กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 18 ธ.ค. 2557
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2557 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  48 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(GUNKUL)พงษ์สกร  ดำเนินคู่สมรสหุ้นสามัญ18/12/255715/12/255750,00024.60ขาย
แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GLAND)มงคล  เปาอินทร์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น318/12/255716/12/255735,0001.96ซื้อ
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GRAMMY)ไพบูลย์  ดำรงชัยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/255716/12/25577,300,00012.50ขายขายในนาม บริษัท เกิดฟ้า จำกัด
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPF)ชิงชัย  โลหะวัฒนะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/12/255716/12/2557900,00026.06ซื้อ
ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHO)อัศนา  ทวีแสงสกุลไทยผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น18/12/255717/12/2557980,0003.50ขาย
เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ บมจ.(CHOW)ปรัชญา  เปี่ยมสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/255715/12/25573,5006.05ซื้อ
เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ บมจ.(CHOW)ปรัชญา  เปี่ยมสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/255715/12/255761,9006.10ซื้อ
ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPALL)สกล  เตชะสถาพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/255709/12/255760,0000.00โอนออก
ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SE-ED)ยืน  ภู่วรวรรณคู่สมรสหุ้นสามัญ18/12/255716/12/25572,018,0120.00โอนออก
ทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธ.(TMB)กมล  แสนอิสระคู่สมรสหุ้นสามัญ18/12/255717/12/2557100,0002.92ซื้อ
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO)สมจิตต์  เศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/12/255715/12/255720,00062.50ซื้อ
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO)สมจิตต์  เศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/12/255716/12/255740,00065.00ซื้อ
ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFD)อภิชัย  เตชะอุบลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/255716/12/2557380,8004.12ซื้อ
ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFD)อภิชัย  เตชะอุบลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/255717/12/255715,0004.25ซื้อ
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB)ไพบูลย์  วรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/255715/12/255745,0001.72ซื้อ
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BAFS)ศุภดิศ  ดิศกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ18/12/255716/12/255740029.25ซื้อ
บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD)ธนนันท์  ซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/255715/12/255760,0003.90ซื้อ
บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD)ธนนันท์  ซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/255716/12/255710,0003.82ซื้อ
บูติคนิวซิตี้ บมจ.(BTNC)ปณิธาน  ปวโรฬารวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/255716/12/25577,30027.04ซื้อ
บูติคนิวซิตี้ บมจ.(BTNC)ปณิธาน  ปวโรฬารวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/255717/12/255750027.00ซื้อ
ปตท. จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTT)พรรณนลิน  มหาวงศ์ธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/255717/12/25571,000304.00ซื้อ
ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCC)สมชาย  หวังวัฒนาพาณิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/255717/12/25578,300451.60ขาย
ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CSC)พงส์  สารสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/12/255715/12/255718644.06ขาย
ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CSC)พงส์  สารสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/12/255716/12/255728,00048.35ขาย
พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.()อังกฤษ  รุ่งโรจน์กิติยศผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/255716/12/255745,0007.85ซื้อ
พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.()อังกฤษ  รุ่งโรจน์กิติยศผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/255717/12/2557300,0007.85ซื้อ
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRANDA)ประพีร์  สรไกรกิติกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/255717/12/255780,0005.70ขาย
มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MK)ชวน  ตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/255713/12/25574,0004.00ซื้อ
มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MK)อัญชัน  ตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ18/12/255713/12/25574,0004.00ซื้อ
มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) บมจ.(MALEE)รุ่งฉัตร  บุญรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/255716/12/255775,00025.66ซื้อ
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO)ยุทธ  ชินสุภัคกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/255715/12/2557172,0005.92ขาย
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA)ไวยวุฒิ  สินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/255716/12/2557506,70011.98ซื้อ
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA)ไวยวุฒิ  สินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/255716/12/2557156,00012.70ซื้อซื้อใน ตลาด SGX
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA)ไวยวุฒิ  สินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/255717/12/255760,00012.53ซื้อ
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA)ไวยวุฒิ  สินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/255717/12/255718,00012.77ซื้อซื้อจาก SGX
สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WIN)จักร  จามิกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/255715/12/2557185,0000.90ซื้อ
สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WIN)จักร  จามิกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/255716/12/255750,0000.86ซื้อ
สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WIN)จักร  จามิกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/255717/12/255720,0000.97ขาย
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ROJNA)พงส์  สารสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/12/255715/12/255730,0006.90ขาย
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ROJNA)พงส์  สารสินผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น17/12/255715/12/2557213,7002.90ขาย
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ROJNA)พงส์  สารสินผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น17/12/255716/12/2557642,7662.96ขาย
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ROJNA)พงส์  สารสินคู่สมรสหุ้นสามัญ17/12/255716/12/25572,100,0000.00โอนออก
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ROJNA)พงส์  สารสินผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น17/12/255717/12/2557110,2002.97ขาย
สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMPC)ปัทมา  เล้าวงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ18/12/255715/12/255710,00061.00ซื้อ
สัมมากร จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAMCO)พงส์  สารสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/12/255715/12/255728,6002.76ขาย
สัมมากร จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAMCO)พงส์  สารสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/12/255716/12/25574,7332.75ขาย
อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IHL)องอาจ  ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ17/12/255715/12/2557170,8006.56ซื้อ
อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IHL)องอาจ  ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ17/12/255716/12/2557110,0006.51ซื้อ


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง