กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 16 ก.ย. 2557
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2557 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  34 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ธ.(KKP)สุรพล  กุลศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ15/09/255715/09/255760,0000.00โอนออก
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)เสริมศรี  บุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/09/255712/09/2557200,0003.40ขาย
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)เสริมศรี  บุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/09/255712/09/2557200,0003.36ขาย
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)เสริมศรี  บุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/09/255715/09/2557100,0003.64ขาย
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)เสริมศรี  บุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/09/255715/09/2557100,0003.80ขาย
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)เสริมศรี  บุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/09/255715/09/255796,0003.72ซื้อ
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL)ประภากร  วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/09/255715/09/2557100,0001.17ขาย
ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SST)ปิลัญชัย  ประดับพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/09/255712/09/255710,00025.25ขาย
ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SST)พัชรี  บุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/09/255712/09/25574,00025.25ซื้อ
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO)สมจิตต์  เศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/09/255711/09/255730,00059.75ซื้อ
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO)สมจิตต์  เศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/09/255712/09/255720,00060.00ซื้อ
ทีวี ไดเร็ค บมจ.(TVD)เฉลิมพงษ์  มหาวาณิชย์วงศ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น16/09/255711/09/255749,6001.89ขาย
ไทยวาฟูดโปรดักส์ บมจ.(TWFP)ชิงชัย  หาญเจนลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ16/09/255711/09/25576,00032.25ซื้อ
บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(BSM)สัญชัย  เนื่องสิทธิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/09/255711/09/2557800,0003.27ขาย
บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(BSM)สัญชัย  เนื่องสิทธิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ16/09/255711/09/2557393,1003.08ขาย
บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(BSM)สุเรซ  ซูบรามาเนียมคู่สมรสหุ้นสามัญ16/09/255711/09/25572,236,7003.41ขาย
บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(BSM)สุเรซ  ซูบรามาเนียมคู่สมรสใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น16/09/255711/09/255728,1002.60ขาย
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP)ชลธิชา  ทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น216/09/255711/09/2557300,0005.95ซื้อ
เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PERM)กริช  สุธีรชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/09/255712/09/255710,000,0004.20ขาย
เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PERM)กริช  สุธีรชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/09/255715/09/25573,154,2003.75ขาย
แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) บมจ.(FANCY)โกวิท  หลินสรัลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/09/255715/09/2557134,3002.47ขาย
แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MC)ปรารถนา  มงคลกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/09/255715/09/2557100,00018.30ซื้อ
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT)วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด  ไฮเน็คผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/09/255715/09/2557100,00034.75ซื้อ
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG)กอบกุล  ปัญญาพลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/09/255712/09/2557911,90017.80ขาย
โรงพยาบาลรามคำแหง บมจ.(RAM)รัชช  สมบูรณสินคู่สมรสหุ้นสามัญ15/09/255711/09/2557201,2020.00โอนออก
วธน แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(WAT)สิริวัฒน์  โตวชิรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/09/255712/09/2557358,000,0000.05ขาย
สามารถคอร์ปอเรชั่น (จำกัด) มหาชน บมจ.(SAMART)ธนานันท์  วิไลลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/09/255712/09/2557200,00029.50ขาย
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR)ขวัญชัย  ณัฏฐ์เศรษฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/09/255711/09/2557100,0001.56ขาย
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS)โสรัตน์  วณิชวรากิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/09/255715/09/2557100,0007.85ซื้อ
เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SVI)ปรัชญา  เปี่ยมสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/09/255715/09/2557100,0005.35ขาย
แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(LHBANK)อดุลย์  วินัยแพทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/09/255712/09/25574,922,8020.00โอนออก
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT)รดาธร  ธนอัศวพลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/09/255715/09/255717,0004.08ขาย
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บมจ.(HANA)ยิ่งศักดิ์  เจนรถาผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/09/255716/09/255710,00041.75ขาย
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บมจ.(HANA)ยิ่งศักดิ์  เจนรถาผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/09/255716/09/255710,00042.00ขาย


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง