กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 01 เม.ย. 2558
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 01 เม.ย. 2558 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  27 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS)ชาตรี  ดวงเนตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/04/255831/03/2558500,00020.10ซื้อ
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC)จิรโมท  พหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/04/255830/03/2558241,3003.15ซื้อ
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC)จิรโมท  พหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/04/255831/03/255899,0003.16ซื้อ
ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TH)ปรียาพร  กยาวัฒนกิจคู่สมรสหุ้นสามัญ31/03/255826/03/2558325,3002.40ซื้อ
ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TH)สมนึก  กยาวัฒนกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/03/255826/03/2558325,3002.40ซื้อ
ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFD)อภิชัย  เตชะอุบลผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/04/255827/03/2558125,0003.92ซื้อ
ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TUF)เชง  นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/03/255830/03/2558110,00020.14ขาย
ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TUF)เชง  นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/04/255831/03/255890,00020.02ขาย
ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TLUXE)โรจน์ภันธ์  เสนีย์ประกรณ์ไกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/04/255831/03/255870,0004.96ซื้อ
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.()เธียรวรรณี  แจ้งอยู่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/03/255830/03/2558110,0008.80ซื้อ
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.()เอกรัตน์  แจ้งอยู่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/03/255830/03/255811,6008.50ซื้อ
นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) บมจ.(NIPPON)ปฏิญญา  เทวอักษรผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น201/04/255826/03/25581,906,3400.00รับโอนรับโอนจาก นายสุรศักดิ์ เทวอักษร (บิดา)
นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) บมจ.(NIPPON)ปฏิญญา  เทวอักษรผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น201/04/255830/03/25581,906,3401.09ขาย
นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) บมจ.(NIPPON)สุรพงษ์  เตรียมชาญชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/04/255830/03/2558800,0002.00ซื้อ
นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) บมจ.(NIPPON)สุรพงษ์  เตรียมชาญชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/04/255831/03/2558200,0002.02ซื้อ
บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD)นุชนารถ  รัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/03/255826/03/2558100,0004.12ซื้อ
ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.()ภาคภูมิ  ว่องไพฑูรย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/04/255830/03/255850,0003.75ขาย
ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.()ภาคภูมิ  ว่องไพฑูรย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/04/255831/03/2558200,0003.82ขาย
แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(MATCH)ณัฐพัสกร  จั่นคตผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/04/255831/03/255850,0002.58ขาย
โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MONO)ปิติฤดี  ศิริสัมพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/04/255830/03/255850,0003.62ซื้อ
โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MONO)ปิติฤดี  ศิริสัมพันธ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น01/04/255831/03/2558303,5001.48ขาย
อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) บมจ.(ESTAR)อานันท์  ปันยารชุนผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/04/255831/03/2558628,6000.97ซื้อ
อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) บมจ.(ESTAR)อานันท์  ปันยารชุนผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/04/255831/03/2558371,4000.98ซื้อ
เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MCS)ฮารกิชิน  ทันวานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/04/255827/03/2558950,0007.12ซื้อ
เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(M)ประวิทย์  ตันติวศินชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/04/255831/03/2558200,0000.00โอนออกโอนให้ นายพงศ์พัฒน์ ตันติวศินชัย (บุตรชาย)
เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(M)ประวิทย์  ตันติวศินชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/04/255831/03/2558200,0000.00โอนออกโอนให้ น.ส.วรัมพร ตันติวศินชัย (บุตรสาว)
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HMPRO)ณัฏฐ์  จริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/04/255827/03/25581,170,0008.12ขาย


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง