กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 27 พ.ค. 2558
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2558 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  22 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BA)ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/05/255825/05/25582,113,00021.08ซื้อ
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET)เว่ย จ้าว  หวังผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/05/255825/05/2558300,0003.70ขาย
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)ภิมุข  สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/05/255822/05/255833,1003.38ซื้อ
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)ภิมุข  สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/05/255825/05/255866,9003.42ซื้อ
ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SE-ED)วิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนิชคู่สมรสหุ้นสามัญ27/05/255822/05/255820,0006.10ขาย
ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.()สมพงษ์  วรรณภิญโญผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/05/255826/05/25582,658,8001.84ซื้อ
ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRC)เชวง  รีศรีกิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/05/255825/05/255860,0002.43ขาย
ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSC)ทวีฉัตร  จุฬางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/05/255825/05/25582,90012.40ซื้อ
บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD)ธนนันท์  ซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/05/255825/05/255850,0003.54ซื้อ
บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD)ธนนันท์  ซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/05/255825/05/255865,0003.56ซื้อ
ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRG)สุเวทย์  ธีรวชิรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/05/255821/05/25581,00012.20ซื้อ
พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA)สุธรรม  ส่งศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/05/255825/05/255830,00024.40ซื้อ
มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) บมจ.(MALEE)กอบชัย  จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/05/255820/05/255895,0000.00รับโอนรับโอนจากนายพิชัย จิราธิวัฒน์
มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) บมจ.(MALEE)จินตนา  บุญรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/05/255820/05/255895,0000.00รับโอนรับจากนายพิชัย จิราธิวัฒน์
เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTLS)ดวงแข  สงนุ้ยผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/05/255825/05/2558315,00018.20ซื้อ
เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTLS)วิมลรัตน์  หนูจุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/05/255825/05/2558252,00018.20ซื้อ
ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ROCK)ชาญชัย  กุลถาวรากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/05/255825/05/2558500,0000.00โอนออกโอนให้นางพรทิพย์ สุวรรณ์ (หุ้นส่วนทางการค้า)
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA)ชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/05/255825/05/2558170,0001.54ซื้อ
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO)ยุทธ  ชินสุภัคกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/05/255825/05/2558500,0000.00โอนออกโอนให้ น.ส.มาลินี ชินสุภัคกุล
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO)ยุทธ  ชินสุภัคกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/05/255826/05/2558100,0006.28ซื้อ
อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IHL)วรรณวิสา  ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/05/255826/05/2558458,2007.10ซื้อ
เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(APCO)อรพิมล  ประเสริฐวิทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/05/255827/05/2558300,0002.56ซื้อ


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง