กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 03 ก.ค. 2558
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 03 ก.ค. 2558 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  21 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BA)ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/07/255802/07/25581,900,00022.14ซื้อ
การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BA)พุฒิพงศ์  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/07/255830/06/2558200,00022.20ขาย
การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BA)พุฒิพงศ์  ปราสาททองโอสถคู่สมรสหุ้นสามัญ02/07/255830/06/2558100,00022.20ขาย
เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KTIS)ปรีชา  อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/07/255830/06/255840,0008.48ซื้อ
เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KTIS)ปรีชา  อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/07/255802/07/255860,0008.40ซื้อ
แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GRAND)สุรเดช  นฤหล้าผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/07/255830/06/255818,000,0001.31ขายขายให้นายกรินทร์ นฤหล้า-นายนริทร์ นฤหล้า
โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GC)พิสิฐ  ลี้อาธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/07/255802/07/255820,0003.86ซื้อ
ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(QLT)กิตติกร  งามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/07/255802/07/25584,80013.10ซื้อ
ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMT)สมเจตน์  ตรีธารทิพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/07/255803/07/25581,300,0000.00โอนออกโอนออกให้ นาสุจินดา ตรีธารทิพย์ (มารดา)
ซีซีเอ็น-เทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCN)อภิสิทธิ์  หงส์ลาวัณย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/07/255829/06/255850,0003.00ซื้อ
ซีซีเอ็น-เทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCN)อภิสิทธิ์  หงส์ลาวัณย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/07/255830/06/255880,0003.00ซื้อ
นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) บมจ.(NPP)สุรพงษ์  เตรียมชาญชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/07/255802/07/25581,000,0002.00ซื้อ
พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG)ชัยทัศน์  วันชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ03/07/255830/06/255810,00015.40ซื้อ
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)จำเริญ  พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/07/255830/06/2558103,5003.20ขาย
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT)วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด  ไฮเน็คผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น503/07/255830/06/255863,3004.00ซื้อ
ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ROCK)ชาญชัย  กุลถาวรากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/07/255803/07/2558900,00026.00ขายขายให้ นายอารมณ์ สุขสันต์
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI)กำจร  ชื่นชูจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/07/255802/07/255810,00026.00ซื้อ
สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMIT)ธนา  เสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/07/255829/06/255817,5004.42ซื้อ
อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ANAN)สันทัด  ณัฎฐากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/07/255830/06/255830,0003.74ขาย
อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(INTUCH)สมประสงค์  บุญยะชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/07/255829/06/2558100,00077.31ขาย
เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ACD)สนั่น  ศิริพนิชสุธาผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/07/255802/07/255850,000,0003.00ขาย


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง