กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 04 พ.ค. 2559
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 04 พ.ค. 2559 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  12 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(DELTA)บุญศักดิ์  เจียมปรีชาผู้จัดทำหุ้นสามัญ04/05/255928/04/25591,00072.75ซื้อ
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(DELTA)บุญศักดิ์  เจียมปรีชาผู้จัดทำหุ้นสามัญ04/05/255929/04/25591,00072.75ซื้อ
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO)ยุทธ  ชินสุภัคกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04/05/255903/05/2559164,7005.20ซื้อ
วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(VNG)ภัทท  สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04/05/255929/04/255992,30013.10ซื้อ
วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(VNG)ภัทรา  สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04/05/255929/04/2559293,80012.97ซื้อ
ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SORKON)จรัญพจน์  รุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/05/255929/04/2559239,5580.00รับโอนรับโอนจาก นางนิรมล รุจิราโสภณ (มารดา)
ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SORKON)จรัสภล  รุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/05/255929/04/2559701,3390.00รับโอนรับโอนจาก นางนิรมล รุจิราโสภณ (มารดา)
ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SORKON)นิรมล  รุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/05/255929/04/2559701,3390.00โอนออกโอนให้นายจรัสภล รุจิราโสภณ (บุตร)
ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SORKON)นิรมล  รุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/05/255929/04/2559239,5580.00โอนออกโอนให้นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ (บุตร)
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR)ธเนศพล  มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/05/255929/04/255984,7001.56ขาย
อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IHL)องอาจ  ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/05/255929/04/2559504,3007.52ซื้อ
อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IHL)องอาจ  ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04/05/255903/05/255917,5007.40ซื้อ


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง