กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 23 ก.ย. 2559
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2559 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  27 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CGD)เจแอล  อังคู่สมรสหุ้นสามัญ23/09/255922/09/25598,000,0001.10ขาย
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JAS)พิชญ์  โพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/09/255920/09/2559380,000,0007.25ซื้อ
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JAS)พิชญ์  โพธารามิกผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น323/09/255920/09/2559464,046,5003.68ซื้อ
เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP)ยงศีล  รุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/09/255920/09/2559200,0001.24ซื้อ
เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP)ยงศีล  รุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/09/255920/09/2559120,0001.25ซื้อ
เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP)ยงศีล  รุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/09/255920/09/255950,0001.26ซื้อ
เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP)ยงศีล  รุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/09/255921/09/2559300,0001.26ซื้อ
เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP)ยงศีล  รุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/09/255921/09/2559100,0001.27ซื้อ
ซีซีเอ็น-เทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCN)วิรัตน์  อนุรักษ์พุฒิผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/09/255922/09/2559200,0003.06ขาย
ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRT)อวยชัย  ศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/09/255921/09/25591,000,0000.00โอนออกโอนให้ นายปฎิพัทธ์ ศิริวจนา (หลาน)
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/09/255920/09/25597,0008.80ซื้อ
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/09/255922/09/25595,5008.60ซื้อ
น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KSL)ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/09/255921/09/2559475,2004.06ขาย
น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KSL)ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/09/255922/09/2559550,0004.12ขาย
ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRG)สุเวทย์  ธีรวชิรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/09/255922/09/255930,00012.20ซื้อ
ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCCC)มนตรี  นิธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/09/255909/09/25592,000292.00ขาย
ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(FC)กฤษน์  ศรีชวาลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/09/255919/09/2559200,0000.50ซื้อ
ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(FC)กฤษน์  ศรีชวาลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/09/255920/09/2559200,0000.49ซื้อ
ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(FC)กฤษน์  ศรีชวาลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/09/255921/09/2559200,0000.51ซื้อ
มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MALEE)นาฏ  ฟองสมุทรผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/09/255922/09/255912,00077.00ซื้อ
มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) บมจ.(MACO)จุฑา  จารุบุณย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/09/255921/09/2559100,0001.23ซื้อ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MAJOR)อภิชาติ  คงชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/09/255922/09/25595,00031.00ขาย
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI)สมัชชา  พรหมศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/09/255919/09/2559289,0001.73ซื้อ
ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN)สมศักดิ์  อมรรัตนชัยกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/09/255921/09/25599,9004.00ซื้อ
อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IHL)สมชาติ  ลิมปานุภาพผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/09/255922/09/255970,0008.80ซื้อ
แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(AIT)กิตติศักดิ์  สพโชคชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/09/255921/09/255926,30024.90ซื้อ
แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(AIT)กิตติศักดิ์  สพโชคชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/09/255922/09/255980024.90ซื้อ


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง