กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 19 ส.ค. 2557
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2557 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  42 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)มงคล  สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/08/255715/08/25574,000,0000.00รับโอน
ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SE-ED)วิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนิชคู่สมรสหุ้นสามัญ18/08/255718/08/2557150,0004.70ขาย
ทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธ.(TMB)ปพนธ์  มังคละธนะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/08/255715/08/2557500,0002.94ขาย
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO)สมจิตต์  เศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/08/255715/08/2557100,00056.00ซื้อ
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO)สมจิตต์  เศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/08/255718/08/255730,00055.50ซื้อ
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(NMG)มัธยา  โอสถานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/08/255715/08/2557260,0001.48ขาย
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(NMG)สุพจน์  เพียรศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/08/255715/08/2557100,0001.55ขาย
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BAFS)ศุภดิศ  ดิศกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ19/08/255714/08/255720,40036.38ขาย
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อนันต์  กาญจนพาสน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/08/255718/08/2557100,0002.14ซื้อ
บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บมจ.(BCP)พิชัย  ชุณหวชิรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/08/255718/08/2557102,00031.25ซื้อ
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) บมจ.(DRT)สุวิทย์  แก้วอำพันสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/08/255714/08/2557100,0006.20ขาย
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) บมจ.(DRT)สุวิทย์  แก้วอำพันสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/08/255715/08/255750,0006.25ขาย
ฟอร์จูนพาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FPI)สรายุทธ์  อุยบวนผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/08/255713/08/255710,00010.90ซื้อ
ฟอร์จูนพาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FPI)สรายุทธ์  อุยบวนผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/08/255713/08/255710,00010.90ขาย
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)พิสุทธิ์  เลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/08/255713/08/255737,3003.70ซื้อ
แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MC)กานติมา  เลอเลิศยุติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/08/255718/08/255768,00015.75ซื้อ
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI)กำจร  ชื่นชูจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/08/255718/08/25573,60023.00ซื้อ
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI)กำจร  ชื่นชูจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/08/255718/08/255720023.90ซื้อ
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI)กำจร  ชื่นชูจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/08/255718/08/255716,20024.00ซื้อ
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO)ยุทธ  ชินสุภัคกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น18/08/255714/08/2557220,0004.51ซื้อ
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO)ยุทธ  ชินสุภัคกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น19/08/255715/08/2557148,5004.10ขาย
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO)ยุทธ  ชินสุภัคกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น19/08/255718/08/2557346,7004.25ซื้อ
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO)ยุทธ  ชินสุภัคกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/08/255718/08/2557200,0007.78ขาย
ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(L&E)อนรรฆ  ซื่อยิ่งกาญจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/08/255715/08/255720,0007.10ซื้อ
ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(L&E)อนรรฆ  ซื่อยิ่งกาญจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/08/255715/08/2557306.00ขาย
ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(L&E)อนรรฆ  ซื่อยิ่งกาญจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น19/08/255715/08/2557105.15ขาย
ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SRICHA)สมบูรณ์  ยิ่งยงกิจมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/08/255714/08/255737,50035.25ขาย
สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIM)กุสุมา  เกิดผลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/08/255714/08/255771,4003.62ขาย
สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIM)สุมลทิพย์  ศรีเมฆผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/08/255714/08/2557300,0003.61ขาย
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI)อุทัย  อุทัยแสงสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/08/255715/08/2557300,0002.06ขาย
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI)อุทัย  อุทัยแสงสุขผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น19/08/255715/08/2557300,0001.03ซื้อ
อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) บมจ.(ESTAR)รัตนชัย  ผาตินาวินผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/08/255718/08/2557280,0000.99ซื้อ
เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(AKR)ดารณี  กันตามระผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/08/255714/08/2557400,0001.57ขาย
เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จำกัด (มหาชน) บมจ.(AJP)ภัทรภพ  อิทธิสัญญากรผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น19/08/255715/08/2557180,0004.13ขาย
เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จำกัด (มหาชน) บมจ.(AJP)ภัทรภพ  อิทธิสัญญากรผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น19/08/255715/08/255740,0004.26ซื้อ
เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จำกัด (มหาชน) บมจ.(AJP)ภัทรภพ  อิทธิสัญญากรผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น19/08/255718/08/2557140,0005.14ขาย
เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จำกัด (มหาชน) บมจ.(AJP)ภัทรภพ  อิทธิสัญญากรผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น19/08/255718/08/2557180,0006.10ขาย
เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MFEC)ธีระชัย  กีรติเตชากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/08/255714/08/25572,000,0008.06ขาย
เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MCS)ฮารกิชิน  ทันวานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/08/255714/08/25573,100,0004.95ซื้อ
เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MCS)ฮารกิชิน  ทันวานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/08/255714/08/2557200,0004.98ขาย
เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MCS)ฮารกิชิน  ทันวานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/08/255715/08/25571,150,0005.20ซื้อ
เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MCS)ฮารกิชิน  ทันวานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/08/255718/08/2557950,0005.27ซื้อ


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง