กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 19 ก.ย. 2557
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2557 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  30 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(2S)ปรีดา  วงศ์สถิตย์พรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/09/255718/09/25571,379,4005.45ขาย
กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(GUNKUL)สมบูรณ์  เอื้ออัชฌาสัยคู่สมรสหุ้นสามัญ19/09/255717/09/255740,00023.10ขาย
ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(QLT)วิมล  แซ่ฟุ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/09/255718/09/25575,00012.00ขาย
เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCE)ศิริพรรณ  สันธนะพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/09/255718/09/2557500,0000.00โอนออก
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC)สุขุม  พหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/09/255718/09/255710,0002.50ซื้อ
ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUE)ขจร  เจียรวนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/09/255718/09/255778,85712.80ขาย
ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TUF)ยอร์ก  ไอรัลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/09/255716/09/255725,00070.40ซื้อ
ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TUF)ยอร์ก  ไอรัลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/09/255717/09/25571,50071.50ซื้อ
ไทยวาสตาร์ช จำกัด (มหาชน) บมจ.(TWS)อำนาจ  สุขประสงค์ผลคู่สมรสหุ้นสามัญ19/09/255716/09/25579,00034.36ซื้อ
ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCC)ชลณัฐ  ญาณารณพผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/09/255718/09/25571,000456.00ซื้อ
เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PERM)กริช  สุธีรชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/09/255716/09/255716,293,9003.64ขาย
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(PCA)สรรพัชญ  โสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/09/255718/09/2557100,0000.00โอนออก
ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JUBILE)อำนวย  นาครัชตะอมรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/09/255716/09/25571,50040.50ขาย
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG)กอบกุล  ปัญญาพลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/09/255717/09/25571,366,70017.91ขาย
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG)กอบกุล  ปัญญาพลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/09/255718/09/2557228,20017.80ขาย
ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(LANNA)สมเกียรติ  ลิมทรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/09/255718/09/255728,562,4600.00โอนออก
วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(VTE)สุพจน์  ฉายแก้วโปร่งคู่สมรสใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น19/09/255716/09/2557225,0000.98ขาย
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA)ไวยวุฒิ  สินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/09/255718/09/2557484,50014.00ซื้อ
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI)นพพร  บุญถนอมคู่สมรสหุ้นสามัญ19/09/255717/09/25571,309,9002.04ขาย
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI)นพพร  บุญถนอมคู่สมรสใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น19/09/255717/09/25572,200,0001.04ซื้อ
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI)นพพร  บุญถนอมคู่สมรสหุ้นสามัญ19/09/255718/09/25571,023,1002.02ขาย
เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(AKR)ปริญญา  นาคฉัตรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/09/255718/09/25572,200,0002.12ขาย
เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(AKR)วิชิต  แย้มบุญเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/09/255718/09/2557100,0002.10ขาย
เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จำกัด (มหาชน) บมจ.(AJP)อมฤทธิ์  กล่อมจิตเจริญผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น19/09/255717/09/25571,693,5008.02ขาย
เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จำกัด (มหาชน) บมจ.(AJP)อมฤทธิ์  กล่อมจิตเจริญผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น19/09/255718/09/25574,880,0008.01ขาย
เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จำกัด (มหาชน) บมจ.(AJP)อมฤทธิ์  กล่อมจิตเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/09/255718/09/255725,000,0000.00โอนออก
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บมจ.(HANA)วินสัน มุง ชู  ฮุยผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/09/255718/09/25576,80042.75ขาย
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บมจ.(HANA)วินสัน มุง ชู  ฮุยผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/09/255718/09/255720,00043.00ขาย
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บมจ.(HANA)วินสัน มุง ชู  ฮุยผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/09/255718/09/255715,60043.25ขาย
ไฮโดรเท็ค บมจ.(HYDRO)สลิบ  สูงสว่างผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/09/255717/09/255718,000,0000.00โอนออก


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง