กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 27 พ.ย. 2558
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2558 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  35 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMR)ชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ27/11/255825/11/2558400300.00ซื้อ
เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMR)ชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ27/11/255826/11/2558600300.00ซื้อ
โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(SOLAR)พงศ์ศักดิ์  ธรรมธัชอารีผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/11/255824/11/2558110,00010.45ซื้อ
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO)สิทธิลาภ  ทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/11/255826/11/255820,00038.00ซื้อ
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/11/255825/11/25585,00012.50ซื้อ
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/11/255826/11/25587,20012.10ซื้อ
ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFD)อภิชัย  เตชะอุบลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/11/255824/11/25581,0002.88ซื้อ
ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFD)อภิชัย  เตชะอุบลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/11/255825/11/255850,0002.90ซื้อ
ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFD)อภิชัย  เตชะอุบลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/11/255825/11/255850,0002.92ซื้อ
ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFD)อภิชัย  เตชะอุบลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/11/255827/11/255811,000,0000.00โอนออกโอนให้ นางชลิดา เตชะอุบล (คู่สมรส)
ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFD)อภิชัย  เตชะอุบลคู่สมรสหุ้นสามัญ27/11/255827/11/255811,000,0000.00รับโอนรับโอนจาก นายอภิชัย เตชะอุบล (สามี)
ไทยวา จำกัด (มหาชน) บมจ.()อำนาจ  สุขประสงค์ผลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/11/255824/11/255850,0006.30ขาย
ไทยวา จำกัด (มหาชน) บมจ.()อำนาจ  สุขประสงค์ผลคู่สมรสหุ้นสามัญ27/11/255824/11/25584,4006.30ขาย
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อนันต์  กาญจนพาสน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/11/255824/11/2558500,0001.56ซื้อ
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อนันต์  กาญจนพาสน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/11/255825/11/25581,000,0001.55ซื้อ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP)ประทีป  ทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/11/255819/11/2558983,4000.98ซื้อ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP)ประทีป  ทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/11/255820/11/2558126,9000.98ซื้อ
เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.()พระนาย  กังวาลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/11/255825/11/2558348,0001.00ซื้อ
เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.()ภาณุ  ศีติสารคู่สมรสหุ้นสามัญ27/11/255825/11/2558500,0001.00ซื้อ
เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.()ภาณุ  ศีติสารคู่สมรสหุ้นสามัญ27/11/255826/11/25581,000,0001.00ซื้อ
ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) บมจ.(FNS)ยูจีน  เอส. เดวิสผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/11/255825/11/255820,0004.66ซื้อ
เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTLS)โยธิน  อนาวิลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/11/255825/11/2558300,0000.00โอนออกโอนให้คุณ ปัญญา ตั้งเพียรพันธ์ (ญาติ)
ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(L&E)นภาพร  วิมลอนุพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/11/255823/11/2558100,0004.00ซื้อ
สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WIN)จักร  จามิกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/11/255819/11/255855,0000.77ซื้อ
สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WIN)จักร  จามิกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/11/255820/11/255829,4000.76ซื้อ
สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WIN)จักร  จามิกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/11/255823/11/25585,0000.77ซื้อ
สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WIN)จักร  จามิกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/11/255824/11/255855,0000.76ซื้อ
สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WIN)จักร  จามิกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/11/255825/11/255860,0000.74ซื้อ
สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WIN)จักร  จามิกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/11/255826/11/255881,1000.74ซื้อ
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS)สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/11/255826/11/25589,000,00010.70ซื้อ
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS)โสรัตน์  วณิชวรากิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/11/255826/11/2558200,00010.70ซื้อ
อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ITD)เปรมชัย  กรรณสูตผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น27/11/255824/11/255850,0001.49ขาย
อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ITD)เปรมชัย  กรรณสูตผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น27/11/255826/11/2558140,9001.44ขาย
อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IHL)องอาจ  ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/11/255826/11/255840,0007.25ซื้อ
เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NCL)กิตติ  พัวถาวรสกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ27/11/255824/11/25589,450,0002.84ขาย


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง