กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 02 ต.ค. 2558
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 02 ต.ค. 2558 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  43 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLA)เรืองศักดิ์  ปัญญาบดีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/10/255830/09/255852,00053.25ขาย
เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(KIAT)สกุณา  อนุวารีพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ02/10/255801/10/25581,000,0000.94ซื้อ
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPF)พงษ์เทพ  เจียรวนนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ01/10/255830/09/255850,00020.70ซื้อ
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPF)พงษ์เทพ  เจียรวนนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ01/10/255830/09/255850,00020.90ซื้อ
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPF)พงษ์เทพ  เจียรวนนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ01/10/255830/09/255850,00020.80ซื้อ
ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SEAFCO)ณัฐฐวรรณ  ทัศนนิพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/10/255830/09/2558170,00010.10ขาย
ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SEAFCO)ณัฐฐวรรณ  ทัศนนิพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/10/255801/10/255830,00010.10ขาย
ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TIPCO)สิทธิลาภ  ทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/10/255801/10/25581,555,64315.16ขาย
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTA)ซิกมันต์  สตรอมผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/10/255829/09/255830,00010.10ซื้อ
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/10/255801/10/255811,10018.20ซื้อ
ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMW)ไพฑูรย์  กลัดเขียวผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/10/255830/09/25581,90025.50ขาย
ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMW)สมนึก  ดีสมแสงผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/10/255830/09/25582,30025.50ซื้อ
ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMW)โอฬาร  ศรีมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/10/255823/09/25582,00025.50ซื้อ
ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMW)โอฬาร  ศรีมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/10/255824/09/25581,00024.50ซื้อ
ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMW)โอฬาร  ศรีมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/10/255828/09/255880025.25ซื้อ
ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMW)โอฬาร  ศรีมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/10/255829/09/25583,20025.25ซื้อ
ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMW)โอฬาร  ศรีมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/10/255830/09/25582,00025.25ซื้อ
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อนันต์  กาญจนพาสน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/10/255801/10/255810,0001.49ซื้อ
พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA)บลังก้า  ซูหลาน หวางคู่สมรสหุ้นสามัญ02/10/255829/09/255811,000,0000.10โอนออกOId Mutual international Isle of Man LTD. (for Life Insurance, pay in kind transaction)
พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA)สมโภชน์  อาหุนัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/10/255829/09/255811,000,0000.10โอนออกOId Mutual international Isle of Man LTD. (for Life Insurance, pay in kind transaction)
ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(UPA)บุญนำ  บุญนำทรัพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/10/255830/09/255852,8003.62ซื้อ
ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(UPA)บุญนำ  บุญนำทรัพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/10/255830/09/255839,5003.64ซื้อ
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI)กำจร  ชื่นชูจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/10/255801/10/255840026.00ซื้อ
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO)ยุทธ  ชินสุภัคกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/10/255801/10/2558150,0005.60ซื้อ
ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) บมจ.()สมพล  เอกธีรจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/10/255801/10/255850,0007.15ซื้อ
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA)ไวยวุฒิ  สินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/10/255830/09/255845,00011.60ซื้อซื้อในตลาด SGX
ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKR)สุริยันต์  โคจรโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/10/255801/10/255820,0000.00โอนออกโอนให้ น.ส.ดาวฉาย จันทร์เพ็ญ (น้องสาว)
ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKR)สุริยันต์  โคจรโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/10/255801/10/2558120,00068.00ซื้อ
สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STAR)ธนกฤต  อัจฉริยะสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/10/255830/09/25587008.70ซื้อ
สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STAR)ธนกฤต  อัจฉริยะสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/10/255801/10/25581,5008.80ขาย
สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCG)บุญเกียรติ  โชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/10/255802/10/2558275,0005.60ขาย
อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA)พุธ  เรืองเที่ยงผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/10/255830/09/25585,0004.62ซื้อ
อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA)พุธ  เรืองเที่ยงผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/10/255830/09/25585,0004.60ซื้อ
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS)โสรัตน์  วณิชวรากิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/10/255801/10/2558500,00010.60ซื้อ
อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ICHI)อิง  ภาสกรนทีผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/10/255801/10/255860,000,0000.00โอนออกโอนให้บุตร/ธิดา 1.ด.ช.ภาสกร ภาสกรนที 2.ด.ญ.ใกล้นที ภาสกรนที
อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ICHI)อิง  ภาสกรนทีบุตรหุ้นสามัญ02/10/255801/10/255830,000,0000.00รับโอนด.ช.ภาสรกร ภาสกรนที รับโอนจาก นางอิง ภาสกรนที (มารดา)
อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ICHI)อิง  ภาสกรนทีบุตรหุ้นสามัญ02/10/255801/10/255830,000,0000.00รับโอนด.ญ.ใกล้นที ภาสกรนที ได้รับโอนจาก นางอิง ภาสกรนที (มารดา)
อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EIC)บี  เตชะอุบลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น02/10/255801/10/2558200,0000.74ขาย
อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EIC)ไมเคิล เฟอร์นันเดซ  ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น02/10/255801/10/25581,700,0000.73ขาย
เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AAV)โยชิคาสึ  คุราชิผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/10/255801/10/25587,2007.65ขาย
เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(M)สุจินต์  ชุมพลกาญจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/10/255825/09/255871,10058.00ขาย
เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(M)สุจินต์  ชุมพลกาญจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/10/255828/09/2558128,90058.00ขาย
ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(IFS)เล เยน  ตันผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/10/255801/10/255879,3002.55ซื้อ


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง