กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 26 ก.ย. 2560
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2560 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  32 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET)เว่ย จ้าว  หวังผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/09/256022/09/2560800,0003.38ขาย
ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYMC)บุษกร  จารุวชิราธนากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/09/256022/09/25605,694,38912.20ขายขายให้ TIME dotcom International Sdn Bhd
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(WHA)อรรถวิทย์  เฉลิมทรัพยากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/09/256022/09/256020,000,0003.56ขายขายให้ 1. นายอรรณพ เฉลิมทรัพยากร (บิดา)2.นางวิภาวี เฉลิมทรัพย์กร (มารดา)
ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) บมจ.(DNA)ศุภากร  ฉั่วศิริพัฒนาผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น25/09/256020/09/2560250,0004.26ขาย
ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) บมจ.(DNA)สามารถ  ฉั่วศิริพัฒนาคู่สมรสใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น25/09/256020/09/2560250,0004.26ขายทำรายการโดย นางศุภากร ฉั่วศิริพัฒนา (คู่สมรส)
เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(D)ไพโรจน์  เจตนชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/09/256022/09/256020,0008.95ขาย
เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DEMCO)ประพีร์  ปุ้ยพันธวงศ์คู่สมรสหุ้นสามัญ25/09/256022/09/256030,0006.25ซื้อแก้ไขข้อมูล /
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL)ประภากร  วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ26/09/256025/09/2560100,0004.03ขาย
ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFD)อภิชัย  เตชะอุบลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/09/256021/09/25601,000,0001.98ซื้อ
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB)วรเทพ  วงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/09/256025/09/25601,9002.10ซื้อ
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR)วัชรินทร์  วัชรธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/09/256025/09/256010,0004.28ขาย
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อนันต์  กาญจนพาสน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/09/256022/09/25603,000,0001.80ซื้อ
บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) บมจ.(BCPG)พงษ์ศักดิ์  ชะนะมาผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/09/256020/09/256016,00016.64ขาย
ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(FTE)ประกิจ  คมขำผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/09/256025/09/2560100,0003.62ขาย
เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTLS)สุรพงษ์  เพ็ชรอำไพผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/09/256025/09/256050,00035.50ขาย
โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MONO)พิชญ์  โพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/09/256021/09/256040,000,0004.00ขาย
โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MONO)พิชญ์  โพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/09/256021/09/256014,200,0004.01ขาย
โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MONO)พิชญ์  โพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/09/256022/09/256020,000,0003.88ขาย
โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MONO)พิชญ์  โพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/09/256025/09/25605,800,0003.99ขาย
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)กำจร  ชื่นชูจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/09/256025/09/2560100,0008.85ขาย
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)กำจร  ชื่นชูจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/09/256025/09/2560100,0008.90ขาย
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)กำจร  ชื่นชูจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/09/256025/09/2560100,0008.95ขาย
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)บุญนำ  บุญนำทรัพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/09/256025/09/256050,0008.85ขาย
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)บุญนำ  บุญนำทรัพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/09/256025/09/256050,0008.90ขาย
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI)กำจร  ชื่นชูจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/09/256025/09/25601,00031.00ซื้อ
โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(M-CHAI)สุวรรณา  ชูพิศาลยโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/09/256022/09/2560200217.00ขาย
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA)ชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น226/09/256025/09/2560300,0001.81ซื้อ
ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAWAD)ประยงค์  แสนนวลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/09/256021/09/2560100,00054.00ขาย
ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAWAD)ประยงค์  แสนนวลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/09/256022/09/2560100,00057.50ขาย
สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCG)บุญเกียรติ  โชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/09/256026/09/2560100,0005.00ซื้อซื้อจากคุณจิตติมา วานิชพัฒนากุล (พนักงาน)
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS)สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/09/256021/09/25605,000,0000.00โอนออกโอนให้นายโชต เชษฐโชติ(บุตรชาย)
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS)สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/09/256021/09/25601,000,0000.00โอนออก-โอนให้นายโชต เชษฐโชติ(บุตรชาย)


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง