กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 27 ก.พ. 2558
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2558 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  46 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(CSS)โอภาส  ติยวัฒนาโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น27/02/255824/02/2558200,0007.30ซื้อ
คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(QTC)เจริญศักดิ์  สารวงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/02/255825/02/255810,0005.35ซื้อ
ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CWT)วนิดา  สิกขมานผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/02/255825/02/2558390,0006.65ซื้อ
เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ บมจ.(CHOW)ปรัชญา  เปี่ยมสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/02/255825/02/255866,0007.55ซื้อ
เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ บมจ.(CHOW)ปรัชญา  เปี่ยมสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/02/255826/02/25588,0007.45ซื้อ
เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DEMCO)ประพีร์  ปุ้ยพันธวงศ์คู่สมรสหุ้นสามัญ27/02/255826/02/255810,00013.80ซื้อ
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL)ดนุชา  วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น227/02/255826/02/25585,000,0000.00โอนออกโอนออกให้นายมิ่งมงคล ทวีกุลวัฒน์ (เพื่อน)
ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPIPL)พิเศษ  เอี่ยมสกุลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/02/255825/02/2558500,0003.42ขาย
ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TLUXE)โรจน์ภันธ์  เสนีย์ประกรณ์ไกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/02/255826/02/255810,00012.00ขาย
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(NMG)สุทธิชัย  แซ่หยุ่นผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น27/02/255824/02/255857,048,2420.99ขาย
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(NMG)สุทธิชัย  แซ่หยุ่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/02/255825/02/25581,092,1002.50ซื้อ
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(NMG)สุทธิชัย  แซ่หยุ่นผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น27/02/255825/02/255830,964,8000.93ขาย
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(NMG)เสริมสิน  สมะลาภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/02/255826/02/25581,500,0002.58ซื้อ
เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NINE)สุทธิชัย  แซ่หยุ่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/02/255824/02/2558400,0489.04ขาย
เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NINE)สุทธิชัย  แซ่หยุ่นผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น27/02/255824/02/2558600,0245.25ขาย
เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NINE)สุทธิชัย  แซ่หยุ่นผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น27/02/255825/02/2558168,4005.17ขาย
เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NINE)สุทธิชัย  แซ่หยุ่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/02/255825/02/25581,136,8008.71ขาย
เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NINE)สุทธิชัย  แซ่หยุ่นคู่สมรสหุ้นสามัญ27/02/255825/02/255829,7888.69ขาย
เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NINE)สุทธิชัย  แซ่หยุ่นคู่สมรสใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น27/02/255825/02/255814,8945.19ขาย
บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บมจ.(BCP)พิชัย  ชุณหวชิรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/02/255826/02/2558200,00033.88ซื้อ
ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(P-FCB)มนูญ  พาหิระคู่สมรสหุ้นสามัญ27/02/255825/02/255850013.50ซื้อ
ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(P-FCB)มนูญ  พาหิระคู่สมรสหุ้นสามัญ27/02/255825/02/25581,20013.30ซื้อ
พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บมจ.(PS)รัตนา  พรมสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/02/255826/02/255866,10031.75ซื้อ
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(PCA)เอนก  พงศะบุตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/02/255819/02/2558110,0008.26ขาย
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(PCA)เอนก  พงศะบุตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/02/255820/02/2558200,0008.48ขาย
ฟอร์จูนพาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FPI)สรายุทธ์  อุยบวนผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/02/255823/02/2558100,0005.95ขาย
แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(MATCH)ณัฐพัสกร  จั่นคตผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/02/255823/02/255848,1002.82ขาย
แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(MATCH)ณัฐพัสกร  จั่นคตผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/02/255823/02/255820,0002.84ขาย
แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(MATCH)ณัฐพัสกร  จั่นคตผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/02/255824/02/255881,9002.82ขาย
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT)วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด  ไฮเน็คผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น527/02/255825/02/25586,000,0005.30ขาย
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)กำจร  ชื่นชูจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/02/255825/02/2558100,0005.00ซื้อ
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO)ยุทธ  ชินสุภัคกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/02/255825/02/2558100,0006.88ซื้อ
ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) บมจ.()ธีรวัฒน์  ขำเมืองคู่สมรสหุ้นสามัญ27/02/255826/02/255810,0004.14ซื้อ
ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) บมจ.()ฤทธิไกร  บรรเทาทุกข์คู่สมรสหุ้นสามัญ27/02/255826/02/255810,0004.18ซื้อ
ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) บมจ.()สมพล  เอกธีรจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/02/255825/02/2558331,0004.26ซื้อ
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LH)วิทย์  ตันติวรวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/02/255825/02/2558100,00010.40ขาย
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LH)วิทย์  ตันติวรวงศ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น326/02/255825/02/25581,477,0006.75ซื้อ
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LH)วิทย์  ตันติวรวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/02/255826/02/25581,227,90010.40ขาย
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LH)วิศิษฐ์  ตันติชัยปกรณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น326/02/255825/02/255820,0006.70ซื้อ
วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(VGI)อรนุช  รุจิราวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/02/255826/02/2558183,30011.70ซื้อ
สหการประมูล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AUCT)ไพบูลย์  เสรีวิวัฒนาคู่สมรสหุ้นสามัญ27/02/255827/02/255810,200,0000.00โอนออกโอนออกให้ คุณ พิชญ์สินี เสรีวัฒนา 10,200,000 หุ้น
สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAMTEL)เจริญรัฐ  วิไลลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/02/255825/02/25581,000,00025.44ซื้อ
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI)อภิชาติ  จูตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/02/255825/02/25583,000,0001.99ซื้อ
อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(INTUCH)เอนก  พนาอภิชนผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/02/255825/02/255820,00077.00ซื้อ
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11)อารีย์  ศรีไกรรสผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/02/255825/02/2558100,00015.60ขาย
เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPCG)สมชัย  วงศ์รัตนวิจิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/02/255825/02/255810,00028.75ซื้อ


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง