กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 19 ธ.ค. 2557
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2557 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  46 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGH)ปรมาภรณ์  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/12/255702/12/255720,000,0000.00รับโอน
เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(KIAT)เกียรติชัย  มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/12/255718/12/25575,000,00013.50ขาย
ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(QLT)กิตติกร  งามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/12/255717/12/25577,00011.40ซื้อ
ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(QLT)กิตติกร  งามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/12/255718/12/255730011.40ซื้อ
จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(CTW)พรวุฒิ  สารสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/12/255716/12/255717,7500.00รับโอน
ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(DSGT)ชวาน-เดอร์ อเลกซ์  คิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/12/255715/12/255720,0007.55ซื้อ
ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(DSGT)ชวาน-เดอร์ อเลกซ์  คิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/12/255716/12/255716,8007.35ซื้อ
ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRC)สมัย  ลี้สกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/12/255716/12/2557400,0003.94ซื้อ
ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TAE)กร  ตั้งวิรุฬท์คู่สมรสหุ้นสามัญ19/12/255717/12/255720,0003.84ซื้อ
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/12/255717/12/25571,00013.80ซื้อ
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/12/255718/12/25572,00013.90ซื้อ
ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TLUXE)วู ยู ติง  ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น219/12/255716/12/2557260,6540.00โอนออก
เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(NBC)เสริมสิน  สมะลาภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/255715/12/25571,500,0004.34ซื้อ
เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(NBC)เสริมสิน  สมะลาภาผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น18/12/255715/12/25571,000,0002.99ซื้อ
เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(NBC)เสริมสิน  สมะลาภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/255716/12/25572,000,0004.63ซื้อ
เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(NBC)เสริมสิน  สมะลาภาผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น18/12/255716/12/2557500,0003.29ซื้อ
เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(NBC)เสริมสิน  สมะลาภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/255717/12/25573,500,0005.26ซื้อ
เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(NBC)เสริมสิน  สมะลาภาผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น18/12/255717/12/2557200,0003.37ซื้อ
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(NMG)ณัฐวรา  แสงวารินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/12/255704/12/255730,0001.72ขาย
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(NMG)ณัฐวรา  แสงวารินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/12/255704/12/255730,0001.73ขาย
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(NMG)ณัฐวรา  แสงวารินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/12/255708/12/255720,0001.80ขาย
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(NMG)ณัฐวรา  แสงวารินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/12/255708/12/255720,0001.93ขาย
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(NMG)มัธยา  โอสถานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/255716/12/255760,0002.00ขาย
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(NMG)มัธยา  โอสถานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/255717/12/2557140,0002.09ขาย
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(NMG)สุพจน์  เพียรศิริผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น18/12/255709/12/2557100,0000.89ซื้อ
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(NMG)สุพจน์  เพียรศิริผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น18/12/255715/12/2557100,0000.90ขาย
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(NMG)สุพจน์  เพียรศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/255717/12/2557100,0002.20ขาย
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(NMG)สุพจน์  เพียรศิริผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น18/12/255718/12/2557100,0001.06ซื้อ
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BAFS)นาวี  เลิศพาณิชย์กุลคู่สมรสหุ้นสามัญ19/12/255717/12/2557107,00031.28ซื้อ
บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(BSM)เอนก  พิเชฐพงศาคู่สมรสหุ้นสามัญ19/12/255717/12/255727,000,0001.50ขาย
เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB)พิพัฒ  พะเนียงเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/12/255717/12/25571,30041.69ซื้อ
มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) บมจ.(MALEE)รุ่งฉัตร  บุญรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/12/255718/12/25575,00027.25ซื้อ
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO)ยุทธ  ชินสุภัคกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/12/255717/12/2557200,0006.68ซื้อ
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO)ยุทธ  ชินสุภัคกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/12/255718/12/255750,0006.60ซื้อ
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT)พูนพรรณ  ไชยกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ19/12/255718/12/255720,0006.54ซื้อ
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT)สมนึก  ไชยกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/12/255718/12/255720,0006.54ซื้อ
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI)สุพล  สมบัติวิชาธรผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น219/12/255718/12/2557642,0890.34ขาย
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI)สุพล  สมบัติวิชาธรคู่สมรสใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น219/12/255718/12/2557625,4730.34ขาย
อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ANAN)เท็ด โปษะกฤษณะ  ถิระพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/12/255716/12/255710,0003.24ซื้อ
อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(IVL)รัสเซล เลตัน  เคคูเอวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/12/255715/12/2557200,00019.90ซื้อ
อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) บมจ.(EMC)ชนะชัย  ลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/12/255715/12/25577,654,0000.76ซื้อ
เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(AKR)ปริญญา  นาคฉัตรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/12/255718/12/2557100,0002.44ซื้อ
เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EARTH)พิสุทธิ์  พิหเคนทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/12/255718/12/25578,500,0004.80ซื้อ
แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บมจ.(ARROW)ประครอง  นามนันทสิทธิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/12/255715/12/255710,0008.30ซื้อ
ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บมจ.(IRPC)สุกฤตย์  สุรบถโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/12/255716/12/25571,000,0002.79ซื้อ
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บมจ.(HANA)เชาว์ วิง  เกิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/12/255718/12/255720,00040.25ซื้อ


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง