.50ซื้อ
เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MFEC)ธนกร  ชาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/04/255711/04/25572,649,2008.69ขาย


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง