กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 27 ส.ค. 2558
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2558 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  52 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GL)โศณิต  พิชญางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/08/255821/08/2558175,00015.24ขาย
กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GL)โศณิต  พิชญางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/08/255824/08/255850,00014.24ขาย
กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GL)โศณิต  พิชญางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/08/255825/08/255810,00014.00ขาย
กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(GUNKUL)พงษ์สกร  ดำเนินผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/08/255826/08/255850,00020.00ซื้อ
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART)ยุวดี  พงษ์อัชฌาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/08/255825/08/2558370,1007.71ซื้อ
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART)อดิศักดิ์  สุขุมวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/08/255826/08/2558313,6007.96ซื้อ
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)มงคล  สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/08/255821/08/2558100,0002.92ซื้อ
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)มงคล  สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น27/08/255824/08/25581,000,0000.51ขาย
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)มาวีร์  สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น27/08/255824/08/25582,000,0000.51ขาย
ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPPT)ประพจน์  พลพิพัฒนพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/08/255825/08/2558313,6002.40ซื้อ
ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPALL)วิเชียร  จึงวิโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/08/255824/08/255885,00048.32ซื้อ
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL)ปรีชา  วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/08/255826/08/2558161,3001.56ซื้อ
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO)สิทธิลาภ  ทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/08/255827/08/255850,00025.25ซื้อ
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/08/255825/08/25585,50017.21ซื้อ
ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TOP)ชาญศิลป์  ตรีนุชกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/08/255825/08/255820,00045.25ซื้อ
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อนันต์  กาญจนพาสน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/08/255825/08/25585,520,0001.37ซื้อ
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อนันต์  กาญจนพาสน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/08/255826/08/25581,000,0001.40ซื้อ
บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บมจ.(BCP)ชัยวัฒน์  โควาวิสารัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/08/255824/08/255850,00031.50ซื้อ
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS)จุลจิตต์  บุณยเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/08/255824/08/25582,200,0009.25ซื้อ
ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCC)ธาริษา  วัฒนเกสคู่สมรสหุ้นสามัญ27/08/255815/08/25581,000480.00ซื้อ
ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCC)ยศ  เอื้อชูเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/08/255824/08/255835,000482.17ซื้อ
ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCC)ยศ  เอื้อชูเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/08/255825/08/255840,000480.50ซื้อ
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRANDA)พนิดา  เตียสุวรรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/08/255825/08/255832,7004.66ซื้อ
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRANDA)พิทยา  เตียสุวรรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/08/255825/08/255830,0004.70ซื้อ
เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTLS)ดวงแข  สงนุ้ยผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/08/255826/08/2558556,0000.00รับโอนรับโอนจาก น.ส.สุพิตา นิโรจน์ (เพื่อนร่วมงาน)
เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTLS)บัญญัติ  นิลศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/08/255826/08/25581,00016.50ซื้อ
ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JUBILE)วิโรจน์  พรประกฤตผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/08/255821/08/255830,00019.00ซื้อ
ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JUBILE)วิโรจน์  พรประกฤตผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/08/255824/08/255840,00017.85ซื้อ
ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(UAC)กิตติ  ชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/08/255825/08/2558281,0005.93ซื้อ
ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(UAC)นิลรัตน์  จารุมโนภาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/08/255825/08/255830,0006.05ซื้อ
ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(UAC)นิลรัตน์  จารุมโนภาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/08/255826/08/255833,6006.00ซื้อ
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA)ชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/08/255825/08/255870,0001.36ซื้อ
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA)ชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น26/08/255825/08/255853,9000.73ซื้อ
ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(L&E)นภาพร  วิมลอนุพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/08/255825/08/2558795,3004.00ซื้อ
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT)พูนพรรณ  ไชยกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ27/08/255825/08/2558200,0008.95ซื้อ
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT)สมนึก  ไชยกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/08/255825/08/2558200,0008.95ซื้อ
สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCG)บุญเกียรติ  โชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/08/255826/08/255832,0005.55ซื้อ
สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAM)ธงชัย  ลีกาญจนากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/08/255821/08/25581001.20ซื้อ
สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAM)ธงชัย  ลีกาญจนากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/08/255824/08/2558627,3001.13ซื้อ
สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAM)ธงชัย  ลีกาญจนากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/08/255825/08/2558134,1001.11ซื้อ
สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(SALEE)สาทิส  ตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/08/255825/08/2558100,5000.97ซื้อ
สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(SALEE)สาทิส  ตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/08/255826/08/25581,000,0001.02ซื้อ
สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMK)ประดิษฐ  รอดลอยทุกข์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/08/255825/08/25582,300518.00ซื้อ
อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.()พรชัย  อุไรสินธว์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/08/255825/08/255820,0003.90ซื้อ
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS)สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/08/255825/08/25588,000,00010.31ซื้อ
เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(APCO)พิเชษฐ์  วิริยะจิตราผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/08/255826/08/255850,0001.54ซื้อ
เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(APCO)อรุณี  วิริยะจิตราคู่สมรสหุ้นสามัญ27/08/255826/08/255850,0001.54ซื้อ
เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EARTH)พิพรรธ  พิหเคนทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/08/255826/08/255836,000,0004.60ขายขายให้คุณพัชวัฎ คุณชยางกูร
เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EARTH)พิพรรธ  พิหเคนทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/08/255826/08/255854,000,0004.60ขายขายให้คุณเกษมสันต์ คุณชยางกูร
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBK)สุเวทย์  ธีรวชิรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/08/255825/08/25585,00013.70ซื้อ
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บมจ.(HANA)เชาว์ วิง  เกิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/08/255827/08/255820,00025.25ซื้อ
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HMPRO)อนุชา  จิตจาตุรันต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/08/255826/08/2558100,0006.80ขาย


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง