กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 17 เม.ย. 2558
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2558 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  9 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
ซีซีเอ็น-เทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCN)อภิสิทธิ์  หงส์ลาวัณย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/04/255816/04/25582,771,0003.20ขาย
ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TLUXE)โรจน์ภันธ์  เสนีย์ประกรณ์ไกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/04/255809/04/2558300,0004.90ขายขายให้คุณ ประเวศ เกลียวปิยะ (เพื่อน)
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.()ศิริพัฒน์  สหเมธาพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/04/255816/04/25581,0009.30ซื้อ
บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD)ธนนันท์  ซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/04/255810/04/255880,0004.06ซื้อ
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อนันต์  กาญจนพาสน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/04/255810/04/255840,0001.56ซื้อ
พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG)ศักดิ์อนันต์  วิจิตรธนารักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/04/255809/04/2558971,60011.00ขาย
แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) บมจ.()พาขวัญ  วงศ์พลทวีผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/04/255816/04/2558100,0005.00ขาย
ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(UBIS)พงศธร  ทั่งวัฒโนทัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/04/255809/04/255813,420,5006.85ขาย
ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) บมจ.(RICHY)นงลักษณ์  วนธรรมพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/04/255816/04/255820,0003.20ขาย


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง