กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 28 ก.ย. 2559
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2559 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  16 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/09/255926/09/25595,0008.50ซื้อ
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/09/255927/09/255910,0008.60ซื้อ
ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNP)พิชชากร  เงินขาวผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/09/255927/09/255919,3002.38ขาย
บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTW)รุจนันท์  ศาตวินท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/09/255927/09/25592,700,0003.75ขายขายให้ นายปราโมทย์ สิริรัตนตรัย (ไม่มีความสัมพันธ์)
บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTW)รุจนันท์  ศาตวินท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/09/255927/09/25593,000,0003.75ขายขายให้นายภวนันท์ ศาตวินท์ (น้องชาย)
บูติคนิวซิตี้ บมจ.(BTNC)ปณิธาน  ปวโรฬารวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/09/255909/09/255940021.98ซื้อ
บูติคนิวซิตี้ บมจ.(BTNC)ปณิธาน  ปวโรฬารวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/09/255913/09/255950022.00ซื้อ
บูติคนิวซิตี้ บมจ.(BTNC)ปณิธาน  ปวโรฬารวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/09/255916/09/25591,00021.00ซื้อ
บูติคนิวซิตี้ บมจ.(BTNC)ปณิธาน  ปวโรฬารวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/09/255919/09/255960022.00ซื้อ
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(PCA)สาธิต  รัฐเลิศกานต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/09/255919/09/255910,0002.92ซื้อ
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(PCA)สาธิต  รัฐเลิศกานต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/09/255922/09/25595,0003.02ซื้อ
ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(FC)กฤษน์  ศรีชวาลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/09/255922/09/2559200,0000.52ซื้อ
ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(FC)กฤษน์  ศรีชวาลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/09/255923/09/2559200,0000.52ซื้อ
ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(FC)กฤษน์  ศรีชวาลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/09/255926/09/2559200,0000.52ซื้อ
ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FIRE)ภาคภูมิ  ว่องไพฑูรย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/09/255923/09/2559164,4002.44ซื้อ
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH)วชิระ  วุฒิกุลประพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/09/255927/09/255950,00022.30ซื้อ


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง