กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 30 ก.ย. 2557
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2557 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  23 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธ.(BBL)ชอง  โทผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/09/255725/09/25572,000214.50ซื้อ
ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHO)อัศนา  ทวีแสงสกุลไทยผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น29/09/255725/09/2557400,0004.02ขาย
ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHO)อัศนา  ทวีแสงสกุลไทยผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น29/09/255726/09/2557500,0004.05ขาย
ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRC)ไพจิตร  รัตนานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/09/255725/09/2557400,0004.09ซื้อ
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/09/255726/09/255730,40013.30ซื้อ
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/09/255729/09/255720,00013.30ซื้อ
ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTTEP)ยงยศ  ครองพาณิชย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/09/255726/09/25575,000164.00ขาย
แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) บมจ.(FANCY)โกวิท  หลินสรัลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/09/255729/09/2557550,0002.65ขาย
ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(UKEM)กาญจนา  สุวรรณนภาศรีผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น30/09/255725/09/25574,000,0001.10ขาย
ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(UKEM)พีรเจต  สุวรรณนภาศรีผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น30/09/255725/09/25574,000,0001.10ซื้อ
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI)กำจร  ชื่นชูจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/09/255729/09/255740023.50ซื้อ
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG)สุชาย  เหล่าวีรวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/09/255725/09/255720,00018.20ขาย
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG)สุชาย  เหล่าวีรวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/09/255726/09/255724,10018.32ขาย
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA)ไวยวุฒิ  สินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/09/255729/09/2557500,00013.89ซื้อ
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA)ไวยวุฒิ  สินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/09/255729/09/25574,00013.84ซื้อ:ซื้อใน SGX
ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SRICHA)บุญเครือ  เขมาภิรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/09/255730/09/255720,636,00035.00ขาย
ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SRICHA)สุดจินดา  เศรษฐกูลวิชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/09/255730/09/25576,878,90035.00ซื้อ
สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMPC)เยือน  ริยะตานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/09/255729/09/25575,00057.00ซื้อ
สามารถคอร์ปอเรชั่น (จำกัด) มหาชน บมจ.(SAMART)เจริญรัฐ  วิไลลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/09/255726/09/25575,00029.75ซื้อ
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI)ทัศนิน  มหาอำมาตยาธิบดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/09/255723/09/25575,0002.22ซื้อ
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI)ทัศนิน  มหาอำมาตยาธิบดีคู่สมรสหุ้นสามัญ29/09/255725/09/25575,0002.18ซื้อ
เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จำกัด (มหาชน) บมจ.(AJP)อมฤทธิ์  กล่อมจิตเจริญผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น30/09/255725/09/25572,440,0007.07ขาย
เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(NCH)รังสรรค์  นันทกาวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/09/255726/09/25571,000,0001.69ขาย


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง