กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 31 ส.ค. 2559
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2559 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  25 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMR)ดุสิต  ศรีสกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ30/08/255929/08/255930,0004.97ซื้อ
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC)สุขุม  พหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/08/255929/08/25593,474,9003.98ซื้อ
ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPALL)วิเศษ  วิศิษฏ์วิญญูคู่สมรสหุ้นสามัญ31/08/255926/08/25596,00062.25ขาย
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO)อูกส์  เดอชองส์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/08/255930/08/255915,00024.37ขาย
ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRC)พจนีย์  เผ่าสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/08/255929/08/25591,546,8750.00โอนออกโอนให้ นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ (น้องสาว)
ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRC)อุ่นเรือน  สุจริตธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/08/255930/08/25592,812,5000.00โอนออกโอนให้ นางสาวนัชพร สุจริตธรรม (หลานสาว)
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG)ชัยภัทร  ศรีวิสารวาจาผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น31/08/255929/08/2559800,0003.16ซื้อ
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG)ชัยภัทร  ศรีวิสารวาจาผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น31/08/255930/08/2559783,0003.15ซื้อ
ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(LANNA)วันชัย  โตสมบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/08/255930/08/2559150,00012.45ขาย
ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(LANNA)สุดุสิต  อุ่นแสงจันทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/08/255929/08/255980,00012.50ขาย
เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WORK)พาณิชย์  สดสีผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/08/255929/08/255920,00045.00ขาย
เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EARTH)ขจรพงศ์  คำดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/08/255930/08/2559805,4004.68ซื้อ
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11)กฤษกร  เนตรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/08/255929/08/25591,5409.35ซื้อ
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11)จีระนัย  พรหมทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/08/255929/08/25596369.35ซื้อ
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11)แจ่มสิริ  สังขรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/08/255929/08/25599889.35ซื้อ
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11)ทศพร  เลิศพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/08/255929/08/25592,6959.35ซื้อ
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11)ไพบูลย์  ชัยเบญจพลผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/08/255929/08/25591,8489.35ซื้อ
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11)วัชราภรณ์  เมรุทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/08/255929/08/25592,1439.35ซื้อ
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11)วันชัย  บุญธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/08/255929/08/25591,8769.35ซื้อ
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11)สามารถ  จิระดำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/08/255929/08/255916,3729.36ซื้อ
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11)สามารถ  จิระดำรงคู่สมรสหุ้นสามัญ31/08/255929/08/25593,8379.36ซื้อ
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11)สุรศักดิ์  เข็มทองคำผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/08/255929/08/25593,8299.35ซื้อ
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11)อารีย์  ศรีไกรรสผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/08/255929/08/25591,0309.35ซื้อ
เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASN)สุดุสิต  อุ่นแสงจันทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/08/255930/08/2559100,0006.96ซื้อ
แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HTECH)ชัว  เช็งควนผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/08/255930/08/25591,400,0004.02ขาย


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง