กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 28 ส.ค. 2558
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2558 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  43 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GLAND)อมฤทธิ์  ปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/08/255827/08/25581,350,0000.98ซื้อ
แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GRAND)อมฤทธิ์  ปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/08/255825/08/2558330,0000.90ซื้อ
แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GRAND)อมฤทธิ์  ปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/08/255826/08/2558320,0000.96ซื้อ
ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(QLT)กิตติกร  งามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/08/255827/08/255820,90013.70ซื้อ
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPF)พงษ์ศักดิ์  อังกสิทธิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/08/255825/08/255820,00017.40ซื้อ
ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SANKO)มาซามิ  คัตซูโมโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/08/255826/08/255850,0001.25ขาย
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC)จิรโมท  พหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/08/255826/08/2558550,0002.75ซื้อ
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC)จิรโมท  พหูสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/08/255827/08/2558202,9002.78ซื้อ
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(WHA)สมยศ  อนันตประยูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/08/255827/08/25583,000,0003.38ซื้อ
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL)ดวงรัตน์  แจ้งมงคลคู่สมรสหุ้นสามัญ28/08/255826/08/2558118,9001.61ซื้อ
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL)ปรีชา  วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/08/255827/08/2558200,0001.61ซื้อ
ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPCH)กนกทิพย์  จันทร์พลังศรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/08/255817/08/25581,541,60012.75โอนออกแก้ไขข้อมูล / โอนออกให้ให้คุณนันท์ชญาณ์ มณีนวล (ญาติ)
ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPCH)กนกทิพย์  จันทร์พลังศรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/08/255827/08/25584,115,00012.75โอนออกโอนให้ น.ส.ทูนใจ ศรีวัชพล
ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPIPL)ทยุติ  ศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/08/255826/08/25582,000,0002.23ขาย
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTA)เฉลิมชัย  มหากิจศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/08/255825/08/25581,974,7009.01ซื้อ
ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFD)อภิชัย  เตชะอุบลคู่สมรสหุ้นสามัญ28/08/255825/08/2558748,1002.91ซื้อ
ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFD)อภิชัย  เตชะอุบลคู่สมรสหุ้นสามัญ28/08/255826/08/255810,0003.16ซื้อ
ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSC)ทวีฉัตร  จุฬางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/08/255825/08/25589,40011.71ซื้อ
บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD)ธนนันท์  ซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/08/255825/08/255810,5003.24ซื้อ
เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BWG)วรดิศ  ธนภัทรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/08/255826/08/2558200,0001.52ซื้อ
ปตท. จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTT)สรากร  กุลธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/08/255825/08/25581,000245.00ซื้อ
ปตท. จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTT)สรากร  กุลธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ28/08/255826/08/2558500250.00ซื้อ
ปตท. จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTT)อรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์คู่สมรสหุ้นสามัญ28/08/255825/08/2558600245.50ซื้อ
ปตท. จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTT)อรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์คู่สมรสหุ้นสามัญ28/08/255827/08/2558600260.00ขาย
โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPS)พงศ์ธร  ธาราไชยผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/08/255826/08/2558500,0001.20ขาย
โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPS)พงศ์ธร  ธาราไชยผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/08/255827/08/2558200,0001.28ขาย
พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.()อังกฤษ  รุ่งโรจน์กิติยศผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/08/255826/08/255811,0006.36ซื้อ
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRANDA)พนิดา  เตียสุวรรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/08/255826/08/255810,0004.60ซื้อ
เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTLS)ดาวนภา  เพชรอำไพผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/08/255826/08/255865,000,0000.00รับโอนรับโอนมาจาก นายสรชัย เดชกิจวิกรม (ญาติ)
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)วัชชระ  ชินเศรษฐวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/08/255826/08/255810,0003.24ซื้อ
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI)กำจร  ชื่นชูจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/08/255827/08/255810,00026.00ซื้อ
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA)ชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/08/255826/08/255870,4001.39ซื้อ
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA)ชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น28/08/255826/08/255820,2000.15ซื้อ
ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LEE)การุญ  จันทร์มิ่งพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/08/255826/08/2558200,0002.60ซื้อ
ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SITHAI)ภาวัต  เฉลิมพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/08/255826/08/2558100,0002.10ซื้อ
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI)สุพล  สมบัติวิชาธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/08/255825/08/2558100,0001.51ซื้อ
อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ITD)เปรมชัย  กรรณสูตผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น27/08/255826/08/25586,500,0001.56ขาย
อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IFEC)วิชัย  ถาวรวัฒนยงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/08/255826/08/25585,000,0009.95ขาย
อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IFEC)ศุภนันท์  ฤทธิไพโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/08/255826/08/2558358,0009.90ซื้อ
อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IFEC)สิทธิชัย  พรทรัพย์อนันต์คู่สมรสหุ้นสามัญ28/08/255826/08/25585,000,0009.95ขาย
เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(APCO)พิเชษฐ์  วิริยะจิตราผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/08/255827/08/255850,0001.58ซื้อ
เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(APCO)อรุณี  วิริยะจิตราคู่สมรสหุ้นสามัญ28/08/255827/08/255850,0001.58ซื้อ
เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EARTH)ธนาวรรธน์  ประทุมสุวรรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/08/255827/08/25581,500,0000.00รับโอนรับโอนจาก นางมยุรีย์ ประทุมสุวรรณ์ (พี่สาว)


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง