กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 23 พ.ย. 2560
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2560 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  31 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SANKO)รัฐวัฒน์  ศุขสายชลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/11/256021/11/256049,0001.39ซื้อ
เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(THE)บุญชัย  จิระพงษ์ตระกูลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น23/11/256008/11/256020,000,0000.43ขาย
เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(THE)บุญชัย  จิระพงษ์ตระกูลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น23/11/256010/11/256020,000,0000.44ขาย
ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFD)อภิชัย  เตชะอุบลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/11/256020/11/256060,0001.88ซื้อ
ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFD)อภิชัย  เตชะอุบลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/11/256021/11/256050,0001.87ซื้อ
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG)วินัย  เตียวสมบูรณ์กิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/11/256020/11/2560900,0006.75ซื้อ
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG)วินัย  เตียวสมบูรณ์กิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/11/256021/11/2560580,0006.67ซื้อ
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG)วินัย  เตียวสมบูรณ์กิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/11/256022/11/2560300,0006.65ซื้อ
แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PAP)เกรียงไกร  รักษ์กุลชนผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/11/256022/11/2560100,0005.00ซื้อ
พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSH)รัตนา  พรมสวัสดิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ23/11/256021/11/256088,00023.80ซื้อ
พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSH)รัตนา  พรมสวัสดิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ23/11/256021/11/2560100,00023.60ซื้อ
ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(FC)อัครเดช  ศรีชวาลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/11/256020/11/256085,000,0000.67ซื้อ
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH)วิรัตน์  วงศ์แสงนาคคู่สมรสหุ้นสามัญ22/11/256016/11/256032,0008.12ซื้อ
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH)วิรัตน์  วงศ์แสงนาคคู่สมรสหุ้นสามัญ22/11/256020/11/256025,0008.00ซื้อ
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH)วชิระ  วุฒิกุลประพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/11/256022/11/256046,80025.50ซื้อ
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) บมจ.(WPH)เชน  เหล่าสุนทรคู่สมรสหุ้นสามัญ23/11/256022/11/2560391,6003.42ซื้อ
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)ประทีป  ตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/11/256020/11/256040,00024.94ขาย
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)ประทีป  ตั้งมติธรรมผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น423/11/256020/11/256040,00020.44ซื้อ
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)ประทีป  ตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/11/256022/11/2560380,00024.50ขาย
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)ประทีป  ตั้งมติธรรมผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น423/11/256022/11/2560380,00020.00ซื้อ
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)อัจฉรา  ตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ23/11/256020/11/256040,00024.94ขายทำรายการโดยนายประทีป ตั้งมติธรรม (คู่สมรส)
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)อัจฉรา  ตั้งมติธรรมคู่สมรสใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น423/11/256020/11/256040,00020.44ซื้อทำรายการโดยนายประทีป ตั้งมติธรรม (คู่สมรส)
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)อัจฉรา  ตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ23/11/256022/11/2560380,00024.50ขายทำรายการโดยนายประทีป ตั้งมติธรรม (คู่สมรส)
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)อัจฉรา  ตั้งมติธรรมคู่สมรสใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น423/11/256022/11/2560380,00020.00ซื้อทำรายการโดยนายประทีป ตั้งมติธรรม (คู่สมรส)
สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCN)จุฑามาศ  สิงห์เขียวผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/11/256022/11/256080,0006.30ขาย
สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMIT)ธนา  เสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/11/256022/11/256075,0006.00ซื้อ
เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) บมจ.(ATP30)ปิยะ  เตชากูลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น23/11/256022/11/2560100,0000.87ซื้อ
เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASN)ธวัชชัย  เลิศรุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/11/256021/11/25607003.76ซื้อ
เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASN)ธวัชชัย  เลิศรุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/11/256022/11/2560133,7003.90ซื้อ
แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADB)พรพิวรรณ  นิรมลเฉิดฉายคู่สมรสหุ้นสามัญ23/11/256022/11/256020,0001.70ซื้อ
ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) บมจ.(HOTPOT)อภิชัย  เตชะอุบลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/11/256020/11/256070,0001.64ซื้อ


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง