กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 19 ม.ค. 2561
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2561 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  41 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) บมจ.(CK)วิฑูร  เตชะทัศนสุนทรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/01/256116/01/256150,00028.50ขาย
ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CIG)อารีย์  พุ่มเสนาะผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/01/256116/01/2561337,4000.48ซื้อ
ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CIG)อารีย์  พุ่มเสนาะผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/01/256117/01/2561550,0000.48ซื้อ
ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CIG)อารีย์  พุ่มเสนาะผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/01/256118/01/2561350,0000.48ซื้อ
ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DDD)ทรงพล  ชีวะปัญญาโรจน์คู่สมรสหุ้นสามัญ17/01/256112/01/256130,00098.13ขายแก้ไขข้อมูล /
เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(THE)นิรุตต์  งามชำนัญฤทธิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/01/256116/01/2561200,0003.88ซื้อ
เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(THE)นิรุตต์  งามชำนัญฤทธิ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น19/01/256116/01/256120,000,0000.09ขาย
เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(THE)นิรุตต์  งามชำนัญฤทธิ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น19/01/256117/01/256125,000,0000.09ขาย
ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TAKUNI)กาญจนา  ริมพณิชยกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/01/256118/01/256150,0000.87ซื้อ
ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TAKUNI)กาญจนา  ริมพณิชยกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/01/256118/01/256119,5000.86ซื้อ
ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(THL)วิจิตร  เจียมวิจิตรกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ12/01/256127/12/2560600,000,0000.05ซื้อแก้ไขข้อมูล / ซื้อจากนายเกียรติชัย ปรีชาชัยสุรัตน์
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/01/256117/01/256152,1007.51ซื้อ
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/01/256118/01/256123,8007.40ซื้อ
ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR)ศิรินันท์  ดารารัตนโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/01/256117/01/25612,10016.80ซื้อ
ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR)ศิรินันท์  ดารารัตนโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/01/256117/01/25618,50016.90ซื้อ
ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR)ศิรินันท์  ดารารัตนโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/01/256117/01/256110,00017.00ซื้อ
ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR)ศิรินันท์  ดารารัตนโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/01/256117/01/25613,00017.00ซื้อ
ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) บมจ.(THRE)อัศวิน  คงสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/01/256115/01/2561200,0001.79ขาย
ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TWP)แดน  ทองอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/01/256115/01/256127,9004.10ซื้อ
ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TWP)แดน  ทองอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/01/256116/01/256175,0004.09ซื้อ
ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TWP)แดน  ทองอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/01/256117/01/256125,1004.08ซื้อ
ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TWP)แดน  ทองอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/01/256118/01/256133,8004.11ซื้อ
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)บุญ  วนาสินคู่สมรสหุ้นสามัญ19/01/256117/01/256180,00034.75ซื้อ
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)บุญ  วนาสินคู่สมรสหุ้นสามัญ19/01/256117/01/256130,00035.00ซื้อ
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)อาศิส  อุนนะนันทน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/01/256117/01/256130,00035.00ขาย
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อนันต์  กาญจนพาสน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/01/256117/01/256150,000,0001.76ขาย
บ้านปู จำกัด (มหาชน) บมจ.(BANPU)องอาจ  เอื้ออภิญญกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ19/01/256119/01/2561500,0000.00โอนออกโอนให้ น.ส.ไหม เอื้ออภิญญากุล (บุตรสาว )
เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BJC)ปฐพงศ์  เอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/01/256117/01/256110,00060.00ขาย
เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BJC)ปฐพงศ์  เอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/01/256117/01/256110,00060.25ขาย
พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSH)รัตนา  พรมสวัสดิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ19/01/256118/01/2561100,00024.80ขาย
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)กำจร  ชื่นชูจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/01/256118/01/2561100,0008.80ซื้อ
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)กำจร  ชื่นชูจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/01/256118/01/2561211,9008.85ซื้อ
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH)ธีระศักดิ์  ณ ระนองผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/01/256111/01/256130,00025.00ขาย
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH)ธีระวัฒน์  ศรีนัครินทร์คู่สมรสหุ้นสามัญ18/01/256116/01/256110,0004.74ซื้อ
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH)ธีระวัฒน์  ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/01/256118/01/2561120,0004.73ซื้อ
วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(VNG)สิทธิวัฒน์  สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/01/256117/01/256133,00011.30ซื้อ
วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(VNG)สิทธิวัฒน์  สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/01/256118/01/2561367,00011.35ซื้อ
ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AYUD)ชูศักดิ์  สาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ19/01/256117/01/25613,00036.00ขาย
ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AYUD)ชูศักดิ์  สาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ19/01/256117/01/25613,00036.50ขาย
แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADB)พรพิวรรณ  นิรมลเฉิดฉายคู่สมรสหุ้นสามัญ19/01/256117/01/256150,0001.24ซื้อ
ไฮโดรเท็ค บมจ.(HYDRO)สุรศักดิ์  มีมณีผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/01/256117/01/25616,0001.53ขาย


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง