กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 21 พ.ย. 2557
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2557 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  39 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GFM)บุญตั้ง  เตชะมาถาวรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/11/255717/11/25579,000,00015.00ซื้อจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GFM)ศรีแพร  เตชะมาถาวรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/11/255717/11/25579,000,00015.00ซื้อจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GFM)อัญชตรรถ  เตชะมาถาวรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/11/255717/11/25576,823,38515.00ซื้อจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GFM)อัญชตรรถ  เตชะมาถาวรคู่สมรสหุ้นสามัญ20/11/255717/11/25577,50014.40ซื้อจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GFM)อัญชตรรถ  เตชะมาถาวรคู่สมรสหุ้นสามัญ20/11/255718/11/25571,40014.40ซื้อ
โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GFM)อัญชตรรถ  เตชะมาถาวรคู่สมรสหุ้นสามัญ20/11/255719/11/255720014.90ซื้อ
โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GFM)อัญชตรรถ  เตชะมาถาวรคู่สมรสหุ้นสามัญ20/11/255719/11/25571,003,40015.00ซื้อ
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)ภิมุข  สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/11/255719/11/2557100,0000.00รับโอน
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)มงคล  สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/11/255719/11/2557100,0000.00โอนออก
ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) บมจ.(DNA)สิทธิโชค  ภิรัชอมรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/11/255719/11/25573,375,00012.10ขาย
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(NMG)เสริมสิน  สมะลาภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/11/255718/11/255720,000,0001.47ขาย
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(NMG)เสริมสิน  สมะลาภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/11/255719/11/255727,269,2001.46ขาย
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS)ชญาดา  ยศยิ่งธรรมกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น321/11/255720/11/2557100,5001.70ขาย
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS)พัชนียา  พุฒมีผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/11/255720/11/255740,00010.30ขาย
ปตท. จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTT)สรากร  กุลธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/11/255719/11/25575,000388.00ขาย
ปตท. จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTT)สรากร  กุลธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ21/11/255719/11/25571,500387.00ขาย
โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPS)วรภรณ์  ชาวนาคู่สมรสหุ้นสามัญ21/11/255718/11/255740,0001.76ขาย
พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บมจ.(PS)รัตนา  พรมสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/11/255720/11/2557200,00030.75ซื้อ
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRANDA)ประพีร์  สรไกรกิติกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/11/255720/11/255750,0006.31ขาย
ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.()วรินกาญจน์  ธีระอัมรานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/11/255718/11/255737,6004.42ซื้อแก้ไขข้อมูล /
ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.()วรินกาญจน์  ธีระอัมรานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/11/255718/11/255712,4004.44ซื้อแก้ไขข้อมูล /
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MAJOR)วัลลภ  ตั้งตรงจิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/11/255719/11/255720,00026.00ขาย
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA)ชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/11/255719/11/2557115,50014.71ซื้อ
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO)ยุทธ  ชินสุภัคกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/11/255719/11/2557244,1007.97ซื้อ
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO)ยุทธ  ชินสุภัคกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/11/255719/11/2557244,1008.17ขาย
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT)พร้อมพงศ์  ไชยกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/11/255719/11/255730,0005.75ซื้อ
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT)พีระพล  วิไลวงศ์เสถียรผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/11/255714/11/2557100,0005.80ซื้อแก้ไขข้อมูล /
สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMM)นวลพร  สิทธิ์ธนาวิธานผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/11/255720/11/2557112,0002.30ซื้อ
สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMM)ปราชญ์  ไชยคำผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/11/255720/11/255750,0002.33ซื้อ
สหการประมูล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AUCT)เทพทัย  ศิลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/11/255720/11/2557450,00014.34ซื้อ
สหการประมูล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AUCT)ไพบูลย์  เสรีวิวัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/11/255719/11/2557500,00014.09ซื้อ
สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) บมจ.(S)จุตินันท์  ภิรมย์ภักดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/11/255719/11/2557300,00011.50ซื้อ
สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) บมจ.(S)เมธี  วินิชบุตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/11/255720/11/255730,00010.00ซื้อ
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS)สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/11/255719/11/2557500,0009.65ซื้อ
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS)สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/11/255720/11/25573,000,0009.70ซื้อ
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS)สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/11/255720/11/25571,000,0009.70ซื้อ
อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(IVL)ระเฑียร  ศรีมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/11/255718/11/255710,00021.70ซื้อ
เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EARTH)พิพรรธ  พิหเคนทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/11/255720/11/2557100,000,0000.00โอนออก
แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บมจ.(ARROW)ชโลธร  พูตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/11/255717/11/25575,0008.50ขาย


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง