กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 29 เม.ย. 2559
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2559 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  23 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN)สหัสชัย  อินทรสุขศรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/04/255928/04/2559331,1001.23ซื้อ
กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS)ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/04/255927/04/25597,953,00024.59ซื้อ
ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMT)สูรย์  ธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/04/255927/04/255911,40011.30ขาย
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/04/255927/04/255936,60012.20ซื้อ
นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) บมจ.(NPP)สุรพงษ์  เตรียมชาญชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/04/255928/04/25591,380,0001.43ซื้อ
นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) บมจ.(NC)พิภพ  โชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/04/255929/04/255910,00015.40ซื้อ
นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) บมจ.(NC)วรวรรณ  โชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/04/255929/04/255910,00015.40ซื้อ
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อนันต์  กาญจนพาสน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/04/255927/04/255927,2001.53ซื้อ
แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLANB)พาขวัญ  วงศ์พลทวีผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/04/255927/04/2559150,0006.80ขาย
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT)พูนพรรณ  ไชยกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ29/04/255927/04/255912,00013.50ซื้อทำรายการโดย นายสมนึก ไชยกุล (คู่สมรส)
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT)สมนึก  ไชยกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/04/255927/04/255912,00013.50ซื้อ
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR)ธเนศพล  มงคลรัตน์คู่สมรสหุ้นสามัญ28/04/255922/04/2559550,9001.51ขาย
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR)ธเนศพล  มงคลรัตน์คู่สมรสหุ้นสามัญ28/04/255925/04/2559100,0001.55ขาย
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR)ธเนศพล  มงคลรัตน์คู่สมรสหุ้นสามัญ28/04/255925/04/2559200,0001.56ขาย
อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(IFEC)วิชัย  ถาวรวัฒนยงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/04/255929/04/25594,200,0007.05ซื้อ
อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IHL)องอาจ  ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/04/255928/04/2559109,1007.45ซื้อ
อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EASON)จิตติ  เอกแสงกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/04/255927/04/25591,200,0003.70ขาย
อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EASON)เพชรรัตน์  เอกแสงกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/04/255927/04/25592,000,0003.70ขาย
อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EASON)วิชัย  เอกแสงกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/04/255927/04/25594,000,0003.70ขาย
อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EASON)สิรินันท์  เอกแสงกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/04/255927/04/25594,000,0003.70ขาย
เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(M)สมชาย  พิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ29/04/255928/04/255943,90052.25ซื้อ
เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SVI)พิเชษฐ  กนกศิริมาผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/04/255927/04/255920,0004.86ซื้อ
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT)เยน  หมิง ซันผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/04/255928/04/255915,0004.80ซื้อ


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง