กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 27 พ.ค. 2559
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2559 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  35 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS)ปรมาภรณ์  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/05/255926/05/2559670,00024.10ซื้อ
กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS)ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/05/255926/05/25598,001,10024.04ซื้อ
เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCE)สุนัน  ศรีเพชรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/05/255925/05/25595,00080.00ขาย
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART)ยุวดี  พงษ์อัชฌาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/05/255925/05/2559100,0007.75ซื้อ
ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNEX)อนุชิต  บุญญลักษม์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/05/255923/05/2559110,0005.55ขาย
ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRT)จารุวิทย์  สวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ27/05/255925/05/2559100,0003.98ขาย
ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRT)จารุวิทย์  สวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ27/05/255926/05/2559200,0003.96ขาย
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/05/255925/05/25596,00011.50ซื้อ
บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKC)ธานิน  สัจจะบริบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/05/255925/05/2559500,0003.56ซื้อ
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อนันต์  กาญจนพาสน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/05/255925/05/255919,0001.51ซื้อ
โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPS)ไมตรี  วงศ์ไพเสริฐผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/05/255925/05/2559200,0001.06ขาย
ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) บมจ.(FNS)เจมส์  มาร์แชลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/05/255923/05/255943,5003.84ซื้อ
เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บมจ.()โพธิพงษ์  ล่ำซำผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/05/255926/05/25593,900139.97ซื้อ
ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) บมจ.(RICHY)การุญ  จันทรางศุผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/05/255925/05/2559500,0002.06ขาย
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI)กำจร  ชื่นชูจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/05/255925/05/255960026.00ซื้อ
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH)กุณฑล  นาคพรหมผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/05/255926/05/2559100,0008.60ขาย
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA)ชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/05/255925/05/25591,000,0002.60ซื้อ
วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(VNG)วสันต์  เจริญนวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/05/255926/05/2559600,00012.80ซื้อ
วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WINNER)สุรภัทร์  โรจนวิศาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/05/255926/05/2559100,0002.70ขาย
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA)ซื่อเฉียง  หลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/05/255925/05/255910,00012.29ซื้อซื้อใน SGX
สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPORT)ลัดดาวัลย์  ภู่พานิชผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น27/05/255926/05/255910,0000.92ขาย
สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPORT)ลัดดาวัลย์  ภู่พานิชผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น27/05/255926/05/255911,2520.93ขาย
สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPORT)ลัดดาวัลย์  ภู่พานิชผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น27/05/255926/05/25595,0000.93ขาย
สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPORT)ลัดดาวัลย์  ภู่พานิชผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น27/05/255926/05/2559120.98ขาย
สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPORT)อดิศัย  วารินทร์ศิริกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/05/255926/05/2559199,4002.02ขาย
สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPORT)อดิศัย  วารินทร์ศิริกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/05/255926/05/25596002.02ขาย
สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPORT)อดิศัย  วารินทร์ศิริกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/05/255926/05/2559652.00ขาย
สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPORT)อดิศัย  วารินทร์ศิริกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/05/255926/05/2559151.99ขาย
สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPORT)อดิศัย  วารินทร์ศิริกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น527/05/255926/05/2559100,0000.94ขาย
สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPORT)อดิศัย  วารินทร์ศิริกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น527/05/255926/05/2559799,8000.93ขาย
สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPORT)อดิศัย  วารินทร์ศิริกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น527/05/255926/05/2559700.92ขาย
สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPORT)อดิศัย  วารินทร์ศิริกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น527/05/255926/05/25593,7000.93ขาย
สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPORT)อดิศัย  วารินทร์ศิริกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น527/05/255926/05/2559500.90ขาย
เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(E)กฤษน์  ศรีชวาลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/05/255924/05/255950,0000.51ซื้อ
เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(E)กฤษน์  ศรีชวาลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/05/255925/05/255950,0000.51ซื้อ


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง