กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 28 ม.ค. 2558
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2558 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  11 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(WHA)จักรกฤษณ์  ไชยสนิทผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/01/255827/01/255860,00034.00ขาย
ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRC)เชวง  รีศรีกิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/01/255823/01/255820,0006.00ขาย
ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRC)เรวดี  อาจหาญผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/01/255826/01/255810,0007.05ขาย
พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บมจ.(PS)รัตนา  พรมสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/01/255826/01/25583,000,0000.00โอนออกโอนให้ นายจำลอง พูลสวัสดิ์ (สามี)
พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บมจ.(PS)รัตนา  พรมสวัสดิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ28/01/255826/01/25583,000,0000.00รับโอนรับโอนจากคู่สมรส
พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG)สุขวสา  ภูชัชวนิชกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ28/01/255826/01/25582,000,0006.00ขาย
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRANDA)ประพีร์  สรไกรกิติกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/01/255826/01/255850,0005.95ขาย
แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน) บมจ.(MPG)วิทูร  มโนมัยกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/01/255828/01/25581,162,5002.06ขาย
ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(UBIS)สมชัย  เหลืองนทีเทพผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/01/255827/01/255821,597,7505.00ขาย
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI)สุพล  สมบัติวิชาธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/01/255823/01/2558100,0001.73ซื้อ
เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AAV)ธนภัทร  งามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/01/255822/01/25582,000,0005.00ขาย


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง