กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 24 มิ.ย. 2559
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2559 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  33 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
ช ทวี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHO)อัศนา  ทวีแสงสกุลไทยผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น23/06/255916/06/255923,9000.00รับโอนรับโอนจาก นางวนิดา ดรหลาบคำ
ช ทวี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHO)อัศนา  ทวีแสงสกุลไทยผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น23/06/255921/06/255917,0001.37ขาย
ช ทวี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHO)อัศนา  ทวีแสงสกุลไทยผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น23/06/255922/06/255922,0001.36ขาย
ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CIG)ธีระ  พุ่มเสนาะผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น623/06/255922/06/2559700,0000.14ขาย
ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CIG)ธีระ  พุ่มเสนาะผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น623/06/255922/06/2559800,0000.15ขาย
ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BEM)สุพงศ์  ชยุตสาหกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/06/255922/06/25592,040,6276.45ขาย
ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TACC)ชัชชวี  วัฒนสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/06/255923/06/255950,0005.51ซื้อ
ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTW)ปทิดา  ไชยเสนผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/06/255923/06/2559160,00011.00ขาย
ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TVT)สมพงษ์  วรรณภิญโญผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/06/255923/06/2559841,0001.98ซื้อ
ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSE)แคทลีน  มาลีนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/06/255921/06/2559100,0003.92ซื้อ
ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSE)แคทลีน  มาลีนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/06/255922/06/2559100,0003.94ซื้อ
ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSE)แคทลีน  มาลีนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/06/255923/06/2559252,1003.93ซื้อ
ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSE)แคทลีน  มาลีนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/06/255924/06/255947,9003.86ซื้อ
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG)ไพรวัลย์  เผ้าหอมผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/06/255922/06/25591,000,0001.95ซื้อ
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BAFS)นาวี  เลิศพาณิชย์กุลคู่สมรสหุ้นสามัญ24/06/255922/06/255910,00035.75ซื้อ
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BAFS)นาวี  เลิศพาณิชย์กุลคู่สมรสหุ้นสามัญ24/06/255923/06/255920,00035.25ซื้อ
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อนันต์  กาญจนพาสน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/06/255923/06/25592,0001.60ซื้อ
บ้านปู จำกัด (มหาชน) บมจ.(BANPU)อัครพงษ์  ไทยานนท์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น24/06/255922/06/255915,0008.40ขาย
พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(PATO)วิสุทธิ์  วานิชย์เจริญการผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/06/255922/06/255910,00011.10ขาย
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRANDA)พนิดา  เตียสุวรรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/06/255922/06/255910,0003.78ซื้อ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MAJOR)อภิชาติ  คงชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/06/255922/06/255910,00033.75ขาย
ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(UEC)พงศ์ศักดิ์  อุทัยสินธุเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/06/255921/06/2559100,0002.72ขาย
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI)กำจร  ชื่นชูจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/06/255922/06/255920026.00ซื้อแก้ไขข้อมูล /
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI)กำจร  ชื่นชูจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/06/255923/06/255920026.00ซื้อ
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG)ยรรยง  อมรพิทักษ์กูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/06/255922/06/2559500,0003.12ขาย
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI)ณัฏฐาลักขณ์  สกุลปุณยาพรผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น224/06/255922/06/2559110,0000.23ขาย
เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(AJ)กิตติภัต  สุทธิสัมพัทน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/06/255923/06/255910,000,0005.95ซื้อ
เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(AJ)ณรงค์  สุทธิสัมพัทน์คู่สมรสหุ้นสามัญ24/06/255923/06/255910,000,0005.95ขาย
เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NCL)เนติรัด  สังข์งามผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น24/06/255923/06/25591,283,3000.46ขาย
เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASN)ธวัชชัย  ชีวานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/06/255922/06/255965,0007.65ซื้อ
เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASN)สุดุสิต  อุ่นแสงจันทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/06/255923/06/255950,0007.45ซื้อ
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HMPRO)ณัฏฐ์  จริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/06/255923/06/255930,0009.72ขาย
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HMPRO)ณัฏฐ์  จริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/06/255924/06/255915,0009.70ขาย


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง